Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów ul. Kujawska 1 00-790 Warszawa Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatekPobieranie 5.71 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar5.71 Kb.
Warszawa, 24 marca 2009 r.

Adam Żak

ul. Madalińskiego 12/33

05-100 Warszawa

NIP 826-122-67-32
Naczelnik Urzędu Skarbowego

Warszawa-Mokotów

ul. Kujawska 1

00-790 Warszawa

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek
Na podstawie art. 22 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), wnoszę o zwolnienie płatnika – „JUSTA” spóła z o.o. NIP 563-234-98-12 – z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 rok od należności wypłacanych na podstawie umowy zlecenia.
Uzasadnienie

Płatnik – „JUSTA” spółka z o.o. z tytułu wypłat dokonywanych na podstawie umowy zlecenia pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości wynikającej z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pobierane przez płatnika zaliczki są niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego za 2009 rok, bowiem w trakcie tego roku podatkowego poniosłem duże wydatki finansowe związane z nabyciem nowych technologii, które wyniosą ok. 60 000 zł. Wnoszę zatem o zwolnienie mojego płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2009 od miesiąca kwietnia 2009 roku do wysokości 800 zł, gdyż w prowadzonej działalności gospodarczej poniosłem wydatki na nabycie nowych technologii. Odliczenia tych wydatków dokonam dopiero w zeznaniu rocznym składanym za rok, co powoduje, że będę miał zwrot podatku.Adam Żak

…………………………….(własnoręczny podpis)
Załączniki:

Kserokopie faktur związanych z wydatkami na nabycie nowych technologii
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna