Nazwa jednostki organizacyjnej i adresPobieranie 40.4 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar40.4 Kb.

Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Przeznaczenie terenu w Studium

Informacje o zakresie nieuwzględnienia uwagi

Wyjaśnienia


mieszkaniową i usługową.

18.

05.11.2004.

Sewerniak Stanisław 55-003 Czernica Woj no wice ul. Jelczańska 16

Pogoda - Sewerniak Krystyna 51-663 Wrocław ul. Mielczarskiego 2/8 •

Przeznaczenie pod zabudowę.

Nadolice Wielkie dz.nr314 dz. nr 207/2

R, P, KDG R, P, KDG

Uwaga nieuwzględniona częściowo.

Pomocna część działek przeznaczona jest w Studium pod przemysł. Uwagę nie uwzględnia się w odniesieniu do południowych części działek, które przeznacza się pod tereny rolne.

19.

05.11.2004.

Zając Teresa 55-002 Kamieniec Wrocławski Łany ul. Odrzańska 26/2

Przekwalifikowanie działek pod zabudowę.

Łany l)dz. nr 42 i dz. nr 44 2) dz. nr 78

3) dz. nr 77

M

M MU

Uwaga nieuwzględniona w odniesieniu do dz. nr 77.

ad. 1) Wprowadzono zmianę do projektu Studium, ad. 2) Uwzględniono w projekcie Studium, ad. 3) Działka nr 77 to prawdopodobnie droga. W takim wypadku utrzymuje się funkcję tego terenu.

20.

08.11.2004.

Anagram sp z o.o. 54-400 Kamienna Góra ul. Papieża Jana Pawła II nr 1 la

Teren predysponowany pod zabudowę mieszkaniową z usługami.

Czernica dz. nr 65/5

P

Uwaga nieuwzględniona w całości.

Działka znajduje się z dala od istniejącej zabudowy. Działka oraz jej okolice predysponowana jest pod inwestycje przemysłowe. Dodatkowo przez działkę przebiegać ma planowana linia wysokiego napięcia 110 kV.

21.

08.11.2004.

Anagram sp z o.o. 54-400 Kamienna Góra ul. Papieża Jana Pawła II nr 1 la

Przeznaczenie terenu pod zabudowę rekreacyjną.

Chrząstawa Wielka dz. nr 260/2 dz. nr 260/4 dz. nr 260/6

PE PE

PE

Uwaga nieuwzględniona w całości.

Działki znajdują się z dala od zabudowy mieszkaniowej. Działki położone są w obszarze powodzi z 1997 r. oraz w zasięgu terenów zalewowych przy Ql%; W sąsiedztwie działki występuje udokumentowane złoże piasku.

22.

08.11.2004.

Aerostat sp z o.o. 54-007 Wrocław

Teren predysponowany

Chrząstawa Wielka
Uwaga nieuwzględniona w całości.

Działki znajdują się z dala od zabudowy mieszkaniowej.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna