Nazwa jednostki organizacyjnej i adresPobieranie 28.61 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar28.61 Kb.

Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Przeznaczenie terenu w Studium

Informacje o zakresie nieuwzględnienia uwagi

WyjaśnieniaUl. Gromadzka 19

adres do korespondencji: 00-102 Warszawa ul. Marszałkowska 11 la lokal 421

pod zabudowę rekreacyjną.

dz. nr 458/1 dz. nr 456/1

R ZL23.

08.11.2004.

Anagram sp. z o.o. Ul. Papieża Jana Pawła II lla 58-400 Kamienna Góra

Adam Kuligowski Ul. Papieża Jana PawłaII lla 58-400 Kamienna Góra

Sprzeciw przeciwko zapisie w studium sposobu użytkowania wymienionych działek nie dopuszczającym zabudowy. Teren predysponowany pod zabudowę rekreacyjną.

Chrząstawa Wielka dz.nr57

dz. nr 63 dz. nr 65 dz. nr 67 dz. nr 68 dz. nr 61/3 dz. nr 89

WS+US, WS, ZN

ZP+US ZP+US ZP+US ZP+US ZP+US ZP+US

Uwaga nieuwzględniona w całości.

Działki położone są w obszarze powodzi z 1997 r. oraz w zasięgu terenów zalewowych przy Ql%.

24.

08.11.2004.

Grycak Zdzisław 50-036 Wrocław ul. Łąkowa 13a/39

Pod tereny zabudowy jednorodzinnej i rezydencjonalnej.

Chrząstawa Mała dz. nr 340/2 dz. nr 283/6 dz. nr 342/2 dz. nr 344/2 dz. nr 345/1 dz. nr 341 dz. nr 342/1 dz. nr 344/1

R R R R R R R R

Uwaga nieuwzględniona w całości.

Na wnioskowanych terenach występuje udokumentowane złoże piasku (zabudowa tych terenów stałaby w sprzeczności z ochroną tych złóż).


bski
Wi Ó J T

Pobieranie 28.61 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna