Natura 2000standardowy formularz danychPobieranie 257.81 Kb.
Strona1/4
Data27.04.2016
Rozmiar257.81 Kb.
  1   2   3   4

NATURA 2000STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO)DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIUWSPÓLNOTOWYM (OZW)IDLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY (SOO)

1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

1.1. TYP 1.2. KOD OBSZARU 1.3. DATA OPRACOWANIA 1.4. DATA AKTUALIZACJI

J PLB300002 2002-05 2004-04

1.5 POWIĄZANIA Z INNYMI OBSZARAMI NATURA 2000

PLH300009

1.6. INSTYTUCJA LUB OSOBA ZBIERAJĄCA INFORMACJE:

Zakład Ornitologii PAN-Gdańsk; Instytut Ochrony Przyrody PAN-Kraków; UNEP/GRID-Warszawa (GIS data statistics); WZR woj. wielkopolskiego: A. Winiecki; Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra": P. Wylegała.

1.7. NAZWA OBSZARU:

Dolina Środkowej Warty

1.8. WSKAZANIE I ZAKLASYFIKOWANIE OBSZARU:

DATA ZAPROPONOWANIA JAKO OZW DATA ZATWIERDZENIA JAKO OZW

DATA ZAKLASYFIKOWANIA JAKO OSO DATA ZATWIERDZENIA JAKO SOO

2004-04

wydrukowano przy użyciu programu Ostoje wersja 3.0

2004-06-30

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

2. POŁOŻENIE OBSZARU

2.1. POŁOŻENIE CENTRALNEGO PUNKTU OBSZARU

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA E 18 57 59 N 52 14 40

2.2. POWIERZCHNIA (ha): 2.3. DŁUGOŚĆ OBSZARU (km):

60 133,9

2.4. WYSOKOŚĆ(m n.p.m.):

MINIMALNA

MAKSYMALNA

ŚREDNIA

20

60

40


2.5. REGION ADMINISTRACYJNY (NUTS)

Kod Nazwa regionu %

PL051 Łódzki 7 PL0F2 Poznański 23 PL0F3 Kaliski 2 PL0F4 Koniński 68

2.6. REGION BIOGEOGRAFICZNY

Nazwa regionu biogeograficznego Kontynentalny

2/ 1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3. INFORMACJA PRZYRODNICZA


3.1. Typy SIEDLISK znajdujące sięna terenie obszaru Natura 2000 oraz ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk

3.1.a. Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I

Kod

Nazwa siedliska

% pokrycia

Reprezen. powierzch StopieńWzględna

zachow. Stan

ogólna Ocena

1340

śródlądowe halofilne łąki

1,00

A

C

A

A

2330

wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi

2,00

A

C

A

A

3140

twardowodne oligo-i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic

1,00

C

C

C

C

3150

starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne

3,00

A

C

A

A

3160

naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

1,00

B

C

B

B

4030

suche wrzosowiska

1,00

A

C

A

A

6210

murawy kserotermiczne (priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków)

2,00

C

C

B

C

6230

górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (dotyczy płatów stosunkowo bogatych florystycznie)

5,00

A

C

A

A

6410

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

3,00

A

C

A

A

6430

górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe

1,00

A

C

A

B

6440

łąki selernicowe

1,00

A

C

A

A

6510

niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie

1,00

B

C

B

B

7210

torfowiska nakredowe

1,00

B

C

B

B

9170

grąd środkowoeuropejski

1,00

B

C

B

B

9190

dąbrowy acidofilne

1,00

C

C

C

C

91E0

lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

3,00

B

C

B

A

91F0

łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe

1,00

B

C

B

A

: images
images -> Konkurs wiedzy o janie pawle II
images -> Lokalizacja
images -> Klasyfikacja I oznaczenie budynków agh wg stanu na 04. 2013 r
images -> Lista przedmiotów obieralnych na semestr letni 2015/2016
images -> Alles klar 1a i 1b – zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne
images -> OŚwiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na 2016 rok Oświadczam, iż w postępowaniu na „Zakup żywności dla potrzeb Bursy Szkolnej w Sandomierzu”
images -> Warunki zamówienia
images -> Warunki zamówienia
images -> Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXII egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I matematyka finansowa Imię I nazwisko osoby egzaminowanej
images -> Ks. Robert Kufel, Tadeusz Dzwonkowski inwentarz administracji apostolskiej w gorzowie z lat 1945-1972 Zielona Góra 2007 Spis treści


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna