Nagrodę Access City 2013 dla miast przyjaznych niepełnosprawnym zdobywa Berlin!Pobieranie 12.73 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar12.73 Kb.Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 3 grudnia 2012 r.Nagrodę Access City 2013 dla miast przyjaznych niepełnosprawnym zdobywa Berlin!

Bruksela, 3 grudnia 2012 r. – Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, przekazała dziś nagrodę Access City 2013 dla miasta Berlin. Nagroda tę przyznano w uznaniu dla kompleksowej i strategicznej polityki Berlina na rzecz stworzenia miasta dostępnego dla wszystkich. Nagroda jest inicjatywą organizowaną wspólnie przez Komisję i Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych i została wręczona podczas dorocznej konferencji z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Brukseli. Inicjatywa ta ma zachęcać miasta do wymiany doświadczeń i poprawy dostępności z korzyścią dla wszystkich.

„Osoby niepełnosprawne nadal napotykają na co dzień zbyt wiele przeszkód, ale miasta takie jak Berlin są pionierami w dziedzinie wprowadzania ułatwień w codziennym życiu dla wszystkich” - powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Dostępność stwarza nowe możliwości biznesowe i może stanowić rzeczywisty bodziec dla innowacji i wzrostu gospodarczego. Dlatego też dostępność jest podstawą europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności i dlatego przygotowujemy nasze propozycje dotyczące europejskiego aktu w sprawie dostępności, które zamierzam przedstawić w przyszłym roku.”

Jury wybrało Berlin, wyróżniając jego strategiczną i integracyjną politykę wobec osób niepełnosprawnych. Berlin przeznacza znaczne środki na przekształcenie wcześniej podzielonego miasta w miejsce łatwo dostępne i pozbawione barier. Jury doceniło zwłaszcza system transportu w Berlinie oraz inwestycje zwiększające dostępność dla osób niepełnosprawnych dokonywane w ramach projektów odbudowy. Kompleksowe podejście Berlina do kwestii dostępności jest w pełni uwzględnione w strategiach politycznych miasta i znajduje szerokie poparcie wśród decydentów.

Pozostali finaliści:

Nantes (Francja): miasto to wyróżniono za jego kompleksowe podejście do opracowywania projektu miasta dostępnego dla wszystkich, a także całą paletę działań mających na celu podnoszenie świadomości na temat dostępności w życiu codziennym. Miasto Nantes zainwestowało w szkolenia dla projektantów i architektów oraz prowadzi dialog z obywatelami w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym udziału w spotkaniach i tworzeniu wspólnych projektów.

Sztokholm (Szwecja): wybrany na finalistę w związku z jego długoterminową i otwartą polityką opartą na koncepcji „Projektowanie dla wszystkich”. Koncepcja „Wizja Sztokholmu w 2030 r.” ukierunkowana jest na przekształcenie miasta, którego środkową część w 30% zajmuje woda, w światowej klasy metropolię dostępną dla wszystkich. Dobre rozwiązania dotyczą na przykład dostępności przejść dla pieszych, toalet publicznych i placów zabaw, mające zapewnić ich dostępność dla niepełnosprawnych dzieci i rodziców.

Według wyników nowego badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską i opublikowanego przed 3 grudnia – Europejskim Dniem Osób Niepełnosprawnych – Europejczycy są przekonani, że osoby niepełnosprawne powinny móc w pełni uczestniczyć w życiu społecznym (zob. IP/12/1296).Kontekst

„Dostępność przestrzeni publicznej” oznacza dostęp osób niepełnosprawnych, na równi z innymi osobami, do środowiska fizycznego, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz innych obiektów i usług.

Obecnie odbywa się trzecia edycja corocznego konkursu o nagrodę Access City. Pierwsza nagroda trafiła do miasta Avila w Hiszpanii (IP/10/1641), natomiast druga do Salzburga w Austrii (IP/11/1492). Obok zwycięzcy i trzech finalistów jury wyróżniło także następujące miasta:

- Pampeluna (Hiszpania) w związku z dostępnością środowiska miejskiego i zrównoważoną polityką w dziedzinie środowiska. Pampeluna stworzyła czteroletni plan renowacji lokalnej infrastruktury, w tym starego miasta: obniżono chodniki, stworzono łatwo dostępne place zabaw, ja również łatwo dostępne parki rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych i starszych, a rampy, windy i kładki dla pieszych zapewniają dostępność dla wszystkich w nierówno położonych częściach miasta.

- Gdynia (Polska) w związku z jej ciągłymi wysiłkami na rzecz dostępności transportu publicznego: 97% autobusów i 58% trolejbusów spełnia obecnie warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych. Miasto wprowadziło również system informacyjny z opisami w alfabecie Braille’a, a także drogowskazy, słupy i tablice informacyjne dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.

- Bilbao (Hiszpania) w związku z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym telefonicznego serwisu informacyjnego dla osób z upośledzeniem słuchu lub mowy, terminale tłumaczenia symultanicznego w biurach obsługujących interesantów, pętle indukcyjne eliminujące odgłosy z tła i pozwalające na poprawę jakości usług dla osób korzystających z aparatów słuchowych.

- Tallaght (Irlandia) w związku z szeregiem innowacyjnych usług w celu poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych. Przykładem może być służba zapewniająca naprawę ulic i chodników w ciągu 48 godzin, jak również usługi informacyjne, dostępność chodników, urządzeń do recyklingu, bibliotek i książek oferowanych w różnych formatach dla osób niedowidzących.

Dalsze informacje

Nagroda Access Citywww.accesscityaward.eu

Komisja Europejska: Osoby niepełnosprawne:http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Badanie Eurobarometru – Postawy względem dostępności w UE:http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:http://ec.europa.eu/reding

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)IP/12/1309

: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna