Na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy”Pobieranie 47.47 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar47.47 Kb.

Słubice, dnia 09.04.2014 r.Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/15/14.
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 7-8 kwietnia 2014 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły pisma z zapytaniami. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
Pytanie nr 1

  1. Pakiet nr 2, poz. 26

  2. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 2 poz. 26 i utworzy oddzielne zadanie, co umożliwi udział w postępowaniu większej liczny oferentów a tym samym Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnej ceny za przedmiot Zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Tym samym Zamawiający modyfikuje dodatek nr 2 do SIWZ poprzez utworzenie pakietu nr 16 i przeniesienie pozycji: Jednorazowy, szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz) przeznaczony do zbierania wymiocin, pojemność min. 500 ml z pakietu nr 2 do pakietu nr 16. Zmieni się numeracja poszczególnych pozycji w pakiecie nr 2.

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.
Pytanie nr 2


  1. Pakiet nr 2, poz. 26

  2. Czy Zamawiający dopuści zażelowanie worków substancją, która niweluje zapach i wiąże wydzielinę eliminując ryzyko jej rozlania się. Po zażelowaniu wydzieliny żel nie zwiększa jej objętości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w worków, czyli innych niż wskazano w dodatku nr 2 do SIWZ, Wykonawca winien w załączniku nr 1 do oferty odnotować powyższy fakt, tak by Zamawiający wiedział na jaki produkt złożona została oferta.
Pytanie nr 3


  1. Pakiet nr 2, poz. 26

  2. Czy Zamawiający wymaga, aby torba na wymiociny wykonana była z przezroczystego materiału, co pozwala na rozpoznanie najmniejszej ilości krwi w płynie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, natomiast dopuszcza aby torba na wymiociny wykonana była z przezroczystego materiału, co pozwala na rozpoznanie najmniejszej ilości krwi w płynie.Pytanie nr 4

  1. Pakiet nr 2, poz. 26

  2. Czy Zamawiający wymaga, aby torba na wymiociny o pojemność 1500 ml była wyskalowana co 100 ml i posiada uchwyt umożliwiający higieniczne zamknięcie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, natomiast dopuszcza torbę na wymiociny o pojemność 1500 ml, wyskalowaną co 100 ml i posiadającą uchwyt umożliwiający higieniczne zamknięcie (przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w worków, czyli innych niż wskazano w dodatku nr 2 do SIWZ, Wykonawca winien w załączniku nr 1 do oferty odnotować powyższy fakt, tak by Zamawiający wiedział na jaki produkt złożona została oferta.
Pytanie nr 5
Pakiet nr 2, poz. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na powyższe zapytanie udzielił w odpowiedzi na pytanie nr 1.


Pytanie nr 6
Pakiet nr 12, poz. 1

W pakiecie 12 poz.1 Zamawiający wyspecyfikował następujący produkt: Zestaw do jejunostomii. Z centymetrową podziałką, hydromerową powłoką końcówki. Pętla na końcu zgłębnika ułatwiają zakładanie. Zgłębnik kontrastuje w promieniach RTG. Zamknięta końcówka dalsza z dwoma bocznymi otworami minimalizuje ryzyko zatkania zgłębnika. Łącznik na końcu bliższym umożliwia połączenie z przyrządem do podaży diety. Produkt sterylizowany. CH 8, długość 90-100cm

W związku z wycofaniem z rynku przez producenta tegoż produktu zwracamy się z zapytaniem : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce Flocare Jejunokath produktu – ZESTAWU DO PRZEZSKÓRNEJ ENDOSKOPOWEJ JEJUNOSTOMII FLOCARE BENGMARK FLOCARE BENGMARK PEG/J – Z ŁĄCZNIKIEM TYPU ENLOCK CH 9 – Zestaw do przezskórnej endoskopowej jejunostomii (PEG/J) o rozmiarach CH 9/105. Zakładany przez zestaw PEG o rozmiarach CH 18/40. Posiadający opatentowaną spiralę Bengmark. Zgłębnik kontrastuje w promieniach RTG. Wolny od DEHP ?

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie w/w produktu firma zapytuje: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce produktu Flocare Jejunokath produktu FLOCARE ZGŁĘBNIK NOSOWO – JELITOWY BENGMARK ENLOCK- Zgłębnik gastrostomijny do żywienia dojelitowego Bengmark ENLOCK Flocare CH 10/145. Zgłębnik do żywienia dojelitowego typu Bengmark zakończony samoskręcającą się pętlą, w komplecie z prowadnicą zakończoną kulkową końcówką.


W przypadku braku zgody na zaoferowanie w/w produktów firma zwraca się z prośbą o wyłączenie poz. 1 pakietu 12.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w produktów.

W związku z zapytaniem, Zamawiający modyfikuje dodatek nr 2 do SIWZ poprzez utworzenie pakietu nr 17 i przeniesienie pozycji: Zestaw do jejunostomii. Z centymetrową podziałką, hydromerową powłoką końcówki. Pętla na końcu zgłębnika ułatwiają zakładanie. Zgłębnik kontrastuje w promieniach RTG. Zamknięta końcówka dalsza z dwoma bocznymi otworami minimalizuje ryzyko zatkania zgłębnika. Łącznik na końcu bliższym umożliwia połączenie z przyrządem do podaży diety. Produkt sterylizowany. CH 8, długość 90-100 cm z pakietu nr 12 do pakietu nr 17. Zmieni się numeracja poszczególnych pozycji w pakiecie nr 12.

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.


Pytanie nr 7

Pakiet nr 10

Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 8, ponieważ jej opis wskazuje, że nie jest to część do kardiomonitorów lub pulsoksymetrów jak pozostałe. Pozostawienie jej w pakiecie uniemożliwi wielu Wykonawcą przedstawienie oferty. Zgodnie z SIWZ pakiet powinien zawierać materiały diagnostyczne.Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Tym samym Zamawiający modyfikuje dodatek nr 2 do SIWZ poprzez utworzenie pakietu nr 18 i przeniesienie pozycji: Szczotki wielorazowe do mycia bronchofiberoskopu intubacyjnego firmy Pentax typ FI-13BS. W skład zestawu wchodzą: szczotka długości 100-105cm, 20-25cm, 3-3,5cm (długość mierzona bez uchwytów) z pakietu nr 10 do pakietu nr 18. Zmieni się numeracja poszczególnych pozycji w pakiecie nr 10.

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.
Pytanie nr 8

Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną o szerokości 174 mm? 1 mm różnicy w długości elektrody nie ma żadnego wpływu na jej właściwości użytkowe. Elektrody pakowane w opakowania handlowe po 100 sztuk. Wszystkie pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza elektrodę neutralną o szerokości 174 mm, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w elektrody, czyli innej niż wskazano w dodatku nr 2 do SIWZ, Wykonawca winien w załączniku nr 1 do oferty odnotować powyższy fakt, tak by Zamawiający wiedział na jaki produkt złożona została oferta.
Pytanie nr 9
Pakiet nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy uchwyt monopolarny z nożem o szerokości trzonka 2,4 mm i kablem dł. 3m? Elektrody z trzonkiem 4 mm są zwykle standardem do uchwytów wielokrotnego użytku, zaś trzonki 2,4 – do uchwytów jednorazowych. Pozostałe parametry jak w SIWZ.Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w uchwytu monopolarnego z nożem, czyli innego niż wskazano w dodatku nr 2 do SIWZ, Wykonawca winien w załączniku nr 1 do oferty odnotować powyższy fakt, tak by Zamawiający wiedział na jaki produkt złożona została oferta.
Pytanie nr 10

Pakiet nr 8 poz. 1b

Czy Zamawiający dopuści równoważną elektrodę nożową o szerokości 2,6 mm i długości 62mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.


Pytanie nr 11

Pakiet nr 8 poz. 1c

Czy Zamawiający dopuści równoważną elektrodę nożową o długości całkowitej 17,5 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza elektrodę nożową o długości całkowitej 17,5 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w elektrody, czyli innej niż wskazano w dodatku nr 2 do SIWZ, Wykonawca winien w załączniku nr 1 do oferty odnotować powyższy fakt, tak by Zamawiający wiedział na jaki produkt złożona została oferta.

Pytanie nr 12

Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 pozycji nr 1 jednorazową elektrodę neutralną z kablem kompatybilnym z przyłączeniami do firmy BOWA, EMED VALLEYLAB, ERBE? Pozostałe parametry bez zmian.Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.


Pytanie nr 13

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 klipsy niemieckiego producenta Ackermann o takich samych parametrach technicznych jakich wymaga Zamawiający, kompatybilne z klipsownicą firmy Johnson & Johnson, lub bezpłatną dzierżawę klipsownicy Ackermann dołączoną z pierwszym zamówieniem?Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pakiecie nr 7 wymaga zaoferowania klipsów tytanowych o parametrach wskazanych w dodatku nr 2 do SIWZ, pasujących do klipsownicy jaką posiada Zamawiający, tj. firmy Johnson&Johnson. Zamawiający dopuszcza zatem możliwość zaoferowania klipsów innego producenta, aniżeli producent klipsownicy z zastrzeżeniem, że będą one kompatybilne ze wskazaną przez Zamawiającego klipsownicą.


Pytanie nr 14

Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 pozycji e długość pincety bipolarnej bagnetowej 18 cm?Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w pincety bipolarnej, czyli innej niż wskazano w dodatku nr 2 do SIWZ, Wykonawca winien w załączniku nr 1 do oferty odnotować powyższy fakt, tak by Zamawiający wiedział na jaki produkt złożona została oferta.
Pytanie nr 15

Pakiet nr 2, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny wyskalowaną co 100 ml do pojemności 1800 ml, wykonaną z transparentnej folii pozwalającej weryfikować treść wymiocin co pozwala na łatwe rozpoznawanie najmniejszej ilości krwi oraz posiadającą ergonomiczny trójkątny ustnik dopasowany do kształtu twarzy pozwalający wygodnie trzymać wyrób podczas użycia oraz posiadający wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie, co zabezpiecza przed wylaniem treści oraz odcina przykry zapach?Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, natomiast dopuszcza torbę na wymiociny wyskalowaną co 100 ml do pojemności 1800 ml, wykonaną z transparentnej folii pozwalającej weryfikować treść wymiocin oraz posiadającą ergonomiczny trójkątny ustnik dopasowany do kształtu twarzy i wcięcie umożliwiające higieniczne zamknięcie (przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w worków, czyli innych niż wskazano w dodatku nr 2 do SIWZ, Wykonawca winien w załączniku nr 1 do oferty odnotować powyższy fakt, tak by Zamawiający wiedział na jaki produkt złożona została oferta.
Pytanie nr 16

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz druku oferty (punkt 1.3)

Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy (§5 ust. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy w trybie pilnym dotyczył dni roboczych (tzn. wynosił 48 w dni robocze)?Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Tym samym Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 1 do SIWZ pkt. 1 p/pkt. 3 w następujący sposób: Termin realizacji zamówienia – do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w trybie pilnym – 48 godzin (w dni robocze).

Zamawiający modyfikuje także dodatek nr 9 do SIWZ – §5 ust. 2 w następujący sposób:Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowych dostaw asortymentu zamówionego w trybie pilnym – 48 godzin (w dni robocze) z uwagi na wyjątkową potrzebę Zamawiającego.

Zmodyfikowane dodatki nr 1 i 9 do SIWZ są załącznikami do niniejszego pisma.
Pytanie nr 17
Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy

Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

- Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu:

„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,9 % wartości umowy”?

- Zmianę brzmienia § 9 ust. 3 i 4 wzoru umowy na następujące:

„3.W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w wysokości 4,9 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 4,9 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 18
Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 5 ust. 6 wzoru umowy na następujące:„Podstawą przyjęcia towaru do apteki zakładowej, będzie dołączona faktura VAT. Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faksem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.


Pytanie nr 19

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 7, pozycji nr 1 oferowane klipsy posiadały pisemną deklarację producenta klipsownic o kompatybilności z klipsownicami firmy Johnson&Johnson (Ethicon) zgodnie z ich przeznaczeniem?Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wymaga aby oferowane klipsy posiadały pisemną deklarację producenta klipsownic o kompatybilności z klipsownicami firmy Johnson&Johnson.MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
Zamawiający modyfikuje również treść formularza oferty (dodatek nr 1 do SIWZ) w następujący sposób: w tabeli z zaoferowanym przedmiotem zamówienia dopisuje pakiet nr 16, 17 i 18. Zmodyfikowany wzór formularza oferty stanowi załącznik do pisma.
Ponadto Zamawiający zmienia:

1. W pkt. 3.2 SIWZ dodaje zapis:Pakiet nr 16: 33140000-3 Materiały medyczne; 33141600-6 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

Pakiet nr 17: 33140000-3 Materiały medyczne; 33141620-2 Zestawy medyczne,

Pakiet nr 18: 33140000-3 Materiały medyczne.
2. Zapis w pkt. 4 SIWZ: „Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na

każdy z 18 pakietów.”.
3. Zapis w pkt. 17 pkt. 1 SIWZ: A. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia – dotyczy pakietów od 1 do 18.
4. Załącznik nr 2 do SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia, pakiet 3 pozycja 2.

Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia, pakiet 3 poz. 2 zaszła omyłka pisarska dotycząca długości narzędzia: jest 230 mm, a powinno być 230 cm, w związku z czym Zamawiający dokonuje odpowiedniej poprawy.

Załącznikami do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 1, 2 i 9 do SIWZ.

Ze względu na obszerność załączników, będą przesłane wszystkim zainteresowanym drogą pocztową oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.Prezes Zarządu – Zygmunt Baś

Pismo wysłano faksem oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu


09 kwietnia 2014 r. Pismo wysłano również listem priorytetem.

W trybie art. 27 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych - Zamawiający wzywa


o niezwłoczne potwierdzenie odebrania czytelnego pisma (tel./fax. 095 750 14 12 lub 095 758 20 71 wew. 305).

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania powyższego pisma przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez Zamawiającego faksem na numer wskazany w piśmie, bądź dostępnych źródłach, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.
: bip
bip -> Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
bip -> Instrukcja do kwestionariusza opisu projektu zgłaszanego w ramach celu szczegółowego 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
bip -> Formularz a karta informacyjna dla
bip -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
bip -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
bip -> Opis założeń do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy I Słudwi plb100003
bip -> Uchwała Nr 354/xxii/2004 r. Rady Miasta w Rybniku z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicach: Żorska, Prosta, Brzezińska, Stawowa, Przemysłowa, Za Totem
bip -> Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie
bip -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
bip -> 2015 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna