Nowe nabytki Biblioteki ibl pan z ostatniego miesiąca: wybór dn. 02. 12. 2013Pobieranie 83.91 Kb.
Strona2/3
Data07.05.2016
Rozmiar83.91 Kb.
1   2   3

    I-57240
Kokaina
/ Arkadiusz Siedlecki.
Warszawa : "Drugie Piętro", cop. 2013. - 366, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-64446-01-6

    II-83066  
Komiks w szponach miernoty : rozprawy i szkice
/ Jerzy Szyłak.
Warszawa : Timof i Cisi Wspólnicy, cop. 2013. - 384 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-61081-87-6

    III-32057   
Kominy, ludzie i obłoki : modernizacja i kultura
/ Tadeusz Epsztein, Magdalena Gawin, Bogusław Dopart ; Muzeum Historii Polski. Towarzystwo Miłośników Historii.
Warszawa : "DiG", 2013. - 488 s. ; 25 cm.
(Historie Polski w XIX Wieku ; t.1.
ISBN 978-83-7181-782-3 (całość)
ISBN błędny 9788371817833 (tom 1)

    II-83088   
Kresowianie na świecie
/ pod red. nauk. Marii Kalczyńskiej, Krystyny Rostockiej, Adama Wiercińskiego ; Polonia-Kresy. Towarzystwo Naukowo-Społeczno-Kulturalne.
Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2013. - 249 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7511-179-8

    III-32064   
Kronos
/ Witold Gombrowicz ; wstęp Rita Gombrowicz ; posł. Jerzy Jarzębski ; przypisy Rita Gombrowicz, Jerzy Jarzębski, Klementyna Suchanow.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2013. - 218, [5] s. : faks., il. ; 32 cm.
ISBN 978-83-08-05225-9

    II-82280 
Kronos
/ Witold Gombrowicz ; wstęp Rita Gombrowicz ; posł. Jerzy Jarzębski ; przypisy Rita Gombrowicz, Jerzy Jarzębski, Klementyna Suchanow.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2013. - 460, [4] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-08-05078-1 (opr. broszurowa)
ISBN 978-83-08-05106-1 (opr. twarda)

    II-83034   
Kronos
/ Witold Gombrowicz ; wstęp Rita Gombrowicz ; posł. Jerzy Jarzębski ; przypisy Rita Gombrowicz, Jerzy Jarzębski, Klementyna Suchanow.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2013. - 460, [4] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-08-05078-1 (opr. broszurowa)
ISBN 978-83-08-05106-1 (opr. twarda)

    III-32063  
Książę Józef Poniatowski
/ Zbigniew Wawer [i in.].
Warszawa : "Bellona" ; Muzeum Wojska Polskiego, cop. 2013. - 151 s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-83-11-13007-4

    III-32048   
Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku : konteksty, estetyka, recepcja
/ red. Anna Woźniak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Filologii Słowiańskiej.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. - 415, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7702-650-2

    II-83036   
Kwik
/ Piotr Macierzyński.
Kraków : Korporacja "Ha!art", 2013. - 91, [1] s. ; 21 cm.
(Seria Poetycka - Korporacja Ha!art.
ISBN 978-83-64057-09-0

    II-83191  
Listy : 1959-1994
/ Sławomir Mrożek, Gunnar Brandell ; przeł. Robert Sudół ; wstęp Tadeusz Nyczek.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2013. - 371, [4] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-08-04863-4

    II-83049   
Listy do różnych adresatów
/ Andrzej Bobkowski ; wybór i oprac. Krzysztof Ćwikliński.
Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2013. - 207, [1] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-60940-07-5

    II-83156   
Literackie obrazy natury w twórczości poetyckiej Adama Asnyka
/ Alicja Dąbrowska.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. - 670 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7096-926-4

    II-83148   
Literackie portrety żołnierzy wyklętych : esej o literaturze polskiej lat 1948-2010
/ Mariusz Solecki.
Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2013. - 415 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7565-312-0

    II-83124   
Literackie spotkania w międzywojennej Polsce : Chaim Nachman Bialik i Salomon Dykman : studia nad hebrajskim "poetą narodowym" i jego polskim tłumaczem
/ pod red. Marzeny Zawanowskiej i Reginy Gromackiej.
Kraków ; Budapeszt : Wydawnictwo Austeria, 2012. - 304, [3] s. : il. ; 24 cm.
(Literackie Spotkania: na Styku Kultur Polskiej i Żydowskiej ; t. 2
ISBN 978-83-7866-004-0

    II-83046   
Literackość : modele, gradacje, eksperymenty
/ Edward Balcerzan ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. - 462 s. ; 22 cm.
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
ISBN 978-83-231-3065-9

    II-83121   
Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt : w kręgu zagadnień ekofilozoficznych
/ Justyna Tymieniecka-Suchanek.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. - 373, [3] s. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3017
ISBN 978-83-226-2170-7

    III-32022   
Lwów miasto zatartych granic
/ Stanisław Sławomir Nicieja.
Rzeszów : "Libra", cop. 2013. - 142 s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-83-63526-41-2

    II-83072   
Magnificent houses in twentieth century European literature
/ Hugo G. Walter.
New York [etc.] : Peter Lang, cop. 2012. - XII, 323 s. ; 24 cm.
(Studies on Themes and Motifs in Literature, 1056-3970 ; vol. 115
ISBN 978-1-4331-1847-0

    II-83085  
Maskarady męskości : pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym
/ Sebastian Jagielski.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2013. - 554 s. : il. ; 24 cm.
(Horyzonty Kina ; 7
ISBN 978-83-242-2284-1

    II-83024  
Metonimie Zagłady : o polskiej prozie lat 1987-2012
/ Marta Cuber.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. - 312, [4] s. ; 21 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3027
ISBN 978-83-226-2171-4

    I-57227   
Mężczyźni i kobiety
/ Margaret Mead ; przekł.: Katarzyna Jagiełło, Agnieszka Kochan.
Kraków : Wydawnictwo vis-a-vis/Etiuda, 2013. - 429, [3] s. ; 20 cm.
(Meandry Kultury
ISBN 978-83-7858-042-3

    II-83003   
Miasto w lustrze
/ Mirko Kovač ; z chorwac. przeł. Dorota Jovanka Ćirlić.
Sejny : Pogranicze, 2012. - 416, [2] s. ; 20 cm.
(Meridian ; ISSN 1733-7372
ISBN 978-83-61388-53-1

    II-83007   
Miedza
/ Andrzej Muszyński.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013. - 133, [3] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7536-568-9

    II-83101   
Między endecją a sanacją : wspomnienia ziemianina
/ Kazimierz Fudakowski ; wstępem opatrzył Szymon Rudnicki ; do dr. przygot. Izabela Broszkowska.
Warszawa : Towarzystwo "Więź", cop. 2013. - 358, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka "Więzi", 0519-9336 ; t. 291
ISBN 978-83-62610-49-5

    II-83087   
Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne
/ pod red. Jarosława Klejnockiego.
Warszawa : Wydawnictwo Stentor, 2013. - 206 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63462-22-2

    II-83064   
Mimo wszystko
/ Władysław Bartoszewski w rozmowie z Michałem Komarem.
Warszawa : Dom Wydawniczy PWN : Agora, 2013. - 751 s. : il. ; 23 cm.
(Biblioteka Gazety Wyborczej
ISBN 978-83-7705-412-3 (oprawa twarda)
ISBN 978-83-268-1263-7 (oprawa zintegrowana)

    III-32021   
Mistrzowie i dyletanci : spotkania ze sztuką polską XIX wieku
/ Wojciech Przybyszewski ; Muzeum Pałac w Wilanowie.
Warszawa : Muzeum Pałac w Wilanowie, cop. 2012. - 270, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
ISBN 978-83-60959-35-0

    II-83162  
Mity w twórczości Teodora Parnickiego
/ Mirosław Gołuński.
Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Epigram, cop. 2012. - 318 s. ; 24 cm.
(Mity i Humanistyka
ISBN 978-83-61231-68-4

    II-83026  
Moccus : dzik w wierzeniach starożytnych Celtów
/ Agnieszka Bartnik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. - 166, [6] s. ; 21 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; 2953
ISBN 978-83-226-2033-5

    I-57229   
Modernism and style
/ Ben Hutchinson.
Houndmills : Palgrave Macmillan, 2011. - XIX, [1], 291 s. ; 20 cm.
ISBN 978-0-230-20333-4

    I-57230   
Mój brat ocean
/ Jack Kerouac ; z ang. przeł. Paweł Lipszyc.
Warszawa : Świat Książki", 2013. - 526, [2] s. ; 20 cm.
(Mistrzowie Prozy - Świat Książki.
ISBN 978-83-7943-047-5

    II-83189   
Moje Bronowice, mój Kraków
/ Maria Rydlowa ; [posł. Jan Rydel].
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2013. - 212, [4] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-08-05237-2

    II-83008   
Moje wspomnienia : okupacja, komunizm, emigracja
/ Bronisław Stahl.
Warszawa : "Aspra", 2013. - 204, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7545-460-4

    II-83192  
Mondlicht über Masuren : Novelle
/ Günther Tetzlaff.
Hamburg : Norderstedt, 2012. - 112 s. ; 21 cm.

    II-83123   
Morza polskich poetów : wiersze i wypowiedzi : antologia
/ wybór, wstęp, oprac. Zbigniew Jankowski.
Gdańsk : "słowo/obraz terytoria", cop. 2013. - 403, [15] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7453-739-1

    III-32027  
Motory : szkice o/przy Zegadłowiczu
/ Ewa Bartos.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 2013. - 61, [3] s. ; 21 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3026
ISBN 978-83-226-2168-4

    II-83050   
Motyw spowiedzi w prozie polskiej XX wieku
/ Grzegorz Głąb ; Katedra Literatury Współczesnej KUL.
Lublin ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2013. - 406, [2] s. ; 22 cm.
(Literatura Współczesna - Pisarze i Problemy ; 14
ISBN 978-83-7789-154-4

    II-83176  
Mrożek : striptiz neurotyka
/ Małgorzata I. Niemczyńska.
Warszawa : Agora SA, 2013. - 295 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
(Biblioteka Gazety Wyborczej
ISBN 978-83-268-1276-7

    II-83103   
Mrożek w obrazach
/ Sławomir Mrożek ; [wybór i oprac. Maria Raczkiewicz-Śledziewska].
Warszawa : Noir sur Blanc, 2013. - [180] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7392-450-5

    II-83114  
Museion 1911-1913 : publicystyka artystyczna i literacka
/ red. Grzegorz P. Bąbiak i Danuta Knysz-Tomaszewska.
Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. - 498, [1] s., [22] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62100-58-3

    II-83164   
Muzyka była zawsze w nas : (dzieje rodziny Prejznerów)
/ Tadeusz Prejzner ; [red. merytoryczny Alicja Stradczuk-Twardowska].
Warszawa : Wydawnictwo Pani Twardowska, 2010. - 192 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-927962-7-5

    II-83179 
My o przeszłości, przeszłość o nas : problematyka tożsamości narodowej w dawnej i nowej literaturze polskiej
/ Danuta Dobrowolska.
Toruń : Wydawnictwo ECE, 2013. - 361, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm.
ISBN 978-83-62363-75-9

    II-83051  
Na południe od Lampedusy : podróże rozpaczy
/ Stefano Liberti ; przeł. Marcin Wyrembelski.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013. - 213, [3] s. ; 22 cm.
(Reportaż
ISBN 978-83-7536-531-3

    II-83150   
Na tropie głupoty : charakterystyka zjawiska w literaturze polskiego oświecenia
/ Agnieszka Maria Kobrzycka.
Warszawa : Sowa - Druk na Życzenie, 2013. - 535 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64033-32-2

    III-32037   
Nadjeżdża
/ Szymon Słomczyński.
Wrocław : Biuro Literackie, 2013. - 59, [3] s. : il. ; 21 cm.
(Poezje - Biuro Literackie ; 101.
ISBN 978-83-63129-58-3

    II-83182   
Nadzieja Pandory : eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką
/ Bruno Latour ; red. nauk. Krzysztof Abriszewski ; [tł. Krzysztof Abriszewski et al.].
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. - 399 s. : il. ; 23 cm.
(Polityka w Kulturze
ISBN 978-83-231-3140-3

    II-83019   
Nadzieja radykalna : etyka w obliczu spustoszenia kulturowego
/ Jonathan Lear ; przeł. Marcin Rychter ; wstępem poprzedził Piotr Nowak.
Warszawa : Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, 2013. - 169, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Kwartalnika "Kronos".
ISBN 978-83-62609-16-1

    II-83020  
Nasz papież i zamiatacze ulic
/ Andrzej Władysław Wodziński.
Pelplin : Wydawnictwo "Bernardinum", 2013. - 174 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7823-233-9

    III-32018   
A new literary history of America
/ ed. by Greil Marcus and Werner Sollors.
Cambridge ; London : The Belknap Press of Harvard University Press, 2009. - XXVII, [3], 1095 s. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-0-674-03594-2

    III-32031   
Nicole
/ Bohdan Saba ; [il. Bohdan Saba].
[Nałęczów] : Bohdan Saba, [2011]. - 85 s. : il. ; 21 cm.

    II-83153   
Nieco inaczej o teście plam atramentowych Hermanna Rorschacha : eseje
/ Anna Hunca-Bednarska.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. - 238, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7702-730-1

    II-83093   
Niedokończone życie Phoebe Hicks
/ Agnieszka Taborska ; kolaże Selena Kimball.
Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2013. - 126, [5] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-7453-133-7

    III-32032   
Nieme łabędzie
/ Witold Malesa-Boniecki.
Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2013. - 54, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63706-15-9

    II-83061  
Notatki : (1940-1983)
/ Teresa Tyszkiewiczowa ; [tł. z jęz. fr. Andrzej Wajs, tł. z jęz. ang. Agata Mendrychowska].
Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa ; Łódź : Atlas Sztuki, 2013. - 514, [1] s., [24] s. tabl. : il. ; 23 cm.
(Le Monde Diplomatique/Artystyka
ISBN 978-83-62744-02-2

    I-57245   
Notatnik i modlitewnik drogowy : 1984-1994
/ [tekst i il.] Henryk Waniek.
Szczecin -Bezrzecze: Wydawnictwo Forma : 13 Muz, 2013. - 142 s. : il. ; 15 x 15 cm.
(Seria 15 Piętnastka
ISBN 978-83-63316-43-3

    III-32061  
Novus Grecismus
/ Konrad von Mure ; auf der Grundlage aller vorhandenen Handschriften erstmals hrsg., eingel. ind mit Registern versehen von Alexandru N. Cizek.
Paderborn : Wilhelm Fink, 2009. - XCVI, 430, [1] s. ; 29 cm.
(Münstersche Mittelalter-Schriften ; Bd. 81.
ISBN 978-3-7705-4848-4

    III-32045   
Nowe opisanie świata : literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań
/ red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. - 560 s. : il. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3004
ISBN 978-83-226-2121-9

    II-83128  
O architekturze tekstów o architekturze w perspektywie przekładu
/ Barbara Walkiewicz.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. - 281, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Filologia Romańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8187 ; nr 43
ISBN 978-83-232-2557-7

    III-32034   
O różnicy pomiędzy poetą a grafomanem
/ Marek Mariusz Tytko.
[Tarnowskie Góry : Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, 2011]. - S. 68-100 ; 21 cm.

    II-83005   
O zmienności życia
/ Tadeusz Gadacz.
Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2013. - 222, [4] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-244-0330-1

    II-83178   
Obraz rodzimej przyrody dzikiej w kulturze staropolskiej : wybrane zwierzęta łowne w dziełach ks. Krzysztofa Kluka i Jakuba K. Haura
/ Piotr Badyna.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. - 372, [2] s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7780-786-6

    II-83181   
Oczami córki : wspomnienia
/ Alexandra Styron ; z ang. przeł. Jerzy Korpanty.
Warszawa : Świat Książki, 2013. - 422 s. : il. ; 23 cm.
(Sfery : sfera wspomnień
ISBN 978-83-7943-212-7

    II-83015   
Od Brzozowskiego do Herberta : studia o ideach literatury polskiej XX wieku
/ Maciej Urbanowski.
Łomianki : Wydawnictwo LTW, cop. 2013. - 470, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7565-290-1
ISBN 978-83-7565-306-9

    I-57219   
Od prowokacji do demokracji czyli O tym, dlaczego potrzebna nam sztuka
/ Caroline Levine ; przeł. Antoni Górny.
Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2013. - 314, [1] s. ; 19 cm.
(Spectrum
ISBN 978-83-7758-320-3

    III-32065   
Od Syberii do Cyberii
/ Zofia Kulik.
Warszawa : Zachęta Narodowa Galeria Sztuki ; Kraków : Bunkier Sztuki, 2004. - [354] s. : il. ; 33 cm.
ISBN 83-89145-40-5
ISBN 83-86905-54-9

    II-83083   
Opowiem ci o wolności
/ Wacław Holewiński.
Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2012. - 468, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7785-018-3

    II-83077   
The origin of concepts
/ Susan Carey.
Oxford : Oxford University Press, 2011. - VIII[1], 598 s. ; 24 cm.
(Oxford Series in Cognitive Development.

    II-83079   
The origins of aesthetic thought in ancient Greece : matter, sensation, and experience
/ James I. Potter.
Cambridge [ etc.] ; Cambridge University Press, 2010. - XVII, [1], 607 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-521-84180-1 (Hardback)

    III-32030   
The Orthodox Church and Byelorussian people
/ Antoni Mironowicz.
Białystok : The Brotherhood of Sts. Cyril and Methodius in the Poland, 2001. - 80 s. ; 21 cm.
ISBN 83-902928-6-6

    III-32029   
The Orthodox Church in Poland
/ Antoni Mironowicz.
Supraśl : The Monastery of the Annunaciation of the Mother of God, 2005. - 94 s. ; 21 cm.

    III-32058   
Ostać się wobec chaosu : prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Lewandowskiemu
/ red. nauk. Radosław Okulicz-Kozaryn, Mateusz Bourkane.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013. - 289 s. , [1] k.tabl. ; 25 cm.
(Filologia Polska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; nr 151.
ISBN 978-83-232-2601-7

    II-83042   
Ostatnie lata Polski niepodległej ; Kampania 1939 roku
/ Paweł Piotr Wieczorkiewicz.
Łomianki : Wydawnictwo LTW, [2013]. - 403, [2] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7565-310-6

    II-83188   
Pamiętniki 1939-1945
/ Adam Ronikier ; [red. i oprac. tekstu Maria Rydlowa]. - Wyd. 2.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2013. - 406, [5] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-08-05259-4

    II-83105 IBL 
Patavium, Pava, Padwa : tło kulturowe pobytu Jana Kochanowskiego na terytorium Republiki Weneckiej
/ Mirosław Lenart.
Warszawa : Instytut Badań Literackich Wydawnictwo, 2013. - 257 s., [1]k.tabl. ; 24 cm.
(Studia Staropolskie. Series Nova ; t.33 (89).
ISBN błędny 9788361757734

    II-83106 
Patavium, Pava, Padwa : tło kulturowe pobytu Jana Kochanowskiego na terytorium Republiki Weneckiej
/ Mirosław Lenart.
Warszawa : Instytut Badań Literackich Wydawnictwo, 2013. - 257 s., [1]k.tabl. ; 24 cm.
(Studia Staropolskie. Series Nova ; t.33 (89).
ISBN błędny 9788361757734

    II-83186   
Pesn' o moej Murke : istoriâ velikih blatnych i uličnyh pesen
/ Aleksandr Sidorov.
Moskva : "Prozaik", 2010. - 364, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-5-91631-092-4

    I-57244   
Piękno życia
/ Zofia Skórzyńska.
Białystok : "Unikat", 2013. - 46, [1] s. : il. ; 17 cm.
ISBN 978-83-89231-16-1

    II-83037   
Pier Paolo Pasolini : twórczość filmowa
/ Piotr Kletkowski.
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie SEDNO, cop. 2013. - 481, [5] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63354-49-7
ISBN 978-83-63354-80-0 (e-book)

    II-83063   
Piórem i buławą : działalność polityczna Lwa Sapiehy, kanclerza litewskiego, wojewody wileńskiego
/ Arkadiusz Czwołek.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. - 734 s., [13] s. tabl., [1] k. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-231-2936-3 (oprawa miękka)
ISBN 978-83-231-2956-1 (oprawa twarda)

    II-83110  
"Piosenki prawdziwe" w kulturze PRL-u : studia
/ pod red. Ewy Paczoskiej i Dawida Marii Osińskiego.
Warszawa : nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. - 175 s. ; 24 cm.
(Doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej w Kulturze Modernizmu ; 4
ISBN 978-83-62100-15-6

    II-83152   
Pisarze wobec futbolu : negacje - irytacje - fascynacje
/ pod red. Lecha Giemzy.
Lublin : "Norbertinum", 2012. - 309 s. ; 24 cm.

    II-83160  
Pismo obrazkowe = Picture writing
/ Irena Jarosińska.
Warszawa : Ośrodek Karta, 2013. - 223, [4] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61283-84-3

    II-83073   
Plaga celebrytów : praca zbiorowa
/ pod red. Włodzimierza Karola Pessela i Stanisława Zagórskiego ; wstęp Janusz Tazbir.
Łomża : Oficyna Wydawnicza "Stopka", 2013. - 377, [1] s. ; 23 cm.
(Seria Glogerowska
ISBN 978-83-63586-04-1

    II-83115  
Płeć - język - kultura
/ Artur Rejter.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. - 181, [7] s. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3008
ISBN 978-83-226-2159-2

    III-32036   
Po nazwisku
/ Przemysław Karpiński.
Nowa Ruda : Mamiko Apolonia Maliszewska, 2013. - 37 s. ; 22 cm.
(Poezja Polska
ISBN 978-83-63906-14-6

    II-83022   
Podpis księcia : rozważania o mocy i słabości
/ Piotr Nowak ; Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego.
Warszawa : Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2013. - 521, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Kwartalnika "Kronos"
ISBN 978-83-62609-08-6

    II-83190   
Podróż do krainy zeków
/ Julius Margolin ; przeł. Jerzy Czech.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013. - 701, [3] s. ; 22 cm.
(Historia / Historie
ISBN 978-83-7536-538-2

    I-57241   
Podróż husytów do Bazylei
/ Stanisław Bylina.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. - 133 s. : il. ; 19 cm.
ISBN 978-83-63352-20-2

    III-32062 
Polański - portret mistrza
/ James Greenberg ; przeł. Jerzy Malinowski.
Warszawa : "Foksal", cop. 2013. - 285, [3] s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-83-7881-944-8

    II-83069  
Polifoniczność w przekładzie : o tym jak Polacy i Bułgarzy czytają Biesy Fiodora Dostojewskiego
/ Magdalena Pytlak.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. - 164, [2] s. ; 23 cm.
(Prace Instytutu Filologii Słowiańskiej ; nr 28
ISBN 978-83-233-3540-5

    II-83090   
Polska Partia Robotnicza : droga do władzy, 1941-1944
/ Piotr Gontarczyk. - Wyd. 3 popr. i uzup.
Warszawa : Fronda PL, [2013]. - 456 s., [40] s. tabl. ; 24 cm.
(Biblioteka Historyczna Frondy
ISBN 978-83-64095-02-3

    II-83111   
Polsko-czeskie tropy kulturalne w XX wieku : studia
/ pod red. Grzegorza P. Bąbiaka, Joanny Królak.
Warszawa : nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. - 256 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62100-14-9

Pobieranie 83.91 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna