Nabytki 2006 Ajewski KonradPobieranie 36.93 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar36.93 Kb.
Nabytki - 2006


 1. Ajewski Konrad, Zbiory artystyczne Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie: losy, ludzie, znaczenie, Warszawa 2004

 2. Alberowa Zofia, Sztuka japońska w zbiorach polskich, Warszawa 1987

 3. Andrzej Wróblewski nieznany, red. Jan Michalski, Kraków 1993

 4. Antropologia widowisk: zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2005

 5. Apokryfy Nowego Testamentu: ewangelie apokryficzne, cz. 1: Fragmenty: narodzenie i dzieciństwo Maryi i Jezusa, red. Marek Starowieyski, Kraków 2003

 6. Apokryfy Nowego Testamentu: ewangelie apokryficzne, cz. 2: Św. Józef i św. Jan Chrzciciel, męka i zmartwychwstanie Jezusa, wniebowzięcie Maryi, red. Marek Starowieyski, Kraków 2003

 7. Art Noveau: 1890-1914, red. Paul Greenhalgh, London 2006

 8. Aurea Porta Rzeczypospolitej: sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVIII wieku. Muzeum Narodowe w Gdańsku, maj-sierpień 1997, [t. 2]: Katalog, red. Teresa Grzybkowska, Gdańsk 1997

 9. Aurea Porta Rzeczypospolitej: sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVIII wieku: Muzeum Narodowe w Gdańsku, maj-sierpień 1997, [t. 1]: Eseje, red. Teresa Grzybkowska, Gdańsk 1997

 10. Balthasar Hans Urs von, Antyrzymski resentyment: papiestwo a Kościół, Poznań 2004

 11. Baranowski Andrzej Józef, Koronacje wizerunków maryjnych w czasach baroku: zjawisko kulturowe i artystyczne, Warszawa 2003

 12. Battistini Matilde, Symbole i alegorie, Warszawa 2006

 13. Berlin – Tokyo, Tokyo – Berlin: die Kunst zweier Städte, wyd. Angela Schneider, Ostfildern 2006

 14. Bernardo Bellotto – sekrety jego malarstwa: prace konserwatorskie przy obrazach Bellotta [2000-2003]: wystawa, 16 grudnia 2003-29 lutego 2004, Warszawa 2003

 15. Betlejewska Czesława, Meble gdańskie od XVI do XIX wieku, Warszawa-Gdańsk 2001

 16. Bietoletti Silvestra, Klasycyzm i romantyzm 1770-1840, Warszawa 2006

 17. Bobrowska-Jakubowska Ewa, Artyści polscy we Francji w latach 1896-1918: wspólnoty i indywidualności, Warszawa 2004

 18. Bogdanowski Janusz, Architektura obronna w krajobrazie Polski: od Biskupina do Westerplatte, Warszawa, Kraków 2002

 19. Bołdok Sławomir, Antykwariaty artystyczne, salony i domy aukcyjne: historia warszawskiego rynku sztuki w latach 1800-1950, Warszawa 2004.

 20. Burckhardt Jacob, Italian renaissance paiting according to genres, Los Angeles 2005

 21. Byzantium: faith and power (1261-1557), red. Helen C. Evans, New Haven, London 2004

 22. Chłędowski Kazimierz, Rokoko we Włoszech, Wrocław 1997

 23. Chwistek Leon, Wybór pism estetycznych, Kraków 2004

 24. Cienie i światła: cztery wieki malarstwa francuskiego, Warszawa 2005

 25. Czartoryska Urszula, Fotografia – mowa ludzka: perspektywy teoretyczne, Gdańsk 2005

 26. Czechowicz Bogusław, Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza, Warszawa 2005

 27. Demianowicz Uspienski Piotr, Czwarty wymiar: przegląd ważniejszych teorii i prób zbadania dziedziny niemierzalnego, Gdańsk 2001

 28. Dzieje i skarby Kościoła Mariackiego w Toruniu: materiały z konferencji przygotowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki przy współpracy Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Toruń 14-16 kwietnia 2005), red. Katarzyna Kluczwajd, Toruń 2005

 29. Egipt: świat faraonów, red. Regine Schulz i Matthias Seidel, [Königswinter] 2004

 30. Encounters: the meeting of Asia and Europe 1500-1800, red. Anna Jackson and Amin Jaffer, London 2004

 31. Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004

 32. Fahr-Becker Gabriele, Secesja, Königswinter 2004

 33. Flaga Jerzy, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej: w XVII i XVIII wieku, Lublin 2004

 34. Florenski Paweł, Ikonostas i inne szkice, Warszawa 1984

 35. Flusser Vilém, Ku filozofii fotografii, Katowice 2004

 36. Fossi Gloria, Sztuka romańska i gotycka, Warszawa 2006

 37. Frankowski Eugeniusz, Sztuka ludu polskiego, Warszawa 1928

 38. Freedberg David, Potęga wizerunków: studia z historii i teorii oddziaływania, Kraków 2005

 39. Fotografia XX wieku w Museum Ludwig w Kolonii, Köln 2004

 40. Galeria Rogalińska Edwarda Raczyńskiego, red. Agnieszka Ławniczakowa, Poznań 1997

 41. Gołębiowski Marek, Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2005

 42. Gotyk: architektura – rzeźba –- malarstwo, red. Rolf Toman, Königswinter, [Kraków] 2004

 43. Górska Magdalena, Polonia – Respublica – Patria: personifikacja Polski w sztuce XVI-XVIII wieku, Wrocław 2005

 44. Grabska Elżbieta, „Moderne” i straż przednia: Apollinaire wśród krytyków i artystów 1900-1918, Kraków 2003

 45. Hauser Zbigniew, Nowy ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, Warszawa 2005

 46. Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej: lwowskie, Lwów, stanisławowskie, Warszawa 2004

 47. Hauser Zbigniew, Tokarski Jacek, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, t. 3, Warszawa 2001

 48. Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, t. 4, Warszawa 2003

 49. Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach na Wołyniu i Podolu, Warszawa 2006

 50. Heintze Helga von, Roman Art, London 1990

 51. Historia życia prywatnego, t. 1-3, 5, Wrocław, Warszawa, Kraków 2005

 52. Hummel Siegbert, Die lamaistische Kunst: in der Umwelt von Tibet, Leipzig 1955

 53. Hummel Siegbert, Geschichte der tibetischen Kunst, Leipzig 1953

 54. Ihnatowicz Ireneusz, Biernat Andrzej, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003

 55. Iskusstvo arm’ânskoj SSR, Leningrad 1972

 56. Jagla Jowita, Boska Medycyna i Niebiescy Uzdrowiciele wobec kalectwa i chorób człowieka: ikonografia „ Patronów od Chorób” i „Świętych Miłujących Żebraków” w sztuce polskiej XIV-XVII wieku, Warszawa 2004

 57. Jarociński Stefan, Debussy a impresjonizm i symbolizm, Kraków 1966

 58. Jerzy Lewczyński – „Archeologia fotografii”: prace z lat 1941-2005, Września 2005

 59. Jisl Lumír, Sís Vladimir, Vaniš Josef, Tibetische Kunst, Prag 1958

 60. Józef Simmler 1823-1868, katalog wystawy oprac. Elżbieta Charazińska, Warszawa 1993

 61. Jurkowlaniec Grażyna, Chrystus Umęczony: ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa 2001

 62. Juszczak Dorota, Małachowicz Hanna, Galeria Lanckorońskich: obrazy z daru profesor Karoliny Lanckorońskiej dla Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa 1998

 63. Juszczak Wiesław, Fragmenty: szkice z teorii i filozofii sztuki, Warszawa 1995

 64. Juszczak Wiesław, Postimpresjoniści, Warszawa 2005

 65. Kalinowski Konstanty, Przewodnik po „ Galerii Hiszpańskiej” Muzeum Narodowego w Poznaniu, Poznań 1998

 66. Karolak Czesław, Kunicki Wojciech, Orłowski Hubert, Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa 2006

 67. Kliemann Julian, Rohlmann Michael, Wandmalerei in Italien: die Zeit der Hochrenaissance und des Manierismus 1510-1600, München 2004

 68. Kochanowska-Reiche Małgorzata, Mistyczne średniowiecze = The mystic Middle Age, Olszanica [2003]

 69. Kossecka Teresa, Gabinet rycin króla Stanisława Augusta, Warszawa [1999]

 70. Kotula Adam, Krakowski Piotr, Rzeźba współczesna, Warszawa 1985

 71. Dzieje kultury francuskiej, Warszawa 2005

 72. Kraj skrzydlatych jeźdźców: sztuka w Polsce: 1572-1764, red. Jan K. Ostrowski, Piotr Krasny, Kazimierz Kuczman, Warszawa 2000

 73. Kucharska Jolanta, Ilustrowany przewodnik po zabytkach na Wileńszczyźnie i Żmudzi: Wileńszczyzna, Żmudź, Kowno, Warszawa 2004

 74. Kulagin Anatolij Nikolaevič, Arhitektura i iskusstvo rokoko v Velorussii, Minsk 1989

 75. Kunstgeschichte: eine Einführung, red. Hans Belting, Berlin 2003

 76. Kwiatkowska Maria Irena, Kwiatkowski Marek, Historia Warszawy XVII-XX wieku: architektura i rzeźba, Warszawa 2006

 77. Kwiatkowska Maria Irena, Kwiatkowski Marek, Znane i nieznane: rezydencje, ludzie, wydarzenia, Warszawa 2001

 78. Labuda Gerard, Święty Wojciech: biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier, Wrocław 2004

 79. Lam Władysław, Twórczość przejawem instynktu życia, Gdańsk 1977

 80. Letkiewicz Ewa, Klejnoty w Polsce. Czasy ostatnich Jagiellonów, Lublin 2006

 81. Limentani Virdis Caterina, Pietrogiovanna Mari, Arcydzieła malarstwa ołtarzowego, Warszawa 2004

 82. Litak Stanisław, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku: struktura, funkcje społeczno-religijne i edukacyjne, Lublin 2004

 83. Mack-Andric Jessica, Pietro Tacca. Hofbildhauer der Medici (1577-1640), Weimar 2005

 84. Makowiecka Elżbieta, Sztuka grecka: krótki zarys, Warszawa 2006

 85. Malarstwo amerykańskie, red. Franceska Castria Marchetti, Warszawa 2005,

 86. Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 1-3, red. Adam S. Labuda i Krystyna Secomska, Warszawa 2004

 87. Malarstwo polskie 1766-1945: katalog, oprac. Dorota Suchocka, Poznań 2005

 88. Maleszko Katarzyna, Krajobrazy Japonii: drzeworyt japoński ukiyo-e i shin hanga ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 2005

 89. Malewicz Kazimierz, Świat bezprzedmiotowy, Gdańsk 2006

 90. Mazurczak Urszula Małgorzata, Miasto w pejzażu malarskim XV wieku: Niderlandy, Lublin 2004

 91. Melbechowska-Luty Aleksandra, Posągi i ludzie: rzeźba polska dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939), Warszawa 2005

 92. Michałowski Kazimierz, Jak Grecy tworzyli sztukę, Warszawa 1986

 93. Michałowski M. Piotr, Galeria Atanazego Raczyńskiego = Atanazy Raczyński Gallery, Poznań 2005

 94. Miniatury Wincentego Lesseura i Walerii Tarnowskiej z dawnej kolekcji Tarnowskich z Dzikowa w zbiorach Muzeum Polskiego w Rapperswilu, katalog wystawy oprac. Halina Kamińska-Krassowska, Warszawa 1994

 95. Moskal Stanisław, Wstęp do imagineskopii: (próba zarysu), Kraków 1977

 96. Mrozowski Przemysław, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994

 97. Muzeum sztuki: antologia, wstęp i red. Maria Popczyk, Kraków 2005 + CD ROM,

 98. Muzeum sztuki: od Luwru do Bilbao, red. Maria Popczyk, Katowice 2006

 99. Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce: od starożytności do 1500 roku, wybrał i oprac. Jan Białostocki, Gdańsk 2001

 100. Nowicki Ryszard, Skórzewscy właściciele dóbr łabiszyńskich: rola w życiu społeczno-politycznym wielkopolskiego ziemiaństwa, Toruń 2003

 101. Obraz i kult: materiały z Konferencji „Obraz i kult”, KUL – Lublin, 6-8 października 1999, red. Małgorzata Urszula Mazurczak, Jowita Patyra, Lublin 2002

 102. Odwaga patrzenia: eseje o fotografii, red. Tomasz Ferenc, Łódź 2006

 103. Okoń Waldemar, Przeszłość przyszłości: studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku, Wrocław 2005

 104. Okoń Waldemar, Wtajemniczenia: studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku, Wrocław 1996

 105. Onasch Konrad, Schnieper Annemarie, Ikony: fakty i legendy, Warszawa 2003

 106. Ordynacja dworu Zygmunta III z 1589 roku, Warszawa 2004

 107. Ornamenta Ecclesiae Poloniae. Skarby sztuki sakralnej wiek X-XVIII, [red. Przemysław Mrozowski i Artur Badach], Warszawa1999

 108. Orzeł i Trzy Korony: sąsiedztwo polsko-szwedzkie nad Bałtykiem w epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.): wystawa Zamek Królewski w Warszawie, 8 kwietnia - 7 lipca [2002 r.], [red. Katarzyna Połujan], Warszawa 2002

 109. Panorama renesansu, oprac. Margaret Aston, Warszawa 2003

 110. Parnicki-Pudełko Stefan, Architektura starożytnej Grecji, Warszawa 1975

 111. Pastoureau Michel, Średniowieczna gra symboli, Warszawa 2006

 112. Pejzaż – narodziny gatunku 1400-1600: materiały sesji naukowej 23-24 X 2003, red. Sebastian Dudzik i Tadeusz J. Żuchowski, Toruń 2004

 113. Pile John, Historia wnętrz, Warszawa 2004

 114. Plazada Juan, Kościół i sztuka: od początków do naszych dni, Kielce 2002

 115. Płażewski Ignacy, Dzieje polskiej fotografii: 1839-1939, Warszawa 2003

 116. Pomian Krzysztof, Zbieracze i osobliwości: Paryż – Wenecja XVI-XVIII wiek, Lublin 2001

 117. Poprzęcka Maria, Kochankowie z masakrą w tle i inne eseje o malarstwie historycznym, Warszawa 2004

 118. Porębski Mieczysław, Kubizm: wprowadzenie do sztuki XX wieku, Warszawa 1986

 119. Porębski Mieczysław, Sztuka a informacja, Kraków 1986

 120. Portret ponad wszystko: Jacob Wessel i jego wiek: sztuka gdańska XVIII wieku: katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Gdańsku 15.12.2005-26.02.2006, red. Anna Mosingiewicz i Dariusz Kaczor, Gdańsk 2005

 121. Prószyńska Zuzanna, Zegary Stanisława Augusta, Warszawa 1994

 122. Przestrzenie fotografii: antologia tekstów, red. Tomasz Ferenc, Krzysztof Makowski, Łódź 2005

 123. Romantyzm: malarstwo w czasach Fryderyka Chopina, koncepcja wystawy i red. Agnieszka Morawińska, Warszawa 1999

 124. Rosenblum Naomi, Historia fotografii światowej, Bielsko-Biała 2005

 125. Rosset Tomasz Feliks de, Kolekcja Andrzeja Mniszcha: od wołyńskich chrząszczy do obrazów Fransa Halsa, Toruń 2003

 126. Rosset Tomasz Feliks de., Polskie kolekcje i zbiory artystyczne we Francji w latach 1795-1919: między „skarbnicą narodową” a galerią sztuki, Toruń 2005

 127. Rozum i rzetelność są wsparciem jedynym: studia z historii sztuki ofiarowane Ewie Chojeckiej, red. Barbara Szczypka-Gwiazda, Katowice 2006

 128. Rudkowski Tadeusz Maria, Polskie sgraffita renesansowe, Warszawa 2006

 129. Sadurska Anna, W cieniu Panteonu: o sztuce starożytnego Rzymu, Warszawa 1965

 130. Said Edward William, Orientalizm, Poznań 2005

 131. Schmitt Jean-Claude, Gest w średniowiecznej Europie, Warszawa 2006

 132. Schuchhardt Walter-Herwig, Greek Art, London 1990

 133. Seidel Max, Italian art of the Middle Ages and the Renaissance, t. 1-2, Venice 2005

 134. Seweryn Tadeusz, Rozdroża sztuki ludowej, Warszawa 1948

 135. Shearman John, Raphael in early modern sources: (1483-1602), t. 1, New Haven, London 2003

 136. Sigismundus rex et imperator: Kunst und Kultur zur Zeit Sigismundus von Luxemburg 1387-1437: ausstellungskatalog, wyd. Imre Takács, [Mainz] 2006

 137. Sikora Sławomir, Fotografia: między dokumentem a symbolem, Izabelin 2004

 138. Skubiszewska Maria, Malarstwo włoskie do 1600, Poznań 1995

 139. Słoma Renata, Sybille, Kraków 2000

 140. Sowiński Janusz., Wędrówki przedmiotów: kolekcje i kolekcjonerzy, Wrocław 1977

 141. Stanisław Leszczyński: król Polski księciem Lotaryngii: wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie, 25 kwietnia-10 lipca 2005 roku, [red. Zofia Jurkowlaniec], Warszawa 2005

 142. Stanisława Lorentza walka o Zamek: wystawa w stulecie urodzin: Zamek Królewski w Warszawie – Biblioteka Królewska, 28 kwietnia-30 czerwca 1999, [red. Małgorzata Pleskaczyńska i Piotr Majewski], Warszawa 1999

 143. Stefański Krzysztof, Architektura XIX wiek na ziemiach polskich, Warszawa 2005

 144. Steinborn Bożena, Malarz Daniel Schultz: gdańszczanin w służbie królów polskich, Warszawa 2004

 145. Stiegler Bernd, Bilder der Photograhie: ein Album photographischer Metaphern, Frankfurt am Main 2006

 146. Stosunki polsko-szwedzkie w epoce nowożytnej: materiały sesji, Warszawa, grudzień 1999, [red. Katarzyna Połujan], Warszawa 2001

 147. Strzemiński Władysław, Wybór pism estetycznych, Kraków 2006

 148. Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. 6: Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej, cz. 1, red. Jerzy Lileyko, Irena Rolska-Boruch, Lublin 2005

 149. Stulecie otwarcia Muzeum im. Cesarza Fryderyka w Poznaniu: Muzeum Narodowe w Poznaniu 5 października-7 listopada 2004: [katalog], red. Wojciech Suchocki i Tadeusz Żuchowski, Poznań 2004

 150. Sulewska Renata, Dłutem wycięte: snycerstwo północnych ziem Polski w czasach Zygmunta III Wazy, Warszawa 2004

 151. Szczepkowska-Naliwajek Kinga, Bibliografia historii rzemiosł artystycznych w Polsce w czasach średniowiecza i w epoce nowożytnej do połowy XIX wieku, Toruń 2003

 152. Szmydki Ryszard, Kontakty artystyczne królewicza Władysława Zygmunta Wazy z Antwerpią: misja Mathieu Rouaulta do Polski w 1626 roku, Warszawa 2002

 153. Sztuka baroku: architektura, rzeźba, malarstwo, red. Rolf Toman, Königswinter, [Kraków] 2004

 154. Sztuka ekslibrisu w Toruniu: Festiwal Książki w Toruniu, [tekst i oprac. katalogu] Jan Kotłowski, Toruń 1996

 155. Sztuka współczesna, t. 2: Studia i szkice, red. Józef Edward Dutkiewicz, Kraków 1966

 156. Szymański Józef, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2006

 157. Świechowski Zygmunt, Sztuka polska: romanizm, Warszawa 2005

 158. Talbierska Jolanta, Rembrandt: ryciny i rysunki: ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Warszawa 2004

 159. Tatarkiewicz Władysław, Wybór pism estetycznych, Kraków 2004

 160. Tautavičius Adolfas, Vilniaus pilies kokliai (XVI-XVII a.), Vilnius 1969

 161. Teatr i mistyka: rzeźba barokowa pomiędzy Zachodem a Wschodem: katalog, Poznań 1993

 162. Tessera: sztuka jako przedmiot badań, Kraków 1981

 163. Tokarski Jacek, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie, t. 2, Warszawa 2001

 164. Tomaszczuk Zbigniew, Świadomość kadru: szkice z estetyki fotografii, Września 2003

 165. Tomkiewicz Władysław, Rokoko, Warszawa 2005

 166. Tondos Barbara, Styl zakopiański i zakopiańszczyzna, Wrocław, Warszawa, Kraków 2004

 167. Tregear Mary, Chinese art, London 1995

 168. Treppa Zbigniew, Całun turyński: fotografia Niewidzialnego?, Gdańsk 2004

 169. U istokov tvorčestva, Novosibirsk 1978

 170. Ulatowski Kazimierz, Architektura starożytnej Grecji, Warszawa-Poznań 1962

 171. Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, t. 1 - 4, red. Stanisław Dubisz, Warszawa 2006

 172. Vinci Leonardo da, Traktat o malarstwie, przekł., przedm., wprow. i koment. Maria Rzepińska, Gdańsk 2006

 173. Voronov Vasilij Sergeevič, O krestânskom iskusstve, Moskva 1972

 174. W kręgu Rytmu: sztuka polska lat dwudziestych, red. Katarzyna Nowakowska-Sito, Warszawa 2006

 175. Walczak Marek, Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006

 176. Wallis Mieczysław, Secesja, Warszawa 1984

 177. Ward Laura, Steeds Will, Anioły: wizerunki istot niebiańskich w sztuce, Warszawa 2005

 178. Watkin David, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2006

 179. Waźbiński Zygmunt, Muzeum i zbiory artystyczne epoki nowożytnej, t. 1: Wiek XV i XVI, Toruń 2006

 180. Wiek awangardy, red. Lilianna Bieszczad, Kraków 2006

 181. Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, oprac. Anna Kłosińska, Elżbieta Sobol, Anna Stankiewicz, Warszawa 2005

 182. Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, oprac. Zasad pisowni i interpunkcji polskiej Edward Polański, Warszawa 2006 + CD ROM,

 183. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. Andrzej Markowski, Warszawa 2006 + CD ROM

 184. Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN, red. Mirosław Bańko, Warszawa 2005 + CD ROM

 185. Wielki słownik wyrazów obcych PWN, red. Mirosław Bańko, Warszawa 2005 + CD ROM

 186. Wolf Norbert, I, Titian, Munich 2006

 187. Wölfflin Heinrich, Podstawowe pojęcia historii sztuki: problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Gdańsk 2006

 188. Zabuska Kalina, Ryciny Daniela Chodowieckiego w kolekcji Jacoba Kabruna: ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku: katalog wystawy, Frombork 2004

 189. Zamek Królewski w Warszawie: przewodnik, [oprac. Andrzej Rottermund], Warszawa 2003

 190. Ziemba Antoni, Iluzja a realizm: gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660, Warszawa 2005

 191. Złotnictwo od XIV do XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku: katalog, oprac. Barbara Tuchołka-Włodarska, Gdańsk 2005

 192. Żak Izabela, Grafika francuska XVI-XIX wieku: katalog zbiorów, cz. 1 - 2, Wrocław 1998

 193. Żygulski Zdzisław jun., Sztuka mauretańska i jej echa w Polsce, Warszawa 2005

 194. Żygulski Kazimierz, Święto i kultura: święta dawne i nowe: rozważania socjologa, Warszawa 1981

 195. Źródła wiedzy teoretyczno-literackiej w dawnej Polsce: Średniowiecze – Renesans – Barok, wstęp, wybór i oprac. Maria Cytowska i Teresa Michałowska, Warszawa 1999

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna