Nader el massri


Wyniki angioplastyki wieńcowejPobieranie 0.89 Mb.
Strona6/16
Data04.05.2016
Rozmiar0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

6.3Wyniki angioplastyki wieńcowej
6.3.1Grupa A (ułatwiona PCI)

Wszyscy chorzy z grupy A otrzymali w szpitalach rejonowych skojarzoną terapię trombolityczną. Średni czas od początku bólu do podania leków wynosił 197,6 ±115 minut. Angioplastykę wieńcową wykonano u 102 chorych (91,9%) [grupa APCI]. Stenty wieńcowe wszczepiono przy 55 zabiegach (53,9%). Pozostałym chorym wykonano wyłącznie angioplastykę balonową.

Po PCI obserwowano istotną poprawę przepływu w tętnicy dozawałowej (P =0,000001) (tab. 3). U wszystkich chorych po zabiegu uzyskano przepływ TIMI 2 lub 3. Obserwowano poprawę przepływu w tętnicy dozawałowej u 32 chorych (31,4%); u 68 chorych (66,7%) przepływ się nie zmienił. Pogorszenie przepływu stwierdzono jedynie u dwóch chorych (ryc. 4, tab. 3).
Rycina 4. Zmiana przepływu w tętnicy dozawałowej

w przebiegu PCI w grupie APCI


Przed PCI Po PCI


Ocena perfuzji według skali TMPG przed zabiegiem i po nim była możliwa u 101 chorych. Po zabiegu PCI obserwowano istotną poprawę perfuzji (P <0,001) (tab. 3). Odsetek osób z prawidłową perfuzją (TMPG 3) zwiększył się z 56,4% do 66,3%.

Tabela 3. Zmiany przepływu nasierdziowego i perfuzji tkankowej

w przebiegu PCI w grupie APCI

Przed PCI

n (%)

Po PCI

n (%)

p

Przepływ w tętnicy dozawałowej według skali TIMI:

TIMI 0

13 (12,7%)

-

0,000001

TIMI 1

5 (4,9%)

-

TIMI 2

17 (16,7%)

7 (6,9%)

TIMI 3

67 (65,7%)

95 (93,1%)

Perfuzja według skali TMPG:

TMPG 0

18 (17,8%)

3 (3,0%)

< 0,001

TMPG 1

3 (3,0%)

7 (6,9%)

TMPG 2

23 (22,8%)

24 (23,8%)

TMPG 3

57 (56,4%)

67 (66,3%)

Wynik zabiegu angioplastyki uznano za optymalny u 97 chorych (95,1%), suboptymalny u 3 (2,9%), a nieskuteczny u 2 chorych (1,96%) (ryc. 8).


6.3.2Grupa B (pierwotna PCI)

Spośród 66 chorych z grupy B angioplastykę wieńcową wykonano u 65 chorych (98,5%) [Grupa BPCI]. U jednej chorej po założeniu prowadnika do tętnicy dozawałowej i podaniu nitrogliceryny dowieńcowo uzyskano poprawę przepływu, włączono do leczenia abciximab (bolus dowieńcowo + wlew dożylnie) bez wykonywania inflacji cewnika balonowego ze względu na wąski wymiar tętnicy. U jednego chorego w trakcie zabiegu PCI wykonano trombektomię. Inhibitory glikoproteiny IIb/IIIa otrzymało 19 chorych (28,8%). Stenty wieńcowe wszczepiono przy 45 zabiegach (69,2%). Odsetek angioplastyk z wszczepieniem stentu w porównaniu z Grupą APCI (53,9%) nie różnił się znamiennie. Obserwowano istotną poprawę przepływu w tętnicy dozawałowej po PCI (p <0,000001) (tab. 4). U 61 chorych (93,8%) uzyskano przepływ TIMI 2 lub 3, w tym u 53 (81,5%) TIMI 3 a u 8 (12,3%) TIMI 2 (ryc. 5). Obserwowano poprawę przepływu w tętnicy dozawałowej u 55 chorych (84,6%), u 10 chorych (15,4%) przepływ nie uległ zmianie (ryc. 5, tab. 4).


Rycina 5. Zmiana przepływu w tętnicy dozawałowej

w przebiegu PCI w grupie BPCIPrzed PCI Po PCI


Ocena perfuzji metodą TMPG przed zabiegiem i po nim była możliwa u 64 chorych. Po zabiegu PCI obserwowano istotną poprawę perfuzji (p <0,000001) (tab. 4). Odsetek osób z prawidłową perfuzją (TMPG 3) zwiększył się z 3,1% do 43,7%.

Po zabiegu koronaroplastyki u chorych z grupy BPCI w porównaniu z grupą APCI stwierdzono: gorsze parametry przepływu nasierdziowego  TIMI 2-3 (odpowiednio 93,8% vs 100%; p <0,02) oraz gorsze parametry perfuzji tkankowej  TMPG 3 (43,7% vs 66,3%; p <0,03). Wynik zabiegu angioplastyki uznano za optymalny u 59 chorych (90,8%), suboptymalny u 4 (6,1%), a nieskuteczny u 2 chorych (3,1%). Dane angiograficzne i wyniki angioplastyki zestawiono w tabeli 5 i rycinach 6, 7 i 8.Tabela 4. Zmiany przepływu nasierdziowego i perfuzji tkankowej

w przebiegu PCI w grupie BPCI


Przed PCI

n (%)

Po PCI

n (%)

p

Przepływ w tętnicy dozawałowej według skali TIMI:

TIMI 0

45 (69,2%)

2 (3,1%)

<0,000001

TIMI 1

7 (10,8%)

2 (3,1%)

TIMI 2

9 (13,8%)

8 (12,3%)

TIMI 3

4 (6,1%)

53 (81,5%)

Perfuzja według skali TMPG:

TMPG 0

54 (84,4%)

4 (6,2%)

<0,000001

TMPG 1

0

11 (17,2%)

TMPG 2

8 (12,5%)

21 (32,8%)

TMPG 3

2 (3,1%)

28 (43,7%)

Rycina 6. Przepływ w tętnicy dozawałowej po PCI

Tabela 5. Wyniki koronaroplastyki i dane angiograficzne po PCI

Grupa APCI

n-102


Grupa BPCI

n-65


p

PCI

102

65

-

PCI ze stentem

55 (53,9%)

45 (69,2%)

NS

PCI + Inhibitory GP IIb/IIIa

102 (100%)

19 (29,2%)

<0,001

PCI + trombektomia

-

1 (1,54%)

NS

Wynik zabiegu PCI

optymalny

97 (95,1%)

59 (90,8%)

NS

suboptymalny

3 (2,9%)

4 (6,1%)

NS

nieskuteczny

2 (1,96%)

2 (3,1%)

NS

Przepływ w tętnicy dozawałowej po PCI

TIMI 0 + 1

-

4 (6,2%)

<0,02

TIMI 2 + 3

102 (100%)

61 (93,8%)

TIMI 0

-

2 (3,1%)

<0,05

TIMI 1

-

2 (3,1%)

TIMI 2

7 (6,9%)

8 (12,3%)

TIMI 3

95 (93,1%)

53 (81,5%)

Perfuzja tkankowa po PCI n-101 n-64

TMPG 0

3 (3,0%)

4 (6,2%)

<0,03

TMPG 1

7 (6,9%)

11 (17,2%)

TMPG 2

24 (23,8%)

21 (32,8%)

TMPG 3

67 (66,3%)

28 (43,7%)

Rycina 7. Perfuzja tkankowa w strefie zawału po PCIRycina 8. Porównanie wyników angioplastyki wieńcowej1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna