Nowe nabytki Biblioteki ibl pan lipiec sierpień: wybór dn. 03. 09. 2013


III-31778    Wisławy Szymborskiej poetycka sztuka "przekładu" sztukiPobieranie 163.57 Kb.
Strona6/6
Data29.04.2016
Rozmiar163.57 Kb.
1   2   3   4   5   6

    III-31778   
Wisławy Szymborskiej poetycka sztuka "przekładu" sztuki
/ Elzbieta Dąbrowska.
Ostrava : Ostravska Univerzita, 2004. - S.47-61 ; 30 cm.

    III-31793   
Wizje zagłady w literaturze
/ Janusz Bobrek.
Częstochowa : Wydawnictwa Popularnonaukowe Sfinks, cop. 2013. - 254 s. : il. kolor. ; 25 cm.
(Literatura i Kontrowersje
ISBN 978-83-63624-28-6

    I-57.087   
Włosi w Kapeli Królewskiej polskich Wazów = Italian in the Chapel Royal of the polish Vasa Kings
/ Anna i Zygmunt M. Szweykowscy ; aneks II oprac. Aleksandra Patalas.
Kraków : Musica Iagellonica, 1997. - 405, [1] s. : nuty ; 19 cm.
(Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis ; 3
ISBN 83-7099-054-1

    II-82527   
Wolność czy odpowiedzialność? : prasa i polityka w II Rzeczypospolitej
/ Rafał Habielski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Dziennikarstwa.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2013. - 269, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7545-424-6

    III-31878   
The world of Persian literary humanism / Hamid Dabashi.

Cambridge, Mass. ; London : Harvard University Press, 2012. - X, [2], 372 s. ; 25 cm.
ISBN 978-0-674-06671-7

    III-31801   
Wpływ ruchów skrajnych na sytuację osób LGBT w Polsce
/ Agata Chaber.
Warszawa : "Otwarta Rzeczpospolita", 2013. - 16 s. ; 21 cm.
(Organizacje skrajne w demokraktycznym państwie i społeczeństwie 2012-2013.
ISBN 978-83-64083-12-9

    II-82518   
Wracam z Polski
/ Aleksander Janta-Połczyński ; wstęp i oprac. Grażyna Pomian.
Paryż ; Kraków : Instytut Literacki Kultura ; Instytut Książki, 2013. - 195 s. ; 24 cm.
(W Kręgu Paryskiej Kultury.
ISBN 978-83-61005-10-0

    II-82623   
Written on bamboo & silk : the beginnings of Chinese books &inscriptions
/ Tsuen-Hsuin Tsien ; with an afterword by Edward L. Shaughnessy. - 2nd ed.
Chicago ; London : The University of Chicago Press, cop. 2013. - XXIV, 323 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-226-81416-2

    II-82566   
Wrocławskie debiuty poetyckie lat 90-tych
/ Mirosław Olędzki.
Wrocław : Klub Muzyki i Literatury, 2000. - 82 s. ; 21 cm.
ISBN 83-908429-1-2

    III-31820   
"Wszystko zaczyna sie w fałdce cytatu" - Jacques Derrida i teksty "Innego"
/ Elzbieta Dąbrowska.
Pułtusk : Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 2006. - S.301-330 ; 21 cm.

    II-82542   
Wybór pism
/ Henryk Hiż ; [wyboru dokonali Barbara Stanosz i Jan Woleński ; tł. Barbara Stanosz, Urszula Niklas].
Warszawa : Fundacja Aletheia, 2013. - 621 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-89372-47-5

    II-82558 IBL   
Wydarzenia po Wydarzeniu : Białoszewski - Richter - Spiegelman
/ Katarzyna Bojarska.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2012. - 364, [1] s. ; 21 cm.
(Nowa Humanistyka ; t. 4
ISBN 978-83-61552-59-8

    II-82559   
Wydarzenia po Wydarzeniu : Białoszewski - Richter - Spiegelman
/ Katarzyna Bojarska.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2012. - 364, [1] s. ; 21 cm.
(Nowa Humanistyka ; t. 4
ISBN 978-83-61552-59-8

    II-82600   
Wyznania gorszycielki
/ Irena Krzywicka ; [posł., przypisy i indeks Agata Zawiszewska]. - Wyd. 1 w tym oprac.
Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 2013. - 487, [4] s. : 1 il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-07-03293-1

    II-82652   

Z badań nad leksyką gwarową Mazowsza i Podlasia / Joanna Kuć ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013. - 134 s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Monografie, 2083-4179 ; nr 138

    II-82540   
Z dnia na dzień : reportaż z modą w tle z czasów zawieruchy
/ Elżbieta Wittlin Lipton ; przeł. Lisko MacMillan.
Toruń : Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji, 2012. - 356 s., [47] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
(Archiwum Emigracji : źródła i materiały do dziejów emigracji polskiej po 1939 roku ; 45
ISBN 978-83-932756-7-0

    II-82659   
Z dziejów bibliotek w pruskiej prowincji Pomorze w XIX i początkach XX wieku
/ Janina Kosman.
Szczecin : Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2013. - 184 s. : il. ; 24 cm.
(Seria "Bibliotekarza Zachodniopomorskiego" ; t. 11
ISBN 978-83-87879-96-9

    II-82627   
Z Mandelsztama : siedem wierszy
/ [przekł.] Jerzy Pomianowski.
Kraków ; Warszawa : Instytut Książki ; Paryż : we współpr. z Instytutem Literackim "Kultura", 2013. - 27, [3] s. : il. kolor. ; 23 cm.
ISBN 978-83-61005-09-4

    II-82464   
Z nogi na nogę
/ Adam Ziemianin.
[Rzeszów] : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, cop. 2012. - 425 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63706-01-2

    III-31764   
Z twórczości Mariana Pankowskiego : (ciekawostki leksykalne)
/ Jan Wawrzyńczyk.
Łódź : eConn, 2010. - 75 s. ; 15 cm.
ISBN 978-83-61244-72-1

    III-31799   
Zabezpieczenia prawne przed organizacjami o charakterze terrorystycznym : ekspertyza przygotowana w ramach projektu : "Organizacje skrajne w demokraktycznym państwie i społeczeństwie 2012-2013"
/ Ewa Bieńkowska.
Warszawa : "Otwarta Rzeczpospolita" , 2013. - 24 s. ; 21 cm.
(Organizacje skrajne w demokraktycznym państwie i społeczeństwie 2012-2013.
ISBN 978-83-64083-04-4

    III-31901   

Zaczarowany Lublin : Festiwal Opowiadaczy 20-23 czerwca 2013.
Lublin : Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", 2013. - 35 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-61064-53-4

    II-82594   
Zadomowieni i wyobcowani : o sytuacji pisarzy polskich w Kanadzie
/ Justyna Budzik.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Toronto : Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, 2013. - 354 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-233-3558-0
ISBN 978-1-927490-00-6

    III-31804   
Zagrożenia dla migrantów ze strony przedstawicieli ruchów i organizacji skrajnych w Polsce
/ Witold Klaus.
Warszawa : Otwarta Rzeczpospolita, 2013. - 24 s. ; 21 cm.
(Organizacje skrajne w demokraktycznym państwie i społeczeństwie 2012-2013.
ISBN 978-83-64083-16-7

    II-82494   
Zbuntowany geniusz : Heinrich Heine - biografia
/ Norbert Honsza.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2013. - 307, [3] s. ; il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7432-882-1

    II-82546   
Zdarzenia w bliskiej nierzeczywistości
/ Max Blecher ; z rum. przeł. Joanna Kornaś-Warwas.
Sejny : Fundacja Pogranicze, 2013. - 118, [2] s. ; 21 cm.
(Meridian, 1733-7372
ISBN 978-83-61388-38-8

    II-82512   
"żeby nie widzieć oczu zapatrzonych w nic" : o twórczości Czesława Miłosza
/ Agata Stankowska.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013. - 280, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Filologia Polska, 0554-8179 ; 145
ISBN 978-83-232-2516-4

    II-82651   
Zjawisko targumizacji na podstawie Targumu do Pieśni nad Pieśniami : krytyczna edycja tekstu z manuskryptu M 1106 z analizą egzegetyczno-hermeneutyczną i tłumaczeniem
/ Marek I. Baraniak.
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013. - 356 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7151-092-2

    II-82644   
Zła pamięć : przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie
/ pod red. Moniki Kwaśniewskiej i Grzegorza Niziołka.
Wrocław : Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 2012. - 287 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61835-96-7

    I-57.108   
Zmiany
/ Mo Yan ; przełożyła Agnieszka Walulik.
Warszawa : WAB, 2013. - 107, [5] s. ; 19 cm.
ISBN 978-83-7747-828-8

    I-57.092   
Zmierzch kapitalizmu : wybór pism
/ Leopold Caro ; wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Dariusz Grzybek.
Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. - XXIV,242, [1] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej ; t. 47
ISBN 978-83-62628-43-8

    III-31782   
Zobaczyć metaforę : o wizualizacji poezji dziecięcej
/ Elżbieta Dąbrowska.
Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1996. - S.47-60 ; 21 cm.

    III-31803   
Zobowiązania państw-stron Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej w zakresie przeciwdziałania aktywności organizacji o charakterze rasistowskim : ekspertyza przygotowana w ramach projektu "Organizacj

Warszawa : "Otwarta Rzeczpospolita", 2013. - 12 s. ; 21 cm.
(Organizacje skrajne w demokraktycznym państwie i społeczeństwie 2012-2013.
ISBN 978-83-64083-52-5 Character or binary data returned from Adaptive Server has been truncated. The client application does not support more than 255 bytes of data as a result column or output parameter.

    III-31798   
Zwykłe rzeczy
/ Marzena Broda.
Warszawa : "Nisza", 2013. - 47 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-62795-18-5

    I-57.118   
Życie a nowotwory
/ Guy de Thé, Annie Hubert ; przedm. Jean Dausset ; przeł. Janina Anna Żelechowska.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1991. - 302, [6] s. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej
ISBN 83-06-02196-7

    III-31790   

Życie uliczne niegdysiejszej Warszawy / Stanisław Milewski.
Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2013. - 173, [3] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-244-0310-3

    III-31921   
Żydowskie miasto w Lublinie
/ Majer Bałaban ; z rys. Karla Richarda Henkera ; z niem. przeł. Jan Doktór.
Lublin : Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, 2012. - 120 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-61064-40-4
Pobieranie 163.57 Kb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna