Natura 2000standardowy formularz danychPobieranie 257.81 Kb.
Strona3/4
Data27.04.2016
Rozmiar257.81 Kb.
1   2   3   4

3.2 / 1


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.2.b. Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG

KOD NAZWA POPULACJA OCENA ZNACZENIA OBSZARU

OSIADŁA MIGRUJĄCA Populacja Stan zach. Izolacja Ogólnie Rozrodcza Zimująca Przelotna

A008 Podiceps nigricollis c. 30p CBCC A028 Ardea cinerea c.120p CBCC A043 Anser anser 110p 480i BBCB A050 Anas penelope 1500i CBCC A051 Anas strepera >20-25 CBCC A052 Anas crecca 7-10p CBCC A054 Anas acuta 0-1p CCBC A055 Anas querquedula 150p BBCB A056 Anas clypeata 150-200p BBCB A096 Falco tinnunculus 25-35p CBCC A113 Coturnix coturnix 20-50p BBCB A137 Charadrius hiaticula 5-6p CBCC A142 Vanellus vanellus 700-1000p CBCC A153 Gallinago gallinago c. 110p CBCC A156 Limosa limosa 200-250p BBCB A160 Numenius arquata 3-5p CBCC A162 Tringa totanus 160-190p BBCB A168 Actitis hypoleucos 12-15p CBCC A198 Chlidonias leucopterus 1-45p BBCB A232 Upupa epops 54-64p CBCC A336 Remiz pendulinus >300p BBCB A371 Carpodacus erythrinus >210p BBCB A391 Phalacrocorax carbo sinensis 10-12p CBCC A994 geese >5000i CCCC

3.2.c. SSAKI wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

KOD

NAZWA
POPULACJA
OCENA ZNACZENIA OBSZARUOSIADŁA
MIGRUJĄCA
Populacja

Stan zach.

Izolacja

Ogólnie


Rozrodcza

Zimująca

Przelotna

1324

Myotis myotis

P


C

C

C

C

1337

Castor fiber

P


C

C

C

C

1352

Canis lupus


P

D


1355

Lutra lutra

P


C

C

C

C


3.2.d. PŁAZY i GADY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

KOD NAZWA POPULACJA OCENA ZNACZENIA OBSZARU

OSIADŁA MIGRUJĄCA Populacja Stan zach. Izolacja Ogólnie Rozrodcza Zimująca Przelotna

1166 Triturus cristatus P CBCB 1188 Bombina bombina 201-500 CBCB

3.2.e. RYBY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

KOD

NAZWA
POPULACJA
OCENA ZNACZENIA OBSZARUOSIADŁA
MIGRUJĄCA
Populacja Stan zach.

Izolacja

Ogólnie


Rozrodcza

Zimująca

Przelotna


1134

Rhodeus sericeus amarus

PC

B

C

B

3.2 / 2


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

1145 Misgurnus fossilis P CBCB 1149 Cobitis taenia P CBCC

3.2.f. BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

KOD NAZWA POPULACJA OCENA ZNACZENIA OBSZARU

OSIADŁA MIGRUJĄCA Populacja Stan zach. Izolacja Ogólnie Rozrodcza Zimująca Przelotna

1088 Cerambyx cerdo P D

3.2.g. ROŚLINY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

KOD NAZWA POPULACJA OCENA ZNACZENIA OBSZARU

Populacja Populacja Stan zach. Izolacja Ogólnie

1477 Pulsatilla patens 10 CBCC 1617 Angelica palustris 11-50 CBCC

3.2 / 3

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3.3. Inne ważne gatunki zwierząt i roślin

PTAKI

Populacja

Motywacja

SSAKI
Populacja

Motywacja

PŁAZY
Populacja

Motywacja

Bufo bufo P

C

Bufo calamita P

C

Bufo viridis P

C

Hyla arborea P

C

Pelobates fuscus P

C

Rana arvalis P

C

Rana esculenta P

C

Rana lessonae P

C

Rana ridibunda P

C

Rana temporaria P

C

Triturus vulgaris P

C

GADY
Populacja

Motywacja

Anguis fragilis P

C

Lacerta agilis P

C

Lacerta vivipara P

C

Natrix natrix P

C

Vipera berus P

C

RYBY
Populacja

Motywacja

BEZKRĘGOWCE
Populacja

Motywacja

Hirudo medicinalis P

A

Nymphalis antiopa P

A

Papilio machaon P

A

ROŚLINY
Populacja

Motywacja

3.3 / 1


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

OBSZAR: PLB300002

Dolina Środkowej Warty

NATURA 2000 FORMULARZ DANYCH

4

4. OPIS OBSZARU
4.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU Klasy siedlisk

% pokrycia
Inne tereny (miasta, wsie, drogi, śmietniska, kopalnie, tereny przemysłowe)

2%

Lasy iglaste

9%

Lasy liściaste

5%

Lasy mieszane

2%

Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie)

38%

Siedliska rolnicze (ogólnie)

43%

Torfowiska, bagna, roślinnośćna brzegach wód, młaki.

1%
100 %Suma pokrycia siedlisk

: images
images -> Konkurs wiedzy o janie pawle II
images -> Lokalizacja
images -> Klasyfikacja I oznaczenie budynków agh wg stanu na 04. 2013 r
images -> Lista przedmiotów obieralnych na semestr letni 2015/2016
images -> Alles klar 1a i 1b – zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne
images -> OŚwiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na 2016 rok Oświadczam, iż w postępowaniu na „Zakup żywności dla potrzeb Bursy Szkolnej w Sandomierzu”
images -> Warunki zamówienia
images -> Warunki zamówienia
images -> Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXII egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I matematyka finansowa Imię I nazwisko osoby egzaminowanej
images -> Ks. Robert Kufel, Tadeusz Dzwonkowski inwentarz administracji apostolskiej w gorzowie z lat 1945-1972 Zielona Góra 2007 Spis treści

Pobieranie 257.81 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna