Nazwa PrzedstawicielaPobieranie 23.47 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar23.47 Kb.
Sporządził:
........................
Nazwa Przedstawiciela
ID Przedstawiciela
A

Oryginał: dla Polsat wraz z uszkodzonym sprzętem – kopia: dla klienta


PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA SPRZĘTU DO NAPRAWY

klient: Nazwisko : ...........................................................................

Imię : ....................................................................................

Adres zamieszkania :

ulica : ............................................ Nr domu ............. Nr mieszkania.........

Miejscowość : ................................................. Kod pocztowy .........................


Prosimy o naprawę sprzętu:


TERMINAL USZKODZONY typ:

Numer seryjny dekodera


Nr modułu dostępu warunkowegoEKSPERTYZA:

Data sporządzenia:2

0

0

2 r

............................. .......................CZYTELNY PODPIS PRZEDSTAWICIELA CZYTELNY PODPIS KLIENTA
Pobieranie 23.47 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna