Nazwa przedsięwzięciaPobieranie 31.74 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar31.74 Kb.
(A5)
..............................., dnia.......................... r.

...............................................

pieczątka jednostki

Informacja o numerach rachunków bankowychNazwa przedsięwzięcia: ..........................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
Nazwa wnioskodawcy: ...........................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Pełna nazwa Banku:

....................................................................................................................................................w................................i nr głównego rozliczeniowego rachunku bankowego wnioskodawcy (26 cyfr):


Pełna nazwa Banku: ....................................................................................................................................................w ……………………

i nr rachunku bankowego (26 cyfr), na który ma zostać przekazana pomoc finansowa:


Nazwy pozostałych banków, w których prowadzone są rachunki bankowe oraz otwarte w nich numery rachunków podstawowych:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Adres e-mail, na który należy przekazywać noty odsetkowe:
............................................ ……………………...............................................Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących

(Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
: pub -> files -> file -> 2014
2014 -> A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
2014 -> A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji zadania w imieniu oświadczam/y*, że zadanie pn.: „
2014 -> Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących (Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
2014 -> Dnia pieczątka jednostki OŚwiadczenie
2014 -> Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
2014 -> Dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* Niniejszym oświadczam/y*, że przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.:” ”
2014 -> O Ś wiadczeni e
2014 -> Regon 301313654 zwanym dalej "Pożyczkodawcą"

Pobieranie 31.74 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna