Najwy ż szaizbakontrol I


Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroliPobieranie 373.82 Kb.
Strona7/8
Data07.05.2016
Rozmiar373.82 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

4.Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli

4.1.Przygotowanie kontroli


Z uwagi na znaczną liczbę zabytków nieruchomych stanowiących własność publiczną (ok. 20 tys.), kontrola wszystkich obiektów byłaby niemożliwa. Nawet przy przyjęciu próby na poziomie 10% ustalenia kontroli dotyczyłyby jedynie danych statystycznych – bez odniesienia się konkretnych nieprawidłowości charakterystycznych dla tej problematyki.

Kontrolę przygotowano poprzez wytypowanie 64 zabytków nieruchomych, których właścicielami są bądź Skarb Państwa, bądź jednostki samorządu terytorialnego. Doboru dokonano w oparciu o informacje jakie uzyskano z 8 właściwych regionalnych ośrodków badań i dokumentacji zabytków, które były następnie weryfikowane – w zakresie faktycznego właściciela zabytku – drogą telefoniczną i internetową.

Kontrolą objęto lata 2004 – 2008 z uwagi na okres obowiązywania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4.2.Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli


1. W kontroli nie korzystano z pomocy biegłych lub specjalistów;

2. W kontroli nie wystąpiły przypadki odmowy podpisania protokołu kontroli lub złożenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli;

3. W kontroli wystąpił jeden przypadek powiadomienia kierownika jednostki kontrolowanej – w trybie art. 51 ustawy o NIK – o wystąpieniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego. W wyniku oględzin zespołu pałacowo - parkowego w Klemensowie, przeprowadzonych w dniu 16 kwietnia 2009 r., stwierdzono brak zabezpieczenia włazem (pokrywą) studzienki betonowej o średnicy 1,2 m i głębokości 5 m, w dniu 17 kwietnia 2009 r. kontroler NIK poinformował Starostę Zamojskiego o wystąpieniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego. W dniu 20 kwietnia 2009 r. Starosta Zamojski poinformował kontrolera NIK o usunięciu ww. zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego - wykonano pokrywę drewnianą i trwale przybito do studzienki.

W toku kontroli skierowano łącznie 65 wystąpień pokontrolnych.

Adresaci wystąpień pokontrolnych złożyli łącznie 14 zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych.

Zastrzeżenia złożono do wystąpień skierowanych do:

- Zastępcy Dyrektora Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie, kierującego filią Oddziału w Łodzi – uwzględnione w części przez Komisję Odwoławczą Delegatury NIK w Łodzi,

- Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - uwzględnione w części przez Komisję Rozstrzygającą NIK,

- Wojewody Podkarpackiego w sprawie kontroli w Urzędzie Miasta Rzeszowa – zastrzeżenia oddalone w całości przez Komisję Odwoławczą Delegatury NIK w Rzeszowie,

- Wojewody Podkarpackiego w sprawie kontroli w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie – zastrzeżenia uwzględnione w części przez Komisję Odwoławczą Delegatury NIK w Rzeszowie,

- Prezydenta Miasta Rzeszowa - zastrzeżenia oddalone w całości przez Komisję Odwoławczą Delegatury NIK w Rzeszowie,

- Marszałka Województwa Podkarpackiego – odmówiono przyjęcia zastrzeżeń z powodu złożenia ich po upływie terminu,

- Marszałka Województwa Lubelskiego - zastrzeżenia oddalone w całości przez Komisję Odwoławczą Delegatury NIK w Lublinie,

- Dyrektora Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie – odmówiono przyjęcia zastrzeżeń z powodu złożenia ich po upływie terminu.

- Prezydenta Miasta Kalisza - zastrzeżenia uwzględnione w części przez Komisję Odwoławczą Delegatury NIK w Poznaniu,

Liczba wniosków pokontrolnych ogółem – 194

Liczba wniosków pokontrolnych w realizacji – 61

Liczba wniosków pokontrolnych zrealizowanych – 133

W odpowiedzi na wnioski pokontrolne kierownicy jednostek kontrolowanych poinformowali o podjęciu działań mających na celu pozyskanie środków finansowych na renowację zabytków oraz usunięcie bieżących nieprawidłowości, w tym doraźne zabezpieczenie budynku. Wojewódzcy konserwatorzy zabytków poinformowali o zintensyfikowaniu działań na rzecz uaktualnienia rejestru i ewidencji zabytków a także egzekwowania nałożonych zaleceń konserwatorskich.

Odpowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wystąpienie pokontrolne stanowi załącznik do niniejszej informacji.

W kontroli sformułowano jedno zawiadomienie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych

W kontroli nie formułowano ani zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.

Finansowe rezultaty kontroli:

A.3. Kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa - 287.374 zł

w tym 283.000 zł - kwota w stosunku do której sformułowano zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (przekroczenie upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych).

A.4. Kwoty wydatków w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa – 156.782,15 zł. (dotyczy wydatków poniesionych na prace przy zabytku bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków).


5.Załączniki

5.1.Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek NIK, które przeprowadziły w nich kontrole oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska, odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność.


1. Delegatura NIK w Rzeszowie:
Skontrolowana jednostka

Kierownik jednostki

Okres pełnienia funkcjiMuzeum Zamek w Łańcucie

Wit Karol Wojtowicz

Od 1.12.1990Starostwo Powiatowe w Strzyżowie

Robert Godek

Jan StodolakOd 22.11.2002 i od 25.11.2006

Od 8.12.2005

Urząd Miasta Pilzna

Józef Chmura

Od 10.11.2002Urząd Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

Od 12.11.2002Urząd Gminy Dydnia

Jerzy Adamski

Od 19.11.1998ANR OT Rzeszów

Zygmunt Sosnowski

Od 7.04.1994Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu

Grażyna Stojak

Mariusz CzubaOd 1.10.2008

Od 6.05.1999

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Kazimierz Michał Ujazdowski

Waldemar Dąbrowski


Od 16.11.2007

Od 31.10.2005

Od 6.07.2002


2. Delegatura NIK w Białymstoku:
Skontrolowana jednostka

Kierownik jednostki

Okres pełnienia funkcjiUrząd Gminy Kuźnica

Jan Kwiatkowski

Od 13.11.2006Urząd Gminy w Łomży

Jacek Albin Nowakowski

Kazimierz DąbkowskiOd 27.11.2006

Od 5.11.2002

Urząd Miejski w Jedwabnem

Krzysztof Moenke

Czesław Jakubowicz

Krzysztof Niewiadomski

Michał ChajewskiOd 03.05.2006

Od 02.02.2006

Od 19.01.2006

Od 16.11.2002

ANR OT Olsztyn – filia w Suwałkach

Henryk Bogdan

Bogusław Kresowicz

Ludgierd Rogowski


Od 18.08.2008

Od 1.02.2007

Od 18.03.1992
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Andrzej Nowakowski

Dariusz StankiewiczOd 01.09.2006

Od 25.02.20023. Delegatura NIK w Krakowie:
Skontrolowana jednostka

Kierownik jednostki

Okres pełnienia funkcjiMuzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Robert Ślusarek

Wacław KawiorskiOd 01.11.2007

Od 01.02.1983

Teatr Lalek „Rabcio”

Zbigniew Wójciak

Od 16.01.2002Urząd Miejski w Krzeszowicach

Czesław Bartl

Wiesław JagiełłoOd 04.12.2006

Od 07.07 1994

Urząd Miasta i Gminy Skawina

Adam Najder

Od 20.11.2002Urząd Miasta Krakowa

Jacek Majchrowski

Od 10.11.2002Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Opolu

Jerzy Kołodziej

Kornel ZielińskiOd 18.03.1992 i od 31.03.2006

Od 17.04.2003

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Jan Janczykowski


Od 01.03.2003


4. Delegatura NIK w Poznaniu:
Skontrolowana jednostka

Kierownik jednostki

Okres pełnienia funkcjiUrząd Miejski w Kaliszu

Janusz Pęcherz

Od 19.11.2002Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Kazimierz MarchlewskiOd 01.12.2006

Od 19.11.2002

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

Tomasz Łęcki

Od 26.11.1998Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu

Krzysztof Urbaniak

Walerian Klepas

Antoni Obacz

Roman Stadnicki

Walerian Klepas

Antoni Obacz

Paweł Wachowiak

Antoni MandziakOd 05.06.2007

15.03.2007-04.06.2007

17.01.2007-14.03.2007

20.10.2006-16.01.2007

04.10.2006-19.10.2006

01.06.2006-04.10.2006

31.03.2006-01.06.2006

18.02.2002-30.03.2006

Urząd Gminy w Czerwonaku

Mariusz Poznański

Od 10.11.2002Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy

Wojciech Dąbrowski

Jan BartczakOd 1.09.2004

Od 1.08.2003

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Marek Woźniak

Stefan MikołajczykOd 10.10.2005

Od 09.11.1998

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Aleksander Starzyński

Od 02.04.2002

5. Delegatura NIK w Lublinie:
Skontrolowana jednostka

Kierownik jednostki

Okres pełnienia funkcjiUrząd Gminy Kurów

Stanisław Wójcicki

Od 19.06.1990Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Lublinie

Leszek Świętochowski

p.o. Józef Golec

Andrzej Pruszkowski

p.o. Roman Adamczyk

Jerzy Kowalczuk


Od 15.05.2008

Od 11.04.2008

Od 13.03.2007

Od 09.01.2007

Od 01.12.2003
Urząd Marszałkowski

Krzysztof Grabczuk

Jarosław Zdrojkowski

Edward Wojtas

Henryk MakarewiczOd 28.01.2008

Od 1 grudnia 2006

Od 23 maja 2005

Od 2003
Starostwo Powiatowe w Zamościu

Henryk Matej

Od 13.11.1999Urząd Gminy Radzyń Podlaski

Mirosław Kałuski

Od 27.10.2002Urząd Miejski w Bełżycach

Ryszard Góra

Bogdan Zdzisław CzuryszkiewiczOd 31.12.2007

Od 19.11.2002

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

Halina Landecka

Od 01.04.1991

6. Delegatura NIK w Łodzi:
Skontrolowana jednostka

Kierownik jednostki

Okres pełnienia funkcjiUrząd Gminy Drużbice

Bożena Henryka Zielińska

Jacek Tomasz Rożnowski

Szczepan Chrzęst


Od 11.05.2008

Od 5.03.2008

Od 30.06.1990
Urząd Gminy Krzyżanów

Tomasz Jakubowski

Bogdan WosieckiOd 12.11.2006

Od 10.11.2002

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu

Grażyna Sawicka

Od 19.06.2002Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

Jarosław Brózda

Jacek ZatorskiOd 06.12.2006

Od 16.11.2002

Urząd Gminy Moszczenica

Bogusław Lech

Od 10.11.2002Agencja Nieruchomości Rolnych OT w Warszawie Filia w Łodzi

Adam Macierewicz

Antoni Kolonowski

Krzysztof Ochnicki

Roman Błażejewski

Aleksander Jakoniuk


Od 06.01.2009

2.07.2007

16.05.2007

18.04.2005

Od 24.03.1999
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Wojciech Szygendowski

Bronisław PodgarbiOd 25.04.2005

Od 01.02.19937. Województwo Warmińsko-Mazurskie
Skontrolowana jednostka

Kierownik jednostki

Okres pełnienia funkcjiUrząd Miasta Olsztyna

Tomasz Gałażewski

Czesław MałkowskiOd 21.11.2008

Od 10.10.2001

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Sławomir Jezierski

Od 14.12.2002ANR OT w Olsztynie

Zygmunt Zdunek

Janina Filipiuk

Zygmunt Komar


Od 8.09.2008

Od 27.06.2008 do 8.09.2008

Od 1.04.1994 do 25.06.2008
Urząd Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

Janusz NowakowskiOd 6.12.2006

Od 10.11.2002

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jacek Protas

Od 29.11.2006Urząd Gminy Lelkowo

Stanisław Popiel

Od 25.06.1990Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Barbara Zalewska

Jacek WysockiOd 30.04.2004

Od 1.05.1999
8. Delegatura NIK w Szczecinie:
Skontrolowana jednostka

Kierownik jednostki

Okres pełnienia funkcjiUrząd Miasta Drawna

Ireneusz Rzeźniewski

Od 30.10.1998Urząd Gminy Przybiernów

Tadeusz Kwiatkowski

Od 18.10.1999Urząd Gminy Nowe Warpno

Władysław Kiraga

Tadeusz Szafran

Sylwester Getka


Od 12.11.2006

Od 14.09.2004

Od 19.11.2002
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie

Adam Poniewski

Stanisław Stępień

Roman Kobyliński


Od 17.04.2008

Od 06.12.2005

Od 15.11.2002
Urząd Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie

Zbigniew Ptak

Od 19.11.2002Starostwo Powiatowe w Koszalinie

Roman Szewczyk

Ryszard OsiowyOd 27.11.2006

Od 2002 r.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ewa Stanecka

Od 29.09.1999

1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna