Nasi konsultanciPobieranie 19.04 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar19.04 Kb.
NASI KONSULTANCIKrzysztof

Grzegorczyk

Prezes Zarządu PROZON Fundacja Ochrony Klimatu.

Współzałożyciel Fundacji PROZON, wieloletni członek Zarządu Fundacji.

Doświadczony menedżer w różnych branżach.

Był odpowiedzialny za rynek czynników chłodniczych w firmach Liquid Carbonic i Praxai
mgr inż.
Jan Marjanowski

Ekspert ds. uzdatniania wody, przeciwdziałania korozji oraz chemicznego czyszczenia: kotłów, wymienników ciepła ,wież chłodniczych i skraplaczy wyparnych w przemyśle spożywczym w branżach energetycznej, chłodniczej i klimatyzacyjnej.


Jan Marjanowski – były pracownik Politechniki Gdańskiej, właściciel Przedsiębiorstwa MARCOR, były wieloletni główny współwłaściciel firmy CBW UNITEX Sp. z o.o. w Gdańsk,. W swoim dorobku naukowym jest autorem, współautorem 41 patentów i wzorów użytkowych oraz ponad 67 artykułów zamieszczonych w czasopismach naukowo-technicznych z dziedziny uzdatniania wody, korozji i zapobieganiu tworzeniom się osadów z wody. Nie będąc urzędnikiem państwowym za duży wkład pracy w rozwój innowacyjności został odznaczony w 2013r. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta RP.Bartosz
Nowacki


Autor wielu publikacji technicznych w zakresie chłodnictwa komercyjnego i przemysłowego oraz systemów klimatyzacji. Ekspert z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz Rzeczoznawca z ramienia Krajowej Izby Rzeczoznawców Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła.

Właściciel firmy ReBaNo, działającej w zakresie sprzedaży komponentów chłodniczych na terenie Polski, prowadząc sprzedaż początkowo ww współpracy z firmą Grasso, później Area Traders, a od 2007 roku już bezpośrednio pod własnym szyldem.

Jarosław
Podlaski


Absolwent wydz. Mech. - Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie instalacji chłodniczych dla przemysłu spożywczego, przede wszystkim dla przechowalnictwa owoców i warzyw oraz przemysłu mięsnego, a także chłodnictwa przemysłowego.

Dyrektor oddziału PPH Cool we Wrocławiu; manager chłodnictwa w Termo Schiessl, aktualnie dyr. ds. Projektów Przemysłowych w Area Cooling Solutions.Barbara
Misterska - DraganBiegły rewident, absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Ukończyła Podyplomowe Studia Metody Wyceny Spółki Kapitałowej w Szkole Głównej Handlowej.
Ukończyła szkolenie i zdała egzamin ze znajomości zagadnień z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, blok ACCA organizowany we współpracy Stowarzyszenia Księgowych i ACCA

Jest biegłym rewidentem, aktywnym członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. W latach 1995 – 1999 byłą Zastępcą Krajowego Rzecznika ds. Dyscyplinarnych KIBR. W latach była 2003-2009 członkiem Komisji Egzaminacyjnej KIBR. Do roku 2006 była Członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości.


Doświadczenie zawodowe zdobywała również w trakcie uczestnictwa w pracach Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (ISAR) powołanej w ramach UNCTAD.

Jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Warszawskim. Współautorka zbiorowych prac: „Komentarz do ustawy o rachunkowości” i skryptu „Podstawy Rachunkowości”.


W latach 2001-2003 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Odpowiadała m.in. za nadzór nad mieniem Skarbu Państwa, nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym i finansowym. Była członkiem: Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym, Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Zespołu ds. Jakości i Regulacji Prawnych. Przewodniczyła Międzyresortowemu Zespołowi ds. Mienia Skarbu Państwa.
W 1991 roku założyła spółkę audytorską Misters Audytor Sp. z o. o., obecnie Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., której jest Prezesem. W 1999 roku spółka zajęła VII miejsce w rankingu firm audytorskich w Polsce.
Od 2000 roku była Partnerem w międzynarodowej firmie doradczo – audytorskiej.

Była odpowiedzialna za kluczowe sektory, branże i firmy. Nadzorowała m.in. audyt spółek sektora energetycznego (PSE S.A., El Turów, El Bełchatów), sektora chemii ciężkiej (ZA Tarnów, ZA Kędzierzyn), PKP i spółek publicznych. Ponadto kierowała projektami wykonywanymi na zlecenie Banku Handlowego, Ministerstwa Finansów i Banku Światowego.


Posiada bogatą wiedzę w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, badania sprawozdań finansowych oraz wycen i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych.

Była i jest członkiem wielu Rad Nadzorczych.Krzysztof

Pietrzak

Właściciel firmy Meritum Competence. Specjalista w zakresie przepisów prawnych dot. stosowania czynników chłodniczych (SZWO, F-gazy), były specjalista Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (gdzie m.in. koordynował wprowadzenie w Inspekcji Ochrony Środowiska nowego systemu kontroli przedsiębiorców). Przewodniczył Grupie Roboczej Rady UE WPIEI PRTR w okresie Prezydencji Polski w UE. Przeszkolił ponad 100 przedsiębiorców w zakresie nowej ustawy o odpadach (z 2012 r.). Autor artykułów dot. obowiązków firm w zakresie ochrony środowiska w ogólnopolskim miesięczniku Chłodnictwo & Klimatyzacja. Koordynator projektu audytów środowiskowych w firmie Meritum Competence.Michał

Dobrzyński

Założyciel firmy doradczo-szkoleniowej aveECO, specjalizującej się w legislacji ekologicznej dotyczącej branży chłodnictwa i klimatyzacji. Autor licznych publikacji i procedur w zakresie stosowania czynników chłodniczych; prelegent na wielu seminariach poświęconych w/w tematyce; konsultant obecnie obowiązującej i nowo przygotowywanej legislacji dot. substancji kontrolowanych oraz gazów fluorowanych (F-gazów) – współpracujący z polskimi ministerstwami oraz organami Unii Europejskiej. Michał Dobrzyński był wieloletnim Prezesem Zarządu Fundacji PROZON, z którą związany był przez ponad 14 lat oraz Dyrektorem Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców.

Pobieranie 19.04 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna