Name InstitutionPobieranie 26.74 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar26.74 Kb.

Name

Institution

THE SUBGROUP CHAIR


professor Jacek Szlachta

Warsaw School of Economics

EXPERTS


professor Leszek Korporowicz

Warsaw University

professor. Tadeusz Żółtowski

Polish Academy of Sciences

Michał Boni, PhD

CASE

professor Tomasz Żylicz

Warsaw University

professor Marek Dutkowski

University of Szczecin

professor. Kudłacz Tadeusz

Cracow University of Economics

professor Janusz Zaleski

Wrocław Agency for Regional Development

professor Jacek Szlachta

Warsaw School of Economics

professor Gorzelak Grzegorz

Warsaw University, Centre for European Regional and Local Studies (EUROREG)

Witold Sartorius

Fundation for Economic Education

professor Urszula Sztanderska

Faculty of Economic Sciences, Warsaw University

professor Janusz RadziejowskiMEMBERS OF THE SUBGROUP


Marek Sobiecki

Department of Environmental Policy, Ministry of the Environment

Urszula Demidziuk

Office of the Committee for European Integration

Halina Dmochowska

Central Statistical Office

Krzysztof Janicz

Plenipotentiary for Equal Status of Men and Women

Piotr Żuber

Ministry of Economic Affairs & Labour, Department of Structural Policy Coordination

Maria Szkutnicka-Pieniążek

Ministry of Economic Affairs & Labour, Department for Competitiveness of the Economy

Tomasz Zieliński

Roman ChmielewskiMinistry of Economic Affairs & Labour, Regional Policy Department

Mateusz Gaczyński, (jest już w Brukseli)

Agnieszka Krasicka,

Agnieszka Kręcisz-Borowiec


Ministry of Economic Affairs & Labour, Managing Department for Competetiveness Programme

Maciej Bukowski

Julian Zawistowski

Andrzej Górski


Ministry of Economic Affairs & Labour, Economic Analyses and Forecasts Department

Agnieszka Sternik

Piotr StronkowskiMinistry of Economic Affairs & Labour, European Social Fund Management Department 

Alicja Więckiewicz

Ministry of Economic Affairs & Labour, Department for Coordination of the Cohesion Fund 

Tomasz Gapski

Ministry of Economic Affairs & Labour, Department for Regional Development Programmes Implementation

Zdzisław Sadowski

Ministry of Economic Affairs & Labour, Labour Market Department  

Angelina Sarota

Minister of Science and Information Society Technologies

Jerzy Indra

Anna Pierścieniewska

Agata Smołka-Osińska

Jarosław ŻukowskiMinistry of Finance

Anna Szczęsna

Maria BraneckaMinistry of National Education and Sport


Joanna Szypuła

Ministry of Infrastructure

Adam Ambrozik

Confederation of Polish Employers

Jakub Wygnański

Association for the Forum of Nongovernmental Initiatives

Waldemar Sługocki

Board’s Plenipotentiary for Structural Funds in the Marshall Office of the Lubuskie Voivodship

Tomasz Parteka

Department for Regional and Spatial Development in the Marshall Office of the Pomorskie Voivodship

Elżbieta Bieńkowska

Unit for Development and Structural Funds’ Programming in the Marshall Office of the Śląskie Voivodship

Jacek Woźniak

Regional Policy Department in the Marshall Office of the Małopolskie Voivodship

Marek Żukowski

Polish Tourism Development Agency

Michał Marek

Ministry of Health

Dariusz Nieć

Lech DybiecMinistry of Agriculture and Rural Development

Edwarda Dąbrowska

Ministry of Social Policy

Jerzy Wiśniewski

Department for Educational Strategy and Structural Funds in the Ministry of National Education and Sport

Lidia Wójtowicz

Regional Policy Department in the Marshall Office of the Warmińsko- Mazurskie Voivodship

Ewa Śniowska- Kapel

Department for Regional Development and International Cooperation in the Marshall Office of the Świętokrzyskie Voivodship

Maciej Sawicki

PKP Polish Railways Lines JSC (PKP PLK S.A.), Strategy and Development Office

Anna Dudzińska

PKP Polish Railways Lines JSC (PKP PLK S.A.), Headquarter, Investment Office, Team for Monitoring and Coordination of CF, ERDF and TEN-T projects

SUBGROUP SECRETARIAT


Elżbieta Opałka

Ministry of Economic Affairs & Labour, Department of Structural Policy Coordination, National Evaluation Unit

Edyta Tarasek-Wojciechowska

Ministry of Economic Affairs & Labour, Department of Structural Policy Coordination, National Evaluation Unit

Stanisław Bienias

Ministry of Economic Affairs & Labour, Department of Structural Policy Coordination, National Evaluation Unit

: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna