nazwa podmiotu) na dzieńPobieranie 18.4 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar18.4 Kb.
(A18)

................................, dnia .......................r.

..........................................

pieczątka jednostki


Struktura kapitałowa
.………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu)

na dzień …………..………………


Udziałowiec/Akcjonariusz */**

Liczba udziałów/akcji *

Wartość [zł]

%

RAZEM100

….……………………………………

Podpisy i pieczątki osób reprezentujących Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych

* niewłaściwe skreślić** należy podać od największego udziałowca/akcjonariusza do najmniejszegoPobieranie 18.4 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna