Nazwa materiału/Opis informacji Nazwa załącznika/LinkPobieranie 11.38 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar11.38 Kb.Lp


Nazwa materiału/Opis informacji

Nazwa załącznika/Link

1

W nawiązaniu do informacji z dnia 28.01.2015 r. o zmianie Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych, w której podane zostały zasady stosowania nowych typów opłat (m.in. typu opłaty 1T1) oraz reguły odnoszące się do ceł antydumpingowych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o konieczności modyfikacji zasad określonych w ww. piśmie w odniesieniu do ceł antydumpingowych, z uwagi na możliwość wystąpienia stawki procentowej lub kwotowej w wysokości „0” dla ceł antydumpingowych, co potwierdza m.in. wprowadzony z dniem 22 maja 2015 r. środek 551 - cło antydumpingowe tymczasowe w wysokości 0 EUR/Kg net Ace K dla wybranych kodów taryfy celnej.

W związku z powyższym wprowadza się zmiany do końcowej uwagi zawartej w ww. informacji z dnia 28.01.2015 r. i zasady są następujące (zmiany wyboldowano):

Dla typu opłat A35 i A45, a także dla A30 lub A40 w połączeniu z typem środka 555, należy stosować metodę płatności “D”, a jeżeli stawka wynosi „0” - metodę płatności „L”.

Jeżeli wystąpi typ opłaty A35, A45 albo A30 lub A40 w połączeniu z typem środka 555, to obligatoryjnie należy wykazać w polu 47 zgłoszenia przywozowego także typ opłaty 1T1 z metodą płatności „D”, a jeżeli dla ww. typów opłat A35, A45 albo A30 lub A40 w połączeniu z typem środka 555 stawka wynosi „0” - metodę płatności „L”.

Dla typu opłat A30 i A40 (bez powiązania ze środkiem 555) należy stosować metodę płatności inną niż "D" lub "L" lub „Z”, ale jeżeli stawka wynosi „0” - metodę płatności „L”.

Ponadto w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., w Części IX Sekcja B – „Wypełnianie zgłoszenia kurierskiego w systemie ECS”, opis pola 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„Pole 14 - podać dane operatora albo innego przedstawiciela, wraz z kodem statusu przedstawicielstwa,

Jeżeli zgłoszenia dokonuje przedstawiciel inny niż operator kurierski, to może on działać na podstawie pełnomocnictwa udzielonego albo bezpośrednio przez faktycznego nadawcę paczki, albo na podstawie upoważnienia udzielonego przez operatora kurierskiego do wykonania określonych czynności, za zgodą osoby udzielającej upoważnienia, czyli za zgodą nadawcy paczki (art. 77 Prawa celnego).”.

Zmiana w opisie Pola 14 związana jest z wprowadzeniem możliwości dokonywania zbiorczych zgłoszeń nie tylko przez operatorów kurierskich, ale także przez inne podmioty, np. agencje celne upoważnione przez tych operatorów.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania Informacji uzupełniającej do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, tj. 3 czerwca 2015 r.http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1201611/5_komunikat_antydumping_MP_zbiorcze_wywoz.pdf


Zespół „Newsletter”
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna