Narmont V. Narmunt – 1799 pw.; kowieńskie (Ur.). Przypisy UruskiPobieranie 204.16 Kb.
Strona1/5
Data07.05.2016
Rozmiar204.16 Kb.
  1   2   3   4   5
NARMONT v. NARMUNT – 1799 pw.; kowieńskie (Ur.).
Przypisy Uruski:

Samuel, syn Andrzeja, zapisany do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej 1799 r.


NEWELSKI - z tą jednak różnicą, że wręby trzy kładą od góry większe na dół mniejsze a nad ostatnim od dołu i najmniejszym kładą księżyc obiema rogami na dół spuszczony i niby ostatni wręb opasujący na hełmie trzy pióra strusie. Paprocki i okolski o nich nie pisał. Kojałowicz powiada o nich że ten dom w księstwie Litewskim zacny i dawny, nazwisko swoje ma od Newlu zamku w Inflanciech i obszernych possessyi które w tamtym miejscu mieli Newelscy. Gdy potem tę część Moskwicin odebrał, Newelscy w księżtwie Litewskiem osiedli; i lubo potem Stefan Król tylą zwycięztw, wyzuł Moskwę z Inflant a zatem i z Newla , przecież że ten zamek pograniczny Moskwie , większej siły i nad sobą opatrzenia potrzebował, dlatego Newelskim w zamianę jego, inne dobra w Litwie puszczono. Jan Władysław Newelski skarbnik Brześciański , mąż rycerski przeciwko Kozakom i Moskwie jemu Rzeczpospolita fortyfikacyą Brześcia Litewskiego w r. 1661 zleciła. Jan kanonik Żmudzki , synowiec jego brata do Rzymu od Tyszkiewicza biskupa Żmudzkiego wysłany, gdy się tam pięknie do ukontentowania wszystkich popisał, wziął najprzód kantoryą a potem dziekanią Wileńską. Michał łowczy Połocki 1648 miał za sobą Tyszkiewiczownę sędziankę Połocką; był komissarzem do rozgraniczenia Połockiego województwa od Moskwy i szczęśliwie to zakończył w r. 1648, czego przez piętnaście lat inni dokazać niemogli. Tenże czy inny Michał podsędek Połocki i Józefat stolnik Połocki 1674. O Janie konstytucya 1641 fol.41.
Przypisy: P. E. SZ.

Odm., 1511; 1853 pw.; 1863 pw.; 1867 pw.; Newel v. Niwel połockie, Inflanty, kowieńskie (ML., Ns., Br., Ur.).


Przypisy Stupnicki:

z tą różnicą, że wręby trzy od góry są większe, u dołu zaś mniejsze i księżycem niby opasane, a na hełmie trzy pióra strusie. Nazwa tego domu pochodzi od Newla, zamku w Inflantach położonego, gdzie miał obszerne posiadłości. J a n W ł a d y s ł a w, skarbnik Brześciański, wsławił się w wojnie moskiewskiej, w której też miał sobie poruczone ufortyfikowane Brześcia litewskiego r. 1661.


Przypisy Uruski:

Odmiana herbu – półksiężyc rogami na dół między trzema dolnemi wrębami; nad hełmem w koronie trzy pióra strusie.

Na Rusi Białej, piszą się od majątku Newla v. Niwla, w wojew. Połockiem; rodzina w XVIII stoleciu jedna z możniejszych w swej prowincyi. Michajło i Iwan, bojarowie połoccy 1511 r. Regina, żona Jana Bykowskiego, wojskiego, mińskiego 1570 r. Fedor, syn Jana, żonaty z Jadwigą, córką Zygmunta ks. Świrskiego 1585 r. Bohusz, dworzanin królewski, dostał przywilej na opactwo Wniebowstąpienia w Mińsku 1587 r., z warunkiem, aby został księdzem, lecz tego nie chcąc zrobić, ustąpił opactwu. Wasil w pow. bracławskim 1595 r. Jan, kanonik żmudzki, elektor 1648 r. z ks. żmudzkiego; deputat na Trybunał 1650 r., ostatnio kantor i prałat żmudzki 1655 r. Michał, łowczy połocki 1648., elektor 1648, 1669 i 1674 r., podsędek 1660 r., ostatnio sędzia ziemski połocki 1682 r., komisarz do zapłaty wojska 1689 roku; jego żona N. Tyszkiewiczówna, sędzianka płocka. Jan – Władysław, skarbnik brzesko – litewski, dobry rotmistrz, fortyfikował Brześć – litewski; zabity był we własnym domu od Moskwy 1660 r. Józefat, stolnik połocki, elektor 1669 r. z wojew. połockiego. Konstanty, stolnik i deputat wojew. smoleńskiego 1699 roku.

Aleksander, Franciszek, Jan, Józef i Tomasz, synowie Jerzego, 1703 r. Franciszek, towarzysz kawaleryi narodowej, otrzymał 1790 roku dymisyę z rangą chorążego. Jan, Józef i Wojciech, synowie Tomasza, 1780 roku. Jerzy, syn Józefa, 1780 roku (Arch. Dubr. i Szem., Zap. i Wyr. Tryb. Lubel.).

Antoni, Józef i Karol, synowie Ignacego, Jan, Ignacy i Wincenty, synowie Franciszka, i inni potomkowie Stefana, syna Antoniego, wylegitymowani w Cesarstwie 1853, 1863, 1867 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej.

NIEDAŃCZYC – KRZYWOPIS – odm., ob. Krzywopis – Niedańczyc.
NIEGARDOWSKI – 1600; 1845 pw.; Niegardów miechowski, wołyńskie (Mwoł., Ur.).
Przypisy Uruski:

Kajetan, syn Fabiana, i inni wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. wołyńskiej 1845 roku.


NIWICKI – 1700; 1782 pw.; Niwice kamionacki (Szp., Br., Ur.).
OLADOWSKI – przed 1830 r. pw.; grodzieńskie (Ur.).
Przypisy Uruski:

N. N. Zapisani do ksiąg szlachty gub. grodzieńskiej przed 1830 r.


OLBROTOWSKI
ORATOWSKI – idą od JEŚMANÓW, 1600; Oratów lipowiecki (Ns., Br., Ur.).
Przypisy Uruski:

Jeden z Jesmanów od dóbr Oratowa nazwał się Oratowskim (Jabłonowski).ORBOWSKI – ob. HORBOWSKI, ZARANEK, 1500; brzeskolitewski, Horbów bielski – podlaski (Pp., ML., Mlw., Br., Ur.).
ORNOWSKI – ob. HORNOWSKI, 1648; 1847 pw.; Hornowo Litwa, mielnicki, włodzimierski, Królestwo Polskie. Ta sama rodzina co Hornowski (Kt., Szp., Br., Ur., H. Kr. Pol.).
Przypisy Uruski:

Taż sama rodzina co Hornowski; na Podlasiu. Adam, burgrabia i poborca mielnicki 1632 roku. Jerzy z wojew. podlaskiem 1648 r., a Gabryel z ziemią nurską 1697 r. podpisali elekcye. Antoni, burgrabia nurski 1720 r. (Wyr. Tryb. Lubel.).

Po Józefie, synie Piotra, dziedzicu wsi Hornowo, na Podlasiu 1731 r., syn Paweł miał syna Piotra, żonatego z Katarzyną Wolską, z niej syn Józef, rzeczywisty radca stanu i członek senatu w 1865 r., wylegitymowany w Królestwie 1847 r.; jego syn Jan Kanty, urzędnik Komisyi Sprawiedliwości 1866 r. (Metr. Kor., Wyr. Tryb. Lubel.).
ORZEWSKI – 1500; Orzewice przemyski (Ur.).
Przypisy Uruski:

Pisali się z Orzewic, w Przemyślskiem 1427 r. (Notaty Zamoyskiego)


OŚCISŁAWSKI - w Przemysłkiej ziemi. Jerzy Ościsławski miał za sobą córkę Bartłomieja Brylińskiego , która 2do voto poszła za Jana Uchacza.
Przypisy: P. E. SZ.

Ob. HOŚCISŁAWSKI, 1580; Ościsław słupecki, przemyski (Pp., Ns., Br., Ur.).


Przypisy Stupnicki:

niegdy w ziemi Przemyskiej.


Przypisy Uruski:

Podług Niesieckiego byli w ziemi przemyślskiej, Bazyli 1581 r. Jan – Stanisław 1650 r. Bazyli i Stefan, synowie Jerzego, 1666 r. (Conv. Vars., Wyr. Tryb. Lubel.).


OSŁAWSKI – h. WŁASNY (OSŁAWSKI II) odm. czyli TRZY SREBRNE BELKI, 1808 nb.; 1837 pw.; Osław nadworniański, Królestwo Polskie. Nobilitację otrzymał adwokat krakowski, Walenty – Maciej z Janowic od Franciszka I, cesarza Św. P. Rz. w r. 1808 (według Hefnera w 1818 r. (Szg., Hfn., Ostr., Ur., H. Kr. Pol.).
Przypisy Uruski:

v. TRZY BELKI SREBRNE. Walenty – Maciej, adwokat krakowski, otrzymał nobilitacyę w Galicyi 1808 r.; jego syn Walenty, sędzia pokoju pow. kozienickiego, poseł na sejm 1813 r., żonaty z Teklą Dembińską, chorążanką krakowską, miał syna Ignacego, dziedzica dóbr Janowca, w gub. radomskiej, wylegitymowanego w Królestwie 1837 roku, który 1866 roku był sędzią pokoju okręgu kozienickiego (Oblaty Gr. Warsz.).


OSTROWSKI - na Rusi i Litwie. Sebastyan Ostrowski poborca w ziemi Sanockiej 1602.Constit. fol.806. Fiedor 1567 porucznik w wojsku Litewskiem mąż odważny. Jan starosta Dunemundzki żadnej okazyi nie opuścił wojennej za Stafana Króla w którejby odwagi swojej kawalerskiej nie miał znacznych dowodów zostawić. Brat jego Felix w też tropy za nim wstępował , Jędrzej w Brześciańskiem województwie 1632. Stefan skarbnik Nowogrodzki dziedzic na Kużmince. Jan Karol towarzysz Pawła Sapiehy hetmana Litewskiego 1677. Józef 1674. Jan Wawrzeniec i Władysław Kazimierz 1700.
Przypisy: P. E. SZ.

1460; 1842 pw.; 1843 pw.; 1851 pw.; 1853 pw.; Ostrów sandomierski, ruskie, dzisieński, wileńskie, grodzieńskie (Pp., Ns., Br., Ur., H. Kr. Pol.).

Z tej rodziny:

ANTONI, ur. w 1773 r. w Nieświeżu, w 1815 r. porucznik W. P. (Ur.).

Odm., ob. Ostróg.

Przypisy Stupnicki:

F i e d o r, porucznik w wojsku Litewskiem; J a n, starosta Dunemundzki i F e l i k s sławieni z waleczności na wojnach za panowania Stefana Batorego.


Przypisy Uruski:

Wzięli nazwisko od wsi Ostrów, w województwie sandomierskiem, która to wieś jeszcze zeszłego stolecia była w ich posiadaniu, skąd przeszli na Ruś Czerwoną i na Litwę. Marcin, pod­komorzy bełski 1477 r. Jakób, wojski gródecki 1566 r. Sebastyan, cześnik sanocki 1602 r. Jan, starosta kampinoski, elektor 1632 r. z wojew. ru­skiego. Mateusz, dworzanin królewski, dzierżawca kampinoski 1640 roku. Aleksander, podstarosta nowokorczyński, żonaty z Teofilą ze Skobina 1661 roku. N., Ignacy i Stanisław, elektorowie 1697 roku z wojew. sando­mierskiego.

Jan, skarbnik sanocki 1720 roku. Bazyli i Józef podpisali elekcyę 1733 r. z wojew. ruskiem. Franciszek, syn N. i Ludwiki Moszczeńskiej, stolników kruszwickich, chorąży gwardyi królewskiej 1751 r., skarbnik sa­nocki 1768 r. Jan, elektor 1764 r. z wojew. sandomierskiego. Antoni, skarbnik 1767 r., wojski mniejszy 1768 r., miecznik 1769 r. radomski.

Po Antonim, dziedzicu wsi Ostrów w 1712 r., syn Wojciech miał syna Stanisława, żonatego z Małgorzatą Malinowską, z niej syn Franciszek wylegitymowany w Królestwie 1843 r.

Z osiedlonych na Litwie. Jan, kanonik i oficyał wolborski 1558 r., kanclerz i kanonik wileński 1563 r. Jan, rotmistrz wojsk litewskich, sta­rosta dynemuntski, poborca derpski 1590 roku, dzielny wojownik przeciw Gdańszczanom 1577 r. i Moskwie 1579 — 1581 r.; jego brat Feliks, wojow­nik przeciw Tatarom i Moskwie.

Andrzej 1632 roku z pow. pińskim podpisał elekcyę. Tomasz, podsędek oszmiański 1634 roku. Jan, Michał i Stanisław, elektorowie 1669 roku z województwa połockiego. Jan - Karol, towarzysz pancerny, słyn­ny z dzielności chorągwi błękitnej, popadł do niewoli moskiewskiej za króla Jana Kazimierza, i w nagrodę męstwa zalecony do nagrody na sejmie 1677 r. Tomasz z Nasiłowa, cześnik nowogrodzki 1681 r., miał córki, Annę, Petronelę i syna Dominika. Stefan, elektor 1697 r. z wojew. nowo­grodzkiego. Jan z wojew. brzesko-litewskiem i Kazimierz z wojew. wileńskiem podpisali elekcye 1697 roku. Aleksander, skarbnik żmudzki, Marcin i Kazimierz podpisali pospolite ruszenie 1698 r. Jan-Wawrzyniec i Władysław-Kazimierz konfederaci olkieniccy 1700 r.

Antoni, cześnik bracławski i poseł pow. kowieńskiego z wojew. trockiego, N. z wojew. nowogrodzkiego, Franciszek z Nasiłowa i Kazimierz z Nasiłowa, chorąży traktu zabużnego, Piotr i Wojciech z wojew. brzesko-litewskiego, a Szymon-Kazimierz z wojew. nowogrodzkiego. i N. Ostrowski-Juszkiewicz z wojew. witebskiego elektorowie 1733 r. Franciszek, stolnik smoleński 1740 r.

Tadeusz podpinał elekcye 1764 roku z wojew. mścistawskiem. Jan, skarbnik piński 1767 r. Baltazar, komornik bracławski, został 1773 r. horodniczym brzeskim. Ignacy, horodniczy mozyrski 1793 r.

Antoni, syn Juliana i Katarzyny, ur. 1773 r. w Nieświeżu, wszedł 1809 r. do wojska Ks. Warszawskiego i w 1815 r. przeznaczony jako pod­porucznik do 4 pułku piechoty liniowej, wyszedł wkrótce do dymisyi (Ks. Wojskowe, Zap. i Wyr. Tryb. Lubel).

Wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. wileńskiej w 1851 r.: Antoni, syn Jana, z synami: Józefem, Ignacym i Stanisławem; w gub. grodzieńskiej synowie Michała: Karol, Stanisław i Win­centy z synami, Aleksandrem i Adolfom 1842 r., i Kazimierz, Wincenty i Antoni, synowie Wincentego, 1853 r.


OSTRÓG – v. OSTROWSKI, odm., 1661; Ukraina. Kozacy nobilitowani (HCR.).
OSZCZYSŁAWSKI – 1500; przemyski (Pp., Br., Ur.).
Przypisy Uruski:

Podług Paprockiego dom starodawny w ziemi przemyślskiej; Niesiecki ich nie pomieścił.


OSZMIENIEC – 1600; wołkowyski (Wtg., Ur.).
Przypisy Uruski:

Maciej, woźny wołkowyski 1610 roku (Wittyg).


PACHNIOWSKI – ob. PROKOPOWICZ, 1500; Prokopów turkowski (Szg., Br.).Pobieranie 204.16 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna