Nauczyciel Zespołu Szkół w Starej Wsi II opiela Małgorzata Siekierczyna 440Pobieranie 44.05 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar44.05 Kb.
Nauczyciel Zespołu Szkół

w Starej Wsi II

Opiela Małgorzata

Siekierczyna 440

34-600 Limanowa

Tel.696608129
SCENARIUSZ ZAJĘĆ EKOLOGICZNYCH ,,ŚWIĘTO DRZEWA”

DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
TEMAT

Na leśnej polanie wielkie świętowanie.


TREŚCI NAUCZANIA

 • Piętrowy układ roślinności w lesie.

 • Podstawowe gatunki roślin i zwierząt w lesie.

 • Znaczenie lasu dla środowiska i człowieka.

 • Sposoby ochrony lasów.

 

CELE

 1. wiadomości – uczeń:

  • zna piętra roślinności w lesie;

  • zna rośliny i zwierzęta występujące w poszczególnych piętrach lasu;

  • wie, na czym polega znaczenie lasu dla środowiska i człowieka;
 1. umiejętności – uczeń:

  • dostrzega różnice panujące w piętrach lasu;

  • opisuje przyczyny i skutki niszczenia drzew;

  • umie rozpoznać gatunki roślin i zwierząt żyjące w lesie;
 1. postawy – uczeń:

  • rozumie konieczność właściwego zachowania się w lesie;

  • docenia wartości lasu jako naturalnego bogactwa;

- angażuje się w prace na rzecz ochrony środowiska;

  • współdziała w zespole.


METODY PRACY:

praktyczne (obserwacje) , eksponujące (pokaz), aktywizujące (gry i zabawy).
FORMY PRACY:

zbiorowa, zespołowa.


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

papierowe zielone listki, figurki leśnych zwierząt, wizytówki z nazwami roślin i zwierząt leśnych, fragment wiersza Stanisława Karaszewskiego ,,Las’’, historia ,,Święta drzewa”, karta pracy ,,Drzewa w naszym lesie”, karta pracy ,,Mieszkańcy lasu”, karta pracy ,,Skarby lasu’’, karta pracy ,,Jak się zachować w lesie”, karta pracy ,,Dwa drzewa’’, wiersz,, Zrób tak jak ja’’.PRZEBIEG
1.  Uczniowie przed wejściem na leśną polanę losują wizytówkę (zał.1) z nazwami występującymi w lesie, którą przypinają do ubrania. Następnie dobierają się w grupy, wyszukując wizytówek, które łączy jedna warstwa lasu. Grupy zajmują miejsca na rozłożonych kocach.
2. Odczytanie przez ucznia fragmentu wiersza Stanisława Karaszewskiego ,,Las’’(zał. 2).
3. Historia ,,Święta drzewa” przedstawiona przez prowadzącego (zał. 3).

4. Wspólna zabawa „Drzewo” – dzieci unoszą dłonie z rozstawionymi palcami, wysuwając je kilkakrotnie do przodu, naśladują przechylanie się drzewa powtarzają za prowadzącym wierszyk (zał. 4).


6. Konkurencja 1 ,,Drzewa w naszym lesie” (zał. 5).


7. Konkurencja 2 ,, Mieszkańcy lasu” (zał. 6).
8. Zabawa ,,Po co są potrzebne drzewa?” – grupy siedzące po prawej stronie otrzymują zielone listki, grupy po lewej stronie figurki leśnych zwierząt. Dzieci rośliny rozstawiamy po polanie, dzieci zwierzątka biegają mogąc oddychać tylko obok rośliny. Na dany znak muszą zmienić roślinę (przybiegającym dzieciom od jednej rośliny do drugiej nie wolno oddychać). Prowadzący zabawę jest wrogiem roślin - ścina drzewa. W trakcie zabawy zmniejsza się ilość roślin, przy których mogą oddychać zwierzęta, robi się coraz ciaśniej wokół pozostałych roślin. Zwiększa się też odległość między roślinami, którą należy przebyć na wstrzymanym oddechu. Kiedy wszystkie dzieci zgromadzą się wokół ostatniej rośliny, prowadzący zadaje pytanie: Po co potrzebne są drzewa? Co produkują drzewa?

 

9. Konkurencja 3 ,,Skarby lasu” (zał.7).


10. Konkurencja 4 ,,Jak się zachować w lesie?” (zał.8).
11. Konkurencja 5 ,,Dwa Drzewa”(zał.9).
12. Koncert ,, Jak oni śpiewają dla drzew”– uczniowie prezentują, przygotowane wcześniej, piosenki o tematyce leśnej grając jednocześnie na różnorodnych instrumentach.
13. Zabawa ,,Zrób tak jak ja”- wybrany uczeń recytuje wiersz (zał.10) wykonując określone gesty, pozostali uczniowie naśladują go.
14. Pogadanka na temat ,,Jak chronić las” połączona z przedstawieniem zasad prawidłowego sadzenia drzew przez zaproszonego na obchody Święta Drzewa leśniczego.
14. Wspólne sadzenie drzew.

Załącznik 1
ŚCIÓŁKA

RUNO

PODSZYT

WYSOKIE DRZEWA

Dżdżownica

Suche igły

Próchnica

Opadłe liście

Szyszki

Brak światłaBakterie

 


Mech

Borowik szlachetny

Poziomka

Mrowisko


Ślimak

Duża wilgotność

Paproć

 


Leszczyna

Sarna


Jałowiec

Dzik


Jeżyna

Młoda sosna

Lekkie zacienienie

 


Duże nasłonecznienie

Sosna


Buk

Kornik


Silny wiatr

Dzięcioł


Sowa

 

Załącznik 2
Stanisław Karaszewski ,,Las’’

Najważniejsze w lesie są drzewa

Ich korzenie, pnie i korony,

Od drzew niższe i mniejsze są krzewy,

Runo leśne, ten dywan zielony!
Dachem lasu – gałęzie i liście,

Ścianą lasu – pnie w korę obrosłe,

Wśród korzeni są ciemne piwnice,

Korytarze i ciemne podziemia.


Są tam drzewa wysokie, iglaste,

Świerki, sosny, zielone cały rok,

Dęby, klony – to drzewa liściaste,

Wkrótce liście z nich będą spadały.

Załącznik 3
Historia Święta Drzewa
Święto Drzewa wymyślił w 1872 roku w Stanach Zjednoczonych znawca i miłośnik przyrody Juliusz Morton, kierując się powiedzeniem, że „inne święta służą jedynie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje zaś na przyszłość”. Idea ta spotkała się z szerokim odzewem. Tylko w 1872 roku na apel Mortona posadzono w USA ponad milion drzew. Od 1892 roku w USA corocznie obchodzi się Dzień Drzewa – w drugą środę kwietnia. Do Europy idea trafiła w 1951 roku. Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ postanowiła, że we wszystkich krajach członkowskich obchodzony będzie każdego roku Światowy Dzień Drzewa. W akcjach sadzenia drzew uczestniczą znani ludzie, a także młodzież i dzieci. W Polsce Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku. Jest to ogólnopolska akcja sadzenia drzew co roku 10 października. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatycznych na Ziemi. Święto Drzewa to czas wyjątkowy dlatego spotkaliśmy się dzisiaj na tej leśnej polanie aby docenić to, co daje nam natura oraz aby wzbogacić walory przyrodnicze naszego lokalnego środowiska o kolejne posadzone drzewa.
Załącznik 4
Palce małe, ręce duże
łokcie w dole, dłonie w górze,
ramię w prawo, ramię w lewo
tak się w lesie chwieje drzewo.
Załącznik 5

Karta pracy ,,Drzewa w naszym lesie”
Wypisz jakie gatunki drzew ukryły się w wierszu.
Jerzy Ficowski ,, Drzewa jednosylabowe’’

 W parku są wysokie drzewa.


 Któż by po nich się spodziewał,
 że z nich każde, choć olbrzymie,
 ma tak maciupeńkie imię!

 Oto wśród krakania wron


 milczy sobie wielki….., (klon)
 a tam, gdzie brzmi wróbli ćwierk,
 igły swe najeża ….. (świerk)
 Na wiewiórek skoczny pląs
 dobrotliwie patrzy ….. (wiąz)
 rozłożysty liści kłąb
 wznosi na konarach ….. (dąb)
 szumi na rozstaju dróg
 czerwonymi liśćmi ….. ( buk)
 dalej, pełen szczerb i rys,
 stoi w ciszy stary ….. (cis)
 a ……czeka w parku tym, (grab )
 bym do niego znalazł rym.
 Każde drzewo - z innym listkiem,
 lecz z rodziny jednej wszystkie.
 Nazwałbym je jednym słowem:
 drzewa
 jednosylabowe.

Załącznik 6


Karta pracy ,, Mieszkańcy lasu”
Rozwiąż zagadki a dowiesz się jakie zwierzęta możesz spotkać w lesie.


Mieszka mnóstwo ich na świecie,  każda dźwiga coś na grzbiecie,
źdźbło, okruszek, róży płatek,
by w mrowisku był dostatek.         Mrówka

Mówią na nią "skórka ruda",
po gałęziach skacze sobie.
Zje orzeszek jak się uda,
i ma kitkę ku ozdobie.         Wiewiórka

Już sama nazwa, mówiąc szczerze           wskazuje, że to dzikie zwierzę.       Ma ryj z długimi, ostrymi kłami,
żywi się korą i żołędziami.         Dzik

Śpi pod miedzą,

jak w łóżku ...

- Oj, bo cię psy zjedzą,

nie śpij długouszku! ZającNieduży kowal

w lesie się schował.

Bez kowadła, bez młota

głośna jego robota. Dzięcioł
Jaja w obce gniazda wkłada,
nikt jej nie chce za sąsiada.
W parku zaś, na pstrym buku

podśpiewuje: "kuku", "kuku".         KukułkaSpotkasz ją w parku lub zagajniku,
zimą słoninkę zjada w karmniku.
Brzuszek ma żółty lub żółtobiały,
na głowie czarny berecik mały.         Sikorka


Biegnie z lasu polną drogą,
aż się trzęsie rudy ogon.
Rad zagląda na podwórko,
by wizytę złożyć kurkom. Lis

Zwierz ten nosi z rogów wieniec,
bo waleczny jest szalenie.
Gdyby miał laurowe liście,
to zjadłby je oczywiście. JeleńMa brązowe, śliczne oczy,
nóżki zgrabne, cienkie.
Czy widziałeś kiedyś w lesie
płochliwą… SarenkęJakie zwierzę z bajek,
ma takie zwyczaje, gdy chce połknąć wnuczkę to babcię udaje?

Wilk
Załącznik 7


Karta pracy ,,Skarby lasu”
1.Oprócz tlenu lasy dostarczają wielu cennych surowców. Spróbuj wymienić choć niektóre z nich. Pomogą Ci w tym niedokończone zdania. Dla ułatwienia masz podaną liczbę liter i niektóre litery w danej nazwie.


 • Może lubisz je zbierać a na pewno lubisz je jeść . Najlepsze są z nimi pierogi. Twoja buzia jest wtedy uśmiechnięta ale i czarna. Są to c_ _r_ _ j_ _o_ y .
 • Zbierasz je zwykle do dużego koszyka. Czasem mogą być robaczywe. Z tych zdrowych mama robi marynaty, albo je suszy. Są to _r_ _ _y.
 • Z niego wytwarza się między innymi papier i meble. Jest to _ _ e_ _o.

2. Przeczytaj uważnie wiersze a następnie wypisz jaką jeszcze rolę pełnią lasy.


Każdy, nawet mały taki Las zajada CO2.

wie, że lasy lubią ptaki. Za to czysty tlen ci da.

Jeż i ślimak są tu też A kurz, pył i brud wszelaki,

oraz każdy inny zwierz. zatrzymują w lesie krzaki.

Las to ich dom. (pochłanianie zanieczyszczeń

Czy pojmujesz ? produkcja tlenu)

Więc mrowiska nie zrujnujesz? ( schronienie dla zwierząt)

Gdy upały się sprzykrzyły, znajdziesz w lesie chłodek miły.

I coś mi po głowie chodzi,

że las chroni od powodzi.

Bo gdy naraz lód topnieje,

W lesie wolniej to się dzieje. (ochrona przed powodzią, pochłanianie wilgoci,miejsce wypoczynku)

Załącznik 8


Karta pracy ,,Jak się zachować w lesie”
Wypisz sylaby z rozsypanki we właściwej kolejności a otrzymasz ważne zasady zachowania się w lesie.

1. ga łam Nie łę sie! zi w le (Nie łam gałęzi w lesie!)

2.caj su! za Nie śmie la (Nie zaśmiecaj lasu!)

3.ła Nie ha sie! suj w le ( Nie hałasuj w lesie!)

4.pal sie! Nie og w le nia (Nie pal ognia w lesie!)

5.zwie Dbaj rzęta. o (Dbaj o zwierzęta.)


Załącznik 9
Karta pracy ,,Dwa drzewa”
Przeczytaj historię dwóch drzew. Wypisz co jest największym współczesnym zagrożeniem dla drzew.
Dwa drzewa

Na dwóch niewielkich, ale odległych od siebie pagórkach, rosły dwa drzewa. Jedno było wesołe, uśmiechnięte, a drugie smutne.

Radosne drzewo miało rozłożystą koronę, piękne, zielone liście, a w jego konarach wesoło śpiewały ptaki. W upalne dni wiatr delikatnie poruszał gałązkami drzewa, a ono zachęcało ludzi, aby pod nim odpoczęli. Siadali więc przechodnie w cieniu, wsłuchiwali się w szelest liści i śpiew ptaków. Było im dobrze.

Smutne drzewo miało ubogą, poszarpaną koronę. Na jego gałęziach kołysało się zaledwie kilka listków. Ludzie nie siadali pod nim, bo nie dawało cienia. Ptaki przysiadały tylko na chwilę, smutno ćwierkały i odlatywały szukać lepszego schronienia. Pewnego wieczoru drzewa zaczęły rozmawiać ze sobą.

– Jestem takie szczęśliwe – mówiło wesołe drzewo. – Mam glebę, z której moje korzenie mogą czerpać wodę i soki, czyste powietrze i słońce, dzięki któremu moje liście mogą wytwarzać sobie pokarm i oddychać. W moich konarach ptaki wiją gniazda i radośnie śpiewają, a ludzie chętnie przychodzą do mnie, bo daję im cień i tlen.

– Jestem bardzo przygnębione – mówiło smutne drzewo. – Tak bardzo chcę żyć.

Dawać ludziom cień i tlen, a ptakom schronienie. I choć bardzo się staram, wszystko na nic.

– Jak to możliwe? – zapytało wesołe drzewo. – Przecież masz glebę, powietrze, deszcz, słońce. Czego ci jeszcze potrzeba?

– To nie wystarcza – odrzekło smutne drzewo i rozpoczęło swoją opowieść. – Gdy byłem młodym drzewkiem, miałem piękne zielone listki i delikatną korę. Wtedy pod drzewem zjawił się urwis. Najpierw nożykiem pociął moją korę, by wyryć na niej napis. Potem połamał moje gałęzie i zrobił z nich szałas. Moje zielone serce płakało, ale nikt nie zwracał uwagi na krople, które wypływały spod oskubanej kory. Poskubana kora nie chroniła mnie już tak dobrze. Chorowałem. Ale gdy nadeszła wiosna wypuściłem nowe gałęzie, które się zazieleniły. W moim cieniu usiedli ludzie. Jedli, pili, bawili się i za każdym razem zostawiali śmieci. Urosła z nich duża góra. Pewnego dnia zaczął padać deszcz i rozpuszczać to śmietnisko. Wszystkie trucizny wraz z wodą wsiąkały w ziemię. Moje korzenie zamiast czerpać pożywne soki, piły truciznę. Listki powoli zaczęły mi usychać, ale nie uschły wszystkie. Dlatego następnej wiosny znów zebrałem wszystkie siły i wypuściłem nowe. Również i tym razem niedługo cieszyłem się zielenią. Wiatr przywiał chmurę, z której spadł deszcz. Ale nie ten życiodajny, który pomaga wzrastać roślinom. To był kwaśny deszcz, po którym rośliny chorują. Rosną wolniej i łatwiej ulegają szkodnikom.

– Kwaśny deszcz? A co to takiego i skąd się wziął? – przerwało opowieść wesołe drzewo.

– Z fabryki. Trujący dwutlenek siarki wyleciał z kominów fabryk. Wiatr przywiał go tutaj i spadł wraz z deszczem. Długo chorowałem, ale udało mi się przeżyć i znów wypuściłem zielone liście, i rosnę. Ale co będzie dalej?…

Umilkło smutne drzewo. Zapadła głęboka cisza. Na wesołym drzewie nie poruszał się żaden listek.


(bezmyślne uszkadzanie drzew, zaśmiecanie lasów i wydostające się z nich zanieczyszczenia, kwaśne deszcze)

Załącznik 10


,,Zrób tak jak ja”
Jestem małym drzewkiem ( zniża się do ziemi)

I rosnę wolniutko ( pokazuje rosnące drzewo, aż do wyprostu, macha rękami)

A gdy człowiek o mnie dba ( ruch podlewania, głaskania)

Rosnę szybko tralala (wspina się na palcach i krzyczy radośnie tralala)

Jednak przyjdzie taki czas (gest zamyślenia np. drapanie się po głowie)

Kiedy ludzie wytną las ( gest ścinania drzewa)

Bo z drzewa się produkuję (szybko biegnie w miejscu)

Papier, na którym się maluje (maluje rękami)

Ważne jest jednak kochani (palcem wskazującym macha, przypomina)

Byśmy papier przetwarzali ( udaje jakby niósł dużą ilość ciężkich rzeczy)

Bo jeśli tak robicie ( gest rozłożonych rąk)

To drzewa ochronicie ( kciuk wyciągnięty do przodu, gest jest ok.)


Literatura

1.Stec J., Zagadki dla najmłodszych, Kielecka Oficyna Wydawnicza MAC, Kielce 1996.

2.Angiel J., Zieloną ścieżką przez geografię, WSiP, Warszawa 2000.3.www.segreguje.eco.pl
Pobieranie 44.05 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna