Nazwa konkursu organizator konkursu



Pobieranie 102.54 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar102.54 Kb.
ZESTAWIENIE KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH I ARTYSTYCZNYCH, KLASY IV-VI – I SEMESTR

rok szkolny 2014/2015


NAZWA KONKURSU

ORGANIZATOR KONKURSU

BIORĄCY UDZIAŁ UCZNIOWIE – KL


OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

NAUCZYCIEL PRZYGOTOWUJĄCY

Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego dla klas IV– VI

- etap szkolny



Pomorski Kurator Oświaty

34 uczniów z klas V-VI





n-le języka polskiego

Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego dla klas IV– VI

- etap rejonowy



Pomorski Kurator Oświaty

- Jędrysiak Filip, VIa





p. Kurek

Wojewódzki Konkurs z Matematyki dla klas IV–VI

- etap szkolny




Pomorski Kurator Oświaty

56 uczniów z klas V-VI


udział

n-le matematyki

Wojewódzki Konkurs z Matematyki dla klas IV–VI

- etap rejonowy




Pomorski Kurator Oświaty

- Weber Konrad, VIb,

- Derron Tomasz, VIa







p. Sułek,

p. Sliwa


Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego dla klas IV–VI

- etap szkolny




Pomorski Kurator Oświaty

44 uczniów z klas V-VI


udział

n-le języka angielskiego

Wojewódzki Konkurs z języka angielskiego dla klas IV–VI

- etap rejonowy




Pomorski Kurator Oświaty

- Markowska Agnieszka, Vc





p. Porożyńska

XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Dyktando Kociewskie”

ZSP im. Jana Pawła II , Starogard Gd

- Tecław Oliwia, Va,

- Deyna Julianna, Va



III miejsce,

wyróżnienie



p. Szopińska

Wojewódzki Biblijny Konkurs Plastyczny dla klas IV

- etap rejonowy



Pomorski Kurator Oświaty

41 uczniów

najlepsze 6 prac zakwalifikowane zostały do rejonu: ( 4 prace klas młodszych)

-Kolaska Martyna, IVa,

-Aszyk Patrycja, IVc,






katecheci

Wojewódzki Konkurs Biblijny dla uczniów szkół podstawowych im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda z Ewangelii Św. Jana
- etap szkolny

Pomorski Kurator Oświaty

41 uczniów

najlepsze wyniki uzyskali:

- Derron Tomasz, VIa,

- Wesołowski Maciej, Va

zakwalifikowali się do rejonu:

- Deyna Julianna, Va,

- Derron Szymon, Va,

- Kopczyński Kajetan, Vg,





I miejsce

I miejsce
II miejsce

III miejsce

III miejsce


katecheci

Szkolny konkurs z techniki dla klas IV – VI „Ozdoby bożonarodzeniowe” - Anioły




uczniowie klas IV - VI

prace uczniów zdobiły w czasie świątecznym szkolne gabloty

p. Malinowska

Szkolny konkurs z zajęć komputerowych dla klas IV – VI na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową.




uczniowie klas IV - VI

najlepsze prace pokazano w gablotach szkolnych

p. Błańska,

p. Ołtarzewska,

p. Stawińska


Szkolny konkurs plastyczno – lingwistyczny na projekt świąteczny kl. V- VI




32 projekty (plakaty i kartki świąteczne)

wyróżnione projekty zdobiły sale języka angielskiego oraz korytarz przy świetlicy


n-le języka angielskiego

Rejonowy konkurs plastyczny Reporter Young „Moje świąteczne ciasteczko”




uczniowie klas IV – VI

- Lutka Kamil, Vc


I miejsce



p. Malinowska,

p. Górski,

p. Drulla


Miejski konkurs plastyczny „Ja i moja rodzina”

Miejska Biblioteka Publiczna

uczniowie klas IV – VI

- Lutka Kamil, Vc

- Zacharska Oliwia, Vc


liczny udział

I miejsce

wyróżnienie


p. Górski

Konkurs plastyczny „Chrońmy się przed zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego”

Przychodnia lekarska ul. Hallera, Starogard Gd

uczniowie klas V - VI

liczny udział

p. Bielang

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Czym dla ciebie jest Unia Europejska”

Poseł na sejm RP Agnieszka Pomaska

uczniowie klasy VId

udział

p. Jatkowski

Powiatowy konkurs plastyczny „Tacy jak my – kolorowy świat tolerancji”


Starostwo Powiatowe

- Pozorski Bartłomiej, VIc,

- Berlik Szymon, VIa,

- Kaczmarek Julia, VIa


nagroda

nagroda


wyróżnienie

p. Malinowska

Ogólnopolski konkurs plastyczny na najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową


Ognisko Pracy Pozaszkolnej

uczniowie klas IV – VI

udział

p. Malinowska,

p. Drulla, p. Górski



Ogólnopolski konkurs plastyczny na kociewską kartkę pocztową o tematyce bożonarodzeniowej


Ognisko Pracy Pozaszkolnej

uczniowie klas IV – VI

liczny udział

p. Malinowska,

p. Drulla, p. Górski



Miejski konkurs plastyczny „ Sercem malowane”

stowarzyszenie wspomagające osoby ze środowisk dysfunkcyjnych „Można inaczej”

- Gumieniak Robert, Vb

- Lutka Kamil, Vc,

- Urban Karolina, Vb,

- Mindykowski Ernest, IVc



I miejsce

I miejsce

wyróżnienie,

wyróżnienie



p. Górski

XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Ulubiona poezja Jana Pawła II”

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 Starogard Gd.

- Stachowiak Anna. VIa


III miejsce


p. Kurek

VII Festiwal Twórczości Kociewskiej w Tczewie

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

- Stachowiak Anna. VIa


II miejsce


p. Kurek

Szkolny świąteczny konkurs literacki na opowiadanie




- Miłkowska Katarzyna, IVb za opowiadanie pt. „W kosmos”

I miejsce, publikacja opowiadania w szkolnej gazetce

biblioteka

Szkolny konkurs literacki na najpiękniejszy list do św. Mikołaja




wyróżnione 3 prace:

- Błąk Sara, VIa,

- Chyła Marta, Va,

- Miłkowska Katarzyna, IVb






p. Watkowska,

p. Kurek


Szkolny konkurs komputerowy dla klas IV i VI przygotowanie prezentacji multimedialnej pt. „Odzyskanie Niepodległości przez Polskę”




5 uczniów:

- Chyła Marta, Va,

- Grudniewska Małgorzata, VIb,

- Mazella Monika, Vb,

- Szczeblewki Bartosz, Vb,

pracę Marty Chyła, zaprezentowano na okolicznościowej szkolnej akademii


I miejsce

II miejsce

III miejsce

III miejsce


p. Błańska

p. Muchliński,

p. Malinowska


Szkolny konkurs ortograficzny dla klas VI




12 uczniów:

- Smoliński Jakub, VId,

- Grudniewska Małgorzata, VIb,

- Gerigk Wiktoria, VId



I miejsce

II miejsce

III miejsce



p.Jabłonka

Szkolny Konkurs z języka angielskiego dla klas V, VI na najładniejszy projekt halloweenowy




liczny udział uczniów klas IV-VI

najlepsze prace pokazano w gablotach szkolnych

p. Specht,

p. Duszynska,

p. Olborska,

p. Porożyńska



Szkolny konkurs czytania ze zrozumieniem z języka angielskiego dla klas VI




- Smoliński Jakub, VId,

- Warda Anna, VIb,

- Kubik Wiktor, VIc,

- Felska Lena, VIc



I miejsce

II miejsce

III miejsce

III miejsce



p. Specht,

p. Porożyńska





ZESTAWIENIE KONKURSÓW SPORTOWYCH, KLASY IV – VI – I SEMESTR

rok szkolny 2014/2015


NAZWA KONKURSU

BIORĄCY UDZIAŁ UCZNIOWIE – KL


OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

NAUCZYCIEL PRZYGOTOWUJĄCY

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej



dziewczęta:

- Ackermann Kamila, VIa,

- Schella Weronika, VId,

- Zamiar Julia, VId,

- Gerigk Wiktoria, VId,

- Ciechanowska Matylda, VId,

- Bartoszewska Iga, VId,

- Wierzba Michalina, VIb,

- Stobińska Marcelina, VId,

- Muszyńska Weronika, VIb,

- Petka Amelia, VId,

- Raszeja Kornelia, VIb,

- Wałdoch Julia VIb
chłopcy:

- Urban Sebastian, VId,

- Stanglewicz Marcin, VId,

- Cesarz Mateusz, VId,

- Klamann Nikodem, VIe,

- Grabowski Igor, VIb,

- Krakowski Sławomir, VIe,

- Weber Konrad, VIb

- Powierza Kamil,VIb,

- Narloch Jarosław, VId,

- Bieliński Konrad, VId,

- Kruger Olaf, VId



rejon – V miejsce

rejon – IV miejsce




p. Noetzel

p. Jatkowska



XLIII Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Indywidualnym:



udział: uczniów z klas pływackich ( IVb, Vb, VIb)

- Wierzba Michalina, VIb



- 2 medale: medal brązowy (50m stylem grzbietowym) i medal brązowy (50m stylem dowolnym)



p. Gabryel

Miejskie igrzyska młodzieży szkolnej w Tenisie Stołowym

dziewczęta:

- Ackermann Kamila, VIa,

- Landowska Sonia, VIa,

- Cejrowska Aleksandra, VIa


chłopcy:

- Piątkowski Michał, VIb,

- Kreft Konrad, VIb,

- Bukowski Daniel, VIb



III miejsce

III miejsce



p. Treder M.

Szkolne indywidualne biegi przełajowe dla uczniów klas IV – VI

wyznaczeni uczniowie z klas IV - VI

wytypowanie reprezentantów szkoły do zawodów miejskich

nauczyciele w-f

Miejskie indywidualne biegi przełajowe dla uczniów klas IV – VI

dziewczęta
- Wierzba Michalina, VIb,

- Mazella Monika, Vb,

- Rzepkowska Luiza, VId,

- Urban Karolina, Vb,

- Kopeć Zuzanna, IVb

- Wołoszyk Weronika, Vd,

- Pawełek Zuzanna, VIb,

- Tkaczyk Oliwia, Vd,

- Richert Oliwia, Vd

- Muszyńska Weronika, VIb,



chłopcy:

- Stanglewicz Marcin, VId,

- Engler Fabian, VIe,

- Meger Maciej, Vg,

- Bieliński Konrad, VId,

- Roll Kamil Vg,

- Klaman Nikodem, VIe,

- Wilgan Sebastian, Vf,

- Neihs Michał, Vg,

- Bianek Kacper, VIe,

- Czaja Michał, Vg,

- Pałubicki Mateusz, Vd





1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

7 miejsce

8 miejsce

13 miejsce

16 miejsce

17 miejsce

18 miejsce

20 miejsce

3 miejsce,

5 miejsce,

7miejsce,

10 miejsce,

11 miejsce,

12 miejsce,

13 miejsce,

14 miejsce,

18 miejsce,

19 miejsce

20 miejsce,







Powiatowe indywidualne biegi przełajowe dla uczniów klas IV – VI

Dziewczęta

- Mazella Monika, Vb,

- Wierzba Michalina, VIb,

- Rzepkowska Luiza, VId,

- Urban Karolina, Vb,

- Kopeć Zuzanna, IVb

- Wołoszyk Weronika, Vd,

- Pawełek Zuzanna, VIb,

- Tkaczyk Oliwia, Vd,

- Richert Oliwia, Vd

- Muszyńska Weronika, VIb,

chłopcy:

- Engler Fabian, VIe,



2 miejsce

4 miejsce,

5 miejsce,

5 miejsce,


p. Bielang

WIMS – Sztafetowe Biegi Przełajowe dla uczniów klas IV – VI

- Urban Karolina, Vb,

- Kopeć Zuzanna, IVb,

- Wołoszyk Weronika, Vd,

- Rzepkowska Luiza, VId,

- Mazella Monika,Vb,

- Wierzba Michalina, VIb,

- Pawełek Zuzanna, VIb,

- Tkaczyk Oliwia, Vd,

- Richert Oliwia, Vd,

- Muszyńska Weronika, VIb,

- Cejrowska Aleksandra VIa,

- Gerik Wiktoria, VId,

- Zamiar Julia, VId,


- Engler Fabian, VIe,

- Stanglewicz Marcin, VId,

- Meger Maciej, Vg,

- Bieliński Konrad, VId,

- Urban Sebastian, VId,

- Roll Kamil Vg,

- Klaman Nikodem, VIe,

- Wilgan Sebastian, Vf,

- Neihs Michał, Vg,

- Bianek Kacper, VIe,

- Kleina Szymon, Vd,

- Czaja Michał, Vg,

- Pałubicki Mateusz, Vd

dziewczęta:

rejon –I miejsce

powiat – I miejsce

finał wojewódzki – II miejsce

chłopcy:


rejon – I miejsce

powiat – I miejsce

finał wojewódzki – II miejsce

p. Noetzel

p. Jatkowska


Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Szachach

- Stępień Dominik, Vb,

- Jędrzejewska Nela, IVb,

- Kalkowska Agata, IIIe,

- Gierszewski Jakub, Vb





miejskie – II miejsce


p.Duszynska


Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju


- Skonieczna Oliwia, VId,

- Stobińska Marcelina, VId,

- Ciechanowska Matylda, VId,

- Buława Laura, VId,

- Schella Weronika, VId,

- Petka Amelia, VId,

- Tournier Weronika, VId,
- Urban Sebastian, VId,

- Stanglewicz Marcin, VId,

- Meger Maciej, Vg,

- Roll Kamil, Vg,

- Krakowski Sławomir, VIe,

- Tokarski Mateusz, VIe,

- Klamann Nikodem, VIe,

- Jabłonka Mateusz, VIe




dziewczęta:

rejon – IV miejsce

Skonieczna Oliwia – najlepsza zawodniczka szkoły
chłopcy:

rejon –II miejsce

Urban Sebastian, VId,, - najlepszy zawodnik szkoły.

p. Jatkowska


p.Jatkowski




Wojewódzkie XLIII Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetach Pływackich


dziewczęta:

- Urban Karolina, Vb,

- Michalina Wierzba, VIb,

- Muszyńska Weronika, VIb,

- Mazella Monika, Vb,

- Szarmach Kornelia, IVb,

- Kuczkowska Jagoda, Vb,

- Leszka Iga, IIIe,

- Kalkowska Agata, IIIe,

chłopcy:


- Ossowski Filip, Vb,

- Pieniaszek Diego, VIb,

- Stanglewicz Marcin, VIb,

- Okularczyk Szymon, Vb,

- Warkusz Kacper, IVb,

- Gort Cezary, IVb,

- Nowacki Błażej, IVb,

- Gawlik Franciszek, IVb




X miejsce

III miejsce




p. Noetzel

p. Piątkowski,

p. Gabryel


XXIII Bieg Kociewski

uczniowie klas IV - VI

udział

nauczyciele w-f

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu „ Moja Ekoaleja”

uczniowie klasy Vd

udział


p. Piątkowski


Kociewski Klub Turystyczny – zawody na Orientację


uczniowie klas IV - VI


udział członków klubu

p. Strzelczyk

p . Treder P.






©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna