Na wydziale lingwistyki stosowanej uniwersytetu warszawskiegoPobieranie 10.77 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar10.77 Kb.
HARMONOGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH

NA WYDZIALE LINGWISTYKI STOSOWANEJ

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W ROKU 2013/2014
I rok

1. Seminarium doktoranckie / konsultacje z opiekunem naukowym – 240 godzin,

zaliczenie na stopień, 30 ECTS – termin zajęć do ustalenia indywidualnie z Opiekunami Naukowymi

2. Dydaktyka szkoły wyższej, konwersatorium – 15 godzin, zaliczenie na stopień,

5 ECTS, dr Dobromir Dziewulak – Wykładowca będzie na inauguracji w dniu 14.10.2013, wówczas zostanie ustalony termin pierwszych zajęć

3. Warsztat naukowca – 30 godzin, konwersatorium / ćwiczenia, zaliczenie na stopień,

3 ECTS, mgr Bożena Witowicz. Pierwsze zajęcia odbędą się w piątek 18.10.2013,

g. 16.45-18.15, sala 01.063 w budynku WLS UW przy ul. Dobrej 55 (Powiśle)

4. Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) – 60 godzin, wykład / konwersatorium, zaliczenie na stopień, 4 ECTS – informacja poniżej
II rok

1. Metodologia badań literackich – 60 godzin (2x30), konwersatorium dla literaturoznawców, 2x5 ECTS, prof. UW dr hab. Magdalena Dąbrowska (+ III rok).

wstępny terminarz zajęć z tego przedmiotu przekazany był drogą elektroniczną w dniu 22.09.2013 r. (dla przypomnienia poniżej:

21 września, godz. 10.15-13.30 (4 godz.)

5, 12 i 26 października, godz. 10.15-13.30 (12 godz.) - zajęcia z 26 mogą zostać przesunięte

na termin późniejszy

16 i 23 listopada, godz. 10.15-13.30 (8 godz.)

30 listopada, godz. 10.15-13.30 (2 godz.)

+ 2 godz. w styczniu (test zaliczeniowy) oraz 2 godz. drogą elektroniczną).

2. Metodologia badań lingwistycznych – 60 godzin (2x30), konwersatorium dla językoznawców, 2x5 ECTS, sem. zimowy – prof. dr hab. Sambor Grucza, sem. letni – prof. UW dr hab. Elżbieta Jamrozik.

Pierwsze zajęcia odbędą się o g. 10.00 w dniu 19.10.2013 w sali 519 w budynku WLS, ul. Szturmowa 4.

Pozostałe terminy zostaną uzgodnione w trakcie pierwszych zajęć.

3. Seminarium / konsultacje doktoranckie – 60 godzin, 3 ECTS - termin zajęć do ustalenia indywidualnie z Opiekunami Naukowymi/Promotorami.

III rok

1. Metodologia badań kulturoznawczych – 30 godzin, konwersatorium. Pierwsze zajęcia odbędą się o g. 13.45 w dniu 19.10.2013 w sali 104 w budynku WLS przy ul. Szturmowej 4

2. Metodologia badań glottodydaktycznych – 30 godzin, konwersatorium, dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, sem. letni – informacje o zajęciach będą podane w terminie późniejszym.

3. Metodologia badań literackich – 60 godzin (2x30), konwersatorium dla literaturoznawców, 2x5 ECTS, prof. UW dr hab. Magdalena Dąbrowska (patrz informacje podane dla II roku).

4. Seminarium doktoranckie – 60 godzin – termin zajęć do ustalenia indywidualnie z Opiekunami Naukowymi/Promotorami.
IV rok

1. Seminarium doktoranckie – 60 godzin – termin zajęć do ustalenia indywidualnie z Opiekunami Naukowymi/Promotorami.


V i VI rok

1. Seminarium doktoranckie – 60 godzin – termin zajęć do ustalenia indywidualnie z Opiekunami Naukowymi/Promotorami.

Obowiązkowo należy zaliczyć przedmioty ogólnouniwersyteckie i praktykę dydaktyczną w liczbie godzin zgodnej z planem studiów (szczegóły na stronie: http://www.doktorat.wls.uw.edu.pl)

W roku akad. 2013/2014 – poza ofertą uniwersytecką – Wydział Lingwistyki Stosowanej oferuje przedmioty ogólnouniwersyteckie (OGUN) prowadzone przez Pracowników Wydziału. Podane poniżej przedmioty są prowadzone w formie wykładu lub konwersatorium, punktowane 4 ECTS i kończą się zaliczeniem na ocenę. Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez rejestrację żetonową.

1. Metoda hermeneutyczna w analizie dyskursu (kod przedmiotu: 3200-MH-AD-OG), prowadzący dr hab. Urszula Topczewska, termin pierwszych zajęć: 15.10.2013 r., g. 18.15, w sali 00.110 w budynku WLS przy ul. Dobrej 55

2. Problemy przekładu literackiego (kod przedmiotu: 3200-PPL-OG), prowadzący prof. dr hab. Aleksander Wirpsza, termin pierwszych zajęć: 19.10.2013 w sali 104 w budynku WLS przy ul. Szturmowej 4, g. 12.003. Wstęp do językoznawstwa polonistycznego (kod przedmiotu: 3200-WJP-OG), prowadzący prof. dr hab. Zygmunt Saloni, termin pierwszych zajęć: 19.10.2013 r., g. 11.30, sala 01.073 w budynku WLS przy ul. Dobrej 55

4. W SEMESTRZE LETNIM PRZEWIDYWANY JEST PRZEDMIOT: Historia literatury latynoamerykańskiej, prowadzący prof. UW dr hab. Adam Elbanowski, termin pierwszych zajęć będzie podany w terminie późniejszym
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna