Nazwa przedmiotu: gp 03Pobieranie 8.59 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar8.59 Kb.

Nazwa przedmiotu:

GP 03Rynek energii

Struktura nauczania:

Semestr 8, wykłady 45h, ćwiczeń 30h

Punkty kredytowe, AGH:

7

Punkty kredytowe, ECTS:

7

Oceny, AGH:

2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6

Oceny, ECTS:

A – F

Obowiązkowy dla:

Gospodarka paliwami i energią

Wybieralny dla:
Język:

Polski

Strona WWW przedmiotuProgram:


Wykład (45 godzin):

Wprowadzenie, zakres wykładów, podstawowe pojęcia, terminologia, dane źródłowe. Podstawowe nośniki energii. Formy rynków surowcowych i energetycznych. Klasyfikacja podstawowych struktur rynku. Struktura i zasady działania rynków energii elektrycznej. Oferty i kontrakty na rynku hurtowym. Giełdy energii. Rynek bilansujący. Opłaty przesyłowe. Rynek węgla kamiennego energetycznego. Rynek węgla kamiennego koksowego. Rynek węgla brunatnego. Rynek ropy naftowej i produktów naftowych. Rynek gazu ziemnego. Rynek energii cieplnej; wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, użytkowanie. Rynek energii elektrycznej; - ogólne założenia rynku energii elektrycznej, struktura energii, zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w ramach rynku energii elektrycznej. Rynek paliw jądrowych. Rynek energii odnawialnej. Rynek paliw niekonwencjonalnych i zagospodarowanie energii odpadowej. Zasady cenotwórstwa i rozliczeń z wytwórcami. System taryf dla odbiorców indywidualnych. Substancja nośników energii. Marketing w gospodarce energetycznej. Racjonalizacja użytkowania paliw i energii w gospodarce narodowej. Świadomość „energetyczna” społeczeństwa.


Ćwiczenia audytoryjne (30 godzin):

Tematami seminariów w zespołach dwuosobowych lub trzyosobowych będą zagadnienia dotyczące rynków surowcowych i energetycznych wybranych krajów.
Bibliografia:

  1. W. Mielczarski: „Rynek energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne”, Wyd. Agencja Rynku i Energii S.A. Energoprojekt – Consulting S.A. Warszawa

  2. T. Kalinowski, J. Malko, Z. Szalbierz, A. Wilczyński: „Efektywność międzynarodowego handlu energią elektryczną”, Wyd. Kaprint Lublin 1999

  3. D. Laudyn: „Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 1997

  4. Czasopisma: Biuletyn PSE S.A., World Coal, Energy Policy, Applied Energy, Rynek energii, FD-Fakty Dokumenty (PSE S.A.), Europejski Biuletyn Cenowy Nośników Energii, Gospodarka Paliwami i Energią
Sposób zaliczenia przedmiotu:

Egzamin

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna