Notatka Sygnalna z dnia 14 września, 2009 r. I. Sytuacja na rynku krajowymPobieranie 224.82 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar224.82 Kb.Członek COCERAL i FEFAC
Notatka Sygnalna

z dnia 14 września, 2009 r.

I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM

W minionym tygodniu, notowania cen skupu zbóż paszowych (z wyjątkiem kukurydzy) nie uległy większym zmianom w stosunku do cen sprzed tygodnia. Realne ceny skupu pszenicy paszowej to poziom 440-450 PLN/t, po niższych cenach można jedynie kupić małe partie ziarna od drobnych dostawców. Ceny pszenżyta kształtują się od 330 PLN/t do 350 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Ceny jęczmienia paszowego to także poziom 330-350 PLN/t. Śladowy jest skup żyta i kukurydzy.

Niektóre wytwórnie pasz zaczynają już sondować rynek kukurydzy, oferując ceny na poziomie 450-460 PLN/t za tegoroczne ziarno, które powinno zacząć pojawiać się na rynku po 15 września.
Według notowań giełdowych, w piątek 11/09 ceny pszenicy konsumpcyjnej w ofertach sprzedaży na giełdach towarowych (w zależności od lokalizacji) kształtowały się w przedziale 455-475 PLN/t (455-475 PLN/t przed tygodniem), a ceny pszenicy paszowej – 430-440 PLN/t (430-440 PLN/t). Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego zawierały się w przedziale 290-300 PLN/t (290-300 PLN/t), jęczmienia paszowego – 320-330 PLN/t (320-330 PLN/t), a kukurydzy – 510-530 PLN/t (560-590 PLN/t) (wszystkie ceny loco magazyn sprzedającego).
W kraju siewy rzepaku ozimego zostały praktycznie zakończone. Zapotrzebowanie na nasiona wzrosło na podstawie czego można oceniać, iż wbrew wcześniejszym deklaracjom rolnicy nie odwrócili się od produkcji rzepaku. W chwili podejmowania decyzji o uprawach, opłacalność produkcji rzepaku była wyższa niż w przypadku zbóż.
Posłowie z sejmowej komisji rolnictwa wystosowali w miniony piątek dezyderat do premiera Donalda Tuska w sprawie drastycznie niskich cen skupu zbóż. Ich zdaniem, sytuacja na tym rynku jest tragiczna, dlatego domagają się podjęcie działań, które go ustabilizują.

W opinii posłów, rolnicy sprzedając ziarno poniżej kosztów produkcji nie będą mieli pieniędzy na zasianie upraw w przyszłym roku. Jak mówili w piątek podczas posiedzenia komisji, jedną z przyczyn dramatycznej sytuacji na tym rynku jest zbyt małe wykorzystywanie zbóż na biopaliwa.

Zbiory w Polsce i na świecie są wysokie, co przekłada się na niskie ceny skupu ziarna. Ponadto w naszym kraju znacznie spadła produkcja tuczników, a zboża w dużym stopniu wykorzystywane są do karmienia tych zwierząt - tłumaczył wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak. Jak podkreślił wiceminister, resort rolnictwa nie ma możliwości interwencji na rynku zbóż. Może jedynie podejmować takie działania, na które zgadza się Komisja Europejska. Dlatego - jak przypomniał Ławniczak - minister rolnictwa Marek Sawicki zwrócił się do KE o uruchomienie eksportu do krajów trzecich zbóż z dopłatą, czasowe wstrzymanie importu zbóż do krajów UE, a także wcześniejsze rozpoczęcie skupu interwencyjnego (zgodnie z unijnymi przepisami skup rozpoczyna się 1 listopada). KE na razie nie podjęła decyzji w tych sprawach.

Jedną z możliwości "zdjęcia" z rynku nadwyżek zboża będzie zakupienie 150 do 200 tys. ton ziarna w ramach unijnego programu pomocy dla ludności najuboższej. Taki program ma być zatwierdzony przez KE do końca września - powiedział wiceminister.

Dodał, że resort rolnictwa podejmuje także inne działania, by pomóc rolnikom. M.in. minister wystąpił z wnioskiem do ministra gospodarki o uzupełnienie rezerw państwowych "do poziomu zapewniającego bezpieczeństwo żywnościowe Polski". Chodzi o skup zbóż na zapasy państwowe, którymi dysponuje Agencja Rezerw Materiałowych. Wiceminister nie ujawnił, ile ziarna trafiłoby do magazynów ani kiedy skup się rozpocznie.

W celu poprawy sytuacji na rynku resort chce również przeznaczyć nadwyżki ziarna na cele energetyczne. Jak zaznaczył Ławniczak ma to być zboże, które nie nadaje się na cele konsumpcyjne, np. zanieczyszczone mykotoksynami (substancjami wytwarzanymi przez grzyby). Dlatego minister wystąpił do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z zapytaniem, czy spalanie zboża można tratować jako uzyskiwanie energii odnawialnej, co zachęciłoby elektrownie do wykorzystywania ziarna na ten cel.

Stabilizacji na rynku ma sprzyjać także skup prowadzony przez państwową spółkę Elewarr. Firma ta ma w tym roku kupić ponad 200 tys. ton ziarna. Udostępnia ona także swoje magazyny rolnikom do przechowywania zbóż. Jak zaznaczył przewodniczący Rady Nadzorczej Elewarru Lucjan Zwolak, spółka kupuje zboże po cenach rynkowych; dotychczas skupiła 150 tys. ton zbóż i rzepaku.

II. CENY ZBÓŻ, SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE CBOT

Miniony tydzień przyniósł dalsze spadki notowań cen pszenicy na giełdach amerykańskich. Na giełdzie w Chicago, cena pszenicy SRW w kontrakcie najbliższym (wrzesień 2009) spadła o 0,5% do poziomu 162,3 USD/t. Korektę cen zanotowano także w przypadku pszenicy HRW na giełdzie w Kansas City, gdzie cena pszenicy w kontrakcie najbliższym spadła o 2,2% do poziomu 171,5 USD/t. Niska konkurencyjność amerykańskiego ziarna w eksporcie oraz dalszy wzrost szacunków zbiorów zbóż w sezonie 2009/10 powodują utrzymywanie się spadków cen na giełdach w USA. Amerykańskie Ministerstwo Rolnictwa USDA we wrześniowej ocenie bilansowej (która ukazała się w miniony piątek) co prawda pozostawiło wielkość tegorocznych zbiorów pszenicy i zapasów tego ziarna na koniec bieżącego sezonu w USA na poziomie niezmienionym w stosunku do ocen z sierpnia br., ale po raz kolejny podniosło wielkość światowych zbiorów pszenicy z 659,3 mln ton przewidywanych w sierpniu br. do 663,7 mln ton. Ponadto, wielkość światowych zapasów pszenicy na koniec sezonu 2009/10 została zwiększona ze 183,6 mln ton do 186,6 mln ton.

W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na unijnym rynku także osłabły. W piątek 11/09, cena pszenicy (kontrakt listopadowy) na giełdzie w Paryżu spadła o 4,6% w stosunku do ceny sprzed tygodnia oraz o około 8% w stosunku do ceny sprzed miesiąca i wyniosła 120,00 EUR/t. Na giełdzie LIFFE w Londynie, na przestrzeni ostatniego tygodnia cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (listopad 2009) obniżyła się o 3,4% do 92,25 funtów/t. Spadek cen pszenicy na unijnym rynku był ponownie konsekwencją dalszej korekty cen tego zboża na rynku amerykańskim, a także ponownego zwiększenia przez USDA wielkości tegorocznych zbiorów pszenicy w UE-27 o 2 mln ton do poziomu 138,5 mln ton. USDA zwiększyło także wielkość zapasów pszenicy w UE-27 na koniec sezonu 2009/10 z 15,4 mln ton ocenianych w sierpniu do 17,2 mln ton.
W minionym tygodniu, notowania cen soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (wrzesień 2009) nieznacznie wzrosły, ale w pozostałych kontraktach obniżyły się. Utrzymujące się korzystne warunki pogodowe w głównych regionach uprawy soi w USA wskazują, iż tegoroczne plony i zbiory soi w tym kraju mogą być jeszcze wyższe od prognoz. Według wrześniowych ocen USDA, tegoroczne zbiory soi w USA wyniosą 88,3 mln ton, czyli o 1,3 mln ton więcej niż przewidywano przed miesiącem. Światowe zbiory soi przewidywane są na 244 mln ton, tj. o 2 mln ton więcej od sierpniowych prognoz.
Na dzień 6 września br., unijne zapasy interwencyjne zbóż (łącznie ze zbożem pozostałym z poprzedniego sezonu) wynosiły 1555 tys. ton, w tym 923 tys. ton jęczmienia, 555 tys. ton kukurydzy oraz 77 tys. ton pszenicy. Tym samym całość ziarna zaoferowanego w ramach unijnego skupu interwencyjnego w sezonie 2008/09 została przejęta na zapasy.
III. SEGMENT MŁYNARSKI

(Dane za okres 31.08 – 06.09.2009)

(Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)


Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się

następująco (w makroregionach):


- Region Centralno – Wschodni - 478,00 ( tydzień temu 467,00 zł/t)

- Kujawsko – Mazurski - 470,00 ( 491,00 zł/t)

- Południowy - 456,00 ( 466,00 zł/t)

- Śląski - 499,00 ( 530,00 zł/t)

- Zachodni - 495,00 ( 496,00 zł/t)
Średnia cena 479,60 zł/t - spadek (tydzień temu 490,00 zł/t)


Uwaga:

Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach

skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych.
Ceny zbóż:

Giełdy towarowe ceny transakcyjne zł/t

- pszenica konsumpcyjna

- 14% białka 500-520
- 12% białka 420-465

- pszenica paszowa 350-400

- żyto konsumpcyjne 250-300

- żyto paszowe 220-250


- żyto gorzelniane 180-220

Niewielu chętnych jest na jęczmień oraz pszenżyto. Zupełnie nie ma chętnych na owies, który jest teraz bardzo tani. Tona kosztuje od 150 do 230 złotych. Zdaniem maklerów to zboże ze względu na możliwość wykorzystywania go w celach energetycznych powinno mieć znacznie wyższa cenę.
(TVP redakcja rolna)

IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO

(Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 31.08 - 06.09.2009)

w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia)

1. Średnie ceny skupu:

drobiu: a) brojler kurzy: 3,456 zł/kg (- 2,7)

b) indyk 4,664 zł/kg (- 2,1)


trzoda:

półtusze wieprzowe wg EUROP 6,239 zł/kg (- 0,70)


2. Średnie ceny zbytu:

drób świeży:

a) kurczak 6,276 zł/kg (- 0,7)

b) indyk 7,535 zł/kg (+ 0,8)


półtusze wieprzowe 6,959 zł/kg (- 0,3)


V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH
(Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 31.08-06.09.2009)

(w nawiasach – procentowa zmiana w ciągu tygodnia)


- Cena zakupu (średnia krajowa)

- nasiona rzepaku 1.119,00 zł/t (- 0,3)

- Cena sprzedaży (średnia krajowa)

- olej rzepakowy rafinowany 2.784,00 zł/t (+ 1,7)

- śruta rzepakowa 481,00 zł/t (+ 6,4)
- makuch rzepakowy 515,00 zł/t (+ 2,2)


VI. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przetargi:

W „Notatce Sygnalnej z dnia 29 czerwca, 2009 r.” informowaliśmy o ogłoszonym

przetargu na odsprzedaż węgierskiej kukurydzy ze zbiorów poprzedzających zbiory

w roku gospodarczym 2007/2008 z magazynów interwencyjnych - RozporządzenieKomisji (WE) nr 553/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.

Przetarg w dniu 10 września, 2009 r.


Nie zgłoszono żadnych ofert.

Następny przetarg w dniu 24 września, 2009 r.


2) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 24 – 30.08.2009 r.

(opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej)
Kurs EUR = 4,1680 PLN
Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza paszowa

PLN/t €/t PLN/t €/t PLN/t €/t PLN/t €/tBułgaria

413

99
Estonia

338

71
Estonia

296

71
Słowenia

396

95

Rumunia

434

104
Rumunia

346

83
Słowacja

307

74
Węgry

399

96

Litwa

439

105
Litwa

355

85
Litwa

311

75
Austria

448

108

Łotwa

449

108
Słowacja

355

85
Rumunia

323

78
Słowacja

460

110

Węgry

450

108
Czechy

377

91
Łotwa

332

80
Grecja

481

115

Niemcy

467

112
Węgry

378

91
Czechy

333

80
Czechy

502

120

Estonia

469

112
Bułgaria

378

91
Polska

340

82
Rumunia

516

124

Grecja

469

113
Łotwa

379

91
Bułgaria

357

86
Francja

521

125

Czechy

475

114
Austria

396

95
Węgry

379

91
Włochy

531

128

Słowacja

490

118
Polska

422

101
Austria

383

92
Niemcy

537

129

Polska

497

119
Niemcy

443

106
Niemcy

390

94
Belgia

579

139

Francja

502

120
UK

465

112
Francja

415

100
Polska

595

143

Belgia

529

127
Belgia

475

114
UK

415

100
Portugalia

619

149

Dania

532

128
Holandia

485

116
Belgia

433

104
Hiszpania

631

151

Austria

552

133
Irlandia

503

121
Holandia

433

104
UE

515

124

Włochy

554

133
Dania

510

122
Dania

456

110

UK

568

136
UE

413

99
Grecja

465

112

Hiszpania

592

142
Irlandia

480

115

Portugalia

599

144
Włochy

507

122

Słowenia

605

145
Portugalia

521

125

UE

504

121
Hiszpania

541

130

UK

401

96

3) Z dniem 8 kwietnia br. Agencja Rezerw Materiałowych rozpoczęła sprzedaż zbóż

w systemie przetargowym na Internetowej Giełdzie Towarowej (IGT)

a) Od dnia 3 września br. nie ma żadnych przyszłych sesji
VII. INFORMACJE PASZOWE

WARSZTATY ORGANIZOWANE PRZEZ IZBĘ I ASA

Izba Zbożowo-Paszowa oraz American Soybean Association organizują w dniu 24 września br. (czwartek) warsztaty pt: „Jakość śruty sojowej w świetle najnowszych danych analitycznych i żywieniowych”.

Warsztaty odbędą się w Warszawie w Hotelu Hyatt Regency Warsaw, a głównymi tematami będą:


 • najnowsze dane nt. aminokwasów w śrucie sojowej i innych wysokobiałkowych surowcach paszowych

 • charakterystyka chemiczna, jakość białka i wartość pokarmowa śrut sojowych dostępnych na rynku europejskim

 • wartość ekonomiczna energii strawnej i aminokwasów strawnych w śrutach sojowych pochodzących z różnych krajów świata w nowoczesnych recepturach paszowych.

Uczestnctow w warsztatach jest bezpłatne. Zgłoszenia osób zainteresowanych prosimy przekazywać do biura Izby (p. Anna Zymerman; fax: 022 33 10 802; e-mail: anna_zymerman@aster.pl lub do ASA – IM Polska (p. Jerzy Kosieradzki; e-mail: jerzywk@it.com.pl).


!!! Serdecznie zapraszamy!!!


 1. UE – Zmiany prawa paszowego, złagodzenie zasad oznakowania pasz

Rozporządzeniem PE i Rady WE/767/2009 z 13 lipca 2009 Unia ujednoliciła zasady wprowadzania na rynek i stosowania pasz w tym oznakowanie zmieniając rozporządzenie WE/1831/2003 PE i Rady. Pierwotnie KE jeszcze w marcu 2008 r. zaproponowała zmiany prawa paszowego idące w kierunku złagodzenia zasad autoryzacji oraz oznakowania pasz. Jeszcze dnia 3 lutego 2009 r. PE zaaprobował te zmiany, które polegają na konsolidacji, rewizji oraz unowocześnieniu 10 rozporządzeń. Dnia 22 czerwca br. Rada Rolna zaaprobowała wcześniejsze ustalenia zmian, a rozporządzenie ukazało się 1 września br. w Dzienniku Urzędowym UE.

Przepisy uwzględniają prawa konsumentów do informacji oraz producentów do praw własności intelektualnej oraz mają dalej zapobiegać skandalom jak afera obecności dioksyn czy innych szkodliwych zanieczyszczeń w paszach. Została wprowadzona lista składników od największej ilości do najmniejszej podobne jak przy oznakowaniu artykułów spożywczych. W przypadku, gdy odsetki wagowe materiałów paszowych dodanych do mieszanek nie są podane na etykiecie producenci będą mieli obowiązek podania na żądanie konsumenta danych ilościowych z zachowaniem 15% marginesu dokładności, bez naruszenia praw własności intelektualnej.

Zatem prawo do odmowy ujawnienia danych konsumentom zastąpiono klauzulą w myśl której, informacje należy podawać bez naruszenia praw własności intelektualnej. W razie zagrożenia zdrowia ludzi czy zagrożenia środowiska władze państwowe byłyby zobligowane do dostarczenia dodatkowych informacji o które pyta klient, pod warunkiem ich poufności. W razie reklamacji informacji marketingowych firm dot. wartości odżywczych pasz państwo członkowskie może się zwrócić do KE o wyjaśnienia, a jeśli to konieczne ta zwróci się do EFSA o opinię. Powstanie katalog dodatków paszowych (rozdział 5) oraz obowiązek powiadamiania o zastosowanych nowych składnikach nie obecnych w europejskim katalogu dodatków paszowych. Powiadamianie to nie będzie jednak powiązane z katalogiem, który ma zatwierdzać KE. W nowej ustawie znalazła się lista składników produktów zabronionych w paszach, co praktycznie stosuje się od 2004 r. jak np. opakowania, ścieki, opakowania po zużytych produktach rolno-spożywczych albo odpadki z gospodarstw domowych (załącznik III). Zmiany są krokiem ku uproszczeniu i modernizacji oznakowania oraz poprawią marketing pasz. Rozporządzenie wchodzi w życie 21 września 2009 r., ale stosuje się je dopiero o 1 września 2010 roku. Internet: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ: L: 2009:229: SOM: PL: HTML(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Agra Facts)


VIII. INNE INFORMACJE


 1. Konferencja zbożowa w Londynie

Brytyjska agencja HGCA organizuje jak co roku jednodniową konferencję pt: „Przegląd rynku zbożowego”. Miejsce i czas konferencji to Londyn, 6 października 2009 r.

W programie m.in. prezentacje:


  • Rynek zbożowy 2009/2010 – czy czeka nas normalny rok?

  • Morze Czarne – rosnąca konkurencja

  • Światowy wyścig o bezpieczeństwo żywnościowe

Koszt uczestnictwa £ 128 (rejestracja przed 15/09/2009) lub £ 160 (rejestracja późniejsza). Opłata obejmuje uczestnictwo, dokumentację oraz obiad w miejscu konferencji.

Więcej szczegółów na stronie www.hgca.com lub pod telefonem 0044-247-647-8726. Formularz zgłoszeniowy mamy również w Izbie do udostępnienia wszystkim zainteresowanym.

 1. Krajowe Forum Zbożowe

W dniu 3 września 2009 roku w Gmachu MRiRW w Warszawie odbyło się Krajowe Forum Zbożowe zorganizowane przez Marka Sawickiego – Ministra Rolnictwa z inicjatywy Krajowej Rady Izb Rolniczych. W spotkaniu tym uczestniczyli Prezes Jadwiga Rothkaehl. i Prezydent Adam Tański.

Spotkanie to miało być poświęcone omówieniu aktualnej sytuacji na rynku zbożowym w Polsce oraz okazją do wymiany informacji przez przedstawicieli wszystkich uczestników rynku zbożowego. Zostało jednak zdominowane przez dyskusję polityczną, której głównymi tematami stało się wypominanie Ministrowi zaniedbań w określonych działaniach (głównie w zakresie ustawy o biopaliwach) oraz zgłaszanie żądań w zakresie podejmowania natychmiastowych – czasami zupełnie nierealnych – działań zmierzających do podniesienia ceny zbóż na rynku krajowym. Jednym ze zgłaszanych do Ministra Rolnictwa postulatów jest umożliwienie – poprzez zmianę zapisów prawa – wykorzystywania ziarna zbóż na cele energetyczne tj. spalanie go w elektrociepłowniach. Wywołało to dyskusję dotyczącą strony moralnej spalania ziarna zbóż w sytuacji gdy w wielu krajach świata panuje głód. Rolnicy w Polsce nie potrafią - lub nie chcą - zaakceptować obecnej sytuacji, w której cena ziarna zbóż na rynku polskim dyktowana jest przez rynek unijny i światowy, gdyż Polska jest zbyt małym uczestnikiem tego rynku aby samodzielnie kreować ceny tego produktu.


 1. UE: eksport pszenicy ponad 3,5 mln ton

W ostatnim tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla 671 tys. ton pszenicy miękkiej,

co podnosi ilość tego gatunku wyeksportowaną w bieżącym sezonie handlowym do

3,53 mln ton. Pszenica sprzedaje się jednak trudniej niż w poprzednim sezonie.

W analogicznym okresie sezon wcześniej wysokość przyznanych licencji dla pszenicy opiewała na 4,3 mln ton.

Łącznie w tym sezonie marketingowym UE zezwoliła na wywóz 4,3 mln ton ziarna zbóż

wobec 6,3 mln ton w tym samym okresie ubiegłego sezonu.

Dotychczasowy import zbóż osiągnął 2 mln ton w stosunku do 3,1 mln ton w analogicznym okresie poprzedniego sezonu.(Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Reuters) 1. Węgry zwrócą się do KE o zgodę na skup 500 tys. Ton kukurydzy

Węgry zamierzają wystąpić do Komisji Europejskiej z prośbą o zezwolenie na skup

interwencyjny 500 tysięcy ton kukurydzy z tegorocznych zbiorów, prognozowanych na

ok. 8 mln ton -poinformował węgierski minister rolnictwa.Minister uzasadnia wniosek obecną, trudną sytuacją rynkową. Nadal istnieje prawna możliwość uruchomienia skupu interwencyjnego kukurydzy pomimo wyznaczenia zerowego pułapu w skupie tego gatunku w bieżącym sezonie. W negocjacjach dotyczących stopniowego zniesienia skupu interwencyjnego kukurydzy Węgry zastrzegły ewentualność przywrócenia skupu, dlatego mówi się o wyzerowaniu pułapu w skupie, a nie o całkowitym zniesieniu mechanizmu. Wydaje się, że w tym sezonie realia rynkowe uzasadniają powrót do skupu interwencyjnego tego gatunku. Decyzja ta leży w gestii Komisji Europejskiej.

(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Reuters)
5) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( FOB porty M. Czarnego, spot)


Wyszczególnienie

Warunki

Cena w USD/t

Dwutyg. zm.

Tyg. zmiana

Cena zł/t
dostawy

26-sie-09

2-wrz-09

9-wrz-09

cen w %

cen w %

9-wrz-09

Pszenica konsumpcyjna


3 kl. (min. 12% białka)

FOB

160,0

161,5

160,0

0,0

-0,9

458,4

Pszenica konsumpcyjna


4 kl. (min. 11% białka)

EXW

116,0

114,5

116,5

0,4

1,7

333,8

Pszenica paszowa

EXW

97,0

96,0

98,5

1,5

2,6

282,2

Jęczmień paszowy

FOB

132,5

131,0

127,5

-3,8

-2,7

365,3

Słonecznik

FOB

327,5

327,5

327,5

0,0

0,0

938,3

Olej słonecznikowy

FOB

760,0

752,5

735,0

-3,3

-2,3

2105,8

Słonecznik

EXW

279,5

275,5

278,5

-0,4

1,1

797,9

Źródło: Reuters, bd. - brak danych


1 USD =

2,87
IX. INFORMACJE PRASOWE

1) Dopłaty do roślin strączkowych

65 Euro do hektara mają wynosić od przyszłego roku dopłaty do produkcji roślin strączkowych. To pomysł na przynajmniej częściowe zastąpienie importowanych transgenicznych pasz. Ale zdaniem ekspertów na niewiele się to zda.
Na polskich polach uprawy roślin strączkowych i motylkowych są wciąż rzadkością. Ale rząd chce to zmienić i zachęcić do siania bobiku, łubinu czy koniczyn. O pomoc mogliby się ubiegać rolnicy składający w przyszłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie. Czekamy jeszcze tylko na zgodę Komisji Europejskiej.
Marek Sawicki – Minister Rolnictwa: W tej sprawie zwróciliśmy się oczywiście do Komisji, ale raczej jest to tylko i wyłącznie wniosek formalny i nie sądzę, żeby Komisja stosowała jakiekolwiek ograniczenia.
Zdaniem przedsiębiorców to dobry pomysł, a przemysł paszowy będzie zainteresowany polskimi wysokobiałkowymi paszami. Jest tylko jedno ale. Adam Tański – Izba Zbożowo-Paszowa: Polskie rośliny strączkowe mogą odegrać większą rolę w produkcji krajowego białka paszowego ale pod warunkiem znacznego zwiększenia ich produkcji i wyhodowania odmian wolnych od składników szkodliwych, które ograniczają lub nawet eliminują stosowanie obecnych odmian do produkcji pasz.
Zdaniem Izby Zbożowo-Paszowej dzięki wsparciu finansowemu rośliny strączkowe i motylkowe mogą zastąpić maksymalnie 10% pasz powstałych na bazie transgenicznych śrut.
(TVP redakcja rolna)

2) 35 mln zł ma kosztować realizacja programu uprawy roślin strączkowych i motylkowych
Ma on na celu zwiększenie produkcji tych roślin, tak by mogły one częściowo zastąpić importowaną, genetycznie modyfikowaną śrutę sojową w żywieniu zwierząt - poinformował w czwartek na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa wiceminister Kazimierz Plocke.

Rośliny motylkowe i strączkowe, zaliczane do roślin wysokobiałkowych, były tradycyjne stosowane w karmieniu zwierząt. Obecnie rośliny te wykorzystywane są przez rolników wyłącznie do produkcji pasz na potrzeby swojego inwentarza, w paszach przemysłowych firmy stosują śrutę sojową. Polska importuje jej ok. 2 mln ton rocznie.

W 2006 roku Sejm uchwalił ustawę o paszach, w której zakazuje stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt po sierpniu 2008 r. Posłowie znowelizowali więc ustawę, przesuwając termin korzystania z takich pasz do sierpnia 2012 roku. Regulacja ta jest niezgodna z prawem unijnym. W tym czasie Ministerstwo Rolnictwa ma podjąć działania, które spowodują zastąpienie pasz GMO paszami niemodyfikowanymi. 2009-2014. Finansowany on będzie ze środków budżetowych będących w dyspozycji Ministra Rolnictwa. Program ma zainteresować instytuty badawcze podjęciem prac nad nowymi odmianami roślin motylkowych i strączkowych. Chodzi m.in. o ulepszenie roślin takich jak łubin, bobik, groch, bób, wyka czy soczewica.

Jak zaznaczył Plocke, resort rolnictwa przekazał już do Kancelarii Premiera projekt tego programu, by wyraziła opinię na jego temat zanim zostaną podjęte prace nad jego uruchomieniem - zaznaczył Plocke. Ministerstwo chce ponadto przekonać rolników do uprawy tych roślin poprzez dopłaty do ich uprawy. Na 2010 rok proponuje, by było to 60 Euro do 1 ha. Taka zachęta ma doprowadzić do zwiększenia powierzchni upraw z obecnych 180 tys. hektarów do ponad 400 tys. Docelowo w Polsce ma się uprawiać 500-600 tys. ha tych roślin. Plocke nie wykluczył, że w kolejnych latach wysokość dopłaty zwiększy się. Takie wsparcie przewidywane jest na trzy lata - do 2012 roku. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z UE. Stosowny dokument w tej sprawie minister rolnictwa przekazał w lipcu do Komisji Europejskiej, decyzja w sprawie notyfikacji prawdopodobnie zapadanie do końca września. Resort podjął także prace nad zmianami przepisów prawnych - wyjaśnił wiceminister.

Zdaniem Plockego, dopłaty do produkcji roślin motylkowych i strączkowych są potrzebne, gdyż ich uprawa jest obecnie nieopłacalna. Według posła Zbigniewa Dolaty (PiS), 60 Euro do hektara jest niewystarczającą zachęta dla rolników. By było to dla rolników korzystne, trzeba dopłacać 500 zł do hektara - argumentował.

W 2008 roku rolnik uprawiający rośliny strączkowe otrzymał średnio w formie dopłat bezpośrednich 608 zł do 1 ha.

Posłowie na posiedzeniu komisji poparli propozycje ministerstwa. Podkreślali także, że uprawa roślin motylkowych i strączkowych jest bardzo ważna dla zmianowania upraw, obsiewania danego pola każdego roku inną rośliną. Obecnie prawie 80 proc. areału zajmują zboża, a sianie ich na tym samym miejscu prowadzi do wyjaławiania gleby. Rośliny strączkowe dostarczają zaś duże ilości niezbędnego glebie azotu.

(PAP)

3) UKRAINA: oszacowanie zbiorów wyższe niż wcześniej oczekiwano
Dzięki korzystnym warunkom pogodowym Ukraina odnotuje wyższe plony zbóż niż się wcześniej spodziewano - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa Ukrainy. Tegoroczne zbiory oszacowane są obecnie na 45 mln ton wobec 42-43 mln ton w poprzedniej prognozie.

Mniej optymistycznie ocenia wyniki produkcji zbożowej firma UkrAgraConsult - na

41,66 mln ton wobec 40,67 mln ton we wcześniejszych przewidywaniach. Zbiory te

należałoby uznać za relatywnie wysokie, nadal jednak są one mniejsze w stosunku do

rekordowych 53,3 mln ton wyprodukowanych w ubiegłym sezonie.

Obecnie UkrAgroConsult szacuje zbiory pszenicy na 19,65 mln ton (19,39 mln ton we wcześniejszej prognozie), jęczmienia na 11,2 mln ton (11 mln ton w poprzednim raporcie), a kukurydzy na 8 mln ton (7,6 mln ton).

Pomimo znacznych rozbieżności pomiędzy szacunkami zbiorów, podobnie wygląda prognoza eksportu zbóż w sezonie 2009/10. Według UkrAgroConsult, sprzedaż ta wyniesie ok. 17,7 mln ton, w tym 7,75 mln ton pszenicy, 6 mln ton jęczmienia i 3,7 mln ton kukurydzy.

Oficjalna prognoza Ministerstwa Rolnictwa wskazuje na wywóz w zbliżonej wysokości,

tj. ok. 18 mln ton. Wynik ten należałoby uznać za bardzo dobry, będzie on jednak niższy

od rekordowego poziomu sprzedaży odnotowanego w ubiegłym sezonie, w wysokości

25 mln ton.

W tym sezonie Ukraina pozostanie liderem w światowym eksporcie jęczmienia. Sprzyjać temu będzie spadek produkcji tego gatunku w UE, Kanadzie i Rosji. W eksporcie pszenicy zmienią się kierunki eksportowe. Zmniejszy się sprzedaż do Iranu, Maroko i Turcji, wzrośnie natomiast eksport do Korei, Indonezji, Malezji i Syrii.(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters) 1. FRANCJA: obfite zbiory zbóż

Według wrześniowego raportu FranceAgriMer, Francja odnotowała nadspodziewanie wysokie zbiory zbóż w bieżącym sezonie. Produkcja pszenicy miękkiej oceniana jest na 37,5 mln ton, jęczmienia - na 12,7 mln ton, a pszenicy twardej na 2,1 mln ton. Prognozy wskazują na zbiory kukurydzy w wysokości 14,9 mln ton.

Wyższe od wcześniej przewidywanych zbiory pszenicy były możliwe dzięki wyjątkowo wysokim plonom. Średnie plony pszenicy szacowane są na 7,6 ton z ha wobec 7,3 ton/ha w poprzednim sezonie. Nieznacznie mniejszy natomiast w stosunku do poprzedniego sezonu był areał upraw tego gatunku, szacowany na 4,9 mln ha wobec 5 mln ha w zeszłym sezonie. Produkcja okazała się być również wyjątkowo dobra pod kątem jakościowym. Ocenia się, iż na 37,5 mln ton zebranej pszenicy miękkiej aż 20 mln ton kwalifikuje się do klas elitarnej i pierwszej, 14 mln ton do klasy drugiej, a 3,5 mln ton do klasy 3 - nadającej się na cele paszowe. Ze względu na ostrą konkurencję w eksporcie oraz zmniejszenie popytu na ziarno ze strony tradycyjnych odbiorców francuskiej pszenicy spodziewany jest spadek sprzedaży.

Prognoza eksportu francuskiej pszenicy poza UE w sezonie 2009/10 wynosi obecnie 8,5 mln ton wobec 9,6 mln ton w poprzednim sezonie marketingowym.

Według prognoz, Francja powiększy swoje zapasy pszenicy na koniec sezonu w stosunku do ich stanu początkowego - z 3 mln ton do 4,2 mln ton. Wyższe będą także zapasy końcowe jęczmienia. Ich poziom może wzrosnąć do rekordowych 3,36 mln ton, wobec 1,6 mln ton na początku sezonu i 2,8 mln ton w dotychczas rekordowym sezonie 1997/98.

(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie FranceAgriMer)
5) Rosja zamierza zwiększyć w przyszłości eksport zbóż
Minister Rolnictwa Rosji, E.Skrynnik zapowiedziała, iż planuje się zwiększenie rosyjskiego eksportu zbóż w przeciągu kolejnych 10-15 lat z 20 mln ton obecnie do 40-50 mln ton, co zapewniłoby ok. 20% udziału w rynku światowym - informują analitycy Banku BGŻ. Wg informacji AgraFood East Europe, w bieżącym sezonie 2009/2010 prognozuje się, iż rosyjscy rolnicy zbiorą 85,0 mln ton zbóż z powierzchni 25,1 mln ha. Dotychczas zebrano 65,2 mln ton, przy średnim plonie na poziomie 2,6 t/ha. Oznacza to spadek plonów o 1,7 t/ha w porównaniu z sezonem ubiegłym, głównie w wyniku suszy w okresie wegetacji zbóż oraz spadku wykorzystania nawozów i środków ochrony roślin.

Dążąc do zwiększenia potencjału eksportowego, rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa podjęło już w bieżącym sezonie działania mające na celu wzrost zaawansowania technologicznego produkcji zbóż i oleistych. Resort przygotował rekomendacje odnośnie płodozmianu oraz wykorzystania nawozów sztucznych. Rolnicy, którzy będą spełniać te wymogi otrzymają dostęp do kredytów preferencyjnych, subsydiów na zakup nawozów oraz do leasingu maszyn i narzędzi rolniczych na preferencyjnych warunkach. Ma to wpłynąć na skoncentrowanie wsparcia na najsilniejszych ekonomicznie gospodarstwach, o dużych perspektywach rozwoju.(BGŻ/Portal Spożywczy)
6) CHINY: prognozy zbiorów zbóż
Długotrwała susza odnotowywana w niektórych rejonach kraju negatywnie wpływa na uprawy zbożowe w Chinach. Według ostatnich prognoz, w największym stopniu ucierpi kukurydza. Zbiory tego gatunku oceniane są na 165,5 mln ton wobec 166,5 mln ton w poprzedniej prognozie i 165,9 mln ton sezon wcześniej. Zbiory pszenicy przewidywane są w wysokości 114,95 mln ton wobec 115,5 mln ton we wcześniejszej prognozie i 112,46 mln ton w zeszłym sezonie. Skutki suszy mogą okazać się poważniejsze niż w obecnych prognozach, niemniej jednak zgromadzone rezerwy kukurydzy, powinny być wystarczające do pokrycia krajowych potrzeb. Jak na razie nie przewiduje się importu.

(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters)
7) ARGENTYNA: susza powoduje kurczenie areału upraw kukurydzy
Jak podała giełda zbożowa w Buenos Aires, powierzchnia upraw kukurydzy na zbiór w sezonie 2009/10 będzie o 24% mniejsza niż sezon wcześniej. Powodem jest susza. Areał upraw kukurydzy szacowany jest obecnie na 1,845 mln ha wobec wcześniejszych ok. 2 mln ha. Oznacza to drastyczny spadek zasiewów kukurydzy w stosunku do poprzedniego sezonu, w którym pod ten gatunek przeznaczono 2,46 mln ha.

(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters)
8) Ministrowie gospodarki i rolnictwa porozumieli się w sprawie spalania zbóż do celów

energetycznych

Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło prace nad przepisami, które mają pozwolić na produkcję energii elektrycznej ze zbóż. To skutek interwencji rolników, którzy poszukują nowego rynku zbytu nawet dla 6 mln ton nadprodukcji zbóż - czytamy w Gazecie Prawnej.

Krajowa Federacja Producentów Zbóż szacuje, że w tym roku cena zboża przeznaczanego na energię cieplną mogłaby zostać ustalona w wysokości 250-280 zł/t. Federacja przedstawiła swój pomysł w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zaczęło rozmowy z Ministerstwem Gospodarki w sprawie stosownej zmiany prawa.

Jak poinformowała Gazetę Prawną osobą związana z branżą energetyczną - Marek Sawicki, Minister Rolnictwa, i Wicepremier Waldemar Pawlak porozumieli się w sprawie spalania zbóż do celów energetycznych i że będzie zmiana prawa, która to umożliwi. Ministerstwo Gospodarki potwierdziło, że prowadzone są prace zmierzające do ustalenia zakresu niezbędnych zmian.(Gazeta Prawna/Portal Spożywczy)

9) Dobre zbiory rzepaku w Polsce


Tegoroczne żniwa rzepakowe już się zakończyły. Mimo zmniejszenia powierzchni zasiewów oraz niesprzyjającej pogodzie, rok bieżący okazał się dobrym dla plantatorów. Rzepak uprawiany był na ponad 750 tys. ha, czyli ok. 3% mniej niż w roku ubiegłym. Tymczasem zbiory przekroczyły 2,2 mln ton i są wyższe niż szacowano je jeszcze w czerwcu. Zebrane ziarno jest wysokiej jakości i dobrym zaolejeniu.

(Pierwszy Portal Rolny)

10) Lepiej nie hamować importu soi GMO
O negatywnych skutkach zahamowania importu soi z Ameryki północnej ostrzega pięć największych organizacji związanych z rynkiem pasz dla zwierząt gospodarskich. Na zwołanej w ostatni piątek konferencji prasowej przedstawiciele pięciu największych organizacji związanych z rynkiem pas, czyli COPA, COGECA, FEFAC, FEDIOL oraz COCERAL ostrzegało członków Unii Europejskiej przed całkowitym zakazem importu soi GMO. Również Izba, wraz z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju oraz PZPP interweniowała u Ministra Sawickiego w tej sprawie (vide nasza Notatka Informacyjna z dnia 09/09/2009)

(Źródło: ISN/farmer.pl)
11) Złe perspektywy eksportu mięsa na Wschód
Złe informacje dla naszych eksporterów mięsa na Wschód. Rosja planuje obniżenie kontyngentów importowych. Ostateczna decyzja zapadnie jeszcze w tym miesiącu.
Podczas posiedzenia krajowego zrzeszenia rosyjskich producentów mięsa zaproponowano zmniejszenie od 2010 roku 3 letnich kontyngentów na import drobiu i wieprzowiny. Możliwości sprzedaży drobiu zmniejszyłyby się o 100 tysięcy ton, a wieprzowiny o 32 tysiące. Jedynie kontyngent na wołowinę miałby wzrosnąć o 100 tysięcy ton. Ostateczną decyzję Moskwa podejmie we wrześniu.
(TVP redakcja rolna)


X. AKTY PRAWNE:
a) opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE:


 • Dyrektywa Komisji 209/118?WE z dnia 9 września 2009 r. zmieniająca

załącznik II-V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie(Dziennik Urzędowy UE Nr L239 z dnia 10 września, 2009 r. str. 0051-0054)


 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2009 z dnia 10 września 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009 (Dziennik Urzędowy UE Nr L 240 z dnia 11 września, 2009 r.

str. 0030)


 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2009 z dnia 10 września 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/1)IZBA ZBOŻOWO - PASZOWA


00-131 Warszawa, ul.Grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) 33-10-800, +48 (0...22) 33-10-801

tel.fax + 48(0...22) 33-10-802, e-mail: grain@acn.waw.pl

Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: 75124010371111000006934154NIP 527-21-02-616Pobieranie 224.82 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna