Nordic Walking Park „Gmina Słomniki” to sieć tras do uprawiania nordic walkingu, wytyczonych na obszarze działania Stowarzyszenia lgd „Jurajska Kraina”Pobieranie 4.99 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar4.99 Kb.
Nordic Walking Park „Gmina Słomniki”
Nordic Walking Park „Gmina Słomniki” to sieć tras do uprawiania nordic walkingu, wytyczonych na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Jurajska Kraina”. W skład Parku wchodzą 3 trasy: zielona – pętla o długości 3,4 km; czerwona – pętla o długości 6,2 km i czarna – pętla o długości 9,9 km. Wejście na trasy zlokalizowane jest w punkcie edukacyjnym Nadleśnictwa Miechów w miejscowości Goszcza. Trasy poprowadzone są gruntowymi duktami oraz leśnymi ścieżkami. Na trasach zamontowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania oraz punkty pomiaru tętna. Trasy posiadają punkty wspólne i pokrywają się na pewnym odcinku. Umożliwia to dowolne wydłużanie lub skracanie przejść albo zmianę kierunku marszu. Oferta skierowana jest zarówno do entuzjastów nordic walkingu, jak i do biegaczy, rowerzystów czy narciarzy biegowych. Bliźniacze Nordic Walking Parki wytyczono w ramach Projektu Współpracy pn. „Nordic Walking Park na Jurze” na obszarze działania LGD „Jurajska Kraina” i LGD „Zdrój”. Pięć pozostałych Nordic Walking Parków zlokalizowano na terenie Gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Skała i Sułoszowa. Łączna długość wszystkich sześciu Parków wraz ze szlakami łącznikowymi, które tworzą „Nordic Walking Park na Jurze” wynosi niespełna 200 kilometrów tras. Nordic Walking Park „Gmina Słomniki” połączono szlakiem łącznikowym umożliwiającym przejście na trasy sąsiedniego Nordic Walking Park „Gmina Iwanowice”.
Słomniki Commune Nordic Walking Park

Słomniki Commune Nordic Walking Park is a network of routes marked out in the area of the operation of the Local Action Group ‘The Land of Jura’ Association. The park includes two routes: green – a 3.4km loop, red – a loop of 6.2km and black – a 9.9km loop. The starting point is located in the educational centre of Miechów Forestry Inspectorate in the village of Goszcza. The routes are marked out along pavements, tarmac and dirt roads and forest footpaths. The routes constitute a network of intersecting or overlapping loops of different lengths. This enables unlimited prolonging or shortening and changing the direction of the walks. The routes are marked with information boards containing information about basic physical exercises and with pulse measurement points which enable monitoring the pulse. The proposition is aimed not only at Nordic walking enthusiasts, but also at other sports’ lovers, such as runners, cyclists or Nordic skiers. The sister Nordic Walking Parks were marked out as part of the 'Nordic Walking Park in Jura' Cooperation Project in the area of operation of the LAG ‘The Land of Jura’ Association and LAG 'Spring'. The other five Nordic walking parks are located in the communes of Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Skała and Sołuszowa. The total length of the routes in all six parks equals almost 200km. Słomniki Commune Nordic Walking Park is connected with the neighbouring Iwanowice Nordic Walking Park by means of a connecting route.

Pobieranie 4.99 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna