Narkomania ksiąŻki adamczyk grzegorz, jeżowski marek, smyczek leonPobieranie 351.12 Kb.
Strona1/2
Data02.05.2016
Rozmiar351.12 Kb.
  1   2
NARKOMANIA
KSIĄŻKI

1. ADAMCZYK Grzegorz, JEŻOWSKI Marek, SMYCZEK Leon

Postawy młodzieży szkół średnich wobec narkomanii : studium socjologiczne / Grzegorz Adamczyk, Marek Jeżowski, Leon Smyczek. – Lublin : TN KUL, 2006. – 407, [5] s. ; 24 cm. – (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 103)

1. Młodzież szkolna – socjologia – Polska – od 1989 r. 2. Narkomania – socjologia – Polska – od 1989 r. 3. Postawy – Polska – od 1989 r.

Sygn: W 95 388
2. BALCEREK-_KAŁEK Anna

Budowanie szkolnych programów profilaktyki / Anna Balcerek-Kałek. – Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. – 59, [1] s. ; 25 cm. – (Planowanie Pracy Nauczyciela)

1. Alkoholizm – zapobieganie i zwalczanie – poradnik 2. Komunikacja społeczna – nauczanie – poradnik 3. Młodzież szkolna – wychowanie – poradnik 4. Narkomania – zapobieganie i zwalczanie – poradnik

Sygn: Cz 92 932
3. CEKIERA Czesław

Toksykomania : narkomania, alkoholizm, nikotynizm / Czesław Cekiera. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1985. – 299, [1] s. : wykr. ; 21 cm

1. Narkomania

Sygn: W 93 133
4. FATYGA Barbara, ROGALA-_OBŁĘKOWSKA Jolanta

Style życia młodzieży a narkotyki : wyniki badań empirycznych / Barbara Fatyga, Jolanta Rogala - Obłękowska. – Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002. – 359 s.

1. Jakość życia – socjologia 2. Młodzież szkolna – socjologia 3. Narkomania – a młodzież szkolna

Sygn: Cz 92 799
5. JUCZYŃSKI Zygfryd

Narkomania : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Zygfryd Juczyński. – Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2005. – 140 s. ; 21 cm

1. Narkomania – zapobieganie i zwalczanie – podręcznik

Sygn: Cz 95 184, W 95 185
6. Krajowy

Krajowy program przeciwdziałania narkomanii na lata 2002 -2005. – Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002. – 71 s. ; 24 cm

1. Narkomania – zapobieganie i zwalczanie – Polska – od 2001 r.

Sygn: Cz B 6 782, W B 6 783
7. ŁUCARZ Katarzyna, MUSZYŃSKA Anna

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii : komentarz / Katarzyna Łucarz, Anna Muszyńska. – Stan prawny na 1 grudnia 2007 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. – 899, [1] s. ; 21 cm. – (Praktyczne Komentarze)

1. Narkomania – zapobieganie i zwalczanie – prawo – Polska – stan na 2007 r.

Sygn: Cz 97 263
8. ŁUCZAK Elżbieta

Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii / Elżbieta Łuczak. – Pułtusk : WSH, 2004. – 158 s. ; 25 cm

Bibliogr.s.151-156

1. Narkomania – socjologia – Polska – od 1989 r. – podręcznik akademicki 2. Narkotyki – handel – Polska – podręcznik akademickiSygn: Cz 93 867
9. MCGILL Tom

Przezwyciężyć uzależnienie : poradnik dla rodziców / Tom McGill ; przekł. Michał Kubiak. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2007. – 147, [1] s. ; 20 cm

1. Narkomania – a młodzież – poradnik 2. Narkomania – zapobieganie i zwalczanie – poradnik

Sygn: W 98 107
10. Młodzież

Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. – 142, [1] s. ; 24 cm

1. Alkoholizm – a młodzież szkolna – Polska – od 1989 r. – materiały konferencyjne 2. Alkoholizm – zapobieganie i zwalczanie – Polska – od 1989 r. – materiały konferencyjne 3. Młodzież szkolna – socjologia – Polska – od 1989 r. – materiały konferencyjne 4. Narkomania – a młodzież szkolna – Polska – od 1989 r. – materiały konferencyjne 5. Narkomania – zapobieganie i zwalczanie – Polska – od 1989 r. – materiały konferencyjne

Sygn: W 97 498
11. MONETA-_MALEWSKA Maria

Narkotyki w szkole i w domu : zagrożenie / Maria Moneta Malewska. – Wyd. 2 w IW Pax. – Warszawa : „Pax", 2001. – 137, [3] s. ; 21 cm

1. Młodzież – psychologia – wydawnictwa popularne 2. Młodzież – wychowanie – wydawnictwa popularne 3. Narkomania – zapobieganie i zwalczanie – wydawnictwa popularne 4. Narkotyki – wydawnictwa popularne

Sygn: W 91 304
12. MONETA-_MALEWSKA Maria, WRZEŚNIOWSKA Joanna

Narkotyki - inni biorą, ty nie musisz / Maria Moneta-Malewska, Joanna Wrześniowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. – 80 s. ; 21 cm. – (Trudne Rozmowy z Nastolatkiem)

1. Młodzież – psychologia – wydawnictwa popularne 2. Narkomania – a młodzież – wydawnictwa popularne 3. Narkomania – zapobieganie i zwalczanie – wydawnictwa popularne

Sygn: W 99 326
13. NIEWIADOMSKA Iwona, STANISŁAWCZYK Piotr

Narkotyki / Iwona Niewiadomska, Piotr Stanisławczyk. – Lublin : Wydaw. KUL : „Gaudium", 2004. – 286 s. ; 17 cm. – (Uzależnienia : fakty i mity)

1. Narkomania – zapobieganie i zwalczanie – wydawnictwa popularne 2. Narkotyki – wydawnictwa popularne

Sygn: Cz 94 432, W 94 433
14. PASEK Marzena

Narkotyki ! I co dalej... / Marzena Pasek. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : „Toret", 1998. – 60 s. ; 23 cm

1. Literatura młodzieżowa polska – 20 w. 2. Narkomania – wydawnictwa popularne

Sygn: W 91 010
15. PASEK Marzena

Narkotyki ! I co dalej... / Marzena Pasek. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : „Toret", 1998. – 60 s. ; 23 cm

1. Literatura młodzieżowa polska – 20 w. 2. Narkomania – wydawnictwa popularne

Sygn: W 89 864
16. PASEK Marzena

Narkotyki? - na pewno nie moje dziecko ! / Marzena Pasek. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : „Toret", 1998. – 86 s. ; 23 cm

1. Narkomania – zapobieganie i zwalczanie – wydawnictwa popularne 2. Narkotyki – wydawnictwa popularne 3. Wychowanie w rodzinie – wydawnictwa popularne

Sygn: W 94 216, W 94 217


17. PASEK Marzena

Narkotyki? - na pewno nie moje dziecko ! / Marzena Pasek. – [Wyd. 2 zm.]. – Warszawa : „Toret", 1998. – 86 s. : rys. ; 23 cm

1. Narkomania – zapobieganie i zwalczanie – wydawnictwa popularne 2. Narkotyki – wydawnictwa popularne 3. Wychowanie w rodzinie – wydawnictwa popularne

Sygn: W 91 011
18. PASEK Marzena

Narkotyki przy tablicy / Marzena Pasek. – Warszawa : „Toret", 2000. – 143, [1] s. ; 22 cm

1. Młodzież szkolna – wychowanie – metody 2. Narkomania – zapobieganie i zwalczanie – metody

Sygn: W 94 218, W 94 219
19. RICHARD Denis

Narkotyki / Denis Richard ; przeł. z fr. Małgorzata Jarosiewicz. – Katowice : „Książnica", 1999. – 125, [3] s. ; 18 cm. – (Domino)

1. Narkomania – wydawnictwa popularne 2. Narkotyki – wydawnictwa popularne

Sygn: W 90 010
20. ROGERS Peter D., GOLDSTEIN Lea

Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenie / Peter D.Rogers, Lea Goldstein ; przekł. Leon Marian Kalinowski. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. – 222 s. ; 21 cm

1. Młodzież – psychologia – poradnik 2. Narkomania – a młodzież – poradnik 3. Narkomania – zapobieganie i zwalczanie – poradnik 4. Narkotyki – poradnik

Sygn: W 93 462
21. ROSIEK Barbara

Pamiętnik narkomanki / Barbara Rosiek. – Wyd. 3 zm. i poszerz. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1995. – 391, [1] s. ; 21 cm

1. Rosiek, Barbara 2. Narkomania – Polska – 1956-1989 r. – pamiętniki 3. Pamiętniki polskie – 1956-1989 r.

Sygn: W 94 648
22. RYLKE Hanna

Pokolenie zmian : czego boją się dorośli? / Hanna Rylke. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 191, [1] s. ; 24 cm. – (Literatura Pedagogiczna)

1. Młodzież szkolna – psychologia 2. Młodzież szkolna – wychowanie – metody 3. Narkomania – zapobieganie i zwalczanie 4. Przemoc – psychologia 5. Wychowanie w rodzinie

Sygn: W 87 428
23. RYLKE Hanna

Pokolenie zmian : czego boją się dorośli? / Hanna Rylke. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 191, [1] s. ; 24 cm. – (Literatura Pedagogiczna)

1. Młodzież szkolna – psychologia 2. Młodzież szkolna – wychowanie – metody 3. Narkomania – zapobieganie i zwalczanie 4. Przemoc – psychologia 5. Wychowanie w rodzinie

Sygn: Cz 86 747
24. ŚLEDZIANOWSKI Jan

Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej : na przykładzie województwa świętokrzyskiego / Jan Śledzianowski. – Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. – 407, [1] s. ; 24 cm

1. Alkoholizm – a młodzież – Polska – od 1989 r. 2. Młodzież szkolna – patologia społeczna – Polska – od 1989 r. 3. Narkomania – a młodzież – Polska – od 1989 r. 4. Palenie tytoniu – a młodzież – Polska – od 1989 r. 5. Świętokrzyskie, województwo – patologia społeczna

Sygn: W 93 815

CZASOPISMA

1 Wolny wybór : propozycja metodyczna do klasy II -program „Czytam Świat „

/ Anna Gęborek

// Jęz. Pol. w Gim. .- 2001/2002 nr 3 s.25-28

Propozycja 4 jednostek lekcyjnych na temat narkotyków

2 Alkohol i narkotyki za kierownicą

/ Robert Rejniak

// Probl. Narkom. .- 2002 nr 1 s. 47-53


3 Narkomania - gdzie szukać pomocy?

/ Renata Cichoń

// Nowa Szk. .- 2003 nr 2 s. 45-47
4 Przyczyny i przebieg uzależnienia od środków psychoaktywnych (na przykładzie indywidualnego przypadku)

/ Jakub Nikoniuk

// Wychow. na co Dzień .- 2003 nr 10-11 s. 16-19
5 Narkotyki, alkohol...

/ Piotr Bakuła

// Świat Probl. .- 2003 nr 12 s. 4-7

W lecznictwie odwykowym coraz częściej spotyka się osoby uzależnione od innych substancji niż alkohol, od legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych. Każdy pacjent używający więcej niż jednego środka dostaje diagnozę uzależnienia krzyżowego. Numer poświęcony tej tematyce

6 Analiza zjawiska narkomanii : patomechanizm uzależnienia

/ Sylwester Mordarski

// Probl. Narkom. .- 2006 nr 3 s. 39-42
7 Neurochemiczne, psychobiologiczne i neuropsychologiczne aspekty uzależnienia

/ Zygmunt Madeja

// Probl. Narkom. .- 2006 nr 1 s. 1-44
8 Poczucie własnej wartości

/ Małgorzata Wódczyńska

// Probl. Narkom. .- 2007 nr 4 s. 79-80
9 Politoksykomania

/ Michał Kidawa

// Remedium .- 2008 nr 11 s. 28-29

Politoksykomania zachowania związane z używaniem substancji psychoaktywnych

10 Mity o narkomanii

// Wychowawca .- 2009 nr 6 s. 24-25


11 Biologiczne podstawy uzależnień

/ Jarosław Uziałło

// Serwis Inform. Narkom. .- 2009 nr 2 s. 20-25
12 Konieczność profilaktyki w obliczu zagrożenia narkomanią

/ Dariusz Adamczyk

// Horyz. Wychow. .- 2008 nr 13 s. 235-251
13 O etiologii uzależnień

/ Anetta Jaworska, Agnieszka Ciechanowska

// Praca Soc. .- 2009 nr 4 s. 56-66
14 Narkoman - człowiek chory duchowo

/ Jarosław Błażejak

// Probl. Narkom. .- 2009 nr 4 s. 81-83
15 Używanie narkotyków a zaburzenia psychiczne

/ Agnieszka Kolbowska

// Remedium .- 2007 nr 2/3 s. 46-47
16 Choroby zakaźne w związku z używaniem narkotyków : monitorowanie zjawiska

/ Agnieszka Marchel

// Serwis Inform. Narkom. .- 2005 nr 1 s. 37-40
17 System monitorowania zjawiska chorób zakaźnych związanych z narkotykami

/ Marta Struzik

// Serwis Inform. Narkom. .- 2008 nr 3 s. 13-17
18 Współuzależnienie rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków

/ Piotr Sasin

// Wychow. na co Dzień .- 2006 nr 10-11 s. 3-7
19 Choroba, zaburzenie osobowości, reakcja na stres, czy...? : W poszukiwaniu definicji współuzależnienia występującego w rodzinie z problemem uzależnienia dziecka od narkotyków

/ Dominika Krawczińska

// Probl. Narkom. .- 2007 nr 4 s. 5-29
20 Przeciwdziałanie uzależnieniom - program zapobiegania narkomanii wśród dzieci i młodzieży

/ Łukasz Kołomański

// Wychow. na co Dzień .- 2008 nr 4-5 dod. s. IV-VIII
21 Seks i narkotyki : nowe obszary profilaktyki

/ Agnieszka Walendzik-Ostrowska

// Remedium .- 2007 nr 8 s.30-31
22 Narkomania czyli rzecz o smutku młodości : Scenariusz spotkania z młodzieżą szkół średnich

/ Zofia Araszczuk

// Bibl. w Szk .- 2001 nr 5 s. 14-16
23 Skala i charakter narkotyzowania się kierowców : (wnioski z badań sondażowych)

/ Mariusz Jędrzejko

// Probl. Narkom. .- 2006 nr 2 s. 32-41
24 Używanie narkotyków a płeć

/ Agnieszka Kolbowska

// Serwis Inform. Narkom. .- 2007 nr 1 s.36-41
25 Używanie narkotyków a płeć

/ Agnieszka Kolbowska

// Remedium .- 2007 nr 9 s.28-29

26 Narkotyki w kulturze

/ Beata Hoffmann

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2002 nr 9 s. 7-11

Historia narkotyków

27 Uzależnienia w życiu młodzieży

/ Małgorzata Nowaczek

// Nowe w Szk .- 2000-2001 nr 6 s. 19-24


28 Uczeń i narkotyki

/ Mieczysław Wojciechowski

// Remedium .- 2002 nr 6 s. 6-8
29 Nowa narkomania - ekstazy

/ Bogusław Habrat

// Remedium .- 2002 nr 6 s. 6-18
30 Alkohol i narkotyki wśród młodzieży

/ Andrzej Raudner

// Wychow. na co Dzień .- 2002 nr 10-11 s. 26-31
31 Nastolatek i narkotyki

/ Marzena Pasek

// Remedium .- 2003 nr 2 s. 16-17
32 Dlaczego dzieci i młodzież biorą narkotyki

/ Renata Gryniewicz

// Wychowawca .- 2003 nr 7-8 s. 36-38
33 Rodzinne uwarunkowania narkotyzowania się dzieci i młodzieży

/ Katarzyna Kowal

// Małż. i Rodz. .- 2003 nr 2 s. 39-44
34 Lekcja na amfetaminie

/ Dorota Nowicka

// Dyr. Szk. .- 2004 nr 3 s. 9-12
35 Przychodzi rodzina do terapeuty...

/ Marzena Pasek

// Remedium .- 2004 nr 7-8 s. 34-35

Dziecko uzależnione od narkotyków. Terapia rodziny

36 ABC narkotyków

/ Janina Węgrzecka-Giluń

// Remedium .- 2004 nr 12 dod. s.4-5

Wpływ nadużywania substancji psychoaktywnych przez rodziców na kształtowanie u młodzieży postaw wobec narkotyków

37 Narkomania - choroba duszy i emocji

/ Ewa Kozak

// Eduk. i Dialog .- 2005 nr 4 s. 24-27
38 Narkomania różne spojrzenia

/ Anna Omylanowska-Kuglarz

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2006 nr 3 s. 32-36

39 Subkultura hip-hopowa a problem narkotyków

/ Maciej Bernasiewicz

// Wychow. na co Dzień .- 2006 nr 1-2 s. 19-22


40 Przyjmowanie leków psychoaktywnych a używanie innych substancji odurzających przez młodzież

/ Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Anna Borucka, Katarzyna Kocoń

// Alkoh. i Narkom. .- 2006 nr 1 s. 35-52
41 „Gra w zielone" czyli o marihuanie w kulturze hip-hopowej

/ Beata Hoffmann

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2006 nr 10 s. 21-26
42 Sygnały ostrzegawcze : rola pediatry i lekarza rodzinnego w rozpoznawaniu uzależnień

/ Agnieszka Chrobot

// Probl. Narkom. .- 2006 nr 3 s. 31-34
43 Patologie społeczne młodzieży

/ Ewa Sowa

// Wychowawca .- 2009 nr 12 s. 22-23
44 Narkomania wśród młodzieży jako negatywne zjawisko społeczne

/ Sylwester Bębas

// Wychow. na co Dzień .- 2009 nr 10-11 s. 3-9
45 Destygmatyzacja młodzieży uzależnionej

/ Katarzyna Wasilewska

// Probl. Narkom. .- 2009 nr 4 s. 59-65
46 Nowatorskie rozwiązania w profilaktyce środowiskowej

/ Ireneusz Siudem

// Remedium .- 2004 nr 2 s. 16-17

Popularność dyskotek wśród młodzieży.Środki psychoaktywne w dyskotekach.Powody używania środków psychoaktywnych w dyskotekach

47 Nowatorskie rozwiązania w profilaktyce środowiskowej : program oddziaływań dyskotekowych

/ Ireneusz Siudem

// Remedium .- 2004 nr 4 s. 18-19
48 Testowanie uczniów na obecność narkotyków

/ Bogusława Bukowska

// Remedium .- 2004 nr 9 s. 20-21
49 Obraz siebie w holistycznym modelu rehabilitacji młodzieży uzależnionej od narkotyków

/ Joanna Łukjaniuk

// Szk. Spec. .- 2005 nr 3 s.193-203
50 Zdrowie psychiczne i zachowania ryzykowne 15-latków : badania mokotowskie

/ Krzysztof Bobrowski

// Alkoh. i Narkom. .- 2006 nr 3 s.225-242
51 Stosowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież gimnazjalna

/ Ewa Mędrela-Kuder

// Wychow. Fiz. Zdr. .- 2006 nr 10 s.12-13
52 Młodzież wobec zagrożenia narkomanią

/ Danuta Narożna

// Lider .- 2007 nr 5 s.9-11
53 Relacje rodzic - dziecko w rodzinach młodzieży uzależnionej od narkotyków

/ Magdalena Górska

// Alkoh. i Narkom. .- 2007 nr 1 s.11-29
54 Porównanie wzorów i konsekwencji używania środków psychoaktywnych wśród młodzieży w wieku 13-15 lat i 18-19 lat

/ Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn

// Alkoh. i Narkom. .- 2008 nr 4 s. 413-441
55 Używanie substancji psychoaktywnych przez niemieszkających z rodzicami nieuczących się nastolatków

/ Agnieszka Pisarska, Katarzyna Okulicz-Kozaryn

// Alkoh. i Narkom. .- 2008 nr 4 s. 443-456
56 Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną

// Probl. Narkom. .- 2004 nr 1 s. 53-64

Raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie zachodniopomorskim w 2003 r.

57 Chwilowa „wolność" - młodzież wobec zagrożona narkomanią

/ Danuta Narożna

// Wychow. Fiz. Zdr. .- 2006 nr 10 s.8-11


58 Fazy używania nielegalnych substancji psychoaktywnych a picie alkoholu wśród młodzieży i młodych dorosłych

/ Krzysztof Bobrowski

// Alkoh. i Narkom. .- 2008 nr 4 s. 341-362
59 Elementy wiedzy prawnej w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

/ Magdalena Szepietowska

// Probl. Narkom. .- 2009 nr 4 s. 51-57
60 Problem narkomanii w okresie adolescencji

/ Dorota Kiełb-Grabarczyk

// Edukacja .- 2006 nr 4 s. 49-52
61 Problemowe używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież : przyczyny i uwarunkowania

/ Łukasz Kołomański

// Wychow. na co Dzień .- 2007 nr 12 s. 14-17
62 Problemy nastolatków związane z używaniem substancji psychoaktywnych

/ Krzysztof Ostaszewski

// Alkoh. i Narkom. .- 2008 nr 4 s. 363-389
63 Realizacja zajęć z młodzieżą w ramach programu „Fred goes net"

/ Robert Rejniak

// Serwis Inform. Narkom. .- 2009 nr 2 s. 14-19

W artykule opisano przebieg realizacji zajęć z młodzieżą szkolną w związku z używaniem alkoholu lub narkotyków, w ramach programu wczesnej interwencji „Fred goest net"


64 Biorę narkotyki!

/ Beata Kołosińska

// Wychowawca .- 2010 nr 7-8 s. 8-9


65 Nie będę ćpać!

/ Joanna Holaś

// Wychowawca .- 2010 nr 7-8 s. 10-11
66 Zainteresowanie młodzieży narkotykami : kilka uwag na podstawie wyników badań własnych

/ Witold Wincenciak

// Wychow. na co Dzień .- 2006 nr 10-11 s. 19-21
67 Problem narkomanii w opinii uczniów : na przykładzie badań młodzieży ponadgimnazjalnej w Słupsku

/ Danuta Narożna

// Lider .- 2003 nr 1 s. 18-21
68 Szanse i pułapki współczesnej profilaktyki uzależnień

// Remedium .- 2008 nr 4 s. 13-15


69 Szanse i pułapki współczesnej profilaktyki uzależnień

// Remedium .- 2008 nr 5 s. 14-15


70 Szanse i pułapki współczesnej profilaktyki uzależnień

// Remedium .- 2008 nr 6 s. 13-15


71 Używanie poszczególnych rodzajów narkotyków przez młodzież: wzory i konsekwencje

// Alkoh. i Narkom. .- 2008 nr 4 s. 391-411


72 Marihuana i co potem...?

/ Katarzyna Kocoń

// Remedium .- 2009 nr 6 s. 30-31
73 Europejskie badania w lokalnej perspektywie

/ Bogusław Prajsner

// Remedium .- 2008 nr 5 s. 1-5

Badania przeprowadzono w 2007 r. w Europie wśród uczniów, dotyczyły rozpowszechniania używania papierosów, alkoholu i narkotyków oraz poziomu dostępności tych substancji w określonych grupach wiekowych

74 Zmiany w rozpowszechnieniu używania substancji psychoaktywnych wśród gimnazjalistów w latach 2001-2005

/ Krzysztof Bobrowski

// Alkoh. i Narkom. .- 2007 nr 2 s.133-150
75 Raport o kontaktach młodzieży z narkotykami, alkoholem i nikotyną i sterydami przygotowany na podstawie sondażu w gorzowskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

/ Anna Dunowska, Janusz Ampuła

// Probl. Narkom. .- 2006 nr 2 s. 59-74

76 Narkomania wśród uczniów szkół gimnazjalnych

/ Michał Pindera

// Naucz. i Szk. .- 2007 nr 3-4 s. 131-135


77 Zachowania problemowe młodzieży w Krakowie

/ Bogusław Prajsner

// Remedium .- 2008 nr 3 s. 4-7
78 Procedura szkolnej interwencji profilaktycznej - dobra praktyka zbudowana na współpracy szkoły z rodzicami

/ Magdalena Wardyńska-Ziółek

// Probl. Narkom. .- 2009 nr 3 s. 87-95
79 Ocena zdrowia i osiągnięć szkolnych młodzieży używającej konopi

/ Anna Dzielska

// Remedium .- 2008 nr 4 s. 4-7
80 Narkotyki używane przy popełnianiu przestępstw seksualnych

/ Mariusz Jędrzejko, Piotr Polak

// Probl. Narkom. .- 2006 nr 3 s. 9-19
81 Przestępstwa związane z narkotykami : próba zdefiniowania zjawiska

/ Marta Struzik

// Serwis Inform. Narkom. .- 2007 nr 2 s.5-8
82 Nielegalny rynek oraz przestępczość związana z narkotykami w świetle najnowszych danych

/ Artur Malczewski, Marta Struzik

// Probl. Narkom. .- 2009 nr 1 s. 35-65
83 Narkomani i ich rodziny

/ Anita Anna Rawa

// Probl. Rodz .- 2000 nr 2-3 s.67-71
84 Nie wystarczy intuicja

/ Piotr Szczukiewicz

// Świat Probl. .- 2001 nr 12 s. 7-10

Numer poświęcony zagrożeniom wynikającym z nadużywania przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych. Podkreśla rolę rodziny w profilaktyce

85 Podstawowe kierunki w edukacyjnej oraz terapeutycznej pracy z rodzinami młodzieży uzależnionej

/ Paweł Karpowicz

// Probl. Narkom. .- 2002 nr 1 s. 5-11

Numer zawiera kilka artykułów o tej tematyce

86 „A rodzice narkomanów cierpią"- relacje z badań rodziców młodych narkomanów

/ Joanna Koźlak

// Wychow. na co Dzień .- 2003 nr 7-8 s.36-39

87 Figowy liść

/ Małgorzata Maresz

// Niebieska Linia .- 2005 nr 1 s. 18-19

Narkomania w rodzinie

88 Specyfika terapii ambulatoryjnej w systemie pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin

/ Mirosława Straburzyńska

// Probl. Narkom. .- 2009 nr 4 s. 39-50


89 Samobójstwa a uzależnienia : wzajemne uwarunkowania

/ Józef Kocur

// Probl. Narkom. .- 2006 nr 3 s. 5-8
90 Stres a uzależnienie

/ Włodzimierz Janiszewski

// Probl. Narkom. .- 2006 nr 3 s. 21-29
91 Wskaźnik zgonów i rozpowszechnienie używania narkotyków w Polsce i Hiszpanii

/ Artur Malczewski, Michał Kidawa

// Serwis Inform. Narkom. .- 2008 nr 4 s. 13-18
92 Wybrane skutki zażywania nielegalnych narkotyków w Polsce

/ Zofia Mielecka-Kubień

// Serwis Inform. Narkom. .- 2008 nr 4 s. 19-25
93 Jak rozpowszechniać informacje o zjawisku narkomanii : relacje z mediami

/ Agnieszka Marchel

// Serwis Inform. Narkom. .- 2005 nr 2 s. 51-55
94 Sukces kampanii „Bliżej siebie - dalej od narkotyków"

/ Tomasz Zakrzewski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2006 nr 1 s. 5-10
95 Specyfika terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych w zakładach karnych

/ Andrzej Majcherczyk

// Alkoh. i Narkom. .- 2007 nr 3 s.321-342
96 Problematyka narkomanii w izolacji więziennej

/ Tomasz Głowik

// Serwis Inform. Narkom. .- 2008 nr 3 s. 7-12
97 Skazani uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach systemu terapeutycznego

/ Krzysztof Czekaj

// Serwis Inform. Narkom. .- 2005 nr 4 s. 38-46
98 Możliwości i ograniczenia w realizacji działań edukacyjno- terapeurycznych wobec osób uzależnionych od narkotyków, tymczasowo aresztowanych

/ Dorota Rybczyńska

// Probl. Narkom. .- 2006 nr 1 s. 45-56
99 Narkomania w zakładzie karnym

/ Aleksander Markiewicz, Dagmara Walczak

// Probl. Narkom. .- 2007 nr 3 s.57-60
100 Problem narkomanii w zakładach karnych

/ Dariusz Sarzała

// Probl. Narkom. .- 2007 nr 4 s.30-46
101 Autodestruktywność pośrednia u osób uzależnionych od narkotyków

// Alkoh. i Narkom. .- 2009 nr 2 s. 119-128


102 Sprawozdanie roczne Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii o stanie problemu narkotykowego w Europie oraz wybrane aspekty sytuacji w Polsce

// Serwis Inform. Narkom. .- 2007 nr 4 s. 5-8


103 Obraz badań narkotykowych w Europie

/ Marta Struzik, Michał Kidawa

// Probl. Narkom. .- 2009 nr 1 s. 87-102
104 Nowy system zbierania danych

/ Ewa Sokołowska

// Remedium .- 2008 nr 3 . 26-27

Monitorowania zjawiska narkomanii w krajach UE. Prace nad stworzeniem i wdrożeniem nowego systemu monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu narkomanii w Polsce

105 Przestępstwo posiadania narkotyków oraz środki stosowane wobec jego sprawców w świetle badań aktowych

/ Krzysztof Krajewski

// Alkoh. i Narkom. .- 2008 nr 3 s. 221-234
106 Epidemiologia narkomanii w Polsce - pierwsze sygnały pozytywnych trendów

/ Artur Malczewski

// Probl. Narkom. .- 2009 nr 2 s. 5-15
107 Jak zmierzyć niezmierzalne? : Szacowanie liczby problemowych użytkowników narkotyków w Polsce w latach 2003-2005

/ Michał Kidawa

// Serwis Inform. Narkom. .- 2007 nr 3 s.36-40
108 Czy w Polsce przemija moda na narkotyki?

/ Jolanta Rogala-Obłękowska

// Serwis Inform. Narkom. .- 2006 nr 2 s. 31-33
109 Młodzież wobec narkotyków

/ Zbigniew Maj, Tomasz Kowalewicz

// Serwis Inform. Narkom. .- 2009 nr 3 s. 36-42
110 Raport Europejskiego Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii

/ Agnieszka Kolbowska, Michał Kidawa

// Remedium .- 2006 nr 7-8 s. 48-50
111 Stan problemu narkotykowego w Europie

/ Danuta Muszyńska

// Serwis Inform. Narkom. .- 2006 nr 1 s. 37-42
112 Europa na haju

/ Piotr Cywiński

// Probl. Narkom. .- 2006 nr 1 s. 82-83

113 Stan problemu narkotyków i narkomanii w Europie

/ Klaudia Palczak

// Serwis Inform. Narkom. .- 2006 nr 4 s. 39-44


114 Problem narkotyków i narkomanii w Polsce i Europie

/ Artur Malczewski

// Remedium .- 2009 nr 2 s. 28-29

115 Prowadzić europejska politykę antynarkorykową w oparciu o rzetelne dane : z Wolfgangiem Goetzem - dyrektorem Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) - rozmawia Klaudia Palczak

/ rozm. przepr.Klaudia Palczak

// Serwis Inform. Narkom. .- 2009 nr 3 s. 2-3


116 Problem narkotyków i narkomanii w Europie: sprawozdanie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok 2008

/ Artur Malczewski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2008 nr 4 s.30-35
117 Problem narkotyków i narkomanii w Polsce i Europie, 2007

/ Artur Malczewski

// Remedium .- 2008 nr 1 s. 28-29
118 Stulecie narkotyków

/ Marek Karpiński

// Probl. Narkom. .- 2005 nr 1 s. 37-39
119 Wniebowzięci czyli jak nawiązać kontakt z bogami

/ Jerzy T. Bąbel

// Wiedza i Życie .- 2009 nr 10 s. 22-27

Historia narkotyków

120 Zarys historii terapii uzależnień w Polsce a współczesny system pomocy osobom uzależnionym

/ Jerzy T. Marcinkowski, Piotr Jabłoński

// Serwis Inform Narkom. .- 2008 nr spec. 5 s. 18-25
121 Narkotyki w Unii Europejskiej

// Świat Probl. .- 2006 nr 1 s. 14-17


122 MONAR jako system resocjalizacji narkomanów i „Ruch czystych serc" jako system profilaktyki uzależnień wśród młodzieży

/ Marek Kotański

// Probl. Narkom. .- 2002 nr 2 s. 62-67
123 Blokery

/ Bogusław Habrat

// Remedium .- 2002 nr 11 s. 18-19

Leczenie uzależnień od opiatów- „ blokerami"

124 Zniewolony mózg

/ Eric J. Nestler, Robert C. Malenka

// Świat Nauki .- 2004 nr 4 s. 54-61

Narkomania powoduje długotrwałe zminy w mózgowych obwodach układu nagrody. Poznanie szczegółów tego procesu może przyczynić się do wynalezienia nowych metod leczenia uzależnień

125 Diagnoza i prognoza

/ Marzena Pasek

// Remedium .- 2004 nr 11 s. 20-22

Zapobieganie i leczenie młodzieży uzależnionej od narkotyków

126 Cele leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych w perspektywie tematyki zdrowia publicznego

/ Piotr Jabłoński

// Serwis Inform. Narkom. .- 2005 nr 3 s. 3-12

Numer poświęcony narkomanii

127 Leczenie substytucyjne

. Bogusław Habrat, Karina Steinbarth-Chmielewska, Helena Baran-Furga

// Serwis Inform. Narkom. .- 2005 nr 4 s. 22-37

Współczesna, wiodąca forma leczenie osób uzależnionych od opiatów głównie heroiny

128 Prawa młodego pacjenta

// Remedium .- 2006 nr 2 s. 26-27

Niepełnoletni pacjenci ośrodków leczenia narkomanii

129 Redukcja szkód jako konieczny element zintegrowanego podejścia do pomocy osobom uzależnionym : wywiad z Markiem Zygadło, Sekretarzem Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Pomocy Uzależnionym

// Serwis Inform. Narkom. .- 2007 nr 1 s.2-5
130 Udział rodziny w resocjalizacji narkomanów w Monarze

/ Wiesława Kubiak-Krzywicka

// Opieka Wychow. Ter. .- 2006 nr 3-4 s.52-54
131 Uzależniająca terapia

/ Krzysztof Jędrzejko, Wojciech Woszczyk

// Probl. Narkom. .- 2007 nr 4 s. 47-53
132 Model chorobowy w leczeniu uzależnień - refleksje nad trafnością założeń

/ Krystian Labuda

// Remedium .- 2008 nr 12 s. 30-31
133 Model chorobowy w leczeniu uzależnień - refleksje nad trafnością założeń

/ Krystian Labuda

// Remedium .- 2009 nr 1 s. 28-29
134 Wykorzystanie buprenofiny w połączeniu z naloksonem w terapii substytucyjnej uzależnienia od opoidów

. Łukasz Łapiński

// Probl. Narkom. .- 2009 nr 2 s. 73-79
135 Internetowe programy leczenia uzależnień

/ Filip Nawara

// Serwis Inform. Narkom. .- 2010 nr 1 s. 11-14
136 Paternalizm czy partnerstwo? : relacja terapeutyczna w placówkach leczenia narkomanii

/ Katarzyna Dąbrowska

// Alkoh. i Narkom. .- 2010 nr 1 s. 9-25
137 Kwestionariusz map (Maudsley Addlctlon Proflle) i jego wykorzystanie w obszarze uzależnień

/ Elżbieta Hornowska

// Serwis Inform. Narkom. .- 2006 nr 2 s. 9-17

138 Stosowanie kwestionariuszowych testów osobowości w terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

/ Janusz Koczberski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2008 nr 2 s. 20-25


139 Monitorowanie zgłaszalności do leczenia

/ Ewa Sokołowska, Marta Struzik, Michał Kidawa

// Probl. Narkom. .- 2008 nr 1 s. 27-43

Dotyczy monitorowania zgłaszalności do leczenia osób uzależnionych od narkotyków w krajach członkowskich Unii Europejskiej

140 Okrągły stół: poprawa jakości leczenia

// Serwis Inform. Narkom. .- 2010 nr 1 s. 24-27


141 Oszacowanie popytu na leczenie substytucyjne buprenorfiną w Warszawie

/ Janusz Sierosławski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2010 nr 1 s. 28-36
142 Działania z zakresu redukcji szkód w Polsce i w Europie

/ Artur Malczewski

// Serwis Inform Narkom. .- 2007 nr 1 s.7-11

Leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód wynikajacych z przyjmowania narkotyków. Programy

143 Dostępność pomocy w lecznictwie uzależnień w Polsce dla pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych

/ Jacek Moskalewicz, Łukasz Wieczorek

// Serwis Inform. Narkom. .- 2010 nr 1 s. 37-42
144 Zgłaszalność do leczenia z powodu narkotyków w Polsce i Hiszpanii

/ Ewa Sokołowska

// Serwis. Inform. Narkom. .- 2008 nr 3 s. 18-22
145 Standardy leczenia osób uzależnionych i system akredytacji placówek

/ Małgorzata Maresz

// Serwis. Inform. Narkom. .- 2006 nr 2 s. 7-8
146 Ocena systemu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Polsce

/ Jacek Moskalewicz

// Alkoh. i Narkom. .- 2006 nr 4 s. 327-355
147 Formy pomocy osobom uzależnionym od narkotyków

/ Robert Rejniak

// Serwis Inform Narkom. .- 2008 nr spec. 5 s. 36-38
148 Monarowski model przeciwdziałania narkomanii

/ Jolanta Koczurowska

// Serwis Inform Narkom. .- 2008 nr spec. 5 s. 39-44
149 Terapia ambulatoryjna w systemie pomocy dla osób uzależnionych

/ Mirosława Straburzyńska

// Serwis Inform. Narkom. .- 2009 nr 1 s. 24-32
150 Dostępność programów leczenia substytucyjnego

/ Kamila Gryn

// Serwis Inform. Narkom. .- 2010 nr 1 s. 20-23
151 Leczenie substytucyjne w polskim ustawodawstwie

/ Agnieszka Sejda

// Serwis Inform. Narkom. .- 2006 nr 4 s. 13-15
152 Prawne aspekty leczenia substytucyjnego

/ Katarzyna Syroka

// Serwis Inform. Narkom. .- 2010 nr 2 s. 210-14

Celem leczenia substytucyjnego jest przede wszyskim poprawa stanu somatycznego i psychicznego oraz reintegracja społeczna uzależnionych

153 Standardy opieki medycznej dla pacjenta z HIV/AIDS uzależnionego od dożylnych środków odurzających

/ Grażyna Cholewińska

// Serwis Inform. Narkom. .- 2002 nr 2 s.26-35

Numer poświęcony różnym zagadnieniom związanym z narkomanią

154 Narkomania w 1999 r. w Polsce : dane lecznictwa stacjonarnego

/ Janusz Sierosławski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2001 nr 2 s. 4-15

Numer poświęcony narkomanii

155 Spory wokół terminologii

/ Bogusław Habrat

// Remedium .- 2003 nr 4 s. 16-17

Substancje psychoaktywne

156 Zatrucia środkami odurzającymi w materiale kliniki medycyny ratunkowej i specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego

// Probl. Narkom. .- 2006 nr 3 s. 51-61


157 Rola układu serotoninergicznego w działaniu nagradzającym i uzależniającym kokainy

/ Paulina Rok-Bujko

// Alkoh. i Narkom. .- 2007 nr 2 s.179-202
158 Typologia pacjentów korzystających z instytucjonalnej pomocy w związku z używaniem narkotyków

/ Czesław Czabała

// Serwis Inform Narkom. .- 2008 nr spec. 5 s. 25-29
159 Wykluczenie społeczne i reintegracja osób zażywających narkotyki

/ Kazimierz W. Frieske

// Serwis Inform. Narkom. .- 2003 nr 4 s. 38-47
160 Społeczność lokalna wobec ośrodków leczenia narkomanów w Polsce lat dziewięćdziesiątych

/ Eugeniusz Moczuk, Paweł Rosik

// Polit. Społ .- 2000 nr 8 s.12-15
161 Problem nadużywania legalnych psychoaktywnych farmaceutyków na tle społeczno-ekonomicznej transformacji w Polsce

/ Grażyna Świątkiewicz

// Alkoh. i Narkom. .- 2005 nr 4 s. 73-92
162 Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej : pierwsza połowa lat 80...

/ Monika Abucewicz

// Alkoh. i Narkom. .- 2006 nr 3 s.285-304

Prace Monograficzne

163 Problem narkotyków i narkomanii w Polsce - analiza zróżnicowania terytorialnego

/ Artur Malczewski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2010 nr 2 s. 32-40
164 Narkomania w Polsce w 2004 r. : dane lecznictwa stacjonarnego

/ Janusz Sierosławski

// Probl. Narkom. .- 2006 nr 2 s. 5-31
165 Szacowanie wielkości skutków używania narkotyków w Polsce w 2005 roku

/ Zofia Mielecka-Kubień

// Serwis Inform. Narkom. .- 2008 nr 2 s. 6-10
166 Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii: ustawodawstwo polskie na tle modeli regulacji dotyczących narkotyków

/ Krzysztof Krajewski

// Alkoh. i Narkom. .- 2007 nr 4 s. 425-437
167 Pojęcie środka odurzającego w prawie karnym

/ Katarzyna Łucarz, Anna Muszyńska

// Państ. i Prawo .- 2008 z. 6 s. 91-102
168 Polskie ustawodastwo dotyczące narkotyków i narkomanii: pomiędzy represją a terapią

/ Krzysztof Krajewski

// Serwis Inform Narkom. .- 2008 nr spec. 5 s. 7-11
169 Problemy toksykologiczno-sądowe wynikające z dystrybucji i używania środków psychoaktywnych w aspekcie ustawy

/ Roman Wachowiak, Janusz Kołowski, Grzegorz Żukociński

// Probl. Narkom. .- 2007 nr 4 s. 85-95
170 Sprawy o posiadanie narkotyków w świetle wyników badań akt sądowych

/ Krzysztof Krajewski

// Serwis. Inform. Narkom. .- 2008 nr 3 s. 24-27
171 Polskie ustawodawstwo dotyczące narkotyków i narkomanii: pomiędzy represją a profilaktyką, a terapią

/ Krzysztof Krajewski

// Probl. Narkom. .- 2009 nr 3 s. 27-38
172 Polskie prawo dotyczące narkotyków i narkomanii : zarys nowej regulacji prawnej

// Probl. Narkom. .- 2006 nr 2 s. 81-88


173 ELDD - Europejska baza aktów prawnych dotyczących narkotyków

/ Piotr Rakowski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2006 nr 4 s. 35-38
174 Narkotyki i przemoc

/ Sabina Lasok

// Niebieska Linia .- 2002 nr 4 s. 15-16

175 Uwarunkowania oporu psychologicznego w terapii osób uzależnionych

/ Zygmunt Madeja

// Probl. Narkom. .- 2005 nr 1 s. 5-36


176 Psychologiczne podstawy rozwoju zjawiska uzależnienia od opoidów

/ Zygmunt Madeja

// Probl. Narkom. .- 2005 nr 3 s. 51-64
177 Uzależnienie w świetle nieciągłości reakcji emocjonalnych : (etiopatologia zachowań uzależnionych ze stanowiska teorii katastrof)

/ Zygmunt Madeja

// Probl. Narkom. .- 2005 nr 4 s. 5-37
178 Mózg na haju

/ Ryszard Przewłocki

// Charaktery .- 2007 nr 3 s. 48-51
179 Patomechanizmy uzależnienia psychologicznego od substancji psychoaktywnych

/ Zygmunt Madeja

// Probl. Narkom. .- 2006 nr 4 s. 5-48
180 Narkomania - choroba duszy i emocji

/ Ewa Kozak

// Eduk. i Dialog .- 2007 nr 4 s. 28-31

Numer zawiera kilka art. dotyczących narkomanii

181 Ze szczytów uniesień na piekło dno : mechanizm narkotykowego uzależnienia

/ Krzysztof Kruszko

// Probl. Narkom. .- 2007 nr 2 s.19-26
182 Czym jest współuzależnienie? : Krótka próba rekonstrukcji potocznego rozumienia pojęcia

/ Dominika Krawczinska

// Probl. Narkom. .- 2007 nr 2 s.73-78
183 Struktura osobowości i kompetencje społeczne osób korzystających z pomocy w ośrodkach MONAR

/ Małgorzata Kruk

// Serwis Inform. Narkom. .- 2008 nr 1 s. 19-24
184 Wykorzystanie psychobiologicznej koncepcji osobowości R.C. Cloningera w obszarze uzależnień

/ Elżbieta Hornowska

// Probl. Narkom. .- 2005 nr 2 s. 63-80
185 Psychoterapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, od czynności i terapia ich rodzin

/ Zygmunt Madeja

// Probl. Narkom. .- 2005 nr 2 s. 5-23
186 Terapia zastępcza w ramach terapii stacjonarnej

/ Werner Singer

// Remedium .- 2006 nr 1 s. 26-27

Psychoterapia w uzależnieniach od narkotyków


187 Skuteczne metody diagnostyczne

/ Anna Ciupa

// Serwis Inform. Narkom. .- 2006 nr 1 s. 15-17

Diagnostyka stopnia uzależnienia od narkotyków, stanu psychofizycznego oraz funkcjonowania społecznego pacjenta

188 Relacje terapeutyczne w ujęciu TSR

/ Krystian Labuda

// Remedium .- 2009 nr 12 s. 30-31
189 Relacje terapeutyczne w ujęciu TSR

/ Krystian Labuda

// Remedium .- 2010 nr 1 s. 26-27
190 Terapia motywująca : z Iga Jaraczewską, Przewodniczacą Zarządu Towarzystwa Terapii Motywującej, rozmawia Tomasz Kowalewicz

/ Iga Jaraczewska ; rozm. przepr. Tomasz Kowalewicz

// Serwis Inform. Narkom. .- 2010 nr 2 s. 2-4
191 Wywiad motywujący

/ Bogusława Bukowska

// Serwis Inform. Narkom. .- 2010 nr 2 s. 5-9
192 Odnaleźć lepszą przyszłość w Ośrodku Monar

/ Magdalena Szwed

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2006 nr 10 s. 26-33
193 Terapia budowania atrakcyjnego życia

/ Wadim Krzyżaniak, Marcin J. Sochocki

// Remedium .- 2005 nr 3 s. 1-3

Stosowane w Polce programy terapii dla osób uzależnionych od narkotyków najczęściej pochodzą z lat osiemdziesiątych XX wieku. Autorzy artykułu zaprezentowali program terapii, który uwzględnia zmiany zainicjowane przełomem z 1989 r.

194 Hipika w resocjalizacji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych

/ Iwona Bohdanowicz

// Wychowawca .- 2010 nr 9 s. 22-25
195 Programy substytucyjne jako element systemu terapii uzależnień w Polsce

/ Piotr Jabłoński

// Probl. Narkom. .- 2009 nr 1 s. 5-7
196 Prowincjonalne „branie', czyli zagrożenie narkomanią wśród młodzieży niedużego miasta

/ Damian Labiak

// Wychow. na co Dzień .- 2003 nr 10-11 s. 34-39
197 Narkomańska subkultura?

// Remedium .- 2004 nr 12 dod. s.6-7


198 Ponowoczesność jako źródło narkomanii? : Refleksje z filozoficznego namysłu nad społeczeństwem, zdrowiem i uzależnieniem od narkotyków

/ Mirosław Kowalski, Daniel Falcman

// Wychow. na co Dzień .- 2007 nr 10-11 s.6-12

Numer poświęcony uzależnieniom, profilaktyce i terapii uzależnień

199 Używanie kokainy w Europie i w Polsce

/ Michał Kidawa, Marta Struzik

// Serwis Inform. Narkom. .- 2008 nr 1 s.14-18
200 A matki byłych narkomanów nadal cierpią... : rozważania nad przyczynami smutku u matek neofitów

/ Dominika Łęcka

// Wychow. na co Dzień .- 2008 nr 12 s. 19-23
201 Narkotyki ciągle groźne

/ Jadwiga Raczkowska

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2009 nr 5 s. 29-39
202 Dwa światy konsumpcji narkotyków w społeczeństwach ponowoczesnych : streszczenie

/ Irmgard Eisenbach-Stangl, Jacek Moskalewicz, Betsy Thom

// Alkoh. i Narkom. .- 2010 nr 2 s. 165-178
203 Szacowanie społecznych kosztów narkomanii

/ Bogusława Bukowska

// Remedium .- 2006 nr 3 s. 26-27
204 Szacowanie społecznych kosztów narkomanii

/ Bogusława Bukowska

// Remedium .- 2006 nr 4 s. 28-29
205 Konsumpcja środków odurzających w województwie podlaskim w latach 2005-2006 w świetle wyników badań własnych

/ Piotr Worona

// Probl. Narkom. .- 2008 nr 1 s. 5-12
206 Substancje psychoaktywne postawy i zachowania : używanie narkotyków wśród dorosłych : wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego 2002 r.

/ Janusz Sierosławski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2003 nr 2 s. 2-20
207 Substancje psychoaktywne postawy i zachowania : narkotyki- opinie i przekonania : wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego 2002

/ Janusz Sierosławski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2003 nr 4 s. 12-25
208 Substancje psychoaktywne postawy i zachowania profilaktyka : wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego 2002

. Janusz Sierosławski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2004 nr 1 s. 13-21
209 Używanie narkotyków w Polsce : wyniki badań ankietowych w populacji generalnej

/ Janusz Sierosławski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2007 nr 2 s.44-48
210 Używanie narkotyków przez młodzież szkolną : wyniki ogólnopolskich badań ankietowych ESPAD 2003

/ Janusz Sierosławski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2004 nr 3 s.17-55

211 Badania szkolne na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (ESPAD) : polska młodzież na tle Europy w 2003 r.

/ Janusz Sierosławski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2005 nr 2 s. 24-38


212 Używanie narkotyków i ich dostępność wśród studentów : wyniki badania ankietowego- 2004

/ Janusz Sierosławski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2005 nr 2 s. 3-23
213 Uczelnie wolne od uzależnień

/ Elżbieta Krawczyk

// Serwis Inform. Narkom. .- 2006 nr 4 s. 7-13
214 Zagrożenia narkomanią w perspektywie antropologiczno-etycznej

/ Mariusz Jędrzejko, Wiesław Bożejewicz, Dariusz Sarzała

// Probl. Narkom. .- 2007 nr 2 s.51-72
215 Wdrażanie szybkiej oceny sytuacji oraz stan prac nad monitorowaniem problemu narkotyków

/ Artur Malczewski

// Serwis Inform Narkom. .- 2009 nr 2 s. 38-40
216 Szacowanie kosztów problemu narkomanii w Polsce

/ Janusz Sierosławski

// Remedium .- 2006 nr 5 s. 26-27
217 Nadużywanie substancji psychoaktywnych - charakterystyka, zasięg i aspekty prawne zjawiska

/ Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Krzysztof Sas-Nowosielski, Leszek Wieczorek

// Wychow. na co Dzień .- 2006 nr 10-11 dod. s.IX-XVI
218 Problem narkotyków i narkomanii w Warszawie

/ Janusz Sierosławski

// Remedium .- 2006 nr 12 s. 26-27
219 Problem narkotyków i narkomanii w Warszawie

/ Janusz Sierosławski

// Remedium .- 2007 nr 1 s. 28-27
220 Szałwia meksykańska salvia divinorum epling & jativa- nowe zagrożenie narkotyczne i zdrowotne oraz jego implikacje społeczne w Polsce

/ Krzysztof Jędrzejko, Cezary Borys Ruszkiewicz

// Probl. Narkom. .- 2007 nr 1 s. 49-57
221 Ryzyko uzależnień w środowisku niesłyszących

/ Agnieszka Polska

// Eduk. i Dialog .- 2007 nr 4 s. 49-53
222 Lokalna kampania społeczna - praktyczne aspekty realizacji

/ Tomasz Zakrzewski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2007 nr 4 s. 22-26
223 Interwencja w szkole - strategia profilaktyki informacyjnej w przeciwdziałaniu uzależnieniom

/ Łukasz Kołomański

// Wychow. na co Dzień .- 2008 nr 7-8 dod. s. I-VI
224 Typologia pacjentów korzystających z instytucjonalnej pomocy w związku z używaniem narkotyków

/ Czesław Czabała

// Serwis Inform. Narkom. .- 2008 nr 4 s. 2-6
225 Problemy narkotyków i narkomanii w Polsce : rozmiary i trendy zjawiska

/ Jarosław Sierosławski

// Serwis Inform Narkom. .- 2008 nr spec. 5 s. 58-66
226 Problem narkotyków i narkomanii w Polsce : rozmiary i trendy zjawiska

/ Janusz Sierosławski

// Serwis Inform Narkom. .- 2008 nr spec. 5 s. 58-66
227 Narkomania i przestępczość wśród młodzieży

/ Anna Wesołowska

// Probl. Narkom. .- 2003 nr 3 s. 42-46
228 Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej : okres międzywojenny

/ Monika Abucewicz

// Alkoh. i Narkom. .- 2005 nr 3 s. 79-107
229 Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej : okres powojenny do 1968-1969

/ Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski

// Alkoh. i Narkom. .- 2006 nr 1 s. 71-85
230 Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej : koniec lat 60.i lata 70.

/ Monika Abucewicz

// Alkoh. i Narkom. .- 2006 nr 2 s. 183-202
231 Narkomania : raport o rozpoznanych zjawiskach patologii społecznej, przestępczość i demoralizacja nieletnich w 2002 roku

/ Lidia Woć

// Serwis Inform. Narkom. .- 2003 nr 3 s. 17-25

Numer poświęcony problemom narkomanii

232 „Kokaina biedoty"- zagraża Europie

/ Danuta Wroniszewska

// Probl. Narkom. .- 2006 nr 2 s. 75-77
233 Narkomania w Polsce w 2003 roku : dane lecznictwa stacjonarnego

/ Janusz Sierosławski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2005 nr 1 s. 3-21
234 Narkomania w Polsce w 2004 roku - dane lecznictwa stacjonarnego

/ Janusz Sierosławski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2006 nr 1 s. 18-21
235 Nowe media w profilaktyce uzależnień

/ Agnieszka Kolbowska, Agata Kręt

// Serwis Inform. Narkom. .- 2007 nr 2 s.9-14
236 Narkotyki w Internecie - dzieło Boga, czy dziecko szatana

/ Mariusz Jędrzejko

// Probl. Narkom. .- 2007 nr 3 s.25-40
237 Geografia narkomanii - jednego z największych zagrożeń przełomu XX/XXI wieku

/ Leszek Lechowicz / Marta Majka

// Geogr.w Szk .- 2000 nr 4 s.169-172
238 Dostępność przetworów konopi a ich używanie

/ Janusz Sierosławski

// Alkoh. i Narkom. .- 2005 nr 4 s. 65-72
239 Konopie włókniste nie są narkotyczne

/ Henryk Burczyk, Lidia Grabowska

// Serwis Inform. Narkom. .- 2006 nr 4 s. 24-25
240 Profilaktyka w szkole jako forma minimalizowania zagrożeń uzależnieniem

/ Agnieszka Iłendo

// Opieka Wychow. Ter. .- 2002 nr 1 s. 14-15
241 Profilaktyka uzależnień na uczelniach świata

/ Robert Porzak

// Probl. Narkom. .- 2002 nr 1 s. 12-19
242 Sześć filarów antynarkotykowej prewencji

/ Bogusław Śliwerski

// Wychow. na co Dzień .- 2002 nr 10-11 s. 7-10
243 „Piwo i marihuana - prolog do uzależnienia

/ Stefan Dziewulski

// Probl. Narkom. .- 2002 nr 3 s. 41-46

Tematem art. jest skala, charakter i dynamika zjawiska przestępczości nieletnich i jej związek z używaniem alkoholu i narkotyków. Numer poświęcony zapobieganiu nałogom

244 Narkotyki w dyskotekach

/ Ireneusz Siudem

// Serwis Inform. Narkom. .- 2002 nr 3 s. 12-18
245 Przychodzi nastolatek do terapeuty...

/ Marzena Pasek

// Remedium .- 2003 nr 5 s. 18-19

Praca terapeuty z dzieckiem uzależnionym od narkotyków

246 O trudnościach w myśleniu

/ Marzena Pasek

// Remedium .- 2003 nr 7-8 s. 36-37

Psychoterapia nastolatków uzależnionych od narkotyków

247 Międzynarodowe raporty i strategie dotyczące kontroli substancji psychoaktywnych

/ Włodzimierz Adam Brodniak

// Probl.Narkom. .- 2003 nr 1 s. 5-20
248 Przegląd wybranych pozycji piśmiennictwa naukowego na temat polityki i strategii wobec narkotyków

/ Włodzimierz Adam Brodniak

// Probl.Narkom. .- 2003 nr 2 s. 21-37
249 Zapobieganie narkomanii w aspekcie szkolnych programów profilaktycznych

/ Edyta Krajewska-Cyrwus, Violetta Stalkowska

// Wychow. na co Dzień .- 2003 nr 7-8 wkładka s.1-7
250 Terapia grupowa uzależnionego nastolatka

/ Marzena Pasek

// Remedium .- 2003 nr 10 s. 16-17
251 Propozycja modelu oddziaływań profilaktycznych w gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych

/ Ewa Proch-Masłowska

// Probl. Narkom. .- 2003 nr 3 s. 32-38
252 Uczniowie wobec procedur interwencyjnych

/ Agnieszka Pisarska, Luiza Jakubowska

// Remedium .- 2004 nr 5 s. 1-3

Podejmowanie przez szkołę działan interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia uczniow alkoholizmem, narkomanią, przestępczością, demoralizacją. Współpraca między personelem szkoły, uczniami i ich rodzicami

253 Uzależnieniom, nie!

/ Mariola Kosiba

// Lider .- 2004 nr 11 s.7-12

Program z zakresu profilaktyki uzależnień

254 Wiodące szkolne strategie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych

/ Anna Borucka, Krzysztof Ostaszewski

// Wychow. na co Dzień .- 2004 nr 10-11 s. 3-7
255 Mój uczeń bierze

/ Marta Kolwińska

// Psychol. w Szk. .- 2004 nr 4 s. 47-56
256 Etyka w terapii

/ Marzena Pasek

// Remedium .- 2005 nr 1 s. 20-21

Etyka w pracy terapeuty uzależnień

257 Samopomocowe grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych

/ Zofia Olesiak

// Probl. Narkom. .- 2005 nr 2 s. 60-62
258 Praca z rodzicami osób uzależnionych od środków psychoaktywnych

/ Krzysztof Rubas

// Świat Probl. .- 2005 nr 8 s. 28-30

Numer poświęcony profilaktyce uzależnień od środków psychoaktywnych

259 Bliżej siebie dalej od narkotyków

/ Mariola Bieńko

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2005 nr 7 s.13-18
260 Nowa ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

/ Bogusława Bukowska

// Remedium .- 2005 nr spec. s.12-13
261 Epidemiologia uzależnień lekowych

/ Tadeusz Chruściel

// Probl. Narkom. .- 2005 nr 3 s. 23-36
262 Konopie włókniste czy narkotyczne?

/ Waldemar Krawczyk

// Serwis Inform. Narkom. .- 2006 nr 2 s. 18-22

263 Wspólnoty „Cenacolo"

/ Joanna A. Węk

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2006 nr 9 s. 50-52

Wspólnota „Cenacolo" została założona przez włoską zakonnicę Elwirę Petrozzi. Wstepują do niej osoby uzależnione lub współuzależnione. Celem wspólnoty jest odnalezienie zagubionej tożsamości i zerwanie z nałogami. Obecnie istnieje 55 domów rozsianych po całym świecie. W Polsce istnieją trzy domy przeznaczone dla mężczyzn

264 Profilaktyka uzależnień w szkole

/ Dorota Macander

// Serwis Inform. Narkom. .- 2007 nr 1 s.15-21


265 Kodeks etyczny terapeuty uzależnień - wprowadzenie

/ Piotr Jabłoński

// Serwis Inform. Narkom. .- 2007 nr 3 s.1-2

Numer zawiera również tekst Kodeksu Etycznego Terapeuty

266 Rola rodziców w zapobieganiu narkomanii

/ Barbara Romanowska

// Probl. Narkom. .- 2007 nr 4 s. 81-84
267 Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych

/ Magdalena Mrozek

// Probl. Narkom. .- 2008 nr 3 s. 5-19
268 Wybrane strategie profilaktyczne

/ Katarzyna Okulicz-Kozaryn

// Serwis Inform Narkom. .- 2008 nr spec. 5 s. 12-17
269 O motywowaniu zdemoralizowanej młodzieży do abstynencji od narkotyków

/ Renata Małgorzata Ilnicka

// Praca Soc. .- 2009 nr 2 s. 80-93
270 Sytuacja kryzysowa w procesie edukacji publicznej

/ Tomasz Zakrzewski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2008 nr 4 s. 41-44
271 Współpraca międzynarodowa w obszarze przeciwdziałania narkomanii

/ Łukasz Jędruszak, Artur Malczewski

// Serwis Inform Narkom. .- 2008 nr spec. 5 s. 53-57
272 Dopalacze

/ Bogusława Bukowska, Michał Kidawa, Dawid Chojecki

// Remedium .- 2009 nr 5 s. 30-31
273 Czas zmienić przyzwyczajenia - wojewódzka antynarkotykowa kampania społeczna

/ Krzysztof Faliński

// Serwis Inform. Narkom. .- 2010 nr 2 s. 44-48
274 Krajowe programy przeciwdziałania problemom związanym z narkotykami : (Holandia, Wielka Brytania, Australia)

/ Antoni Zieliński

// Probl.Narkom. .- 2003 nr 2 s. 39-55
275 Przegląd badań dotyczących skutecznych strategii profilaktycznych

/ Katarzyna Okulicz-Kozaryn

// Serwis Inform. Narkom. .- 2004 nr 4 s. 21-43

Zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii wśród młodzieży szkolnej. Przegląd programów profilaktycznych, które sprawdziły sie w praktyce

276 Integracja profilaktyki w szkołach wyższych

/ Iwona Niewiadomska, Mirosław Kalinowski

// Remedium .- 2005 nr spec. s.18-19
277 Krajowe programy przeciwdziałania problemom związanym z narkotykami : (Belgia, Francja, Szwajcaria, USA)

/ Katarzyna Okulicz-Kozaryn

// Probl.Narkom. .- 2003 nr 1 s. 21-38
278 Krajowe programy przeciwdziałania problemom związanym z narkotykami : (Szwecja, Dania, Hiszpania i Węgry)

/ Grażyna Świątkiewicz

// Probl. Narkom. .- 2003 nr 1 s. 39-53
279 Polityka walki z narkotykami według ONZ, a sytuacja w Polsce

/ Łukasz Jędruszak, Artur Malczewski

// Remedium .- 2009 nr 3 s. 28-29
280 Polityka walki z narkotykami według ONZ, a sytuacja w Polsce

/ Łukasz Jędruszak, Artur Malczewski

// Remedium .- 2009 nr 4 s. 28-29
281 Strategia przeciwdziałania używania substancji psychoaktywnych we Francji

/ Bogusława Bukowska

// Remedium .- 2003 nr 7-8 s. 34-36
282 Hiszpański system przeciwdziałania narkomanii - wizyta studyjna w Madrycie i Saragossie

/ Artur Malczewski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2008 nr 2 s. 29-40
283 Nie narkotykom : scenariusz zajęć

/ Danuta Powroźnik

// Wychowawca .- 2002 nr 9 s. 22-23

Temat może być zrealizowany na godzinie wychowawczej

284 Współpraca państw Unii Europejskiej w dziedzinie zwalczania narkotyków i narkomanii po reformie amsterdamskiej

/ Iwona Krzywicka

// Probl. Narkom. .- 2006 nr 1 s. 57-71
285 Profilaktyka selektywna - program wczesnej interwencji „Fred Goes Net"

/ Robert Rejniak

// Serwis Inform. Narkom. .- 2008 nr 3 s. 34-38
286 Pomoc narkotykowa na przykładzie Szlezwika-Holsztynu

/ Andreas Speck

// Serwis Inform. Narkom. .- 2004 nr 4 s. 48-54
287 Polsko-niemiecka umowa bliźniacza : walka z narkotykami - kontynuacja

/ Michał Kidawa

// Serwis Inform. Narkom. .- 2005 nr 1 s. 40-42
288 Aktualny stan dyskusji o profilaktyce w Niemczech

/ Andreas Speck

// Remedium .- 2005 nr spec. s.2-4
289 Problem narkotyków i narkomanii w Polsce i Niemczech

/ Janusz Sierosławski

// Remedium .- 2005 nr spec. s.4-7
290 Współpraca regionalna na przykładzie Hesji

/ Lothar Dicks

// Remedium .- 2005 nr spec. s.8-9
291 Interwencja profilaktyczna w środowisku szkolnym

/ Marcin J.Sochocki

// Remedium .- 2005 nr spec. s.10-11

Międzynarodowa konferencja w Lublinie „Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych w środowisku szkolnym - rola wczesnej interwencji", zorganizowana w ramach polsko-niemieckiej umowy bliźniaczej dotyczącej przeciwdziałania używaniu narkotyków

292 Fundacja „Maraton"

// Remedium .- 2005 .- nr 7-8 s. 36-37


293 Misja i przyszłość Grupy Pompidou : rozmowa z Bobem Keizerem, przewodniczącym Stałych Korespondentów Grupy Pompidou w okresie 2003-2006

// Serwis Inform. Narkom. .- 2006 nr 4 s. 4-6


294 Rola Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w profilaktyce i terapii uzależnień

/ Jerzy Fiałkiewicz, Aleksander Markiewicz

// Probl. Narkom. .- 2007 nr 2 s.41-45
295 Instytucje Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu problemom narkomanii

/ Iwona Krzywicka

// Probl. Narkom. .- 2006 nr 2 s. 42-58
296 Programy profilaktyczne wczoraj, dziś i jutro

/ Zbigniew B. Gaś

// Remedium .- 2003 nr 12 s.1-3
297 Trudności w diagnozowaniu problemu narkotykowego wśród młodzieży szkolnej

/ Iwona Gryniuk-Toruń

// Remedium .- 2005 nr spec. s.20-21
298 Zaangażowanie Kościoła w przeciwdziałaniu narkomanii

. Antoni Długosz

// Serwis Inform. Narkom. .- 2005 nr 4 s. 7-21
299 Profilaktyka narkomanii - ujęcie lokalne

/ Anna Nowak

// Wychow. na co Dzień .- 2006 nr 1-2 s. 3-6
300 Priorytety Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

// Remedium .- 2006 nr 4 s. 12


301 Przemoc domowa i uzależnienia jako zagrożenia zdrowia psychicznego

/ Jerzy Mellibruda

// Świat Probl. .- 2006 nr 6 s. 4-8

Numer poświęcony strategii rozwiązywania problemów społecznych w Polsce. Zapobieganie nałogom i przemocy domowej

302 Szkoła bez narkotyków

/ Jacek Morawski

// Probl. Narkom. .- 2007 nr 2 s.5-17


303 Małopolska w walce z narkomanią

/ Jan Wszołek

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2007 nr 6 s.14-19
304 Redukcja podaży narkotyków

/ Artur Malczewski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2007 nr 3 s.17-27
305 30 [trzydzieści] lat z MONAREM : z Jolantą Koczurowską rozmawia Tomasz Kowalewicz

// Serwis Inform. Narkom. .- 2008 nr 3 s. 2-7


306 Ciągłość i zmiana : polski system redukcji popytu na narkotyki

/ Robert Sobiech

// Serwis Inform. Narkom. .- 2008 nr 4 s. 7-12
307 Ciągłość i zmiana : polski system redukcji popytu na narkotyki

/ Robert Sobiech

// Serwis Inform Narkom. .- 2008 nr spec. 5 s. 30-35
308 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie małopolskim

/ Agnieszka Szeliga

// Serwis Inform. Narkom. .- 2009 nr 4 s. 42-46
309 Przeciwdziałanie narkomanii w województwie małopolskim

/ Agnieszka Szeliga

// Serwis Inform. Narkom. .- 2010 nr 1 s. 46-48
310 Polska polityka narkotykowa w praktyce

/ Mira Prajsner

// Remedium .- 2010 nr 6 s. 1-3
311 Brałeś? : Nie jedź!

// Remedium .- 2009 nr 9 s. 12


312 Wybrane dane z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez gminy w latach 2006-2008

/ Artur Malczewski, Anna Jaśkiewicz

// Probl. Narkom. .- 2009 nr 4 s. 5-25
313 Antynarkotykowe regulacje prawne w Unii Europejskiej i państwach członkowskich

// Świat Probl. .- 2006 nr 1 s. 18-22


314 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

. Piotr Jabłoński

// Serwis Inform. Narkom. .- 2005 nr 4 s. 2-6

315 Przestępstwo posiadania narkotyków w świetle badań aktowych

/ Krzysztof Krajewski

// Państ. i Prawo .- 2008 z. 9 s. 31-45


316 Program prac Grupy Pompidou na lata 2004-2006

// Serwis Inform. Narkom. .- 2003 nr 4 s. 3-12

Celem prac Grupy Pompidou jest codzienne tworzenie strategii oraz praktyka w reakcji na zjawisko narkomanii

317 Nie bądź obojętny

/ Katarzyna Renata Łozowska

// Probl. Narkom. .- 2005 nr 1 s. 77-81

Program przeciwdziałania narkomanii, HIV i AIDS

318 Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci 2004-2012 : „Polska dla Dzieci" w promowaniu zdrowego trybu życia i profilaktyce narkomanii

/ Leszek Wieczorek

// Wychow. na co Dzień .- 2006 nr 1-2 s. 31-35


319 Przeciwdziałanie narkomanii konkurs ofert

// Remedium .- 2006 nr 10 s. 11


320 Doświadczenia streetworkingu za granicą : analiza czterech programów

/ Tomasz Biernat

// Wychow. na co Dzień .- 2009 nr 3 s. 19-22
321 Wsparcie unijne dla Azji Centralnej z zakresie przeciwdziałania narkomanii

// Serwis Inform. Narkom. .- 2010 nr 2 s. 41


322 Programy wymiany igieł i strzykawek w Polsce i Europie

/ Artur Malczewski

// Serwis. Inform. Narkom. .- 2009 nr 1 s. 21-23
323 Udział Polski w Europejskim Projekcie „Fred Goes Net"

/ Agata Kręt

// Serwis Inform. Narkom. .- 2007 nr 4 s. 11-12

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Zdrowia Publicznego, którego celem jest przygotowanie i rozpowszechnienie w Europie metody krótkiej interwencji profilaktycznej, stosowanej wobec młodych osób, które po raz pierwszy zostały zatrzymane w zwiazku z narkotykami

324 Profilaktyka selektywna - program wczesnej interwencji „FRED GOST NET"

/ Robert Rejniak

// Probl. Narkom. .- 2009 nr 2 s. 95-102
325 Program EDDRA : ewidencjonowanie i ocena polskich programów ograniczających popyt na narkotyki

/ Grażyna Świątkiewicz

// Probl. Narkom. .- 2005 nr 3 s. 43-50
326 Gminne programy przeciwdziałania narkomanii

/ Bogusław Bukowski, Janusz Sierosławski

// Serwis. Inform. Narkom. .- 2006 nr 2 s. 4-6
327 Gminne Programy Przeciwdziałania Narkomanii

/ Mira Prajsner

// Remedium .- 2006 nr 11 s. 26-27
328 EDDRA - Europejska Baza Programów Przeciwdziałania Narkomanii

/ Anna Radomska

// Serwis Inform. Narkom. .- 2007 nr 1 s.22-24

Europejska internetowa baza programów przeciwdziałania narkomanii, niektóre realizowane w Polsce

329 Lokalny program profilaktyki uzależnień w warszawskiej dzielnicy Mokotów

/ Beata Prasuła

// Serwis Inform. Narkom. .- 2007 nr 2 s.37-43
330 Główne założenia programu „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach"

/ Łukasz Jędruszak

// Serwis Inform. Narkom. .- 2007 nr 3 s.28-29
331 Leczenie metadonowe w Polsce : początki programu substytucyjnego w Polsce

/ Marek Beniowski

// Serwis Inform Narkom. .- 2008 nr spec. 5 s. 45-46

Numer zawiera kilka artykułów na temat programów substytucyjnych w Polsce

332 Program wczesnej interwencji „FRED GOST NET" - podstawy teoretyczne i pierwsze doświadczenia

/ Robert Rejniak

// Probl. Narkom. .- 2009 nr 3 s. 77-86
333 Ocena funkcjonowania programów metadonowych z perspektywy ich klientów i personelu

/ Katarzyna Dąbrowska

// Alkoh. i Narkom. .- 2010 nr 2 s. 109-125
334 Program EDDRA

/ Grażyna Świątkiewicz

// Remedium .- 2005 nr 4 s. 18-19

Opisywany w art. program EDDRA- „Europejskie Dziełanie Ograniczające Popyt na Narkotyki", w krajach „starej" Unii Europejskiej jest realizowany od 1997 r. W związku z przystąpieniem Polski do UE w maju 2004 r. uzyskaliśmy status uczestmnika programu

335 Program jak listki figowe : w Sejmie o narkomanii

/ Krystyna Karwicka-Rychlewicz

// Probl. Narkom. .- 2004 nr 1 s. 5-16
336 Wstępna ocena krajowego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2002-2005

/ Janusz Sierosławski, Katarzyna Okulicz-Kozaryn

// Serwis Inform. Narkom. .- 2005 nr 1 s. 31-36
337 Raport z realizacji zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z obszaru profilaktyki przez gminy i powiaty w latach 2003-2005

/ Artur Malczewski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2006 nr 2 s. 34-40
338 Możliwości finansowania zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

/ Michał Bonin

// Serwis Inform. Narkom. .- 2007 nr 2 s.22-28
339 Europejski projekt standardu jakości antynarkotykowego programu profilaktycznego

/ Artur Malczewski

// Serwis Inform. Narkom. .- 2009 nr 4 s. 7-10
340 Antynarkotykowy plan działań Unii Europejskiej na lata 2009-2012

/ Waldemar Krawczyk

// Serwis Inform. Narkom. .- 2009 nr 2 s. 5-10
341 Projekt Metadonowy

/ Jarosław Uziałło

// Probl. Narkom. .- 2006 nr 1 s. 75-81
342 Profilaktyka uzależnień na uczelniach

/ Robert Porzak

// Remedium .- 2004 nr 9 s. 6-8
343 Do Internetu po pomoc

/ Tomasz Kowalewicz

// Serwis Inform Narkom. .- 2008 nr spec. 5 s. 73-76
344 Refleksje na temat systemu szkoleń w dziedzinie uzależnienia od narkotyków

/ Bogusława Bukowska

// Serwis Inform Narkom. .- 2008 nr spec. 5 s. 67-72
345 Profilaktyka narkomanii z perspektywy Unii Europejskiej

/ Bogusława Bukowska

// Remedium .- 2003 nr 12 s. 25-27
346 Polityka wobec narkomanii w Unii Europejskiej

/ Antoni Zieliński

// Polit. Społ. .- 2005 nr 2 s. 20-24
347 Problem narkomanii i narkotyków jako przedmiot współpracy państw Unii Europejskiej : (Fragment pracy magisterskiej napisanej pod kier. dr Krzysztofa Szewiora

/ Iwona Krzywicka

// Probl. Narkom. .- 2005 nr 4 s. 51-69
348 Działania instytucjonalne Unii Europejskiej w zakresie zwalczania narkotyków i narkomanii

/ Klaudia Palczak

// Serwis Inform. Narkom. .- 2006 nr 2 s. 23-25
349 Rada Unii Europejskiej i jej grupy robocze - Horyzontalna Grupa Robocza DS. Narkotyków

/ Łukasz Jędruszak

// Serwis Inform. Narkom. .- 2007 nr 1 s.35-36
350 Unijna strategia zapobiegania narkomanii : Konferencja na wysokim szczeblu „W kierunku skutecznej polityki przeciwdziałania narkomanii - dowody naukowe, codzienna praktyka i wybór polityki" ateny, 6-8 marca 2003

/ Piotr Jabłoński

// Serwis Inform. Narkom. .- 2003 nr 2 s. 21-24

Numer zawiera jeszcze kilka artykułów poruszajacych ten temat

351 Stan prac nad Strategią Unii Europejskiej na lata 2005-2012 w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii

/ Piotr Jabłoński

// Serwis Inform. Narkom. .- 2004 nr 3 s.1-5

352 Przeprowadzanie losowych testów na obecność narkotyków wśród uczniów

/ Neil McKeganey

// Remedium .- 2005 nr spec. s.22-23


353 Samorząd wobec narkomanii oraz HIV/AIDS

// Remedium .- 2005 nr 10 s. 18-19

We wrześniu 2005 r. odbyła się w Warszawie konferencja „Profilaktyka uzależnienia od narkotyków i HIV/AIDS- zadania samorządu"

354 Koń trojański... współczesne oblicze nurtu redukcji szkód

/ Mira Prajsner

// Remedium .- 2008 nr 3 s. 1-3

XVIII Konferencja Redukcji Szkód Zdrowotnych Związanych z Używaniem Substancji Psychoaktywnych, zorganizowana w maju 2007 r. w Warszawie

355 Raport Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających za 2004 rok

// Serwis Inform. Narkom. .- 2005 nr 1 s. 22-30
356 Profilaktyka uzależnień : warsztaty dla rodziców

/ Bożena Krypel, Beata Kapałka

// Wychowawca .- 2010 nr 1 s. 28-29

Zawiera: Scenariusz warsztatów dla rodziców. Załącznik 1 - Dlaczego dziecko bierze narkotyki. Załącznik 2 - Strategie zapobiegania narkomanii wśród dzieci i młodzieży. Załącznik 3 - Jak pomóc?: Zestawienia bibliograficzne
Zestawienia bibliograficzne -> Sygn: w 95 921 adhd
Zestawienia bibliograficzne -> Komiksy (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) Książki
Zestawienia bibliograficzne -> Mniejszości narodowe ksiąŻki bereś Witold, burnetko krzysztof
Zestawienia bibliograficzne -> JĘzyk polski – nauczanie ksiąŻki albrzykowska ewa
Zestawienia bibliograficzne -> Fizyka – nauczanie ksiąŻki blinowski jan, zielicz włodzimierz
Zestawienia bibliograficzne -> Historia – nauczanie ksiąŻki a to historia
Zestawienia bibliograficzne -> Wychowanie komunikacyjne ksiąŻki bogacka- osińska bogumiła, Łazuchiewicz danuta
Zestawienia bibliograficzne -> Chemia – dydaktyka ksiąŻki borowska bernadeta, panfil violetta
Zestawienia bibliograficzne -> Adopcja (zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism 1996-2007)
Zestawienia bibliograficzne -> Psychoterapia ksiąŻki aleksandrowicz jerzy

Pobieranie 351.12 Kb.

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna