Nowe władze Oddziału pan w Poznaniu na kadencję 2011-2014Pobieranie 11.52 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar11.52 Kb.
Nowe władze Oddziału PAN w Poznaniu

na kadencję 2011-2014
Zgromadzenie Ogólne Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na swoim plenarnym posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2010 r. wybrało Prezesa, Wiceprezesa i 5 członków Prezydium Oddziału na kadencję 2011-2014 w składzie:
Prezes: Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, członek korespondent PAN

Kierownik Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Instytucie Informatyki na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej.


Wiceprezes: Prof. dr hab. Marek Świtoński, członek korespondent PAN

Kierownik Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.


Członkowie Prezydium:


  1. Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, członek rzeczywisty PAN

Dyrektor Instytutu Psychologii UAM.


  1. Prof. dr hab. Andrzej B. Legocki, członek rzeczywisty PAN

Przewodniczący Wydziału II PAN.


  1. Prof. dr hab. Bogdan Marciniec, członek rzeczywisty PAN

Kierownik Zakładu Chemii Metaloorganicznej na Wydziale Chemii UAM,

dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego UAM.
  1. Prof. dr hab. Roman Micnas, członek korespondent PAN

Kierownik Zakładu Teorii Ciała Stałego na Wydziale Fizyki UAM.


  1. Prof. dr hab. inż. Jan Węglarz, członek rzeczywisty PAN

Dyrektor Instytutu Informatyki PP, pełnomocnik dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego, Prezes Oddziału PAN w Poznaniu w kadencjach 2003-06 i 2007-2010.

Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, ur. w 1952r., uzyskał tytuł naukowy profesora w 1989r. Jest założycielem i kierownikiem Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej od 1989r.

Jego specjalnością naukową jest komputerowe wspomaganie decyzji. Jest m.in. autorem oryginalnej metodyki wspomagania decyzji w oparciu o wiedzę odkrytą z danych obarczonych naturalnymi „niedoskonałościami”. Do tych niedoskonałości należą: niedokładność, niepewność, niespójność i niekompletność. Za to osiągnięcie otrzymał w 2005r. nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jego podejście wykorzystuje m.in. teorię

zbiorów przybliżonych oraz uczenie maszynowe i teorię decyzji. Metodyka ta znajduje różnorakie zastosowania we wspomaganiu decyzji, m.in. w medycynie, przemyśle, projektowaniu i diagnozowaniu urządzeń technicznych, w ochronie środowiska i w ekonomii.

Prof. Roman Słowiński cieszy się uznaniem w świecie naukowym jako twórca szkoły naukowej "inteligentnego wspomagania decyzji", która łączy w sposób twórczy badania operacyjne, inteligencję obliczeniową i nowe technologie informatyczne. Wypromował 24 doktorów, z których 4 jest po habilitacji.

Wielokrotnie przebywał za granicą jako profesor wizytujący w uczelniach Francji, USA, Włoch, Japonii, Szwajcarii i Kanady. Współpracuje z wieloma placówkami naukowymi na świecie.

Jako autor lub współautor opublikował 14 książek oraz ponad 400 artykułów naukowych,


w tym ponad 150 artykułów w wydawnictwach z tzw. listy filadelfijskiej. Baza ISI Thomson Reuters donosiła w 2010 r. o ponad 3600 cytowaniach jego prac (h-index 30).

Od 1999 r. prof. Roman Słowiński jest redaktorem naczelnym czasopisma European Journal of Operational Research (Elsevier) – jednego z najważniejszych światowych czasopism z zakresu badań operacyjnych. Jest też członkiem redakcji dwudziestu innych międzynarodowych czasopism naukowych. Jest przewodniczącym Europejskiej Grupy Roboczej przy EURO (Association of European Operational Research Societies) nt. Wielokryterialnego Wspomagania Decyzji, oraz prezesem International Rough Set Society. Ponadto, jest „Senior Member” organizacji inżynierskiej IEEE i członkiem panelu ekspertów European Research Council (PE6–Computer Science).

Trzy uniwersytety zagraniczne nadały mu tytuł doktora honoris causa: Faculté Polytechnique de Mons (Belgia) – 2000r., Université Paris Dauphine (Francja) – 2001r., Technical University of Crete w Chanii (Grecja) – 2008r.

Od 2004r. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.Za swoją działalność naukową otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: Złoty Medal EURO (Association of European Operational Research Societies, Aachen, 1991), nagrodę im. F. Edgewortha i V. Pareto (International Society on Multiple Criteria Decision Making, Cape Town, 1997), Subsydium Profesorskie „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2001), Nagrodę Naukową Miasta Poznania (2003) i Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2005).
Poznań, 16 grudnia 2010 r.
: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna