Najwy ż szaizbakontrol I


Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalnościPobieranie 373.82 Kb.
Strona8/8
Data07.05.2016
Rozmiar373.82 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

5.2.Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności.


  1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.);

  2. Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150 ze zm.);

  3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.);

  4. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.);

  5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.);

  6. Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 ze zm.);

  7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1945 r. Nr 10, poz. 51 ze zm.);

  8. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. Nr 112, poz. 940 ze zm.);

  9. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. Nr 150, poz. 1579);

  10. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. Nr 124, poz. 1305);5.3.Bibliografia.


M. Drela, Własność Zabytków, Warszawa 2006;

A. Stelmachowski, System Prawa Prywatnego, Warszawa 2001;

R. Golat, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Kraków 2004.

A. Drozd Ochrona dóbr kultury w perspektywie reprywatyzacji. Problemy praktyki sądowej i potrzeba legislacji, w: Prawna ochrona dóbr kultury pod redakcją T. Gardockiej i J. Sobczaka, Toruń 2009.5.4.Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli.

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;

 3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

 4. Prezes Rady Ministrów;

 5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego;

 6. Rzecznik Praw Obywatelskich;

 7. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

 8. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

 9. Minister Finansów;

 10. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej;

 11. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych;

 12. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu;

 13. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.5.5 Wykaz skontrolowanych zabytków


1. Województwo Podkarpackie:

L.p

Nazwa/określenie zabytku (nr w rejestrze zabytków)

WłaścicielPałac w Julinie (A-1022)

Województwo Podkarpackie/Skarb PaństwaDwór Mycielskich w Wiśniowej (A-713)

Powiat StrzyżowskiDwór w Strzegocicach (A-96)

Własność prywatnaDwór w Słocinie (A-337)

Parafia RzymskokatolickaDwór w Krzemiennej (A-925)

Dwór w Dydni (A-783)Gmina DydniaZespół dworski w Siedliskach Bogusz (A-142)

ANR OT RzeszówDwór w Medyce (A-314)

ANR OT Rzeszów/ Gmina MedykaZespół dworski w Końskiem (A-349)

ANR OT Rzeszów

2. Województwo Podlaskie:

L.p

Nazwa/określenie zabytku (nr w rejestrze zabytków)

WłaścicielPałac w Pawłowiczach (A-62)

Gmina KuźnicaDwór w Czaplińcach (A-467)

Gmina Łomża/nieustalonyDwór w Jedwabnym (A-465)

Miasto JedwabneDwór w Kamiennym Dworze (A-500, A-764)

ANR OT Olsztyn – filia w SuwałkachDwór w Porytem Jabłoń (A-196, A-223)

ANR OT Olsztyn – filia w SuwałkachDwór w Modzelach (A- 498)

ANR OT Olsztyn – filia w Suwałkach

3. Województwo Małopolskie

L.p

Nazwa/określenie zabytku (nr w rejestrze zabytków)

WłaścicielZamek w Nowym Wiśniczu (A-4)

Muzeum w Nowym SączuWilla „Gwiazda” w Rabce (A-213)

Teatr Lalek „Rabcio”/powiat nowotarskiPałac Potockich w Krzeszowicach (A-432)

Miasto KrzeszowiceDwór w Radziszowie(A-676)

Gmina SkawinaFort 44 Tonie (A-1137)

Miasto KrakówDwór w Czulicach (A-608)

ANR OT w OpoluPałac w Osieku (A-278)

ANR OT w Opolu/właściciel prywatnyDwór w Ściborzycach (A-468)

ANR OT w Opolu

4. Województwo Wielkopolskie

L.p

Nazwa/określenie zabytku (nr w rejestrze zabytków)

WłaścicielKoszary Godebskiego (A-107)

Miasto KaliszPałac w Jankowicach (A-161)

Gmina Tarnowo PodgórnePałac w Murowanej Goślinie (A-410)

Gmina Murowana GoślinaDwór w Konarzewie (A-397)

ANR OT w PoznaniuPałac w Kwilczu (A-75 i A-2556)

ANR OT w PoznaniuFolwark w Ostrobudkach (A-1438)

ANR OT w PoznaniuPałac Ottona von Treskov (A-317)

Gmina CzerwonakPałac w Dobrzycy

Muzeum w Dobrzycy/Województwo Wielkopolskie

5. Województwo Lubelskie

L.p

Nazwa/określenie zabytku (nr w rejestrze zabytków)

WłaścicielPałac w Olesinie (A/789)

Gmina KurówDwór w Siemieniu (A/166)

ANR OT w LublinieDwór w Zamieściu (A183)

Województwo LubelskieDwór w Jarczewie (A/294)

ANR OT w LublinieDwór w Tarnawatce (A/315)

ANR OT w LubliniePałac w Klemensowie (A/316)

Skarb PaństwaPałac w Branicy Radzyńskiej (A/410)

Gmina Radzyń PodlaskiDwór w Bełżycach (A/816)

Gmina Bełżyce

6. Województwo ŁódzkieL.p

Nazwa/określenie zabytku (nr w rejestrze zabytków)

WłaścicielDwór w Głupicach (A/37 i A/306)

PrywatnaDwór w Młogoszynie (A/540)

Gmina KrzyżanówDwór w Bronowie (A/314, A/420)

Województwo ŁódzkieDwór w Słupi (A/370)

Powiat BełchatowskiDwór w Moszczenicy (A/279, A/145, A/445)

Gmina MoszczenicaDwór w Bełdowie (A/203)

ANR OT Warszawa Filia ŁódźDwór w Dubidzach (A/463)

ANR OT Warszawa Filia ŁódźDwór w Kobierzycku (A/291)

ANR OT Warszawa Filia Łódź

7. Województwo Warmińsko-Mazurskie

L.p

Nazwa/określenie zabytku (nr w rejestrze zabytków)

WłaścicielDwór w Tracku (A-2935)

Miasto OlsztynDwór w Marwicy (A-3064)

Powiat ElbląskiPałac w Karkajnach (A-3159)

ANR OT w OlsztynieZamek w Ełku (A-3192)

Miasto EłkDwór w Popowej Woli (A-3948)

ANR OT w OlsztynieDwór w Lichtajnach (A-3974)

ANR OT w OlsztynieDwór w Różewcu (A-4293)

Woj. Warmińsko-MazurskieDwór w Zagajach (A-4309)

Gmina Lelkowo

8. Województwo Zachodniopomorskie

L.p

Nazwa/określenie zabytku (nr w rejestrze zabytków)

WłaścicielDwór w Kiełpinie (A-300)

Gmina DrawnoPałac w Łoźnicy (A-1174)

Gmina PrzybiernówRatusz w Nowym Warpnie (A-178)

Gmina Nowe WarpnoKlasztor w Pełczycach (A-302)

ANR OT SzczecinDwór w Sitnie (A-271)

Prywatny od 2007/ ANR OT SzczecinSpichlerz w Jankowie (A-971)

Gmina Drawsko PomorskiePałac w Strzepowie (A-958/)

ANR OT SzczecinDwór i Park w Warninie (A-1022)

Powiat Koszaliński


1 Kontrola została przeprowadzona pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości działań, zaś w j.s.t. w zakresie legalności, rzetelności i gospodarności.

2 Wymienione postulaty ustawy reprywatyzacyjnej są zgodne z tezami stawianymi przez przedstawicieli doktryny. Ujęcie takie proponuje m.in. Dr Andrzej Drozd w artykule Ochrona dóbr kultury w perspektywie reprywatyzacji. Problemy praktyki sądowej i potrzeba legislacji, w: Prawna ochrona dóbr kultury pod redakcją Teresy Gardockiej i Jacka Sobczaka.

3 M. Drela, Własność zabytków, s. 240.

4 A. Stelmachowski, System Prawa Prywatnego, t. 3., s. 160.

5 Powołana do życia jako Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarby Państwa natomiast od czasu wejścia w życie ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego jej nazwa brzmi Agencja Nieruchomości Rolnych.

6 M. Drela , Op. cit.

7 Dz.U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1700 ze zm.

8 Pojęcie własności i posiadania uregulowane zostało w tytułach I i IV księgi drugiej kodeksu cywilnego. Odróżnienie tych pojęć jest szczególnie istotne w niniejszej kontroli, gdyż faktycznym właścicielem zabytku może pozostawać Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, zaś posiadaczem podmiot, któremu zabytek przekazano tytułem dzierżawy, użytkowania wieczystego czy oddania w trwały zarząd itp. Należy przyjąć, iż rozstrzygająca w kwestii zakresu obowiązków będzie umowa pomiędzy właścicielem a posiadaczem, a w przypadku jej braku – obowiązek będzie ciążył solidarnie na właścicielu i posiadaczu.

9 Dz. U. Nr 29, poz. 265 ze zm.

10 Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150 ze zm.

11 Dz.U. Nr 112, poz. 940 ze zm.

12 Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.

13 Aktem wykonawczym jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108). Poprzednio rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 ze zm.).14 Dz.U. Nr 124, poz. 1305.

15 Dz.U. Nr 150, poz. 1579.

16 Dz.U. Nr 3, poz. 9.

17 W tym samym dniu, tj. 19 stycznia 1945 r. ogłoszony został tekst jednolity dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej obowiązujący – z uwzględnieniem zmian – do dnia dzisiejszego.

18 I OSK 108/09, niepublikowany.

19 P 107/08.

20 Zależnie od przyjętych kryteriów było to od 14 do 16 obiektów.

21 Programy takie sporządziło zaledwie pięć j.s.t na 39 skontrolowanych.

22 Od dnia 1 września 2009 r. zamek w Nowym Wiśniczu jest własnością Miasta Nowy Wiśnicz.

23 Od dnia 1 września 2009 r. zamek w Nowym Wiśniczu jest własnością Miasta Nowy Wiśnicz.
Pobieranie 373.82 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna