Niewydolność krążenia u dzieci Niewydolność krążeniaPobieranie 22.98 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar22.98 Kb.
Materiał pochodzi ze strony:

www.ratownictwo.ovh.org

Niewydolność krążenia u dzieci
Niewydolność krążenia jest to stan, w którym ilość krwi dostarczanej przez serce nie wystarcza na zaspokojenie całości metabolicznych potrzeb organizmu. Serce nie może utrzymać właściwego rzutu niezbędnego do zaopatrzenia organizmu w tlen (upośledzenie kurczliwości mięśnia sercowego).
Przyczyny niewydolności krążenia:

 • Wady serca wrodzone i nabyte (po zabiegach kardiochirurgicznych).

 • Nadmierne obciążenia płynami związane z chorobami nerek, schorzeniami endokrynologicznymi.

 • Nadmierne obciążenie serca (nadciśnienie, zwężenie aorty).

 • Krdiomiopatia przerostowa, zwłaszcza ze zwężeniem drogi odpływu.

 • Zaburzenia czynności mięśnia sercowego spowodowane zwyrodnieniem, zapaleniem i niedotlenienie mięśnia sercowego.

 • Zaburzenia rytmu serca (w przebiegu wad serca, w zaburzeniach elektrolitowych: hypokaliemia, hyperkaliemia, niedobory magnezu, hypotermia przy spadku temperatury do 30o - migotanie komór; hypotermia złośliwa).


Najczęstsze przyczyny niewydolności krążenia:


Objawy kliniczne niewydolności krążenia:

 • złe samopoczucie, osłabienie kondycji (starsze dzieci),

 • szybkie męczenie się,

 • tachykardia > 130 u niemowląt, a u dzieci po 3 roku życia > 110 uderzeń/min (przyśpieszona akcja serca spowodowana niedotlenieniem),

 • duszność ze spłyceniem i przyśpieszeniem oddechów > 50/min,

 • u dzieci starszych skóra blada u niemowląt marmurkowa,

 • nadmierna potliwość,

 • ochłodzenie dystalnych części ciała,

 • słabo wyczuwalne tętno na obwodzie,

 • poszerzenie żył szyjnych,

 • osłuchowo nad polami płucnymi słychać rzężenia,

 • zwiększenie pobudliwości, rozdrażnienie (wynik pobudzenia adrenergicznego),

 • spadek ciśnienia tętniczego i jego amplitudy,

 • obrzęki kończyn dolnych – starsze dzieci,

 • powiększenie wątroby i śledziony,

 • powiększenie wątroby charakterystyczne dla niemowląt,

 • wstrząs kardiogenny.

Niewydolność krążenia u dzieci, ze względu na niedojrzałość tego układu, jest stanem bardzo dynamicznym.


Ogólne zasady leczenia niewydolności krążenia:

 • Tlenoterapia - 100% tlenu, drogą jaką wymaga stan pacjenta (maska, wąsy, namiot tlenowy, intubacja, oddech zastępczy),

 • Podanie diuretyków – Furosemid 0,5-1 mg/kg m.c. im lub iv,

 • Bilans wodny, ograniczenie płynów,

 • Poprawa siły skurczu mięśnia sercowego (naparstnica, katecholaminy- dopamina, adrenalina, dobutamina; digoksyna – szybkie wypełnienie 0,0-4-0,08 mg/kg m.c potem dawka mniejsza w zależności od stanu),

 • Podanie środków uspokajających lub narkotycznych środków p/bólowych morfina

0,1 mg/kg m.c,

 • Opanowanie gorączki, środki p/gorączkowe, okłady,

 • Ułożenie dziecka w wygodnej pozycji pozycja wysoka pod kątem 20-30o,

 • Monitorowanie funkcji życiowych,

 • Leczenie przyczynowe.


Zapalenie mięśnia sercowego spowodowane jest najczęściej przez wirusy (koksaki B), bakterie, grzyby

Dochodzi do uszkodzenia komórek mięśnia sercowego które doprowadza do martwicy mięśnia sercowego.


Powikłania: kardiomiopatie
Podstawowe badania:


Leczenie objawów niewydolności mięśnia sercowego: diuretyki, katecholaminy i enkorton

1 mg/kg m.c
 • U niemowląt i małych dzieci towarzyszy temu posocznica, sepsa spowodowana zakażeniem bakteryjnym.


Wstrząs
Wstrząs jest to stan kliniczny, którego podstawą są zaburzenia perfuzji na poziomie tkanek i komórek. Jest to deficyt tlenowy.


 • Deficyt tlenowy na poziomie komórki jest bezpośrednią przyczyną zaburzeń metabolizmu. Przemiana materii przechodzi na tory reakcji beztlenowych co prowadzi do gromadzenia się kwaśnych metabolitów tych reakcji i narastania objawów kwasicy metabolicznej. Kwasica metaboliczna uszkadza narządy. W procesie wstrząsu obserwuje się wytwarzanie metabolitów reakcji zapalnej SIRS.
 • Głównym celem terapii p/wstrząsowej jest poprawa utlenienia tkanek i komórek.

 • Dostawa tlenu do komórek obwodowych zależy od dwóch czynników: zawartości tlenu we krwi o raz rzutu serca.


Wydolność serca określają:

 • Rzut serca – objętość krwi jaką wyrzuca lewa komora serca w ciągu 1 minuty. Zależy od akcja serca oraz objętości wyrzutowej.


Objętość wyrzutowa serca zależy od 3 czynników:

  • obciążenie wstępne preload (zależne od objętości i ciśnienia późnorozkurczowego w komorach)

  • kurczliwość mięśnia sercowego

  • obciążenie następcze afterload (zależne od ciśnienia i objętości krwi w komorach w momencie otwierania zastawek ujść tętniczych)


Rodzaje wstrząsów:

   • wstrząs hypowolemiczny

   • wstrząs kardiogenny

   • wstrząs septyczny

Wstrząs hypowolemiczny


Jest efektem zmniejszenia ilości krwi napływającej do prawej komory serca.
Wstrząs hypowolemiczny powstaje w wyniku:

 • ciężkiego odwodnienia organizmu: biegunki, wymioty, choroby nerek z nadmierną produkcją moczu, ketokwasica w cukrzycy,

 • krwotoki zewnętrzne lub wewnętrzne,

 • wtórne rozszerzenie łożyska naczyniowego,

 • zmniejszenie objętości krwi krążącej

 • zmniejszenie ilości osocza: w rozległych oparzeniach, niedrożności przewodu pokarmowego.

Histamina – powoduje popuszczenia naczyń włosowatych.


Objawy wstrząsu hypowolemicznego:

 • wzrost tętna

 • tachykardia

 • ochłodzenie dystalnych części kończyn

 • brak tętna lub słabo wyczuwalne

 • wydłużony czas wypełnienia łożyska naczyniowego; norma 3 sek.

 • obniżenie ciśnienia centralnego żylnego

 • spadek diurezy

 • spadek objętości wyrzutowej serca


Objawy kompensacji wstrząsu:

 • spadek ciśnienia

 • kwasica metaboliczna

 • anuria

 • zaburzenia świadomości aż do śpiączki włącznie

 • głębokie zaburzenie perfuzji

 • uaktywnienie reakcji zapalnej SIRS

 • uszkodzenie wielonarządowe


Wstrząs kardiogenny


Jest efektem upośledzenia perfuzji tkanek obwodowych spowodowane zaburzeniami rytmu serca lub jego funkcji mechanicznych (zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego).
Przyczyny wstrząsy kardiogennego:

 • u dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych

 • zaburzenia mięśnia sercowego

 • zatrucia lekami

 • zapalenie mięśnia sercowego

 • tamponada serca

 • kardiomiopatiie wrodzone

 • ciężkie wady serca

 • kwasica, hipotermia, hipoglikemia


Objawy wstrząsu kardiogennego:

 • tachykardia

 • oziębienie dystalnych części kończyn

 • słabo wyczuwalne tętno

 • zaburzenia świadomości

 • rozszerzenie żył szyjnych

 • rzężenia nad płucami

 • obrzęk płuc

 • wzrost OCŻ

 • obniżony rzut sercaWstrząs septyczny (hypowolemiczny + krwotoczny)

Przyczyną wstrząsu septycznego są drobnoustroje chorobotwórcze (bakterie, wirusy, grzyby) oraz produkowane przez nie egzo- i endotoksyny.


Objawy wstrząsu septycznego:

 • Takie same jak we wstrząsie hypowolemicznym. Na skutek wydzielania toksyn bakteryjnych następuje rozszerzanie łożyska naczyniowego, spadek ciśnienia, zmniejszenie rzutu serca.


Leczenie wstrząsu:

 • zapewnić dostęp do żyły (najlepiej dwa)

 • wypełnienie łożyska płynami: krystaloidy (NaCl, płyny Ringera), koloidy (albuminy, koloidy syntetyczne- dekstrany)

 • jeśli występują krwotok – przetaczanie masy erytrocytarej

 • tlenoterapia bierna lub intubacja

 • poprawa pracy mięśnia sercowego

 • poprawa rzutu serca – katecholaminy endogenne: adrenalina 0,04-0,3 μg/kg min, noradrenalina, dopamina 0,5-2 μg/kg min. w razie potrzeby dawka większa, dobutamina 2-20 μg/kg min.

 • sterydy - 100 mg Hydrokortyzonu potem we wlewie ciągłym 3 mg/kg min® 2006 AŁ
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna