Naczelnik Warszawa, 20 lutego 2007 r. Związku Harcerstwa PolskiegoPobieranie 25.2 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar25.2 Kb.
Naczelnik Warszawa, 20 lutego 2007 r.

Związku Harcerstwa Polskiego

Rozkaz L. 2/2007
Dzień Myśli Braterskiej to szczególny czas. Myślimy wtedy o naszych przyjaciołach — tych w harcerstwie, ale także o tych poza nim. Zastanawiamy się nad jakością naszej służby, wyciągamy wnioski i „pniemy się wzwyż” piękną drogą harcerskiej wędrówki.

Dzień Myśli Braterskiej to czas odczuwania bliskości innych ludzi i poczucia więzi ze skautkami i skautami całego świata.

Z tej okazji życzę wiele radości z podejmowanej służby i nieustającej wiary w ponadczasowość harcerskich ideałów, zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Życzę, aby ziściły się marzenia, a niełatwa, odpowiedzialna służba i realizowane cele wychowawcze przynosiły zadowolenie i satysfakcję.
1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że Główna Kwatera ZHP uchwałą nr 68/2007 z dnia 5 lutego 2007 r. w związku z wygaśnięciem mandatu na skutek rezygnacji z funkcji członkini GK ZHP ds. wizerunku hm. Ewy PRĘDKIEJ, wybrała członkiem Głównej Kwatery ZHP ds. wizerunku hm. Dorotę KOŁAKOWSKĄ.

1.2.2. Informuję o aneksie z dnia 13 lutego 2007 r. do decyzji Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 14/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wyodrębnienia z ZHP jako osoby prawnej chorągwi jako jednostek terenowych ZHP posiadających osobowość prawną.

1.2.3. Informuję o aneksie z dnia 15 lutego 2007 r. do decyzji Naczelnika i Skarbnika ZHP nr 15/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie złożenia wniosku do Urzędu Skarbowego przez chorągiew po uzyskaniu osobowości prawnej.Treść powyższych aneksów wraz z załącznikami dostępna jest na stronie: www.dokumenty.zhp.pl
2. Chorągwie

2.1. Zmiany w jednostkach ZHP

2.1.1. Chorągiew Stołeczna

Zjazd Nadzwyczajny Hufca Legionowo w dniu 25 listopada 2006 r. wybrał na funkcję komendanta hufca phm. Piotra MICHAŁOWSKIEGO.

2.1.2. Chorągiew Dolnośląska

- decyzją Komendantki Chorągwi od dnia 30.10.2006 r. po przyłączeniu byłego Hufca w Lwówku Śląskim do Hufca w Jeleniej Górze zwiększył się teren jego działania o przyłączone gminy: Lwówek Śląski, Gryfów, Mirsk, Wleń, Lubomierz i Świerzawa;

- Zjazd Nadzwyczajny Hufca im. Bohaterskich Lotników Polskich w Jeleniej Górze w dniu 28.12.2006 r. zmienił dotychczasową nazwę tego hufca na: Karkonoski Hufiec ZHP;

- Zjazd Nadzwyczajny Karkonoskiego Hufca w Jeleniej Górze w dniu 28.12.2006 r. wybrał na funkcję komendanta hufca hm. Mariana ŁATĘ;

- Zjazd Nadzwyczajny Hufca w Żmigrodzie w dniu 5.01.2007 r. zmienił dotychczasową nazwę tego hufca na: Hufiec ZHP Powiatu Trzebnickiego.

2.1.3. Chorągiew Łódzka

Zjazd Nadzwyczajny Hufca Konstantynów Łódzki w dniu 5 stycznia 2007 r. wybrał na funkcję komendantki hufca pwd. Aleksandrę MAŁECKĄ.

2.1.4. Chorągiew Warmińsko-Mazurska

Zjazd Nadzwyczajny Hufca Giżycko z dnia 27 stycznia 2007 wybrał na funkcję komendanta hufca pwd. Bogusława BENDEK.


3. Główna Kwatera ZHP

3.1. Zwolnienia

3.1.1. Zwalniam z funkcji instruktora zespołu starszoharcerskiego phm. Małgorzatę MACH.

3.1.2. Zwalniam z funkcji instruktora zespołu wędrowniczego phm. Małgorzatę MAŚKO-HORYZĘ.

3.1.3. Zwalniam z funkcji instruktora zespołu wędrowniczego hm. Ryszarda POLASZEWSKIEGO.

Serdecznie dziękuję Druhnom za pełnioną służbę a Druhowi Ryszardowi za czas poświęcony pracy w Głównej Kwaterze ZHP i zaangażowanie włożone w wyznaczanie kierunków rozwoju ruchu wędrowniczego w ZHP. Życzę sukcesów w dalszej pracy instruktorskiej oraz w życiu zawodowym i osobistym.

3.1.3. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Pozyskiwania Środków phm. Edytę RYSIEWICZ.3.2. Mianowania

3.2.1. Mianuję na funkcję zastępczyni kierownika Wydziału Pozyskiwania Środków phm. Edytę RYSIEWICZ.

3.2.2. Mianuję na funkcję członka zespołu zuchowego Wydziału Metodycznego GK ZHP hm. Janę ŚWINARSKĄ.

3.2.3. Mianuję na funkcję członka zespołu starszoharcerskiego Wydziału Metodycznego GK ZHP phm. Maksyma PĘKOSZA.

3.2.4. Mianuję na funkcję szefa zespołu wędrowniczego Wydziału Metodycznego GK ZHP phm. Marka PIEGATA.

3.2.5. Mianuję na funkcję koordynatora kampanii 1% dla ZHP w roku 2007 hm. Jędrzeja KUNOWSKIEGO.3.3 Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

3.3.1. Powołuję w skład Komendy Zlotu Harcerstwa Polskiego Kielce 2007:

phm. Annę NOWOSAD

3.3.2. Powołuję komisję przetargową ds. spraw przetargów - na obiady, markety handlowe, wywóz nieczystości, kontenery sanitarne - na Zlocie Kielce 2007 w składzie:

hm. Andrzej ŻUGAJ

hm. Monika PATER

hm. Katarzyna KRAWCZYK

hm. Andrzej GRABOWSKI

Maciej JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI

3.3.3. Powołuję Kolegium redakcyjne miesięcznika CZUWAJ w składzie:

hm. Grzegorz CAŁEK – redaktor naczelny

hm. Halina JANKOWSKA – zastępczyni redaktora naczelnego

hm. Katarzyna KWAPIŃSKA

hm. Ewa LACHIEWICZ

hm. Adam KOCHER

hm. Adam CZETWERTYŃSKI

phm. Agnieszka DROGOSZ
11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.1. Odznaczenia

Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP w sprawie odznaczenia Złotym i Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymuje:

Chorągiew Stołeczna ZHP

hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA


Serdecznie gratuluję Druhnie oraz życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

11.2 Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa

11.2.1. Złotą Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymują:

- Kazimierz JURKOWSKI - burmistrz Głubczyc

- gen. brygady Roman KLECHA - dowódca 10 Opolskiej Brygady Logistycznej

- Mirosław SZYFMAN - dyrektor PZO PCK Białystok

11.2.2. Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymują:

- Gimnazjum Publiczne w Jordanowie

11.3.Wyróżnienia

Podaję do wiadomości, iż w wyniku ukończenia kursu kadry kształcącej zorganizowanego przez Centralną Szkołę Instruktorską ZHP w dniach 27.01-04.02.2007 r. w Chorzowie, przyznaję dyplom ukończenia kursu druhnom i druhom:

1/01/2007 pwd. Justyna WARZECHA z wyróżnieniem Chorągiew Śląska

2/01/2007 phm. Joanna GONIA Chorągiew Wielkopolska

3/01/2007 pwd. Piotr KALEWSKI Chorągiew Wielkopolska

4/01/2007 phm. Paweł LACH Chorągiew Stołeczna

5/01/2007 pwd. Marta CHOJONOWSKA Chorągiew Gdańska

6/01/2007 phm. Gabriela GAJDZIK Chorągiew Śląska

7/01/2007 pwd. Michał MOTYL Chorągiew Zachodniopomorska

8/01/2007 pwd. Daria OSMENDA Chorągiew Śląska

9/01/2007 pwd. Krzysztof BIAŁAS Chorągiew Śląska

10/01/2007pwd. Sebastian SIEMBORA Chorągiew Stołeczna

11/01/2007 pwd. Anna GAJDZIK Chorągiew Śląska

12/01/2007 phm. Piotr MICHAŁOWSKI Chorągiew Stołeczna

13/01/2007 pwd. Waldemar Konstanty KAZIMIERCZAK Chorągiew Białostocka

14/01/2007 phm. Krzysztof SZAMSZA Chorągiew Śląska

15/01/2007 hm. Edmund GRUCHAŁA Chorągiew Gdańska

16/01/2007 phm. Jarosław KULIŃSKI Chorągiew Gdańska11.4.Pochwały

Udzielam pochwały i serdecznie dziękuję za pracę wykonaną przy organizacji i przeprowadzeniu Betlejemskiego Światła Pokoju 2006:

- Członkom Sztabu Betlejemskiego Światła Pokoju za rzetelne wywiązanie się z obowiązków;

- Komendzie Chorągwi Stołecznej za udział reprezentacji harcerzy w przekazywaniu BŚP instytucjom państwowym;

- Komendzie Chorągwi Krakowskiej za udział drużyny reprezentacyjnej w uroczystości BŚP na Łysej Polanie i na Polanie Głodówka;

- Harcerzom i Instruktorom drużyny porządkowej z Hufca Bytom – Chorągiew Śląska za wzorowe pełnienie służby podczas uroczystości na Łysej Polanie i na Głodówce;

- Pracownikom Samodzielnego Zakładu Administracji i Logistyki przy GK ZHP za pomoc logistyczną w trakcie przygotowania i podczas akcji.
12. Odznaki Kadry Kształcącej

12.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

12.1.1. Przyznaję Złotą Odznakę Kadry Kształcącej:

- hm. Adrianowi STARONIEK - Chorągiew Śląska

12.1.2. Przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej:

- hm. Joannie MARCINKOWSKIEJ – Chorągiew Łódzka

- hm. Barbarze MUSZYŃSKIEJ - Chorągiew Białostocka


14. Sprostowania

W rozkazie L. 1/2007 z dnia 20 stycznia 2007 r. w ppkt. 3.1.6. błędnie podano nazwisko i pełnioną funkcję.

jest: Zwalniam z funkcji szefa inspektoratu drużyn jeździeckich Głównej Kwatery ZHP phm. Małgorzatę BUBULEWICZ.

powinno być:

Zwalniam z funkcji komendanta inspektoratu harcerskich drużyn jeździeckich Głównej Kwatery ZHP phm. Małgorzatę BABULEWICZ.

Za pomyłkę bardzo przepraszam.


Czuwaj!
hm. Teresa Hernik

Pobieranie 25.2 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna