Na realizację zamówienia o wartości poniżej 30 000 euroPobieranie 9.97 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar9.97 Kb.
FORMULARZ OFERTOWY

na realizację zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro  1. Nazwa i adres Zamawiającego: Urząd Gminy Pacanów ul.Rynek15, 28-133 Pacanów.


  1. Opis przedmiotu zamówienia: uporządkowanie Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy zgodnie z zapytaniem ofertowym

  1. Termin wykonania zamówienia: do 30 maja 2016 r.
  1. Warunki płatności: przelew.  1. Nazwa i adres WykonawcyNazwa:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego: …….............................................................................................................


  1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia :

I .Etap wybrakowanie akt dla których minął okres przechowywania:


  1. Cenę netto: ........................... zł.

  2. Podatek VAT: ....................... zł.

  3. Cenę brutto: ......................... (słownie: ...................................................................................……..) zł.

II. Etap zakwalifikowanie akt do odpowiedniej kategorii:

-oznaczenie teczek

-oprawienie akt

-uporządkowanie

1) Cena netto :…………………..zł

2) Podatek VAT …………………zł

3) Cena brutto………………….(słownie……………………………………………………………………..) zł


  1. Oświadczam. że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia .

....................................., dnia ..............................……………………………….…………………..

(podpis osoby uprawnionej)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna