Nie daj szansy aids!Pobieranie 20.65 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar20.65 Kb.

Nie daj szansy AIDS!


Nie daj szansy AIDS!
Kto może zakazić się HIV?
Także TY!
Pomyśl o tym. Porozmawiaj.

Według danych UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aktualnie na świecie 90% nowych zakażeń HIV związanych jest z kontaktami seksualnymi pomiędzy kobietą i mężczyzną. Zakażenia te (taką tendencję obserwujemy także w Polsce) dotyczą w większości młodych ludzi (do 49 roku życia), czyli w wieku prokreacyjnym i w wieku największej aktywności zawodowej. Zakażenie HIV ma więc wpływ na społeczny, demograficzny i ekonomiczny rozwój każdego społeczeństwa.

Tylko w 2002 r. na świecie zakaziło się HIV 5 milionów osób (w Polsce 576), z czego 4,2 miliona to osoby powyżej 15 roku życia (w tym 2 miliony to kobiety), a 800 tys. - dzieci poniżej 15 roku życia. Obecnie na świecie z HIV/AIDS żyje 42 miliony osób (38,6 mln to osoby dorosłe, w tym kobiety stanowią 19,2 mln oraz 3,2 mln dzieci). W 2002 roku zmarło
z powodu AIDS 3,1 mln ludzi (2,5 mln dorosłych, z czego 1,2 mln to kobiety oraz 610 tys. dzieci).

Ponad połowa nowych zakażeń HIV na świecie dotyczy bardzo młodych ludzi - pomiędzy 15 i 24 rokiem życia. 1,8 mln ludzi w tym przedziale wiekowym żyje z HIV/AIDS. Na świecie każdego dnia zakaża się ok. 6000 młodych osób i tylko część wie o tym. Głównym celem działań prewencyjnych powinna być więc ta grupa wiekowa. Młodzi ludzie muszą otrzymać informacje, aby móc ochronić się przed HIV i innymi infekcjami przenoszonymi drogą płciową.

Mija druga dekada epidemii HIV, a wiele młodych osób pozostaje bez informacji na temat seksualności. Wiele spośród nich nie wie dokładnie, jak przenosi się HIV i nie potrafi określić swojego ryzyka zakażenia. A te osoby, które coś wiedzą, często nie zabezpieczają się, ponieważ nie są przekonane o skuteczności dostępnych zabezpieczeń. Dlatego też edukacja na temat HIV to pomoc w dokonaniu zmian: w stylu życia lub stosowaniu bezpieczniejszych zachowań.

W Polsce od momentu wdrożenia badań do 31 maja 2003 r. wykryto zakażenie HIV u 8149 obywateli polskich. Dane szacunkowe podawane przez ekspertów są oczywiście większe


i mówią o 15 - 20 tysiącach osób żyjących z HIV w naszym kraju. Obserwujemy również większą niż w poprzednich latach liczbę zakażeń wśród mężczyzn i kobiet na drodze kontaktów heteroseksualnych. Coraz więcej osób o heteroseksualnej orientacji zgłasza się do punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w celu poddania się testowi i sprawdzenia swojego statusu serologicznego. Obserwujemy też, choć nie jest to jeszcze bardzo znacząca tendencja, wykonywanie testów przez pary. Są wśród nich osoby wchodzące w nowe związki, są też pary będące w związku od jakiegoś czasu, ale pragnące wykonać badanie ze względu na przeszłe kontakty. Część osób po prostu traktuje test w kierunku HIV jak naturalne badanie, które warto zrobić dla wspólnego bezpieczeństwa.

Duży niepokój budzi brak u wielu osób świadomości zagrożenia zakażeniem HIV, brak umiejętności oszacowania osobistego ryzyka zakażenia, a także nieumiejętność oszacowania ryzyka u partnera. "Ta partnerka/ten partner na pewno jest w porządku" - twierdzą, choć zapytani o jej/jego przeszłe kontakty potwierdzają aktywność seksualną z innymi partnerami. Ludzie często mają również przekonanie "ja jestem jego jedyną partnerką/jej jedynym partnerem". Tak jest być może teraz, ale bardzo ważna jest także przeszłość i wszystkie kontakty seksualne oraz inne czynniki ryzyka. Nadal wiele osób uważa, że "to mnie nie dotyczy". Zmniejszyła się też wiedza o HIV/AIDS w stosunku do lat ubiegłych. Często ludzie podejmując ryzykowne kontakty seksualne (seks z przygodnym partnerem, zmiana partnerów), nie stosują żadnych zabezpieczeń, nawet, jeśli posiadają wystarczającą wiedzę o drogach zakażenia i możliwościach ochrony.

Wiele osób nie ma zwyczaju rozmawiania o zagrożeniu HIV/AIDS w związku, nadal bardzo rzadko pojawia się rozmowa na temat bezpieczeństwa, chęci wykonania testu w kierunku HIV i poproszenia o to partnera. Jako powody takiego stanu rzeczy ludzie podają różne obawy: ośmieszenie, zasugerowanie partnerowi że "coś mam na sumieniu"; stwierdzają, iż w ogóle nie rozmawia się o takich sprawach, jest to tabu.

Polska jest krajem o małej liczbie osób poddających się testowi, pomimo rozwoju w naszym kraju sieci organizowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS punktów konsultacyjno-diagnostycznych, gdzie można anonimowo i bezpłatnie wykonać test oraz otrzymać poradę zarówno przed, jak i po wykonaniu testu.

Informacje na temat epidemii HIV/AIDS podawane po wykryciu pierwszych przypadków zakażeń i zachorowań, w bardzo określony sposób spowodowało "uśpienie" tzw. "zwykłych ludzi". Na początku epidemii mówiono, że HIV zakażają się właściwie tylko narkomani i homoseksualiści, dlatego też osoby heteroseksualne "pozostawały w błogim uśpieniu". Uważały, że nie są przecież "żadnym/żadną z nich". Mówiono o "grupach ryzyka", a w większości heteroseksualnym osobom, nie uzależnionym od narkotyków, trudno było się identyfikować z jakąkolwiek wymienianą grupą.

Rzeczywiście na początku epidemii osoby homoseksualne i osoby używające narkotyków dożylnie były najbardziej dotknięte HIV i AIDS. Wkrótce jednak zaczęto obserwować wzrost zakażeń wśród osób heteroseksualnych, nie używających nigdy narkotyków. Okazało się wówczas, że HIV może dotyczyć także tzw. zwykłego człowieka. To nie grupy ryzyka, ale zachowania ryzykowne okazały się bardziej adekwatnym określeniem. Nie to, kim jesteś i jaka jest twoja orientacja seksualna, ale to, jakie są twoje zachowania, jaki jest styl życia Twój oraz Twojego partnera/rów, decydują o ryzyku zakażenia HIV. Można być osobą uzależnioną od narkotyków dożylnych, gejem, prostytutką, ale stosować się do zasad bezpieczniejszego seksu i bezpieczniejszego używania narkotyków, ograniczając w ten sposób swoje ryzyko zakażenia HIV. Jeśli jednak choć raz Ty lub partner/ka zrobicie coś, co mogło spowodować zakażenie HIV, wchodzicie w obszar ryzyka.

Seks nadal pozostaje tematem tabu. O tym się nie mówi. Wiele osób aktywnych seksualnie nie ma zwyczaju rozmawiać o swoich preferencjach seksualnych, środkach bezpieczeństwa, o poczuciu bezpieczeństwa w związku. A warto o tym porozmawiać, zanim "pójdziecie ze sobą do łóżka". Warto też, aby zrobić sobie test. Zapewnienia "na pewno nic mi nie jest, nie mam HIV" nie dają pewności.

HIV nie rozumie naszych słów, nie interesują go przekonania, nie można go "uśpić" tylko dlatego, że "tak nam się wydaje". To drogi zakażenia, a jedną za nich jest stosunek seksualny (najczęściej bez zabezpieczenia) i płyny zakaźne (kontakt ze spermą, wydzieliną pochwy, krwią) są ważne w oszacowaniu ryzyka zakażenia. Warto więc poznać, co jest bezpieczne, co nie i porozmawiać o tym z partnerem. Zachęcamy do odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz partnera. Zachęcamy do wspólnej odpowiedzialności.

Rozmowa na pewno może wzmocnić związek i pozwoli uniknąć rozczarowania oraz da szansę na wynegocjowanie tego, co jest dla dwojga ludzi najlepsze i najbardziej bezpieczne. Przekonanie "ona/on jest mi wierna/ wierny" nie "działa", bo nawet jeśli tak jest teraz, to jak było przed tym związkiem? Czy był inny partner/partnerka? Warto o tym porozmawiać. Trzeba pomyśleć także o swoim życiu i sytuacjach, które mogły stanowić ryzyko. Warto pomyśleć o przeszłości.

Zbyt często ludzie dowiadują się bardzo późno o swoim zakażeniu. Często wtedy, kiedy już występują jakieś objawy związane z upośledzeniem odporności. Wczesne poznanie swojego statusu serologicznego pozwoliłoby na monitorowanie zakażenia, opiekę medyczną, a w odpowiednim momencie leczenie antyretrowirusowe. Umożliwiłoby zadbanie o swoje życie i zdrowie, nie doprowadzanie do reinfekcji i zakażeń innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz nie przekazywanie zakażenia "dalej".

Zakażone kobiety decydują się na dzieci lub zachodzą w ciążę nie planując jej. Często nie wiedzą o swoim zakażeniu lub zakażeniu partnera, bowiem nigdy nie wykonali sobie testu w kierunku HIV lub już bardzo dawno stracił on "aktualność". Nie znając statusu serologicznego tych osób, nie można im pomóc "bezpieczniej zajść w ciążę" i urodzić zdrowe dziecko.

Nie możemy też zapominać, że choć procentowo wśród wykrytych zakażeń HIV, od momentu wprowadzenia badań do chwili obecnej większość osób określono jako zakażoną z powodu używania narkotyków drogą iniekcji, to większość z tych osób prowadzi także aktywne życie seksualne. Czasem trudno jest stwierdzić, co było pierwotną drogą zakażenia - brudna igła i strzykawka czy też stosunki seksualne bez zabezpieczeń?

Tegoroczna kampania, organizowana przez Krajowe Centrum ds. AIDS, skierowana jest do osób heteroseksualnych, aktywnych seksualnie. Warto wiedzieć o swoim i partnera statusie serologicznym. Warto zrobić samemu test i poprosić o to partnera, Ważne, aby rozmawiać o bezpieczeństwie swoim i partnera, o zaufaniu, o bezpieczniejszym seksie i możliwościach zabezpieczeń. Warto wynegocjować bezpieczeństwo.

Zakażenia HIV nie widać. Bardzo wiele osób nie wie o swoim zakażeniu. Nie identyfikują przeszłych sytuacji, które mogły spowodować zakażenie, jako możliwych i niebezpiecznych dla siebie. Magiczne myślenie i stereotypy nadal działają - "To nie ja.", "To na pewno nie ona/on.", "Ona/on przecież są porządni." Ale co to znaczy? HIV nie zna przecież słów. Dla niego ważne są płyny zakaźne i wrota zakażenia. Mogę być porządną kobietą, porządnym mężczyzną, ale wystarczy, że zdarzyło się w moim życiu lub życiu mojego partnera coś, co mogło spowodować zakażenie i wchodzę obszar ryzyka.

Powody, dla których warto wykonać test w kierunku HIV i poprosić o to swojego partnera:
- wiedza ta pozwoli na podejmowanie indywidualnych odpowiedzialnych decyzji. Wiedzieć wcześniej, to znaczy zadbać o swoje zdrowie, korzystać z opieki medycznej, która daje możliwości monitorowania zakażenia i leczenia tak wcześnie, jak jest to możliwe, aby zakażenie HIV uczynić zakażeniem przewlekłym i dać szansę na długie życie w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej;
- należy ochraniać zdrowie innych osób i nie rozprzestrzeniać zakażenia.

Edukacja na temat HIV/AIDS to pomoc w wyborze lub dokonaniu zmiany w stylu życia. Zachęcanie do abstynencji seksualnej może odnieść skutek zanim ludzie staną się aktywni seksualnie. Wtedy głównym celem jest opóźnienie aktywności seksualnej. Kiedy ludzie są już aktywni seksualnie, nie pozostają w monogamicznym, wzajemnie wiernym związku przy wykluczeniu innych czynników ryzyka zakażenia HIV i nie sprawdzeniu statusu serologicznego swojego oraz partnera, powinni się zabezpieczać i stosować prezerwatywy.

Informacje na temat HIV/AIDS powinny być podane w przystępny sposób. Ludzie muszą wiedzieć, że prawidłowo użyta i dobrej jakości prezerwatywa jest wysoce efektywnym środkiem zabezpieczającym przed zakażeniem HIV.

Warto pamiętać także o dodatkowych czynnikach ryzyka. Stosowanie alkoholu i/lub narkotyków obniża zdolność podejmowania racjonalnych decyzji i często przeszkadza w prawidłowym oszacowaniu ryzyka sytuacji podczas kontaktów seksualnych.Ludzie mają prawo do:

1. Wiedzy na temat seksu i własnej seksualności.


2. Poznania podstawowych faktów na temat HIV/AIDS.
3. Wiedzy, jak chronić się przed zakażeniem.
4. Wiedzy, jak można okazać medyczne, emocjonalne i psychologiczne wsparcie osobom zakażonym.
5. Wiedzy jak ochronić rodzinę przed HIV.

Prewencja jest kluczem do obniżenia liczby infekcji i w konsekwencji pokonania AIDS. Ludzie nie będą siebie chronić, jeśli nie będą znać faktów na temat HIV i AIDS. Najlepiej byłoby poznać te fakty, zanim zacznie się aktywność seksualną, a informacja powinna być dostarczana w sposób ciągły. W pewnym momencie życia większość osób będzie aktywna seksualnie i ta kampania jest skierowana właśnie do nich.

Przed HIV, a w konsekwencji przed AIDS, można przecież się ochronić. Potrzebna jest do tego wiedza oraz wynikająca z niej zmiana zachowań. Wzmocnienie umiejętności, które już są, lub nauczenie się nowych.

Tegoroczna kampania adresowana jest do kobiet i mężczyzn będących w związku (lub o nim myślących), aktywnych seksualnie. Celem kampanii jest ograniczenie zakażeń HIV na drodze kontaktów seksualnych u osób o heteroseksualnej orientacji (obecnie jest to na świecie główna droga zakażenia). W czasie kampanii będziemy zachęcać do rozmowy:"Porozmawiajcie o sobie, o seksualności, o swoim i partnera bezpieczeństwie.",
"Wykonaj test na HIV. Poznaj swój status serologiczny i zapytaj partnera,
jaki jest aktualny wynik jego testu!!".
"Stosujcie się do zasad bezpieczniejszego seksu".

Grażyna Konieczny
Społeczny Komitet ds. AIDS

Pobieranie 20.65 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna