Monitor sieci w telefonach Nokia (1/7)Pobieranie 1.01 Mb.
Strona9/15
Data29.04.2016
Rozmiar1.01 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
 UN  WD DSP 
SIM IDL STK

 

 • aa - nieznana

 • bb - ASIC watchdog timeout (w niektórych telefonach możesz "zmusić" je wyłączenia się z tego powodu - patrz pytanie 9)

 • cc - restart DSP (potrzebny, aby znów prawidłowo działał)

 • dd - według opisów angielskich, jest to ilość restartów związanych z kłopotami ze stykami karty SIM (w niektórych telefonach możesz je "zmusić" do restartu z tego powodu - patrz pytanie 9). Zdążyłem jednak zaobserwować, ż wyświetlana tutaj ilość zwiększa się też po wpisywaniu tzw. mastercodu (patrz FAQ w Fan Klubie Nokii - www.fkn.pl/faqs/simlockfaq.html) związanego z SIM-Lockiem poziomu 1 (jeżeli telefon ma simlocka).

 • ee - nie uruchamiał się tryb czuwania

 • ff - przepełnienie stosu

Wartości liczników są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu.
Zawartość liczników z tego menu możesz wyzerować używając niektórych programów serwisowych - np. w Pc-Locals 1.3 w tym celu musisz wybrać menu 8 ("Event Trace"), menu 5 ("Permanent Counter Table..."), a następnie nacisnąć klawisz F6 ("Clear Counters"). Niestety :( "prawdziwe" liczniki pokazujące ilość prób wpisania mastercodu (Counter np. w WinTesli i WinLocku) nie zerują się w ten sposób...

Menu 10-38
Zrzut pamięci

aaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa
Memory dump 

 

 • aaaa.... - szesnastkowa zawartość 24 komórek pamięci

Numer komórki pamięci, od której ma być wykonany ów zrzut, możesz wpisać w książce telefonicznej na karcie SIM pod pozycją 30 (patrz podobny opis w Menu 10-17) - przykładowo dla adresu 0x0C89AB musisz tam wpisać 0C2089AB. Zrzut zostanie wykonany tylko wtedy, gdy wejdziesz bezpośrednio do tego menu.

To menu nie jest włączone w sprzedawanych telefonach (znalazłem tylko jeden taki telefon). Aby to zrobić, należy przed skompilowaniem oprogramowania zmienić odpowiednią stałą.Menu 10-39
Przyczyna zakończenia ostatniego połączenia (gwiazdka oznacza, że diagnoza nie zostanie pokazana w sieci, tylko w telefonie) oraz wykonywania Location Update:

 CC:   aaa 
 MM:   bbb
 RR:   ccc
CC CauseValu
MM CauseValu
RR CauseValu
 • przyczyna z warstwy kontrolującej połączenia (CallControl-Layer) - jest ona podawana w również Menu 10-2 i Menu 10-63:

  1. na podstawie specyfikacji GSM (sekcja 10.5.4.11/GSM 04.08):

   •   1: nieprzypisany numer

   •   3: brak drogi do punktu przeznaczenia

   •   8: operator determined barring

   •  16: normalne zakończenie rozmowy (rozmowa się odbyła albo usłyszałeś(aś) jakiś nagrany komunikat typu: "Abonent poza zasięgiem. Proszę spróbować później" albo "Nie ma takiego numeru")

   •  17: numer był zajęty

    • jeżeli to Ty dzwoniłeś(aś), numer był zajęty - telefon wyświetlił 'Numer zajęty' - 'Number busy'

    • jeżeli ktoś próbował się dodzwonić do Ciebie, usłyszał sygnał zajętości - rozmawiałeś(aś) albo odrzuciłeś(aś) połączenie (w Nokii 5110 lub 5130 trzeba nacisnąć klawisz C, w Nokiach 6110, 6130 lub 6150 czerwoną słuchawkę)

   •  18: brak odpowiedzi użytkownika

   •  19: użytkownik wykonywał połączenie alarmowe (według specyfikacji - mnie się to zdarzyło również przy normalnym połączeniu (telefon wyświetlił 'No answer' ('Nie odpowiada')) ewentualnie, gdy połączenie przychodzące zostało przekierowane na pocztę głosową), brak odpowiedzi.

   •  21: połączenie zostało odrzucone

    • telefon był poza zasięgiem sieci, gdy próbowałaś(eś) wykonać połączenie (mógł wyświetlić 'Poza zasięgiem sieci' - 'No coverage network')

    • próbowałeś(aś) się dodzwonić pod nieistniejący numer i usłyszałeś(aś) sygnał zajętości

   •  22: numer został zmieniony

   •  27: punkt przeznaczenia poza zasięgiem

   •  28: zły format numeru/numer niekompletny. Telefon wyświetlił 'Invalid phone number' ('Błędny numer telefonu')

   •  31: unspecided. Najprawdopodobniej połączenie zakończone przez sieć (dzieje się tak np., gdy jest ona przeciążona). Pokazywany również czasami, gdy dzwonisz pod nieobsługiwane w danej taryfie numery (np. przy Tak-Taku numery 099099, 0991)

   •  34: brak dostępnego (wolnego) kanału. Telefon wyświetlił 'Network busy' ('Sieć zajęta'). Zauważyłem również, że przy tym kodzie wartość RR zmieniała się na 1. Więcej o zajętości sieci piszę przy opisie TS.

   •  38: poza zasięgiem sieci

   •  41: tymczasowa niesprawność

   •  42: switching equipment congestion

   •  44: żądany kanał nie jest dostępny

   •  47: zasób niedostępny. Ten błąd pojawił się, gdy połączenie zostało "brutalnie" przerwane (konkretnie: w telefonie mojego rozmówcy była wyładowana bateria). Telefon wyświetlił 'Error in connection'.

   •  50: żądana usługa nie została wykupiona (nie masz na nią abonamentu). W niektórych sieciach pokazywana również, gdy ustawisz nieobsługiwaną przez sieć funcję (np. funkcja "Own number sending" w sieci Era-GSM). Komunikat "Check operator services" ("Sprawdź usługi operatora").

   •  65: bearer service not implemented. U mnie przyczyna jak przy błędzie 79 (używanie ALS).

   •  68: ACM było równe albo większe niż ACMmax (najwyższa możliwa wartość ACM)

   •  69: żądana usługa nie została zaimplementowana

   •  88: niekompatybilny punkt przeznaczenia

  2. z własnych (i nie tylko) doświadczeń:

   •  79: błąd z komunikatem 'Sprawdź usługi operatora' ('Check operator services'). Pojawia się, gdy masz włączoną funkcję ALS (Alternative Line Service) i wybrany drugi numer (choć nie jest on faktycznie przypisany do karty SIM) i próbujesz wykonać połączenie

   • 111:'Error in connection' ('Błąd w połączeniu').

 • przyczyna z warstwy zarządzającej siecią komórkową (MobilityManagement-Layer) - jest ona również podawana w Menu 10-64. Wartości na podstawie specyfikacji GSM (sekcja 10.5.3.6/GSM 04.08):

  •  2: IMSI nieznany w HLR (karta SIM nieaktywna w sieci)

  •  3: nielegalny telefon

  •  4: IMSI nieznany w VLR

  •  5: IMEI telefonu nie został zaakceptowany

  •  6: niedozwolony ME

  • 11: niedozwolony PLMN (próba zalogowania się do sieci, która nie podpisanej odpowiedniej umowy z Twoją siecią macierzystą - telefon wyświetla 'Brak dostępu' ('No access') przy jej ręcznym wyborze; nie wiem, czy kod ten pokazuje się tylko w przypadku tzw. zabronionych sieci z karty SIM (tylko to mogłem sprawdzić - konkretnie: z kartą Ery próbowałem użyć sieci Plusa i Idei) - ich listę znajdziesz w Menu 10-6)

  • 12: niedozwolony kod obszaru (Location Area), w którym działa obsługująca telefon komórka. Możesz go sprawdzić w Menu 10-11.

  • 13: procedura roamingu nie jest dozwolona na tym obszarze

  • 17: niesprawność sieci

  • 22: network congestion

  • 32: service option not supported

  • 33: service option not subscribed

  • 34: service temporary out of order

  • 38: call cannot be identified (call RE)

 • przyczyna z warstwy zarządzającej przydzielaniem kanałów (RadioRessourceManagement-Layer) - patrz specyfikacje GSM: sekcja 10.5.2.31/GSM 04.08:

  •   0: normalne zakończenie

  •   1: niezprecyzowana

  •   2: użyty kanał jest nie do zaakceptowania

  •   3: przekroczenie czasu ważności licznika

  •   4: brak aktywności w ścieżce radiowej

  •   5: Pre-emptive release

  •   8: handover niemożliwy, przekroczono wartość parametru TA

  •   9: tryb kanału nie do zaakceptowania

  •  10: użyta częstotliwość nie zaimplementowana

  •  65: połączenie zostało już (wcześniej) wykasowane

  •  97: typ komunikatu niezgodny ze stanem protokołu

  • 101: no cell allocation available

  • 111: niezprecyzowany błąd w protokole

Jeżeli pokazywana jest gwiazdka przed trzecim parametrem z tego menu, to najczęściej oznacza to, że właśnie wykonywane jest połączenie. Czasami telefon podaje inne wartości - nie znam niestety ich sensownego opisu.

Wartości liczników nie są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Przy następnym pomiarze telefon nie zeruje tych liczników (tzn. przy następnym pomiarze zmienia tylko te, które go dotyczą; resztę pozostawia bez zmian).

Na podstawie tego menu możesz dowiedzieć się, dlaczego właściwie Twój telefon nie chce działać - nie można wykonywać połączeń.

Menu 10-40
Zerowanie liczników handover (przez bezpośrednie wejście)...

   RESET
  HANDOVER 
  COUNTERS
  Use menu 
  to reset
  handover
  counters
Menu 10-41
Informacje o handoverach

Handover to po prostu przenoszenie połączenia radiowego telefonu z jedną komórką na połączenie z inną (rozmowa telefoniczna ciągle trwa). Dzieje się tak: 1. gdy nowe połączenie może zapewnić lepszą jakość (jego parametry są ciągle sprawdzane przez stację bazową i telefon)

 2. gdy telefon znajduje się na styku kilku komórek i może już korzystać z innych (powstałe wolne miejsce wykorzystują telefony, które są tylko w zasięgu "starej" komórki)

Jeżeli są problemy z transmisją, decyzję o handoverze podejmuje telefonu (w pozostałych przypadkach robi to BSC). Jeżeli włączyłeś(aś) używanie jednego kanału przez telefon (Menu 10-17), handovery nie są w ogóle wykonywane.

Są 4 rodzaje handoveru: • Intra cell - Intra BSC handover (zwany też handoff): najmniejszym z handoverów jest handover wewnątrz komórki. Wtedy odbiorca jest "przerzucany" z jednego kanału na drugi (generalnie na inną częstotliwość w obrębie jednej komórki). W tym wypadku decyzję o tym, czy przenieść abonenta, podejmuje BSC.

 • Inter cell - Intra BSC handover: abonent zostaje przeniesiony z jednej komórki do drugiej. O przeniesieniu decyduje BSC. Połączenie z pierwszą komórką zostaje przerwane, gdy nastąpi połączenie z drugą (przemieszczanie się między dwoma BTSami w ramach jednego BSC).

 • Inter cell - Inter BSC handover: przeniesienie połączenia między dwoma komórkami, które nie są obsługiwane przez to samo BSC. W tym wypadku handover jest przenoszony przez MSC, ale decyzję o przeniesieniu podejmuje pierwszy BSC. Połączenie z pierwszym BSC (i BTSem) jest kończone, gdy zostanie ustanowione połączenie z drugim BSC (i BTSem).

 • Inter MSC handover: odbiorca przenosi się z komórki kontrolowanej przez dany MSC/VLR do innej, która jest kontrolowana przez inny MSC/VLR. Tu sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Zauważmy, że MSC jest połączony do GSMc przez łącza PSTN. W tym wypadku widać, że drugi MSC nie może dostać informacji z pierwszego tak po prostu.

Co się stanie gdy połączenie zostanie przeniesione do docelowego MSC/VLR ?

Ponieważ oba MSC należą do tej samej sieci, połączenie zostaje utrzymane. Aby je przenieść z jednego do drugiego MSC musi zostać wygenerowany specjalny numer HON (HON=CC+NDC+SN, CC - kod kraju, NDC - kod sieci, SN - numer abonenta), który jest podobny do numeru roamingowego (to też połączenie między dwoma MSC). Podczas handoveru między dwoma MSC połączenie nie może zostać przerwane (połączenie telefoniczne realizowane przez abonenta sieci).

HandOOk: aaa
PrevCh : bbb
HONotOK: ccc
HOIntra: ddd
HandOvOKCntr
PrevChanCntr
HandOvNOKCnt
HOIntraOKCnt
 • aaa - ilość poprawnie zrealizowanych handoverów

 • bbb - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału (numer aktualnego kanału sprawdzisz np. w Menu 10-1)

 • ccc - ilość niepoprawnych handoverów

 • ddd - ilość handoverów pierwszego rodzaju (Intra cell - Intra BSC) albo przypisań (?)

Liczniki mogą przyjmować maksymalne wartości 999 (wtedy stają). Jeżeli chcesz je wyzerować, użyj Menu 10-40 (albo Menu 10-60).

W telefonach dualnych (np. Nokii 6150, 3210 czy 7110) Menu 10-41 wygląda tak i dotyczy handoverów Inter cell - Intra BSC, Inter cell - Inter BSC i Inter MSC: aaaa  bbbb
 cccc  dddd
eeefffggghhh
iiijjjkkklll
G>G InterD>D
G>D  OK  D>G
InterHoFail
BackToPrev
 • aaa - ilość poprawnych handoverów GSM 900 - GSM 900

 • bbb - ilość poprawnych handoverów GSM 1800 - GSM 1800

 • ccc - ilość poprawnych handoverów GSM 900 - GSM 1800

 • ddd - ilość poprawnych handoverów GSM 1800 - GSM 900

 • eee - ilość błędnych handoverów GSM 900 - GSM 900

 • fff - ilość błędnych handoverów GSM 1800 - GSM 1800

 • ggg - ilość błędnych handoverów GSM 900 - GSM 1800

 • hhh - ilość błędnych handoverów GSM 1800 - GSM900

 • iii - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału (numer aktualnego kanału sprawdzisz np. w Menu 10-1) z GSM 900 do GSM 900

 • jjj - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału z GSM 1800 do GSM 1800

 • kkk - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału z GSM 900 do GSM 1800

 • lll - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału z GSM 1800 do GSM 900

Jeżeli liczniki osiągną wartości maksymalne, stają (9999 dla dwóch pierwszych linii, 999 dla dwóch ostatnich). Jeżeli chcesz je wyzerować, użyj Menu 10-40 (albo Menu 10-60).

W Nokii 3110 test ten wygląda następująco:HandOOk: aaa 
PrevCh : bbb 
HONotOK: ccc 
T200: eeee
HandOvOKCntr 
PrevChanCntr 
HandOvNOKCnt 
T200Cntr
 • eeee - o liczniku T200 wspominam w Menu 10-43

a tak w Nokii 6185/6188:

BSI 01000
VBAT 388
BTEMP 018
BATT 2 CHG 0

 • VBAT - napięcie baterii (/100V)

 • BTEMP - temperatura baterii w C

 • CHG - wskaźnik ładowania baterii: 1 - ładowanie, 0 - brak

Menu 10-42
To menu jest tylko w telefonach dualnych (np. Nokii 6150 czy 3210) i dotyczy tylko handoverów pierwszego rodzaju (Intra cell - Intra BSC):

 aaaa  bbbb
 cccc  dddd
eeefffggghhh
iiijjjkkklll
G>G IntraD>D
G>D  OK  D>G
IntraHoFail
BackToPrev
 • aaaa - ilość poprawnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 900 - GSM 900

 • bbbb - ilość poprawnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 1800 - GSM 1800

 • cccc - ilość poprawnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 900 - GSM 1800

 • dddd - ilość poprawnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 1800 - GSM 900

 • eee - ilość błędnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 900 - GSM 900

 • fff - ilość błędnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 1800 - GSM 1800

 • ggg - ilość błędnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 900 - GSM 1800

 • hhh - ilość błędnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 1800 - GSM 900

 • iii - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału (numer aktualnego kanału sprawdzisz np. w Menu 10-1) z GSM 900 do GSM 900 w obrębie 1 komórki (INTRA CELL)

 • jjj - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału z GSM 1800 do GSM 1800 w obrębie 1 komórki (INTRA CELL)

 • kkk - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału z GSM 900 do GSM 1800 w obrębie 1 komórki (INTRA CELL)

 • lll - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału z GSM 1800 do GSM 900 w obrębie 1 komórki (INTRA CELL)

Jeżeli liczniki osiągną wartości maksymalne, stają (9999 dla dwóch pierwszych linii, 999 dla dwóch ostatnich). Jeżeli chcesz je wyzerować, użyj Menu 10-40 (albo Menu 10-60).

W Nokii 6185/6188 ten test wygląda jak Menu 10-20.

Menu 10-43

T200MS: aaaa
T200BS: bbbb
T200MS: cccc
T200BS: dddd
T200 MS GSM 
T200 BS GSM
T200 MS DCS
T200 BS DCS
 • aaaa - dla GSM 900: licznik pokazujący, ile razy T200 w telefonie przekroczył okres ważności i transmisja L2 została powtórzona.

 • bbbb - dla GSM 900: licznik pokazujący, ile razy T200 w BTSie (w sieci) przekroczył okres ważności i transmisja L2 została powtórzona.

 • cccc - dla GSM 1800 dawniej zwanego DCS (tylko w telefonach dualnych): licznik pokazujący, ile razy T200 w telefonie przekroczył okres ważności i transmisja L2 została powtórzona.

 • dddd - dla GSM 1800 (tylko w telefonach dualnych): licznik pokazujący, ile razy T200 w BTSie (w sieci) przekroczył okres ważności i transmisja L2 została powtórzona.

Jeżeli liczniki osiągną wartości maksymalne, stają (9999 dla dwóch pierwszych linii, 999 dla dwóch ostatnich). Jeżeli chcesz je wyzerować, użyj Menu 10-40 (albo Menu 10-60).

W Nokii 6185/6188 ten test wygląda jak Menu 10-21.

Menu 10-44
Przez bezpośrednie wejście do tego menu, możesz zmienić wartość aa z 01 (wartości domyślnej) na 00 (albo odwrotnie).

 REVISION


LEVEL IS aa 
Use menu to 
   change
  Revision
   Level
W Nokii 6185/6188 ten test wygląda jak Menu 10-22.

Menu 10-45


Ten test pozwala symulować sytuacje, w których telefon może normalnie odbierać sygnał sieci (jednakże ona nie może otrzymywać żadnych informacji od niego). Symulacja jest bardzo realistyczna (nawet w Menu 10-1 w parametrze ddd pokazuje się gwiazdka przy próbie wykonania połączenia), ale nie całkowicie (w Menu 10-10 przy przekroczeniu czasu ważności licznika T3212 w pierwszym parametrze zamiast numeru TMSI zobaczysz 'xxxxxxxx').

Zmiana przez bezpośrednie wejście.


TRANSMITTER 


  ENABLED

(ustawienie domyślne)

TRANSMITTER 


  DISABLED


Pobieranie 1.01 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna