Nazwa przedmiotuPobieranie 2.27 Mb.
Strona1/21
Data02.05.2016
Rozmiar2.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Nazwa przedmiotu


Botanika


1. Organizmami prokariotycznymi są:
A

sinice,
B

wszystkie glony,
C

mszaki,
D

paprotniki.


2. Komórki prokariotyczne cechuje:
A

duże jądro komórkowe,
B

brak ściany komórkowej,
C

dobrze rozwinięty system błon wewnątrzkomórkowych,
D

brak jądra komórkowego.


3. Przemianą pokoleń nazywa się:
A

kolejno następujące po sobie pokolenie gametofitu i sporofitu,
B

występowanie tylko sporofitu,
C

występowanie tylko gametofitu,
D

utworzenie zygoty i jej pierwsze podziały.


4. Wyjście roślin na ląd wymagało wykształcenia:
A

tkanek: okrywającej, przewodzącej i wzmacniającej,
B

plechy,
C

zarodni,
D

owoców.


5. Zapłodnienie u mszaków i paprotników zachodzi:
A

w wodzie,
B

w lęgni,
C

w rodni,
D

w komórce jajowej.


6. Kwiaty po raz pierwszy pojawiły się u:
A

roślin nagonasiennych
B

roślin okrytonasiennych
C

paproci nasiennych
D

roślin dwuliściennych


7. Rośliny nagonasienne to głównie:
A

półpasożyty nadrzewne
B

drzewa i krzewy
C

epifity
D

rośliny zielne


8. Sagowce to grypa roślin należąca do:
A

paprotników
B

nagonasiennych
C

okrytonasiennych
D

jednoliściennych


9. Ewolucja roślin zarodnikowych i nasiennych wiązała się z:
A

redukcją gametofitu i sporofitu
B

redukcją sporofitu
C

redukcją gametofitu
D

rozdzieleniem gametofitu od sporofitu


10. Sukulenty to:
A

rośliny przystosowane do gromadzenia w swoich tkankach zapasów wody
B

rośliny strefy tropikalnej
C

rośliny przystosowane do życia w warunkach stałego niedoboru wody
D

rośliny światłolubne11. Gametangia glonów to:
A

lęgnie i plemnie,
B

rodnie i plemnie,
C

zalążki i plemniostany,
D

lęgnie i rodnie.


12. Monada to:
A

morfologiczny stopień rozwojowy glonów,
B

jednostka taksonomiczna,
C

część zarodni paprotników,
D

część sporofitu wątrobowców.


13. Sporofit mszaków tworzą:
A

korzeń, łodyga i liście,
B

stopa, seta, zarodnia,
C

zarodnik, splątek, gametofor,
D

gametangia, gamety, zygota.


14. Rodnia po raz pierwszy pojawia się u:
A

glonów,
B

mszaków,
C

widłakowych,
D

paprotników.


15. Różnozarodnikowość jest spotykana u:
A

paprotników,
B

sinic,
C

wątrobowców,
D

glonów.


16. Kwiaty to:
A

zgrupowania zarodni umiejscowione na szczytach pędów
B

zgrupowania liści umiejscowione na szczytach pędów
C

organy rozmnażania płciowego roślin
D

pędy lub odcinki pędów służące do rozmnażania płciowego, ze specjalnie w tym celu przekształconymi liśćmi


17. U roślin uniezależnienie procesu rozmnażania płciowego od obecności wody wiązało się z wykształceniem:
A

tkanki wodnej
B

tkanki okrywającej
C

łagiewki pyłkowej służącej do przenoszenia gamet
D

osłonek otaczających zalążek


18. Najstarszą ewolucyjnie grupą roślin okrytonasiennych są:
A

różowe
B

astrowe
C

magnoliowe
D

liliowe


19. Mniszek lekarski (Taraxacum officinale) należy do rodziny:
A

goździkowatych (Caryophyllaceae)
B

wrzosowatych (Ericaceae)
C

astrowatych (Asteraceae)
D

wierzbowatych (Salicaceae)


20. Trawy w odróżnieniu od turzyc mają:
A

jednoliścienny zarodek
B

długie, wąskie liście o równoległym unerwieniu
C

kwiaty pozbawione powabni
D

okrągły przekrój łodygi21. Systemy naturalne (morfologiczne) opierają się na:
A

pokrewieństwie organizmów,
B

podobieństwie budowy owoców,
C

filogenezie,
D

barwie kwiatów.


22. Wyróżnia się następujące stopnie organizacji morfologicznych roślin:
A

Monera, Protista, Plantae,
B

Protophyta, Thallophyta, Cormophyta,
C

cenobium, agregat, kolonia,
D

gatunek, rodzaj, rodzina.


23. Heterobatmia to:
A

występowanie u grupy roślin cech prymitywnych obok wyspecjalizowanych, na skutek niejednakowego rozwoju filogenetycznego,
B

wykształcenie zalążka u roślin,
C

cykl rozwojowy, w którym następuje przemiana pokoleń,
D

zjawisko zmiany płci przedrośli pod wpływem temperatury środowiska.


24. Tarczowaty liść zarodnionośny skrzypów to:
A

trofofil,
B

ligula,
C

sporangiofor,
D

przedrośle.


25. Cechy wspólne mszaków i paprotników to:
A

dominacja sporofitu, życie na lądzie, wykształcenie zarodni,
B

zapłodnienie przy udziale wody, rodnia jako gametangium żeńskie, mejoza w zarodni,
C

uwicione plemniki, dominacja gametofitu, zarodnia związana z liściem,
D

plechowaty sporofit, występowanie splątka, heterosporia.


26. Dojrzała, sucha szyszka roślin nagonasiennych jest:
A

nasieniem
B

kwiatostanem
C

nasieniostanem
D

owocostanem


27. Typowa owocnia roślin okrytonasiennych powstaje z:
A

dna kwiatowego
B

osłonki otaczającej zalążek
C

zalążni słupka
D

powabni kwiatów


28. Najnowszy system tzw. system APG (ang. Angiosperm Phylogeny Group) porządkuje rośliny według:
A

podobieństwa morfologicznego
B

podobieństwa w budowie anatomicznej
C

pokrewieństwa ustalanego głównie na podstawie danych molekularnych
D

filogenezy


29. Parafiletyczny charakter dwuliściennych polega na tym, że różne grupy dwuliściennych:
A

wywodzą się od wspólnego przodka
B

mają wspólne cechy morfologiczne, ale istnieją między nimi różnice genetyczne wskazujące na brak pokrewieństwa
C

są ze sobą spokrewnione, choć nie ma między nimi podobieństwa morfologicznego
D

nie mają wspólnych cech morfologicznych i nie są ze sobą spokrewnione


30. Najważniejszą cechą taksonomiczną rodziny bobowatych (Fabaceae) jest:
A

obecność kanałów mlecznych w liściach i łodydze
B

specyficzna budowa kwiatu (grzbiecisty, z pięcioma zróżnicowanymi płatkami korony o charakterystycznym kształcie)
C

kaulifloria
D

owoce szupinkowe (rzekome)


Pobieranie 2.27 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna