Najważniejsze wydarzenia 2015/2016Pobieranie 18.96 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar18.96 Kb.
Najważniejsze wydarzenia 2015/2016


Dyżury w duszpasterstwie: 
Codziennie od poniedziałku do czwartku od 10.00-17.00 
Piątek od 10.00 do 14.00 
Telefon komórkowy biura: +48 785 194 568 
Pracownicy: 
Ks. Paweł Kubani – moderator RAM AK – ssgabriel97@gmail.com tel. +48 603197634 
Ks. Grzegorz Feluś – współpracownik moderatora RAM AK felag@interia.pl tel.+48608710744 
p. Agnieszka Kobielus– Tel. 783 869 087 Sługi Jezusa 
p. Marta Klewar – moderatorka RAM marta.kraw@gmail.com tel. 792354288
Z dniem 1 września 2015 pracę w naszym Duszpasterstwie zakończy po roku p. Honorata Adamiuk ze Zgromadzenia Sług Jezusa. Dziękujemy serdecznie za pełen poświęcenia trud pracy z młodzieżą i kształtowanie członków naszego Ruchu. Niech Pan wynagrodzi każdy wysiłek. Witamy panią Agnieszkę Kobielus (po rocznej przerwie i ślubach wieczystych) i życzymy wszelkich łask Bożych w pracy z młodzieżą naszego Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej.
03.10.2015 Inauguracja naszych działań duszpasterskich w kaplicy księdza Kardynała o godz. 14.30 Msza św. O godz. 13.00 próba w kościele św. Krzyża.- ul. Św. Krzyża 23 dla kandydatów na animatorów przed tegorocznym błogosławieństwem.
Terminy spotkań Rady Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej:
1. 03.10.2015– po Inauguracji 
2. 09.01.2016 – po opłatku 
3. 21.05.2016 – sobota 
4. 01.10.2016 – po Inauguracji

17.10.2015 godz. 10.00 45 Pielgrzymka Młodzieży Grup Apostolskich RAM do Relikwii św. Jadwigi Królowej - naszej Patronki i św. Jana Pawła II – naszego Założyciela, w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” – górny kościół. Nasz coroczny Dzień Wspólnoty. Zapraszamy wszystkich którzy kiedykolwiek uczestniczyli w rekolekcjach lub je tworzyli. Będzie to okazja wyrażenia wdzięczności Bogu za wszelkie dary i łaski na rekolekcjach otrzymane. ZAPRASZAMY!


- XIII Archidiecezjalny Konkurs Poezji Religijnej im. Św. Jadwigi Królowej. Rozstrzygnięcie na Wawelu w czasie Pielgrzymki. Wiersze religijne można przysyłać na adres duszpasterstwa do 10.10.2015.
Po raz trzynasty ogłaszamy Konkurs Poezji Religijnej dla młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich oraz starszej z terenu archidiecezji krakowskiej. W konkursie mogą uczestniczyć piszący wiersze. Prosimy o nadsyłanie utworów literackich, nigdzie nie publikowanych, o tematyce religijnej związanej z polskimi świętymi, osobą św. Jana Pawła II, Katedrą Wawelską, Centrum „Nie lękajcie się” jako narodowym mauzoleum i sanktuarium. Każdy autor może przesłać maksymalnie trzy utwory napisane na maszynie, komputerze lub bardzo czytelnym pismem, czarnym kolorem na papierze formatu A4. Każdy wiersz powinien być opatrzony wyłącznie godłem. Godło, imię i nazwisko autora, oraz dokładny adres należy przesłać w oddzielnej kopercie. Jeden autor używa jednego godła. Wiersze spełniające wszystkie zasady regulaminu będą oceniane przez Jury, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wartość poetycką oraz siłę wyrazu religijnych przeżyć i przekonań. Termin nadsyłania utworów mija 10 października 2015 roku. Należy je przesyłać na adres: Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, ul. Wiślna 12/7, 31-002 Kraków z dopiskiem „KONKURS”. 
UWAGA! Organizatorzy nie zobowiązują się do informowania wszystkich uczestników o zajętych miejscach. 
Po posiedzeniu Jury autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy będą zawiadomieni, że zostali laureatami Konkursu, bez podania miejsca. Wyniki będą ogłoszone w dn. 17 października w czasie Pielgrzymki Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej do Relikwii bł. Jana Pawła II, po mszy św. Wyróżnione utwory będą wykonane a ich autorzy otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody. 
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac oraz zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego zamieszczania ich w swoich publikacjach. Prosimy o podanie informacji młodzieży w szkołach, na spotkaniach grup parafialnych i innych.
Studium Animatora odbywać się będzie w każdą I i III sobotę miesiąca w Krakowie w parafii św. Krzyża przy ul. Św. Krzyża 23. Po zajęciach Studium można skorzystać z Kursu gry na gitarze. Zapisy na Studium i Kurs do 25.09.2015. Pierwsze spotkanie to udział w Inauguracji naszych działań duszpasterskich w dniu 03.10.2015 o 14.30 w Kaplicy Księdza Kardynała, oraz udział w pierwszych zajęciach studium w parafii św. Krzyża w Krakowie Istnieje możliwość zgłoszenia po obowiązującym terminie.
Warunki przyjęcia na Studium Animatora: 
- wiek kandydatów: I klasa szkoły średniej i starsi
- przeżycie przynajmniej I i II stopnia rekolekcji apostolskich
- przyjęcie Sakramentu Bierzmowania (a więc po bierzmowaniu) 
- szczera chęć i zdolności do służenia innym jako animator Grup Apostolskich 
- pozytywna opinia duszpasterza z parafii

„Listopadówka” – dzień skupienia dla wszystkich chętnych (młodzież gimnazjum i starsi) okolice 11 listopada. Termin i dokładne dane będą podane na stronie internetowej.
VII Memoriał Pamięci w piłce siatkowej, im. Grzegorza Wesołowskiego animatora RAM odbędzie się w dniu 07.11.2015 w Piekielniku i Lipnicy wielkiej, Załucznem i Jabłonce. Zgłoszenia od 20.10.2015. Informacje będą podane na stronie www.grupyapostolskie.pl
Jesienny Dzień Skupienia dla Moderatorów i Animatorów odbędzie się w dn. 13.11-15.11.2015 w ośrodku rekolekcyjnym w „Dom Orłów” w Suchem 41 k/Poronina.
II Kongres RAM-u odbędzie się w dniach 20-22.11.2015 roku w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.
Zimowy (drugi) dzień skupienia dla Moderatorów i Animatorów odbędzie się w dniach 11.12-13.12 2015 w ośrodku rekolekcyjnym w Bukowinie Tatrzańskiej.

Jesienny Dzień Skupienia dla Moderatorów świeckich odbędzie się w dn. 05.12. 2015 w Krakowie przy ul. Św. Krzyża 23 (kościół św. Krzyża). Szczegółowy program będzie ogłoszony na stronie internetowej.


05.12.2015 - Walne Zebranie członków Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej w parafii św. Krzyża w Krakowie.
Sylwestrowy Dzień Skupienia dla wszystkich chętnych w naszym ośrodku w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się w dniach 30.12.2015-01.01.2016.

OPŁATEK U KSIĘDZA KARDYNAŁA


09 stycznia 2016. Godz.14.30 Msza św. w bazylice OO. Franciszkanów, misterium bożonarodzeniowe i dzielenie się opłatkiem.
16.01.2016 Rozpoczęcie rekolekcji zimowych w naszych ośrodkach rekolekcyjnych. Zapisy w duszpasterstwie od 01.12. 2015.
Wielkopostny dzień skupienia dla Moderatorów i Animatorów odbędzie się w dniach 12-14.02.2016 w naszym ośrodku rekolekcyjnym w Bukowinie Tatrzańskiej
Wielkanocny dzień skupienia dla Moderatorów i Animatorów odbędzie się w dniach 08-10.04.2016 w naszym ośrodku rekolekcyjnym w Bukowinie Tatrzańskiej
Wiosenny Dzień Skupienia dla Moderatorów świeckich odbędzie się w dn. 21.05.2016 w Krakowie, przy ul. Św. Krzyża 23 ( dokładny program zostanie podany)
18.03-20.03.2016 XIV Forum Młodych Archidiecezji Krakowskiej 20.03.-godz.10.00 Msza św. w Katedrze Wawelskiej, po niej program w auli bł. Jakuba u OO. Franciszkanów.
„Majówka z Jezusem” – to dzień refleksji i modlitwy dla młodzieży gimnazjalnej i starszej w okolicach 1 go maja (termin i dokładne informacje będą dostępne na stronie www).
Finał Archidiecezjalnego Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatru Religijnego odbędzie się w dn. 29.05.2016. Czas i miejsce będą podane oddzielnie.
„PODAJ” – Dzień Apostolskiej Jedności – Po raz trzeci organizowane będzie spotkanie młodzieży Grup Apostolskich (rejonowe). Czas i miejsce zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.
25.06.2016 Rozpoczęcie rekolekcji wakacyjnych w naszych ośrodkach – zapisy w Duszpasterstwie od 01.05.2016.
XXXI Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 26-31 lipca 2016 roku.
I RAMOWSKIE DNI MŁODYCH – będziemy próbowali zorganizować takie dni na wzór dni organizowanych przez wspólnoty zakonne. Czas i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.
01.10.2016 Inauguracja naszych działań duszpasterskich w Kaplicy Księdza Kardynała o 14.30 Msza św.
15.10.2016 46. Pielgrzymka do Relikwii św. Jadwigi godz. 10.00 – kościół bł. Jana Pawła II – Centrum „Nie lękajcie się”
Nasze duszpasterstwo ogarnia troską i odpowiedzialnością domy rekolekcyjno-formacyjne w których przez cały rok przebywają młodzi ze swoimi duszpasterzami na różnorodnych dniach skupienia, wyjazdach formacyjnych. Chętnie służymy w ciągu roku takimi miejscami do wykorzystania i zapraszamy! Warunki korzystania z domu rekolekcyjnego należy uzgodnić w duszpasterstwie.
Ośrodki rekolekcyjne do wykorzystania:
1. Bukowinie Tatrzańskiej (50 miejsc)
2. Kasince Małej (45 miejsc)
3. Spytkowicach (45miejsc)
4. Zawadce k Krzczonowa (50 miejsc)
5. „Dom Orłów” w Suchem k/Poronina (50 miejsc)
Wszystkich zapraszamy do współpracy w nowym roku szkolnym i formacyjnym.

Ks. Paweł Kubani – moderator diecezjalny RAM AK
: new2 -> files

Pobieranie 18.96 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna