Nagrywarka asus cd-rw 52x24x52 idePobieranie 26.38 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar26.38 Kb.

Nagrywarka ASUS CD-RW 52x24x52 IDE
Zawartość opakowania
Przed instalacją tego napędu proszę upewnić się czy następujące akcesoria znajdują się w opakowaniu.Instalacja napędu.

Napęd ten może być zainstalowany w komputerze jako „master” lub jako „slave”. Podczas instalacji jako „slave” proszę zwrócić uwagę na zmianę położenia zworki na tylnym panelu napędu.
 1. Proszę wyłączyć komputer.
 1. Ustawienie zworki.

Przed rozpoczęciem instalacji w komputerze należy ustawić zworkę na tylnym panelu napędu. Napęd ten może być podłączony za pomocą interfejsu EIDE (ATAPI) jako „master” lub jako „slave”. Jeżeli w komputerze zainstalowanych jest kilka urządzeń EIDE (maksymalnie cztery), każdy z napędów musi być ustawiony w unikalny sposób.Ustawienie Master/Slave jest określone przez położenie zworki na odpowiednich pinach. Możliwe ustawienia przedstawia poniższa tabela.

Nazwa

Funkcja
MA (Master)

Napęd ustawiony jako Master (ustawienie fabryczne)SL (Slave)

Napęd ustawiony jako SlaveCS (Cable Select)

Tryb pracy napędu ustawiany przez urządzenie nadrzędne interfejsu IDE.

 1. Demontaż obudowy komputera.
 1. Montaż napędu.

Proszę wsunąć napęd w pięciocalową zatokę montażową komputera poziomo i przymocować go za pomocą dostarczonych śrubek. 1. Podłączenie kabla zasilającego.

P
roszę podłączyć czteropinowy kabel zasilający z zasilacza komputera do gniazda zasilania napędu znajdującego się na jego tylnym panelu.


UWAGA: Jeżeli w komputerze nie ma już dostępnych (wolnych) kabli zasilających, konieczny jest zakup odpowiedniego rozgałęźnika.


 1. Podłączenie kabla IDE.

Proszę podłączyć jeden koniec kabla IDE do napędu.. Drugi koniec kabla powinien być wpięty do odpowiedniego gniazda E-IDE na płycie głównej.
 1. Podłączenie karty dźwiękowej.

J
eżeli w Państwa komputerze znajduje się karta dźwiękowa, proszę podłączyć ją do napędu za pomocą dołączonego kabla audio. 1. Montaż obudowy komputera.

Proszę podłączyć przewód zasilający i włączyć komputer. Jeżeli napęd nie jest rozpoznawany przez system proszę sprawdzić odpowiednie ustawienia BIOS-u. Więcej wiadomości na ten temat znajduje się w dokumentacji komputera (płyty głównej).

 1. Sprawdzenie sterowników urządzenia.

Jeżeli używają Państwo systemu Winows98/95 lub Windows NT Workstation Ver. 4.0, nie jest konieczna instalacja żadnych specjalnych sterowników tego urządzenia.

W celu zapewnienia poprawnej pracy urządzenia lub jeżeli napęd nie jest rozpoznawany przez komputer, proszę sprawdzić poniższe właściwości.
W celu zapewnienia poprawnej pracy napędu:


 • Dla użytkowników Windows 98/95/ME:

 • Sterownik urządzenia powinien znajdować się w [Panel sterowania] – [System] – [Menedżer urządzeń] – [CD-ROM],

 • 32-bitowy system powinien być widoczny w [Panel sterowania] – [System] – [Wydajność].

 • Dla użytkowników Windows NT Workstation Ver 4.0:

 • Napęd powinien być widoczny jako urządzenie IDE w [Panel sterowania] – [Adaptery SCSI] – [Urządzenia].


Jeżeli napęd nie jest rozpoznawany (wykrywany) przez komputer:


 • Dla użytkowników Windows 98/95:

 • Jeżeli w [Panel sterowania] – [System] – [Menedżer urządzeń] – [Kontrolery dysku twardego] znajduje się znaczek [!] powinni Państwo skontaktować się z producentem komputera lub płyty głównej w celu uzyskania właściwych sterowników kontrolera IDE.

 • Dla użytkowników Windows NT Workstation Ver 4.0:

 • Jeżeli w [Panel sterowania] – [Adaptery SCSI] – [Urządzenia] przy kontrolerze IDE wyświetlany jest znaczek [!] powinni Państwo skontaktować się z producentem komputera lub płyty głównej w celu uzyskania właściwych sterowników kontrolera SCSI.


Instalacja oprogramowania
Zanim urządzenie będzie mogło zapisywać dane na nośnikach CD-R/CD-RW niezbędna jest instalacja aplikacji z dołączonego dysku CD-ROM z oprogramowaniem. Przed instalacją oprogramowania proszę przeczytać instrukcję z pliku HTML* znajdującą się również na wspomnianym dysku CD-ROM.

*Do przeczytania instrukcji niezbędne są przeglądarki: Microsoft Internet Explorer wersja 4 lub wyższa lub Netscape Communicator w wersji 4 lub wyższej.


Nośnik CD-ROM z oprogramowaniem zawiera następujące aplikacje:

 • Nero Burning ROM – służy do zapisu danych na nośnikach CD-R/CD-RW,

 • InCD 1.6 – umożliwia pakietowy zapis danych metodą „kliknij i przenieś”,

 • Adobe Acrobat Reader – do przeglądania lub drukowania instrukcji znajdującej się w pliku PDF,

 • Instrukcja użytkownika.

Informacji na temat sposobu używania tych aplikacji proszę szukać w odpowiednich instrukcjach lub w plikach pomocy samych programów.Uruchomienie płyty CD-ROM z oprogramowaniem

Uwaga: Przed instalacją oprogramowania proszę upewnić się, że napęd jest prawidłowo zamontowany.
 1. Proszę włożyć płytę CD-ROM z danymi do komputera.

Powinien pojawić się ekran z menu startowy płyty.


 1. Proszę wybrać jedną z opcji wyświetlonych w menu.

Należy wybrać spośród następujących opcji wyświetlanych w menu na ekranie:

 • Oprogramowanie:

Służy do tworzenia własnych płyt CD.

 • Instrukcja:

Wyświetlenie instrukcji użytkownika w HTMLu.

 • Formularz zgłoszeniowy:

Rejestracja napędu.


 1. W celu zainstalowania odpowiedniej aplikacji proszę kliknąć odpowiadającą jej ikonę.

Należy stosować się do wyświetlanej w oknie programu instalacyjnego instrukcji.


 1. Kiedy instalacja dobiegnie końca należy ponownie uruchomić komputer.

Jeżeli nie pojawia się menu programu instalacyjnego proszę zastosować się do poniższej instrukcji:

 1. Z [Panelu sterowania] wybrać opcję [Dodaj/usuń programy].

 2. Kliknąć polecenie [Instaluj].

Powinien pojawić się ekran [Instaluj program z dyskietki lub dysku CD-ROM].

 1. Wybrać polecenie [Dalej].

Pojawi się okno wyboru ścieżki do programu instalacyjnego.

 1. Proszę stosować się do instrukcji wyświetlanej na ekranie.Jak używać napęd.

Wkładanie dysków.


 1. P
  roszę wcisnąć przycisk na przednim panelu napędu.


 2. Położyć dysk na wysuniętą tackę.

 3. Z

  aładować dysk przez przyciśnięcie przycisku lub delikatne popchnięcie tacki.Uwaga: Po wysunięciu tacki należy jak najszybciej włożyć płytę i zamknąć napęd. W momencie kiedy jest ona wysunięta kurz i inne drobne zanieczyszczenia dostają się do środka. Mogą one później być przyczyną błędów odczytu lub zapisu i złej pracy urządzenia.

Awaryjne wysuwanie tacki.
W niektórych rzadkich sytuacjach kiedy napęd jest wadliwy lub przy braku zasilania możliwe jest ręczne wyjęcie płyty CD z napędu w następujący sposób.


 1. Proszę wyłączyć zasilanie.

 2. Włożyć cienki, długi drut w otwór awaryjnego otwierania.

Tacka powinna nieznacznie się wysunąć.

 1. P
  owoli i ostrożnie wyciągnąć tackę.


Uwaga:

 • Proszę nie używać tej metody wyjmowania płyt CD nigdy poza szczególnymi przypadkami.

 • Ręczna metoda jest podana w celu wyjmowania płyt tylko w awaryjnych sytuacjach. Używanie jej w innych przypadkach może skończyć się uszkodzeniem napędu.
www.asus.com.tw

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna