Nazwa przedmiotu: Hydroterapia w wybranych dyscyplinach sportowychPobieranie 13.37 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar13.37 Kb.

Nazwa przedmiotu:

Hydroterapia w wybranych dyscyplinach sportowych

(sport praolimpijski)


Kod przedmiotu:

SPORT: Sport, studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Rok II

Semestr III

1. Jednostka prowadząca:

Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych

Zakład Odnowy Biologicznej

2. Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu:

dr Maciej Kochański

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia:

dr Maciej Kochański

(Wpisać) Języki w jakich jest (1) i może być realizowany kurs(2)

1. Polski

Typ przedmiotu: (wpisać: podstawowy, kierunkowy, obligatoryjny lub do wyboru).

Przedmiot do wyboru


Poziom przedmiotu: (wpisać: podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany)

Podstawowy


Ogólna liczba godzin kursu: (wpisać))

30 godzin

Formuła nauczania z podziałem na godziny:

Wykład 10 godz., ćwiczenia 20 godz.


Cel(e) przedmiotu (wpisać w punktach, maksymalnie 3):

- uzyskanie wiedzy ze znajomości podstawowych zabiegów hydroterapeutycznych,

- umiejętność doboru bodźców termalnych w zabiegach hydroterapeutycznych,

- dobór metod i form zabiegów hydroterapeutycznych w zależności od rodzaju i stopnia dysfunkcji zawodników niepełnosprawnych sportowców.
Zakładane efekty po zakończeniu kursu w zakresie:

Wiedzy teoretycznej i praktycznej (wpisać):

- umiejętność doboru zabiegów hydroterapeutycznych w zależności od cyklu treningowego, stopnia dysfunkcji zawodników niepełnosprawnych oraz dostępnej bazy zabiegowej

Umiejętności praktycznych (wpisać):

- umiejętność doboru prawidłowego wykonania zabiegów hydroterapeutycznych w zależności od cyklu treningowego, stopnia i rodzaju dysfunkcji niepełnosprawnych sportowców.


Treści merytoryczne przedmiotu: (wpisać w punktach tematy osobno dla wykładów, cwiczeń (itp) zgodnie z liczbą godzin kursu):

Wykłady:

 1. Właściwości fizykochemiczne wody - 2godz.

 2. Wpływ temperatury, siły, częstotliwości i amplitudy na oddziaływanie zabiegów hydroterapeutycznych - 2godz.

 3. Metodyka i formy zabiegów hydroterapeutycznych - 3godz.

 4. Hydroterapia w wybranych dyscyplinach sportowych - 3godz.


Ćwiczeniazajęcia praktyczne

 1. Wykorzystanie kąpieli zanurzeniowe o różnej temperaturze u niepełnosprawnych sportowców
  - 4 godz.


 2. Zastosowanie masażu podwodnego z ręcznie sterowaną dyszą u niepełnosprawnych sportowców - 2 godz.

 3. Wykorzystanie masażu podwodnego automatycznego u niepełnosprawnych sportowców - 2 godz.

 4. Umiejętność stosowania natrysków u niepełnosprawnych sportowców - 2 godz.

 5. Opanowanie hydroterapeutycznych zabiegów miejscowych u niepełnosprawnych sportowców - 2 godz.

 6. Zastosowanie zabiegów hydroterapeutycznych o zmiennej temperaturze u niepełnosprawnych sportowców - 2 godz.

 7. Wykorzystanie naturalnych tworzyw leczniczych w hydroterapii u niepełnosprawnych sportowców (solanki, peloidy) - 3 godz.

 8. Różnicowanie metodyki korzystania z sauny, a obciążenia treningowe u niepełnosprawnych sportowców - 3godz.
Wymagania wstępne:

-

Metody oceny:

Zaliczenie praktyczne i teoretyczne


Zalecane lektury:

 1. Kochański J.W., Kochański M. Medycyna fizykalna, Techomex, Gliwice, 2009.

 2. Agira L., Walaszek R. Masaż Sportowy z elementami odnowy biologicznej, BioSport, Kraków, 200 9.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna