Natura 2000standardowy formularz danychPobieranie 257.81 Kb.
Strona2/4
Data27.04.2016
Rozmiar257.81 Kb.
1   2   3   4

3.1 / 1


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.2. GATUNKI, których dotyczy Artykuł4 Dyrektywy Rady 79/409/EWG i gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

3.2.a. PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG

KOD

NAZWA

POPULACJA
OCENA ZNACZENIA OBSZARUOSIADŁA

MIGRUJĄCA
Populacja

Stan zach.

Izolacja

OgólnieRozrodcza

Zimująca

Przelotna

A021

Botaurus stellaris

11-20mC

B

C

C

A022

Ixobrychus minutus

1-3pC

B

C

C

A023

Nycticorax nycticorax

1-3p?C

B

A

C

A027

Egretta albado 23i

C

B

C

C

A030

Ciconia nigra

5-6pC

B

C

C

A031

Ciconia ciconia

PD


A037

Cygnus columbianus bewickiido 12i

C

B

C

C

A038

Cygnus cygnusdo 20i

C

B

C

C

A068

Mergus albellusdo 9i

D


A072

Pernis apivorus

2-3pD


A073

Milvus migrans

min 1pD


A074

Milvus milvus

1-3pD


A075

Haliaeetus albicilla

2pD


A081

Circus aeruginosus

85pC

B

C

C

A082

Circus cyaneus

0-1pC

B

B

C

A084

Circus pygargus

min 15pC

B

C

C

A089

Aquila pomarina

0-1p?D


A119

Porzana porzana

30-35pC

B

C

C

A120

Porzana parva

do 3pC

C

C

C

A122

Crex crex

c.65mC

B

C

C

A127

Grus grus

10-20p
do 250i

C

B

C

C

A140

Pluvialis apricaria400i

D


A151

Philomachus pugnax

do 5f
do 1200i

B

B

C

B

A154

Gallinago media

P?D


A193

Sterna hirundo

c.20pC

B

C

C

A195

Sterna albifrons

do 35pB

B

C

B

A196

Chlidonias hybridus

>100pB

C

C

B

A197

Chlidonias niger

100-150pB

C

C

B

A222

Asio flammeus

1p?D


A224

Caprimulgus europaeus

PD


A229

Alcedo atthis

20-25pC

B

C

C

A234

Picus canus

1-2pD


A236

Dryocopus martius

12-15pD


A238

Dendrocopos medius

>155pC

B

C

C

A246

Lullula arborea

PD


A255

Anthus campestris

min 25pC

B

C

C

A272

Luscinia svecica

12-17pC

B

C

C

A307

Sylvia nisoria

PD


A320

Ficedula parva

2pD


A321

Ficedula albicollis

1mD


A338

Lanius collurio

PD


A379

Emberiza hortulana

30-40pC

C

C

C

: images
images -> Konkurs wiedzy o janie pawle II
images -> Lokalizacja
images -> Klasyfikacja I oznaczenie budynków agh wg stanu na 04. 2013 r
images -> Lista przedmiotów obieralnych na semestr letni 2015/2016
images -> Alles klar 1a i 1b – zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne
images -> OŚwiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na 2016 rok Oświadczam, iż w postępowaniu na „Zakup żywności dla potrzeb Bursy Szkolnej w Sandomierzu”
images -> Warunki zamówienia
images -> Warunki zamówienia
images -> Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXII egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I matematyka finansowa Imię I nazwisko osoby egzaminowanej
images -> Ks. Robert Kufel, Tadeusz Dzwonkowski inwentarz administracji apostolskiej w gorzowie z lat 1945-1972 Zielona Góra 2007 Spis treści

Pobieranie 257.81 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna