Name and surname classPobieranie 26.38 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar26.38 Kb.
_________________________ ___________

NAME AND SURNAME CLASS

KONKURS ENGLISH MASTER 2015 część 1 –

DZIAŁ TEMATYCZNY - CZŁOWIEK
1. Fill in the table with the proper questions from the box. Uzupełnij tabelę odpowiednimi pytaniami z ramki.


How old are you? How tall is he? When were you born? What does she like?

Where do you live? When's your birthday? What is she like?

Where do you come from? What's your name? What does she look like?
1.

My name's Grace.

2.

I'm fifteen.

3.

I come from Poland.

4.

She really enjoys riding her bike.

5.

She's friendly.

6.

I live in Kraków.

7.

She's rather short and slim and she's got long dark hair.

8.

He's 1.80m tall.

9.

I was born in 1994.

10.

It's on 3rd December.I can't wait to get a present.
 1. Circle the correct answer. Zaznacz w kółko prawidłową odpowiedź.

1. Mary's very sensible / sensitive. She tends to think everything over and she doesn't often make stupid decisions.

2. He's a bit talkative / bossy. He likes telling people what to do.

3. Bill's wonderfully calm and relaxed / reserved. I don't think I've ever seen him lose his temper.

4. He's so dreadfully selfless /selfish! He never thinks of anyone but himself.

5. They say I'm rebellious/ responsible. I say I'm independent. I just don't like other people telling me what to do.

6. Millie's very cheerful / helpful by nature. She's never sad for long.

7. Chris is a loyal, polite /reliable friend. I trust him completely.

8. Diane is very friendly / nasty. She's usually the first one to talk


3 Match the phrases in A column with these from B column to make a sentence. Połącz

wyrażenie tak, aby powstały zdania.

A

 1. Stubborn people

 2. Honest people

 3. Gentle people

 4. Quiet people

 5. Brave people

 6. Impatient people

 7. Polite people

 8. Sociable people

B

  1. don't cheat or lie.

  2. hate waiting.

  3. don't talk much.

  4. like the company of other people.

  5. don't change their minds easily.

  6. are not easily frightened.

  7. say 'please' and 'thank you'.

  8. are careful not to hurt anyone.

1. ............. 2 ............... 3 ................. 4 ............... 5 ............. 6. ............7. ............ 8. .................


4. Read the text and match the pictures and words from the box with the paragraphs. Przeczytaj tekst i dopasuj obrazki oraz wyrazy z ramki do poszczególnych części tekstu.

A. Meet my friend Kate. She's __________ . She's __________ and we love chatting. She's tall and __________, she's got __________ eyes and an __________nose. She's got __________ when she smiles, she's got __________, __________, straight hair which she wears in a __________. She doesn't like her freckles.


slim * big blue * long * ginger * in her teens * dimples * friendly * pony tail * upturned

B. This is her mum Jane. She's __________and a bit plump. She's __________. She smiles a lot, so her face is always __________ and she's a cheerful person. She's got a __________ face, __________ eyes and full lips. She's got a __________ and shoulder-length brown wavy hair with a __________.
tall * dark complexion * fringe * brown almond-shaped * in her late thirties *round *bright

C. This is Kate's dad. He's got an __________ face, __________ eyes, __________ eyebrows, __________forehead, __________lips. He's got a __________ nose. He loves sailing, so he's got a __________ face. He used to have __________ hair but now he's going __________. He's __________ and he's quite tall. He always wears __________when he works on his computer. I really like him because he's very __________.
oval * thin * blue* fair * of medium build* bushy *high *tanned * bald*funny*glasses *pointed


5. Read and answer the questions. Przeczytaj i odpowiedz na pytania.

1. Coś wydaje Ci się mało prawdopodobne. Wyraź zaskoczenie.

a. You are funny.

b. That's great.

c. You must be kidding.


2. Chcesz powiedzieć, że jesteś znudzony.

a. It's boring.

b. I'm so boring.

c. I'm bored.


3. Kolega jest zdenerwowany. Powiedz, aby się uspokoił.

a. Don't be so angry.

b. Calm down.

c. Don't worry so much.4. Poproś kolegę o przeliterowanie swojego imienia.

a. Can you spell your name, please?

b. What's your name?

c. How do you say your name?


5.Nie zrozumiałeś, co powiedział kolega. Poproś go o powtórzenie.

a. Sorry, I don't understand.

b. Can you repeat that, please?

c. How can I help you?


6. Chcesz poprosić kolegę o pomoc.

a. Can I help you?

b. Can you help me?

c. How can I help you?


7. Kolega źle się czuje. Poradź mu, aby poszedł do lekarza.

a. Phone the doctor.

b. You shouldn't go to the doctor.

c.If I were you, I'd see the doctor.


8.Dzwoni telefon. Poproś rozmówcę, aby poczekał.

a. Will you wait a while, please?

b.Hold on, please.

c.Can we wait?


9. Dzwoni telefon. Ktoś chce rozmawiać z nieobecnym domownikiem. Zapytaj, czy coś przekazać.

a. Can I take a message?

b. Can I leave a message?

c. I'll call back later.


10. Zapytaj kolegę, jak się miewa jego siostra.

a. Where is your sister?

b. How's your sister?

c. What's your sister like?
YOUR ANSWERS: 1. ..... 2..... 3...... 4..... 5..... 6..... 7..... 8...... 9...... 10.....


 • Pamiętaj o przeczytaniu regulaminu konkursu:)

 • Na wykonanie zadań masz czas do 20 marca 2015r., prace oddane w późniejszym terminie

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE,

 • Rozwiązane arkusze oddajesz p.Kamili Brzoskowskiej lub p.Annie Zielińskiej-Szmukała

 • Do wykonania zadań możesz używać słownika,

 • Rób notatki – w ten sposób łatwiej zapamiętasz nowe słówka.

Good luck :-)

ZADANIE

OTRZYMANE PUNKTY

MOŻLIWE PUNKTY DO

UZYSKANIAZAD. 1
10 pkt.

ZAD. 2
8 pkt.

ZAD. 3
8 pkt.

ZAD. 4
14 pkt.

ZAD. 5
10 pkt.

ŁĄCZNIE
50 punktów

Pobieranie 26.38 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna