Nowa ekonomia



Pobieranie 399.42 Kb.
Strona1/7
Data06.05.2016
Rozmiar399.42 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7




Elementarz dla Wszystkich Sfer

Bicz Boży

(z komentarzem K.J.S.)

NOWA EKONOMIA

w oparciu o
Kredyt Społeczny

Kazimierz P.
Wydanie własne

Przedrukowanie i rozpowszechnianie wskazane

Niechcąco posłyszałem rozmowę:

Są dwa narody najgłupsze na świecie – Amerykanie i Polacy…

Pomimo zastrzyku znieczulającego (u dentysty) najeżyłem się jak to;

Amerykanie może… ale Polacy!?

Pokazał mi lekarz czasopismo „Michael” – gdzie mogłem zobaczyć zadłużenie Amerykanów; u kogo?

W prywatnych bankach – „naszego” starszego brata.

I w Polsce trzeba zrobić to samo, - „prywatne jest lepsze”.

Po przeczytaniu czasopisma „Michael” – otworzyły mi się oczy:

Zmierzają do tego samego! –



Dla czegoś biedny Boś głupi.

Dla czegoś głupi – Boś biedny.

To ludowe przysłowie mówi wszystko – o zaklętym kole głupoty i biedy. Polska bieda ma już 350 lat – od tego czasu mamy wszczepionego w polski organizm – tasiemca, którego nasi przodkowie nie mieli dość rozumu, aby się go pozbyć – jak inne kraje. Tasiemiec – wypasiony – przeniósł się do innych krajów – „rozrósł się niewspółmiernie, rozmnożył nieprzyzwoicie (St. Test.) zatruwa lichwiarskimi odchodami cały świat, przychodzi do Polski swojego „matecznika” – jako zbawiciel Polaków; Ten Elementarz pokazuje jego „zbawczą Miłość” za którą płacimy – jako za głupotę – poruszoną w ty mądrym przysłowiu, według wyliczeń:



Rzeczywisty podział bieżącego pieniądza Netto będzie;
„Dla Polaków” ~15; : „Dla obcych” ~630MLD zł.

1 część : 40 części


Polak, aby kupić 1 bochenek chleba dla siebie – musi zapłacić „obcemu” – równowartość 40 bochenków chleba. Tak, każdy z 38 milionów ludzi!
Czyż to nie jest mistyczne?

Nie do wiary? Przeczytaj elementarz i Pomyśl.



Dla czegoś biedny Boś głupi, nie bądź głupi nie będziesz biedny.

1

Od autora



Moja książka – Nowa Ekonomia – mówi o przeszłości i teraźniejszości – brutalnej rzeczywistości i pokazuje Kredyt Społeczny – jako drogę na przyszłość.

Książka ta powstała z analizy i porównania wszystkich finansów Państwa z lat komunistycznych 1970 – 1989 z latami obecnymi 1989 – 2006. Analiza została dokonana z Roczników Statystycznych z lat: 1970; 1975; 1979; 1980; 1981; 1988; 1989; 1992; 1996; 1998; 2000; 2001; 2002.

Celem tej analizy była odpowiedź: Co się stało z finansami Państwa? Nie ma obciążeń na ZSRR, gdzie są pieniądze? Są to tematy tabu, - zmajstrowane – przez przestępców zorganizowanych na najwyższych szczeblach władzy w połączeniu z międzynarodowymi przestępcami.
Pieniądze ukradzione z Polski przez 20 lat – tylko z afery alkoholowej – to równowartość kosztów autostrady dookoła kuli ziemskiej, lub supernowoczesnego miasta dla 6 – 10 milionów ludzi!!! (Sama afera to więcej niż Niemcy wydali na NRD!)

Afera alkoholowa kradnie więcej pieniędzy, niż dają zysku wszystkie kopalnie złota na całej kuli ziemskiej. Wszystkie coroczne pieniądze kradzione z Polski to ponad 120 miliardów dolarów – 2 razy więcej – niż haracz w okresie komunizmu płacony na RWPG – dla ZSRR.

Aferę alkoholową można do dziś udowodnić na podstawie Roczników Statystycznych (do 1998 są dokładne dane) – jest to różnica między alkoholem sprzedanym – a ilością zapłaconych podatków od alkoholu. Podobnie w innych aferach.

O tym możesz się dowiedzieć z „Remanentu” – „Mistycznej Ekonomii”, oraz niniejszej książki „Nowej Ekonomi”.

„Elementarz ekonomiczny” powinien być zrozumiały – nie ma tu filozofii. Przyczyny jednak – tego stanu rzeczy, dlaczego tak jest – mogą być trudne do uwierzenia dla każdego uczciwego człowieka z naszej polskiej cywilizacji.

Opisane szerzej w innej książce pt. „Mistyczna Cywilizacja”.

2

System finansowy komunistyczny, który obowiązuje do dziś – jest celowo poplątany, ażeby ukryć pieniądze dawniej potrzebne na zbrojenia a obecnie dwukrotnie więcej kradzione – wykazane tutaj jako afery gospodarcze.



Na podstawie starego systemu finansowego, eliminując jego wady i patologie można opracować nowy system finansowy Kredytu Społecznego – nie mający tych wad.

(Jest sprawą dyskusyjną, czy system Kredytu Społecznego byłby dobry dla całego Świata – dla cywilizacji chińskiej czy arabskiej, ale dla Polski, a także wielu krajów cywilizacji Zachodniej mógł by być może Ocaleniem).

Zbudowanie nowego Systemu Kredytu Społecznego położyłby kres komunizmowi i patologiom opartym na układach agenturalnych – uprzywilejowanych urzędników, dziesiątków tys. Biur rozrachunkowych rozliczających podatki (oszukujących w podatkach), setek tysięcy agentów ubezpieczeniowych itd. Różnych „apostołów” – robiących przy pieniądzach. Pieniądz „przetworzony” w ten sposób – jest tak „oskubany” – że dla ostatecznego użytkownika pozostają tylko kości – ok. 1/10/.

Milion ludzi – „elit wtajemniczonych” kapłanów przy Pieniądzu służy – lichwiarzowi. Kredyt Społeczny to zmieni – Pieniądz i ci apostołowie jego – przestaną być ważni, ci co się nadarzą będą mogli służyć Narodowi w nowym twórczym Systemie.

To jest wojna nie tylko ekonomiczna ale także Cywilizacyjna.

Utrzymanie tego systemu, zbudowanego przez inną cywilizację, zapewniło całkowitą kontrolę nad człowiekiem w krajach komunistycznych, oraz środki materialne na ekspansję i niszczenie innych Cywilizacji (wojny), do ostatecznego zwycięstwa „dzieci Szatana” na całym globie.

Po upadku komunizmu ten inny wrogi człowiekowi System (nie tylko finansowy!) z innej cywilizacji został umocniony poświęcony pobłogosławiony i zabezpieczony przez żydowskich hierarchów Kościoła do takiej samej ekspansji jak poprzednio komunizm.

3

Bolesną sprawą jest że w tym „zbożnym dziele” brali udział wszyscy, którym najbardziej zawierzyliśmy wszystkie elity, hierarchia (nawet Papież?) Tak jak przed rozbiorami! A skutki gorsze!



Czy sama modlitwa za nich tu wystarczy?

Reszta Izraela (prawdziwych księży) też nie widzi ratunku. Samo wołanie Panie Panie? Ratuj nas? (To tylko wyjątkowi, większość raduje się – nie wiedząc czemu – krzyczy Hosanna!)

Mamy miliony ludzi wykształconych i co z tego? – mało kto potrafi logicznie myśleć.

Dlaczego ta „reszta Izraela” ci uczciwi księża nie zajmą się walką z Lucyferem jak to robili księża pod zaborami: tworzyli banki, spółdzielnie handlowe, dlaczego tysiące wykształconych ludzi, w „katolickich” uczelniach nie potrafi nic zrobić – zorganizować żadnego życia gospodarczego, politycznego, społecznego, dlaczego ta wielka góra – nie jest w stanie urodzić nawet myszy?!

Wydaje się – nie mogą – gdyż są w niewoli obcej cywilizacji – byłoby to niezgodne z planem globalnym – z Planami Syjońskimi!

W Kościele judeochrześcijańskim nie można szukać ocalenia, a wręcz przeciwnie kapitulacji i poddania się, do dokładnego zniewolenia.


„Elementarz” – pokazuje bezmiar nędzy i rozpaczy bezczelną ucztę wilków – „dzieci Szatana” – i bezbronność ludzi biednych przed Wikami. Chcą nas wytruć, zamorzyć głodem, zniszczyć wszelkimi patologiami, abyśmy się najlepiej sami pozżerali. Nie potrzeba wojny!
Nie rozwiąże tego żadna partia polityczna, ani związek zawodowy – tylko szerokie uświadomienie narodu i zorganizowany bunt przeciwko międzynarodowym szulerom.

Moja propozycja „Pospolite Ruszenie” jest pomyślane jako Polski Ruch Społeczny mający przywrócić Chrześcijański system wartości i chrześcijański bezprocentowy system monetarny – fundament wszelkiego porządku. Ta gigantyczna Praca, ten przewrót – może być dokonana tylko za pomocą Boską, która ześle sprzyjające okoliczności. I na to powinniśmy być przygotowani.

K. P.

4

Nowa Ekonomia”



Na podstawie „Mistycznej Ekonomii”, gdzie są wyliczone w przybliżeniu wieloletnie finanse Państwa komunistycznego - w porównaniu z latami „Transformacji” - można ustalić co się stało z finansami obecnymi. Na wszystko brakuje pieniędzy – 30 lat upadku gospodarczego i wszystkich dziedzin życia. Jakie są przyczyny?

Na podstawie starego komunistycznego Systemu Finansowego (który obowiązuje do dziś) – można zbudować Nowy System Finansowy eliminując patologie Starego Systemu, jak i patologie afer gospodarczych okresu „Transformacji”.

Nowy System Finansowy - powinien być oparty o naszą polską cywilizację (odmiana łacińskiej) i w oparciu o Społeczną Naukę Kościoła. Tylko w ten sposób możliwa jest obrona polskiej cywilizacji, przed rakotwórczym działaniem Judaizmu o podwójnej etyce i Judeochrześcijństwa. Byłby to nawrót do katolickich tradycji zakazujących i potępiających lichwę, przy kontaktach pomiędzy chrześcijanami. Nikt by nie musiał prosić lichwiarza o laskę życia.

Najlepszym rozwiązaniem eliminującym lichwę była by idea:

KREDYTU SPOLECZNEGO

Kredyt Społeczny może wyeliminować Procent bankowy jako motor wszelkich działań i inflację; Kredyt - może zlikwidować większość skomplikowanych rozliczeń podatkowych, ubezpieczeniowych i innych. Możliwa będzie likwidacja procentu bankowego, Budżetu, ZUS-u, KRUS-u, OFE i wiele instytucji - wcale nie będą potrzebne!

Motorem wszystkich działań będzie pieniądz bezprocentowy, udzielany na wszystkie możliwe do wykonania przedsięwzięcia.

Innym pieniądzem, również bezprocentowym będzie Dywidenda wypłacana każdemu obywatelowi Polski od chwili urodzenia aż do naturalnej śmierci. Oprócz dywidendy każdy pracownik będzie mógł zapracować pieniądze, również bez podatków.

Podatki tylko od alkoholu, częściowo paliw, artykułów luksusowych i niektórych cel i opłat np.: lotniskowe autostrady i inne.

Przypatrzmy się wyliczeniom; jest to technicznie możliwe.

Jaki jest więc problem? Jest, ale o tym strach mówić! Ale spróbujmy.

5

Misterium Handlu

Jak jest to opisane w Mistycznej Cywilizacji : komunizm jest dzieckiem cywilizacji żydowskiej i jej religii Judaizmu.

Po co Judaizm stworzył Komunizm?

Komunizm – miał pozbawić narody całej swojej własności, wymordować elity tych narodów, upaństwowić cały ich majątek – na 70 lat – a gdy wymrą kaci i ich ofiary - pamięć zaginie - „sprywatyzować”- i już w całości przez potomków katów przejąć jako „świętą” własność żydowską.

Potomkowie ofiar – swoich pomordowanych przodków - mają być zdegradowani do roli niewolników.

Komunizm (Żydzi), dla swojego efektywnego eksploatowania narodów stworzyli – system terroru likwidujący wszelki opór - a jednocześnie skomplikowany System finansowy – nie do poznania dla osób niewtajemniczonych - aby pod pozorem dobra dla ludu pracy - ten lud okradać – poprzez wymianę towarową, między krajami komunistycznymi i kapitalistycznymi – po obu stronach są Żydzi i jedno kierownictwo.

Zawsze w historii cywilizacji była wojna o handel; ta cywilizacja (ten naród), który opanowywał handel z innym narodem zyskiwał nad nim przewagę – przywłaszczając cały zysk z tego handlu. Kraje, które powierzały handel obcemu kupiectwu (a nie daj Boże Żydom) – marniały i upadały.

Tak stało się w przypadku Polski – I Rzeczypospolitej gdzie wszystkie kontakty międzynarodowe były za pośrednictwem Żydów. Monopol ten stał się jedną z głównych przyczyn upadku gospodarczego, a co za tym idzie politycznego i militarnego – „sparszywienie” – wszystkich dziedzin życia.

Handel zagraniczny polski – był (jest) – „dziedzictwem” jednej nacji, Żydów usadowionych po obu stronach „kurtyny” jako eksporterzy i importerzy.

Wszystkie finanse Państwa komunistycznego (Polski) w latach 1975 – 1980 – były obliczane po kursie oficjalnym – na ok. 40 miliardów dolarów rocznie.

Przykład 1. Tona węgla wyprodukowana w Polsce w latach 1975 – 1980 kosztowała 12 dolarów. Cena tego węgla na rynkach światowych wynosiła 100 dolarów. Gdzie się podziały 88 dolarów?
Przykład 2. Cena butów w kraju w przeliczeniu na dolary wynosiła (w tych samych latach) -2 dolary. Te same buty w Chicago czy Nowym Jorku kosztowały 16 dolarów. Gdzie się podziało 14 dolarów?

6

Przy węglu można by zrozumieć, że przewóz do Japonii kosztuje, ale przy butach, gdzie koszty transportu były setki razy mniejsze?



Elementarne pytanie dla zwykłego, najzwyklejszego człowieka:

Gdzie się podziało 500 – 600 % zysku?

Eksport roczny wynosił 8 miliardów dolarów; pytanie elementarne: Ile zarobił „Starszy Brat”? (Odp: 8 MLD x (500– 600 %) = 40 – 60 miliardów dolarów netto)

Haracz roczny dla międzynarodowych Żydów w okresie komunistycznym mógł być – ¼ a nawet ( w niektórych latach połowę polskiego dochodu narodowego).

Dochód narodowy z tamtego okresu w przeliczeniu na kurs oficjalny wynosił 40 MLD $, zaś w przeliczeniu na rzeczywistą wartość towarów na 160 MLD $.
Po to był zaniżony kurs złotówki w komunizmie, aby po zaniżonych cenach eksportować polskie towary, które przy sprzedaży na rynkach kapitalistycznych żydowskich sklepach - nabierały cen rzeczywistych - kilka razy większych.

Również Import towarów z zagranicy był poza kontrolą – żydzi sprzedawali Polsce, przestarzale technologie i niepotrzebne towary po zawyżonych cenach.

Zarówno eksport, jak i import polski były „wewnętrzną” sprawą żydów.

Przez cały okres komunizmu setki miliardów dolarów dla Żydów!

Pożyczki gierkowskie były zaciągane przez żydów komunistycznych u żydów kapitalistycznych na dowolnych warunkach.

I, z tego okrojonego dochodu narodowego był płacony haracz dla ZSRR na RWPG w wysokości ok. 20 miliardów dolarów (z tamtego okresu).

I, z tego okradzionego i okrojonego dochodu narodowego żyło w Polsce się lepiej niż 20 -30 lat później – okresu Transformacji – uświęconej i pobłogosławionej „Miłości” - „pojednania” - obowiązkowego zmieszania się cywilizacji „cywilizacji wilków” i „cywilizacji baranów”... Jakie efekty?

Co się stało, że po zmianie systemu nic się nie zmieniło, a jest jeszcze gorzej?

Już nie tylko część gospodarki - handel zagraniczny - ale wszystko, podpadło pod taką samą - „mistyczną” żydowską ekonomię. Podczas istnienia komunizmu była rywalizacja między Systemami komunizmu i kapitalizmu i ta konkurencja - dawała szanse ludziom pracy na lepsze życie. Po zaplanowanym upadku komunizmu ta potrzeba konkurencji - między systemami znikła i pokazało się prawdziwe oblicze kapitalizmu – „wspaniale” możliwości (dotąd hamowanej) żydowskiej ekonomii, czyli UREALNIENIE CEN – do zachodnich.

CENY ZACHODNIE ZAROBKI POLSKIE.

Już nie tylko handel zagraniczny, ale cały „dochód narodowy” - został poddany tej „mistycznej” operacji, „urealnieniu cen”.

7

Pieniądz Pierwotny


Tak jak w komunizmie było celowe zaniżenie kursu złotówki, tak samo w okresie „transformacji” - potrzebne jest zawyżenie kursu złotówki.

Kluczem do zrozumienia obecnej ekonomii - nowego „szwindlu” jest:



Tabela 3, z „Mistycznej Ekonomii” - gdzie są podane podatki za rok 1988.

oraz: „Porównania dochodów miesięcznych i cen w latach 1980 – 2001; gdzie są podane koszty wyrobów w odpowiednich okresach,

Tabela nr 3M przedstawia koszty własne i wysokość płaconych podatków w ostatnim okresie komunistycznym.


Tab. 3. Rozdzielenie kosztów całkowitych na koszty własne, oraz podatki dla niektórych wyrobów – za rok 1988 – na podstawie Rocznika Statystycznego z roku 1989, oraz wyliczony okres amortyzacji tych przemysłów -przy tych podatkach.




Wyszczególnienie

Wszystkie podatki

Za rok 1988

Koszty własne

netto


Okres amortyzacji

W/w przemysłów



L/p

Jednostka miary

%

%

%

1

Przemysł farmaceutyczny

~ 89,6

11,3

6,5 miesiąca

2

Przemysł precyzyjny

80

20

7 miesięcy

3

Przemysł spirytusowy

i drożdżowy



92

8

2 tygodnie

4

Przemysł winiarski

75,5

24,5

4 miesiące


5

Przemysł piwowarski

84,4

15,6

5 miesięcy

6

7

8



9

Przemysł chemiczny Przemysł włókienniczy

Przemysł maszynowy

Przemysł cementowy


52,7

58,6

63,8

33,8

47,3

41,4

36,2

66,2

1,5 roku

10

Przemysł ogółem

42,4

57,8

2 lata i 2 miesiące

W Tabeli są pokazane wszystkie podatki od odpowiednich gałęzi przemysłu w czasach komunistycznych – ok 40 %, obecnie nie ma prawie wcale (ok. 2%). Prawie wszystkie te podatki przywłaszcza ,,prywatny kapitał”.

Większość kosztów wytwórczości ma związek z kosztami pracy.

W niektórych technologiach koszty pracy mogą stanowić nawet prawie 100 % wartości wyrobu. W dzisiejszym przemyśle zbrojeniowym 70 % kosztów samolotu czy okrętu stanowi elektronika, w której najważniejszym surowcem materiałowym jest - piasek. Po przetworzeniu w elektronikę ten piasek jest droższy od złota. (Było to w Polsce produkowane!)

Koszty wytwórczości są ściśle związane z podatkami płaconymi w kraju producenta czy inwestora, gdyż zasilają budżet tego państwa. Kraj który ma możliwości a rezygnuje z wytwarzania jakichś wyrobów traci możliwość wpływów do budżetu, a także zapewnienia godziwej pracy swoich obywateli.

8

Co jest najważniejsze dla każdego państwa, i dla każdego narodu chcącego istnieć, a także uczestniczyć w tym „podziale pracy” ?



Najważniejsze jest zachowanie przemysłów wiodących - dających pieniądz pierwotny netto. Co to jest pieniądz pierwotny netto?

Jest to pieniądz widoczny z tych produktów najbardziej „podatkodajnych” w Tabeli 3M a oprócz tego cały szereg innych przemysłów w których Polska się specjalizowała w ramach RWPG; jak budowie cukrowni, cementowni, niektórych lekarstw, przemysłu stoczniowego i wielu wielu innych.



Dlaczego Pieniądz Pierwotny jest Tak Ważny?

Bo od niego pochodzą wszystkie inne pieniądze: z podatków pierwszego rzędu, drugiego, dziesiątego, usług, rzemiosła, handlu, itd. itd.

Przykład: jaki skutek może mieć zniszczenie przemysłu stoczniowego:

1. Stocznie zatrudniają 10 tys. ludzi: są to pieniądze pierwotne I Rzędu



  1. Stocznie montują urządzenia z ok 1000 zakładów takich jak: kopalnie, huty, koksownie, zakłady przemysłu metalowego, chemicznego itd. zatrudniające ok. 200 – 300 tys. wykwalifikowanych pracowników

-tworząc pieniądze pierwotne II rzędu

  1. Tych 200 – 300 tys. pracowników tworzących pieniądz pierwotny daje pieniądze wtórne dla tysięcy małych zakładów usługowych: pracę, dla 2 – 3 milionów usługodawców i warunki do życia – dla 6 -8 ludzi.

2 – 3 miliony ludzi na bruk! Czy tak trudno to zrozumieć?

Czy teraz rozumiesz dlaczego jest ta potworna wojna o zniszczenie wszystkich dziedzin dających pieniądz pierwotny? Chodzi jeszcze o coś więcej: Zamknięcie wreszcie problemu Polska - uduszenie: odcięcie Polski od morza - i uzależnienie od Niemiec i międzynarodówki żydowskiej.

Żydzi - sami nie dali by rady więc odwieczna spółka i miłość z Niemcami.

Dlatego jest tak potworna walka międzynarodowych Żydów o utrzymanie komunistycznych Żydów w Polsce,

Dlatego jest tak potworna walka narodów o technologie, o zlikwidowanie konkurencji – wszelkim sposobem. Wszechwładna korupcja.

Dlatego jest taka potworna wojna o handel – wszystkie afery są oparte o handel bez podatków. Alkohol, paliwa, chińszczyzna, i inne.

Dlatego jest taka potworna wojna o prywatne banki, o kontrolę nad procentem bankowym i kursem walutowym.

Dlatego jest tak potworna walka o media, o poprawność polityczną, o kulturę.

Dlatego jest taka potworna wojna cywilizacji żydowskiej o panowanie religijne, o ,,sprywatyzowanie” (judaizację) Kościoła, relatywizm moralny, sparaliżowanie woli – tolerancją – liberalizmem, zabicie „miłością”.

9

,,Pieniądze pierwotne” to klucz do pomyślnego rozwoju, dlatego wszystkie zainteresowane tym Narody pilnują by nie wpuścić konkurencji do międzynarodowego ,,podziału pracy”.

Na podstawie tego rozeznania widać jak trudno jest uzyskać ,,pieniądz pierwotny netto. Dlatego międzynarodowi lichwiarze utrzymują w Polsce dywersanta komunistycznego Żyda na wszystkich stanowiskach – rujnującego gospodarkę. Okupant, ,,starszy brat ” będący przy finansach przez 50 lat doskonale wiedział, że z Polski przy pomocy afer wspomnianych powyżej i destrukcji gospodarki można mieć więcej niż z jakiejkolwiek produkcji.

Tyle na ten temat matematyka i statystyka w połączeniu z analogią.

Drugim kluczem do zrozumienia obecnej ekonomii - nowego „szwindlu” jest:

Tabela 3, z „Mistycznej Ekonomii” - gdzie jest:

Porównanie dochodów miesięcznych i cen lat 1980 - 2001.

(Przelicznik pieniądza – 4,4 zł zł r. 1980 = 1 zł z r. 2001). Ile można kupić:



1980 r. : 2001 r.

Dochody: Wypłata przeciętna ........................................ 1,33 : 1

Ilość towaru zakupionego za przeciętną wypłatę

benzyna ............................................................................. l : 1

Węgiel .............................................................................. 4,5 : 1

Energia elektryczna ......................................................... 2,3 : 1

Mieszkania (opłaty) ........................................................... 4 : 1

Ciepła woda i centralne ogrzewanie .................................. 4 : 1

Alkohol ......................................................................... .... 1,1 : 1

Bułka ............................................................................. ... 3,5 : 1

Cukier ............................................................................ .. 1,2 : 1

Dopłaty ludności do lekarstw .............................................8,5 : 1


Co z tego porównania wynika?

Że w okresie Transformacji niebotycznie wzrosły ceny najbardziej podstawowych produktów i opłat. Nie wzrosły zarobki a wzrosły ceny! Dorównaliśmy do Zachodu z cenami. Jakie to ma skutki dla żydowskiej ekonomii? Już nie tylko - handel zagraniczny daje krociowe zyski - a cały majątek polski pracuje dla nich („starszych braci”). Nie trzeba węgla wywozić z Polski do Japonii, a opłaca się przywozić z Chin do Polski. Pomimo niskich kosztów pracy w Polsce węgiel jest drogi, dlaczego?




Pobieranie 399.42 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7




©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna