Na dostawę sprzętu komputerowego: komputerów przenośnych (cpv 30213100-6 – komputery przenośne), zestawu komputerowego stacjonarnego (cpv 30200000-1 – urządzenia komputerowe), drukarkiPobieranie 9.33 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar9.33 Kb.

Olsztyn, dnia 15.05.2014r.


POA 2/M/14
Zawiadomienie
o wynikach postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego(o wartości mniejszej niż kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)na dostawę sprzętu komputerowego: komputerów przenośnych (CPV 30213100-6 – komputery przenośne), zestawu komputerowego stacjonarnego (CPV 30200000-1 – urządzenia komputerowe), drukarki (CPV 42162000-7 – urządzenia drukujące) na potrzeby Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie, w związku z realizacją zadań Funduszu Pracy.
W wyniku postępowania przetargowego rozpoczętego w dniu 06.05.2014 r. znak
POA 2/M/14na dostawę sprzętu komputerowego: komputerów przenośnych (CPV 30213100-6 – komputery przenośne), zestawu komputerowego stacjonarnego (CPV 30200000-1 – urządzenia komputerowe), drukarki (CPV 42162000-7 – urządzenia drukujące) na potrzeby Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie, w związku z realizacją zadań Funduszu Pracy,wybrano wykonawcę, którego oferta była najkorzystniejsza pod względem kryteriów wyboru ofert, tj.:
FirmęFHU „Replay” Grzegorz Żebrowski ul. Dąbrowszczaków 39 lok. 413, 10-542 Olsztyn.Zaproponowana cena wynosi 31919,73zł. brutto.Na podstawie streszczeniai porównania złożonych ofert, gdzie jedynym kryterium ich oceny była cena za wykonanie zamówienia, przyznano 100 pkt.
Ofercie firmy PHU INGWAR al. Piłsudskiego 77, 10-461 Olsztyn, na podstawie streszczeniai porównania złożonych ofert, gdzie jedynym kryterium ich oceny była cena za wykonanie zamówienia, przyznano 96 pkt.
Ofercie firmy SL Computer ul. Skłodowskiej 18/20, 10-110 Olsztyn,na podstawie streszczeniai porównania złożonych ofert, gdzie jedynym kryterium ich oceny była cena za wykonanie zamówienia, przyznano 90 pkt.
Ofercie firmy Pcnet Achmatow Grześkiewicz Zaliński Spółka Jawna ul. Żeromskiego 5/2a, 10-350 Olsztyn,na podstawie streszczeniai porównania złożonych ofert, gdzie jedynym kryterium ich oceny była cena za wykonanie zamówienia, przyznano 80 pkt.
Zamawiający zawiadamia jednocześnie, iż zawrze umowę zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wojewódzki KomendantWM WK OHP
Jarosław Dzioba

Otrzymują:


  1. Pcnet Achmatow Grześkiewicz Zaliński Spółka Jawna ul. Żeromskiego 5/2a, 10-350 Olsztyn, pcnet@pcnet.olsztyn.pl

  2. PHU INGWAR al. Piłsudskiego 77, 10-461 Olsztyn, biuro@ingwar.com.pl;

  3. SL Computer ul. Skłodowskiej 18/20, 10-110 Olsztyn, Dariusz Jagiełło - SL Computer;

  4. FHU „Replay” Grzegorz Żebrowski ul. Dąbrowszczaków 39 lok. 413, 10-542 Olsztyn , info@replay.olsztyn.pl;

  5. WM WK OHP a/a.


Pobieranie 9.33 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna