Nazwa: Kupiec GminaPobieranie 232.11 Kb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar232.11 Kb.
  1   2   3
Powiatowa ewidencja stowarzyszeń zwykłychNazwa:Kupiec

Gmina:

Grodzisk Mazowiecki

Adres:

Pl. Zygmunta Starego 20, Grodzisk Mazowiecki

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Tomasz Eggert

Zakres

działalności:

Organizowanie spotkań informacyjnych na temat możliwości rozwoju regionu, imprez rozrywkowych i promocyjnych
oraz kursów i szkoleń.

Nazwa:


Towarzystwo Przyjaciół Jaktorowa

Gmina:

Jaktorów

Adres:

Chylice-Kolonia; ul. Wojska Polskiego 40; 96-313 Jaktorów

Tel:

(46) 856-52-22 tel. (46) 856 – 52 - 22

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Marianna Bielecka

Zakres

działalności:

Działalność w zakresie organizacji rajdów rowerowych rekreacyjno – poznawczych po gminie Jaktorów i okolicach. Upamiętnianie historii Jaktorowa. Kultywowanie pamięci zasłużonych mieszkańców Jaktorowa. Pomoc charytatywna ludziom biednym, rodzinom wielodzietnym i chorym. Podejmowanie prób współpracy z samorządem gminnym w zakresie znaczących spraw społecznych.


Nazwa:Stowarzyszenie Przyjaciół Wydm Międzyborowskich

Gmina:

Jaktorów

Adres:

ul. Staszica 5, 96-316 Międzyborów, tel. (46) 855 – 27 – 18,

fax (46) 855 – 54 – 05Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Małgorzata Skórzyńska

Zakres

działalności:

Ochrona zespołu przyrodniczo – krajobrazowego ,,Wydmy Międzyborowskie” oraz promocja utworzonej na jego terenie ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej. Dbanie o rozwój kulturalny mieszkańców Międzyborowa i okolic poprzez organizowanie międzynarodowych spotkań muzycznych oraz festynu rekreacyjnego w czasie Dni Międzyborowa. Dbanie o rozwój gospodarczy i oświatowy regionu poprzez udział we władzach gminy jak również popieranie każdej inicjatywy przyczyniającej się do rozwoju regionu.

Nazwa:


Stowarzyszenie ,,Społeczny Komitet Samoobrony”

Gmina:

Podkowa Leśna

Adres:

ul. Żeromskiego 13, 05 – 807 Podkowa Leśna

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Andrzej Łopalewski

Zakres

działalności:
Uwagi:

Poprawienie działań zmierzających do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa w mieście.
ROZWIĄZANE 3.11.1999 R.

Nazwa:Stowarzyszenie Podkowiańskie

,,Gospodarność i Praworządność”

Gmina:

Podkowa Leśna

Adres:

ul. Żeromskiego 13, 05 – 807 Podkowa Leśna

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Andrzej Łopalewski

Zakres

działalności:

Wdrażanie postaw społecznych w kształtowaniu rozwoju gospodarczego miasta i otaczającego regionu.

Uwagi:
Nazwa:

ROZWIĄZANE w 1995 R.


Klub Jeździecki „Kawalkator”

Gmina:

Podkowa Leśna

Adres:

Żółwin, ul. Szkolna 30, Podkowa Leśna

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Stanisław Fabiańczyk

Zakres

działalności:

Doskonalenie umiejętności jeździeckich i sprawności fizycznej. Sport i rekreacja jeździecka.

Nazwa:


Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Mrowny

Gmina:

Grodzisk Mazowiecki

Adres:

Zapole 1 A, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Sarnowska Bogusława

Zakres

działalności:

Czuwanie nad czystością rzeki Mrowny. Zachowanie bogactwa przyrody. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami chemicznymi.

Nazwa:Zrzeszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości

w Milanówku

Gmina:

Milanówek

Adres:

ul. Kościelna 3, 05-822 Milanówek

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Mieczysław Golański

Zakres

działalności:

Szeroko pojęta współpraca z właścicielami nieruchomości
w mieście. Współpraca z władzami miasta w określaniu priorytetów w takim zakresie jak: ulice, drogi, oświetlenie, kanalizacja, wodociągi, bezpieczeństwo, ochrona środowiska.

Nazwa:


Liga Milanowskich Rodzin

Gmina:

Milanówek

Adres:

ul. Górnoleśna 17, 05-822 Milanówek


Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Stanisław Krzemiński

Zakres

działalności:

Podejmowanie działań dla promowania rodziny i jej praw zgodnie z Kartą Praw Rodziny oraz krzewienie cywilizacji łacińskiej.

Nazwa:


Liga Grodziskich Rodzin

Gmina:

Grodzisk Mazowiecki

Adres:

ul. Żwirki i Wigury 3, Grodzisk Mazowiecki

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Wiesław Matejczyk

Zakres

działalności:

Podejmowanie działań dla promowania rodziny i jej praw zgodnie z Kartą Praw Rodziny oraz krzewienie cywilizacji łacińskiej.

Nazwa:


Porozumienie Samorządowe ZIEMIA GRODZISKA

Gmina:

Grodzisk Mazowiecki

Adres:

ul. Żyrardowska 33, Grodzisk Mazowiecki

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Dariusz Łysuniak

Zakres

działalności:

Rozwój samorządności lokalnej na terenie Powiatu Grodziskiego.


Nazwa:


Chrońmy Nasze Życie

Gmina:

Jaktorów

Adres:

ul. Żyrardowska 7B, Kolonia Jaktorów

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Katarzyna Stefańska

Zakres

działalności:

Ochrona środowiska naturalnego. Integracja mieszkańców.

Nazwa:


Komitet Wyborczy Krzysztofa Markowskiego

Gmina:

Milanówek

Adres:

ul. Leśny Ślad 3/5, Milanówek

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Jan Matuszkiewicz

Zakres

działalności:

Rozwój samorządności. Zapewnienie warunków dla stabilnego rozwoju działania władz samorządowych w Milanówku
i Powiecie Grodziskim.

Nazwa:

Lepszy Milanówek

Gmina:

Milanówek

Adres:

ul. Krasińskiego 32B, Milanówek

Imię i nazwisko

przedstawiciela

:

Tamara Gujska

Zakres

działalności:

Prowadzenie działalności kulturalno – informacyjnej. Wspieranie samorządności i aktywności mieszkańców Milanówka. Działania na rzecz zachowania charakteru miasta. Działalność charytatywna.
Nazwa:

Liga Jaktorowskich Rodzin

Gmina:

Jaktorów

Adres:

ul. Mickiewicza 1, Kolonia Chylice

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Stanisław Gadomski

Zakres

działalności:

Budowa samorządów apolitycznych. Współpraca z organizacjami politycznymi, związkami zawodowymi, samorządem terytorialnym, akcją katolicką działająca przy Kościele
w Jaktorowie. Pomoc ludziom biednym. Pomoc rodzinom
w zakresie wiedzy fachowej.

Nazwa:


Porozumienie Samorządowe Milanówek – Dziś i Jutro

Gmina:

Milanówek

Adres:

ul. Ludna 16A, Milanówek

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Bożena Osiadacz

Zakres

działalności:

Wspieranie regionalnego rozwoju Milanówka. Pobudzanie aktywności mieszkańców Milanówka poprzez organizowanie dyskusji i spotkań środowiskowych. Wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców.

Nazwa:


Koło Przyjaciół Biblioteki

Gmina:

Podkowa Leśna

Adres:

ul. Błońska 50, Podkowa Leśna, tel. (22) 758 – 96 – 48,

fax: (22) 758 – 96 – 48Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Anna Puzyna – Sobocińska

Zakres

działalności:

Organizacja spotkań czytelniczych. Współudział w organizowaniu cyklicznych konkursów recytatorskich. Pomoc w organizacji lekcji czytelniczych. Współpraca z Teatrem Adekwatnym.
Współpraca z Kołem Kombatantów.
Nazwa:


Stowarzyszenie Bezrobotnych Absolwentów

Rzeczpospolitej Polskiej

Gmina:

Grodzisk Mazowiecki

Adres:

ul. 11 Listopada 33, Grodzisk Mazowiecki

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Leonard Czajkowski

Zakres

działalności:

Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych
w zakresie tworzenia systemu ochrony bezrobotnych absolwentów. Przyczynianie się do tworzenia warunków umożliwiających powstanie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych absolwentów. Organizowanie społecznego ruchu walki z bezrobociem absolwentów.
Nazwa:


Stowarzyszenie Forum Młodzieżowe

Gmina:

Milanówek

Adres:

ul. Mickiewicza 3, Milanówek

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Karol Buczkowski

Zakres

działalności:

Działalność charytatywna. Działalność w zakresie ochrony środowiska i promocji Unii Europejskiej. Organizacja zawodów sportowych. Promocja młodych talentów. Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich.Nazwa:

Stowarzyszenie Wspierania Kobiet Powiatu Grodziskiego

Gmina:

Grodzisk Mazowiecki

Adres:

ul. Płocka 28, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 604 – 571 – 992, hania_mazowsze@02.pl

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Hanna Garbarska

Zakres

działalności:

Integracja lokalnego środowiska kobiet. Wzajemna pomoc kobiet. Organizacja spotkań np. z wizażystką, specjalistą od zdrowej żywności i zdrowego trybu życia.

Nazwa:

,,Stowarzyszenie Dobroczynne”

Gmina:

Milanówek

Adres:

ul. Zakąska 13, 05 – 822 Milanówek, tel./fax (22) 758 – 37 – 74, orka.milan@vp.pl

Imię i nazwisko

Przedstawiciela:

Ryszard Łastówka
Zakres

działalności:

Głównie pomoc dzieciom: obiady w trzech szkołach, pomoc rzeczowa i finansowa niewidomym dzieciom w Laskach, upominki dla dzieci specjalnej troski z Ośrodka Wychowawczego w Żyrardowie, wakacje dla dziecka z Milanówka. Pomoc osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej i inne grupy charytatywne z Milanówka. Współpraca ze szkołami.

Nazwa:


Stowarzyszenie ,,MWEK”

Gmina:

Milanówek

Adres:

ul. Fiderkiewicza 27, 05 – 822 Milanówek

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Michał JasińskiZakres

działalności:

Organizowanie działalności sportowej oraz godne reprezentowanie w tym zakresie miasta Milanówka i regionu. Propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży. Organizowanie zawodów sportowych. Organizowanie pokazów sportów ekstremalnych. Szkolenie zawodników.

Nazwa:


Stowarzyszenie Na Rzecz Miast - Ogrodów

Gmina:

Milanówek

Adres:

ul. Piotra Skargi, 11/17, 05 – 822 Milanówek,

tel./fax: (22) 724 – 94 – 84Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Anna KarawczykZakres

działalności:

Propagowanie idei miast – ogrodów. Ochrona Krajobrazu kulturowo – przyrodniczego. Ochrona i opieka nad zabytkami. Popieranie i inicjowanie działań na rzecz ochrony zabytków, przyrody i krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. Opracowanie koncepcji zagospodarowania zabytkowych obiektów i zespołów oraz metod ich realizacji, w szczególności dla obiektu Turczynek w Milanówku.Nazwa:Stowarzyszenie ,,Inicjatywa Obywatelska 2002

Gmina:

Grodzisk Mazowiecki

Adres:

ul. Tadeusza Bairda 20, 05 – 827 Grodzisk Mazowiecki

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Tomasz Jakub Karoń

Zakres

działalności:

Propagowanie idei proekologicznych, Obywatelskich, wolnościowych, pacyfistycznych i praw człowieka. Wpływanie
na poprawę stanu środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

Nazwa:


Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Grodziskiej

Gmina:

Grodzisk Mazowiecki

Adres:

ul. Kościuszki 32 A, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Tomasz Kostka

Zakres

działalności:

Reprezentowanie i obrona wspólnych społecznych i prawnych interesów sołtysów jako przedstawicieli społeczności wiejskich
i samorządów mieszkańców wsi.

Nazwa:


,,Pośrodku Żywota – Towarzystwo Pieśni Dawnej”

Gmina:

Podkowa Leśna

Adres:

ul. Montwiłła 71 m 92, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Michał Madaliński

Zakres

działalności:

Kultywowanie obyczaju wspólnego śpiewania w ramach wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Popularyzowanie w kraju i za granicą muzyki dawnej.

Nazwa:


,,Nie – Oczyszczalniom Degradującym Środowisko”

Gmina:

Milanówek

Adres:

ul. Ludna 41 A, 05 – 822 Milanówek

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Magdalena Wróblewska

Zakres

działalności:

Monitorowanie projektów inwestycyjnych, inwestycji
i eksploatacji zakładów i urządzeń służących gromadzeniu, utylizacji, przetwarzaniu i odprowadzaniu odpadów płynnych
i stałych, komunalnych i przemysłowych, bez względu
na stosowane technologie.
Nazwa:


Stowarzyszenie Samorządowe ,,Grodziszczanie”

Gmina:

Grodzisk Mazowiecki

Adres:

Kozery 62, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Henryk Tuszyński

Zakres

działalności:

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Pomoc społeczna. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.Nazwa:Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Grodzisk Mazowiecki

Gmina:

Grodzisk Mazowiecki

Adres:

ul. Kościuszki 32 A pok. 1 i 1 A, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Helena SzpakZakres

działalności:

Reprezentowanie członków i obrona wspólnych i prawnych interesów mieszkańców wsi. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów mieszkańców wsi z Urzędami Państwowymi.Nazwa:Stowarzyszenie ,,Praca i Rozwój”

Gmina:

Baranów

Adres:

ul. Ogrodowa 24, 96 – 314 Baranów

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Radosław Karasiewicz - Szczypiorski

Zakres

działalności:

Rozwój i promocja gminy Baranów. Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców gminy i regionu.
Integracja społeczności lokalnej.
Nazwa:Stowarzyszenie ,,Wspólna Gmina”

Gmina:

Grodzisk Mazowiecki

Adres:

ul. Sadowa 4/10, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Paweł Horbot

Zakres

działalności:

Upowszechnianie i ochrona wolności i Praw człowieka
oraz swobód Obywatelskich, a także działania wspierające rozwój gospodarczy. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw
i działań sprzyjających rozwojowi społeczno – kulturalnemu społeczności lokalnych, ochronę dóbr kultury i tradycji.Nazwa:Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Mazowieckim

Gmina:

Grodzisk Mazowiecki

Adres:

ul. Żwirki i Wigury 4, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Tomasz Michalski

Zakres

działalności:

Upowszechnianie osiągnięć edukacyjnych szkoły. Współpraca
z Liceum Ogólnokształcącym w Grodzisku i pomoc
w rozwiązywaniu jego problemów wychowawczych, kulturalnych, organizacyjnych i gospodarczych.Nazwa:Stowarzyszenie ,,Sprawiedliwy Powiat”

Gmina:

Grodzisk Mazowiecki

Adres:

Kozery 62, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Jarosław Tuszyński

Zakres

działalności:

Uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, aktywność
w sferze działalności samorządowej, współpraca z władzami lokalnymi, samorządowymi i organami administracji.Nazwa:Stowarzyszenie ,,Bibuła Milanowska”

Gmina:

Milanówek

Adres:

ul. Krasińskiego 28 A , 05 – 822 Milanówek

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Karol Andrzej Wójcik

Zakres

działalności:

Działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i budowanie społeczności obywatelskiej. Popularyzowanie wiedzy
o Milanówku. Działalność edukacyjna, kulturalna, sportowa
oraz na rzecz dzieci i młodzieży.Nazwa:Stowarzyszenie ,,Forum Mieszkańców”

Gmina:

Milanówek

Adres:

ul. Wojska Polskiego 39, 05 – 825 Milanówek

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Mirosław Paciorek

Zakres

działalności:

Działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i budowanie społeczności obywatelskiej. Promocja i popieranie inicjatyw Obywatelskich. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji
i doświadczeń pomiędzy mieszkańcami i innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie Milanówka.Nazwa:Stowarzyszenie ,,Przyjazna Komunikacja”

Gmina:

Milanówek

Adres:

ul. Książenicka 69, 05 – 822 Milanówek

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Katarzyna Czajkowska - Strawińska

Zakres

działalności:

Wspieranie rozwiązań usprawniających komunikację,
ale jednocześnie chroniących środowisko naturalne. Współuczestniczenie w opracowywaniu uchwał warunkujących harmonijny rozwój miasta.Nazwa:Fan Klub muzyki Retro ,,Ramona”

Gmina:

Grodzisk Mazowiecki

Adres:

ul. T. Kościuszki 4/ m40, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Bolesław Stępniewski

Zakres

działalności:

Propagowanie Muzyki Retro. Propagowanie idei muzyki
jako języka uniwersalnego.Nazwa:Stowarzyszenie ,,Ruch Ludzi Pracy”

Gmina:

Grodzisk Mazowiecki

Adres:

ul. Chrobrego 2, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Lech Szymańczyk

Zakres

działalności:

Uczestnictwo w różnych formach życia społeczno – politycznego, aktywność w sferze działalności samorządowej, współpraca
z władzami lokalnymi, samorządowymi i organami administracji państwowej.

Nazwa:

Stowarzyszenie ,,Eko Wieś”

Gmina:

Jaktorów

Adres:

ul. Warszawska 93, Chylice Kolonia, 96 – 313 Jaktorów

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Mirosława Małgorzata Owczarek

Zakres

działalności:


Ochrona środowiska i rozwój demokracji lokalnej.
Nazwa:


Stowarzyszenie ASK-wifistrada.NET

Gmina:

Jaktorów

Adres:

ul. Gen. Skokowskiego 9, 96 – 313 Jaktorów

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Michał Skwarek

Zakres

działalności:

Edukacja informatyczna. Propagowanie nowych form komunikacji za pośrednictwem Amatorskiej Sieci Komputerowej.
Działalność na rzecz rozwoju Internetu w Polsce.
Nazwa:


Stowarzyszenie ,,Budujmy Oczyszczalnie”

Gmina:

Żabia Wola

Adres:

Ojrzanów, ul. Tarczyńska 39, 96 – 321 Żabia Wola

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Marek Komorowski

Zakres

działalności:

Ochrona środowiska, rozwój demokracji lokalnej, szerzenie wiedzy na temat konieczności budowy oczyszczalni dla dobra środowiska.
Nazwa:Stowarzyszenie Muzyków zespołu ,,Trapiści”

Gmina:

Podkowa Leśna

Adres:

ul. Łosia 17 A, 05 – 807 Podkowa Leśna

Imię i nazwisko

przedstawiciela:

Krzysztof Domaszczyński

Zakres

działalności:

Integracja muzyków związanych z działalnością zespołu muzycznego ,,Trapiści”. Kontynuacja wieloletnich tradycji
i historii zespołu ,,Trapiści”.


Pobieranie 232.11 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna