Ndb sa 100 oraz ndb sa 200. Producent: Southern Avionics Company, instalatorzy urządzeńPobieranie 16.87 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar16.87 Kb.
Ad. 1

Urządzenia kontroli współpracować mają z radiolatarniami typu:

NDB SA 100 oraz NDB SA 200.
PRODUCENT:

Southern Avionics Company,


INSTALATORZY URZĄDZEŃ:

PPH ELMAX (NDB SA 100)

ELSON Sp. J. (NDB SA 200).
CHARAKTERYSTYKA:

Bezkierunkowa latarnia sygnałowa to nadajnik AM z regulowaną mocą wyjściową do 100 (200) watów. Nadajnik wykorzystuje technologię przełączania we wzmacniaczach mocy


i modułach modulatora/regulatora, stanowiąc wysoce wydajny system, zawarty w niewielkim pakiecie. Element wzbudnicy składa się z kontrolowanego kryształem syntezatora 190-535 KHz, podwójnego generatora tonu (1020 Hz lub 400 Hz), programowanego przełącznikiem dwurzędowym układu kluczującego kod morsa i opcjonalnego układu przetwarzania głosu. Zasilająca część nadajnika składa się z filtra wyjściowego, wzmacniacza mocy przełączania, modulatora/regulatora przełączania i źródła zasilania.

Kwalifikacja: Spełnia odpowiednie wymogi ICAO, FCC i FAA.

Częstotliwość: 190-535 KHz, syntezator kontrolowany kryształem, przełączanie do wyboru

w stopniach 500 Hz, stabilność lepsza od .005% (-40°C do +70°C).Moc wyjściowa: Moc nośna do 50 omów regulowana ciągle od 25 do 100 watów (100-400 W mocy szczytowej PEP).

Niepożądana emisja: Wypromieniowane harmoniczne (mierzone przy antenie sztucznej) są ponad 63 dB poniżej 100-watowej nośnej.

Rodzaj emisji: NON, A2A, A3E (opcjonalna), GID (z opcjonalnym modulatorem latarni GPS lub dowolną kombinacją).

Modulacja: Modulator/regulator przełączania zapewnia modulację wysokiego poziomu 0-95 procent. Możliwy wybór tonu wewnętrznego 400 Hz i 020 Hz. Wewnętrzny układ kluczujący normalnie działa przy ośmiu bodach (około 7 słów na minutę) i jest regulowany od 5 do 16 bodów. Przy normalnym działaniu nośna jest włączona ciągle z kluczowaną modulacją tonu. Gdy używana jest modulacja głosowa, sygnał tonu może być regulowany do dowolnego poziomu, gdy obecny jest sygnał głosu. Wejście głosu następuje przy 600 omach -17 dBm nominalnego poziomu sygnału. Automatyczna kontrola wzmocnienia zachowuje stały średni poziom modulacji. Przy maksymalnej czułości poziomy głosu od -28 dBm do +5 dBm będą powodować nieznaczną zmianę procentów modulacji. Modulacja jest ograniczona do 100% podczas skrajnego przeciążenia obwodów automatycznej kontroli wzmocnienia.

Poziom szumu i przyd_więku sieciowego: Ponad 40 dB poniżej poziomu nośnej.

Moc wejściowa: 115/230V ±15%, jedna faza 50-60 Hz. 24 VDC. Nominalna moc wejściowa

wynosi 180 W przy nośnej 100 W i kluczowaniu tonu z modulacją 95%.Pomiarowanie: Moc wyjściowa, moc odbita, napięcie wzmacniacza mocy, natężenie wzmacniacza mocy, procent modulacji, poziom wejściowy dźwięku.

Układ kluczujący: stały układ kluczujący oferuje 95 punktów programowalnych wurzędowym przełącznikiem. Punkt może być regulowany od 63 do 166 ms. Dostępne jest kodowanie specjalne.

Ochrona obwodu: Do ochrony obwodów AC i DC używane są osobne bezpieczniki. Obwód

napięciowego współczynnika fali stojącej (VSWR) wyłącza nadajnik, jeśli VSWR przekracza zakres regulowanej wartości.Warunki pracy: Stałe działanie bez dozoru w następujących środowiskach: Temperatura otoczenia -50oC do +70oC; wilgotność względna 0-100%; wysokie zasolenie, jak
w przypadku warunków nadmorskich.
Ad. 2
Sterowanie radiolatarni z zastosowaniem łącza radiowego (szczegóły dotyczące współpracy poszczególnych urządzeń możliwe do wglądu na wizji lokalnej).
Zalecenia producenta:
Sterowanie systemem nadajnika może się odbywać za pośrednictwem lokalnego panelu sterowania radiolatarni, umieszczonego w miejscu zainstalowania nadajnika lub jednego lub kilku opcjonalnych zdalnych paneli sterowania radiolatarni, umieszczonych zdalnie. Komunikacja pomiędzy lokalnymi i zdalnymi panelami odbywa się przez pojedynczy, dwukierunkowy, dwużyłowy kanał audio typu telefonicznego. Może być on skonstruowany
z pary przewodów 600 omów, łącza mikrofalowego, łącza wysokiej częstotliwości, łącza optycznego lub podobnego obwodu. Szybkość przesyłania danych wynosi około 300 bodów, z amerykańskim kluczowaniem częstotliwości z przesuwem. Standardowe częstotliwości to 1270Hz, 1070Hz, 2225Hz i 2025Hz. Transmisja odbywa się z pomocą specjalnego protokołu, zapewniając dokładny przesył danych przez zaszumione kanały danych. Aktualizacja łącza danych jest wskazana na każdym panelu sterującym i wskazującym przed diodę kontrolną, która błyska po każdym zaktualizowaniu danych. Utrata kanału sterującego nie wpływa na działanie systemu nadajnika. Status kontrolny na lokalnym panelu sterowania radiolatarni zachowywany jest przez obwody blokujące, które gwarantują działanie podczas utraty łącza danych sterujących i automatyczne wznowienie działania po utracie zasilania.
Ad. 3
Urządzenie ma zapewniać łączność telefoniczną VoIP pomiędzy WPL (wieża portu lotniczego) a DRL i BRL (obiekty oddalone, na których zainstalowane są urządzenia (NDB)
z możliwością wyjścia do sieci resortowej CA MON.
Ad. 4
Sterowanie z zastosowaniem łącza radiowego.

Należy przyjąć rozwiązania standardowe, umożliwiające w przyszłości podłączenie urządzeń nowych, nowoczesnych (cyfrowych) w chwili obecnej niesprecyzowanych przez zamawiającego.
Ad. 5.
Za pomocą odpowiedniej tablicy sygnalizacyjnej (informacyjnej), na której zobrazowane będą statusy pracy poszczególnych urządzeń.

Urządzenia których praca ma być zobrazowana zostały określone w wymaganiach taktyczno technicznych pkt 1 lit. h-o. Szczegóły dotyczące parametrów pracy oraz typów urządzeń możliwe do wglądu na wizji lokalnej.


Ad. 6.
Za pomocą odpowiedniej tablicy sygnalizacyjnej (informacyjnej), na której zobrazowane będą informacje o alarmach: włamaniowym, przeciwpożarowym (pożar, nadmierny wzrost temperatury).
Ad. 7.
Patrz Ad. 5.
: zasoby -> archiwum -> upload
upload -> Wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej gdynia fax 264979 sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne nr XX /xxxx
upload -> Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 107/kpw/infr/2012
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
upload -> 39/cwtiD/2012, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu informatycznego Zamawiający
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia mw
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
upload -> PEŁnomocnik dowódcy ds. Zamówień publicznych kmdr ppor. Zdzisław wroński dnia
upload -> Tabela wyników indywidualnych 1500 metrów kobiet
upload -> Lp nazwa przedsięwzięcia termin miejsce

Pobieranie 16.87 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna