Nr 16/2016 (636) 17 kwietnia 2016 r. IV niedziela Wielkanocna Ewangelia według św. Jana (10,27-30)Pobieranie 39.53 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar39.53 Kb.gazetka rzymskokatolickiej parafiipw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu
nr 16/2016 (636) 17 kwietnia 2016 r.
I
V Niedziela Wielkanocna


Ewangelia według św. Jana (10,27-30)
Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.


Żydzi chcieli Jezusa za to oczernić, że nazwał się synem Dawida. On zaś im odpowiedział, że jest Synem Boga. A w jaki sposób? Posłuchajcie: „Odpowiedział im Jezus: Mówię wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec” (J 10,25-26). Już uprzednio pouczyłem was, które to są owce; bądźcie więc owcami. Stają się owcami wierząc; są owcami idąc za pasterzem; owcami są nie gardząc swoim Odkupicielem; są owcami wchodząc przez bramę; są owcami wychodząc i znajdując pastwiska; są owcami zażywając wiecznego życia. Dlaczego więc im powiedział: „Nie jesteście z moich owiec”? Bo wiedział, że na wieczną zgubę są przeznaczeni, a nie nabyci dla wiecznego życia za cenę Jego krwi. „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne”. Oto są pastwiska. O ile pamiętacie, poprzednio powiedział: „Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę” (J 10,9). Weszliśmy przez wiarę, umierając wychodzimy. Lecz jak weszliśmy przez bramę wiary, tak będąc wierzącymi z ciała wychodzimy przez samą wiarę, abyśmy mogli znaleźć pastwiska. Życie wieczne nazywa się dobrym pastwiskiem. Tam nie usycha żadna roślina, wszystko się zieleni, wszystko kwitnie. Tam tyko znajduje się życie. „Dam im – mówi – życie wieczne”. Dlatego szukacie (Żydzi) jakichś oszczerstw, bo myślicie o życiu obecnym. „A nie zginą na wieki”. Jakbyś się domyślał, iż tak im powiedział: Zginiecie na wieki, bo nie jesteście z moich owiec. „Nikt ich nie wyrwie z ręki mojej”. Przyjmijcie to uważnie: To, co Mi dał Ojciec mój, większe jest niż wszystko. Co może wilk? Cóż może złodziej i zabójca? Gubią tylko tych, którzy na wieczną zgubę są przeznaczeni. O owcach tych mówił Apostoł: „Zna Pan tych, którzy są Jego” (2 Tm 2,19), „A których przeznaczył, tych i wezwał, a których wezwał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił” (Rz 8,30). Z owych owiec ani wilk nie porywa, ani zbójca nie zabija. Jest pewny ich liczby Ten, który wie co za nie dał. To właśnie znaczy to, co powiedział: „Nikt ich nie wyrwie z ręki mojej”.

św. Augustyn († 430)
Bóg, który udzielił wielkiej siły głoszącym Ewangelię, by ona osiągnęła całą swoją skuteczność – niech On sam trzyma rękę moją, prowadzi mnie wedle swojej woli i przyjmie do chwały, On Pasterz pasterzy i Przywódca przywódców. Obym mógł paść Jego owczarnię z umiejętnością... Oby On sam udzielał siły i mocy ludowi swojemu i przygotował sobie trzodę wspaniałą i oczyszczoną, godną niebieskiej zagrody w przybytku radości i w blasku świętych. Obyśmy mogli wszyscy w Jego świątyni ogłaszać chwałę Jego, trzoda razem z pasterzami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, któremu wszelka sława na wieki wieków. Amen.
św. Grzegorz z Nazjanzu († 390)


Poniedziałek – 18 kwietnia 2016 J 10,1-10

630 Za † Zofię Rejman (od Ewy i Kazimierza Włosińskich z rodziną)

900 Za Genowefę i Tadeusza Drygalskich w 61. rocznicę ślubu z prośbą do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o zdrowie na dalsze lata życia

1800 1. Za †† rodziców Ernestynę i Pawła Piechula, teścia Ryszarda Gorlach oraz †† z rodziny Piechula, Gorlach, Chmiela i Chromik

2. W intencji członków ruchu szensztackiego o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej

Wtorek – 19 kwietnia 2016 J 10,22-30

630 Do Miłosierdzia Bożego za † tatę Józefa i † syna Piotra Mroczek oraz za †† z rodziny

800 W języku niemieckim: Für verstorbene Maria Kulniak und Else Kalus und alle Verstorbene aus der Familie

1800 1. Z okazji kolejnej rocznicy ślubu Eugeniusza i Sybilli z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla całej rodziny oraz o dary Ducha Świętego dla Nicole i Damiana

2. Do Bożej Opatrzności w intencji Danuty i Jerzego Fryga z okazji 40. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

3. Z okazji 40. rocznicy sakramentu małżeństwa Wandy i Andrzeja z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinieŚroda – 20 kwietnia 2016 J 12,44-50

630 Za † siostrę Genowefę

900 Za †† siostrę Janinę, szwagra Mikołaja Marcinowskich, †† rodziców Stefanię i Stanisława Paszkowskich, †† kuzynów Edwina i Tadeusza oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

1800 1. Za †† teściów Marię i Joachima, pokrewieństwo Grycman i Smołka oraz †† rodziców Klarę i Emila, pokrewieństwo Nowak i Tomas

2. Za †† mamę Genowefę, ojca Franciszka, brata Romana i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek – 21 kwietnia 2016 J 13,16-20

630 Za †† rodziców Waleskę i Józefa Noga i †† rodzeństwo

1630 Szkolna: Za † Annę Nowak

1730 Różaniec Rodziny Radia Maryja

1800 1. W intencji Marty w 18. rocznicę urodzin o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego

2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w 75. rocznicę urodzin Ernesta z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodzinyPiątek – 22 kwietnia 2016 J 14,1-6

630 Za † Zofię Rejman (od chrześnicy z rodziną)

900 Za †† rodziców Jana i Genowefę Nowak, syna Alojza i żonę Różę, syna Alfreda, dziadków z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia+

1800 1. Za † Bronisława Moś w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców i brata Zygmunta

2. Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o zdrowie dla synów Zbigniewa i Andrzeja Sekuła

3. Do Bożej Opatrzności w intencji Kazimierza Cempel z okazji 92. rocznicy urodzin o zdrowie i Boże błogosławieństwo

1900 Spotkanie dla młodzieżySobota – 23 kwietnia 2016 – św. Wojciecha, bpa i męcz., gł. patrona Polski J 12,24-26

630 Do Miłosierdzia Bożego za † męża Aleksandra w 1. rocznicę śmierci

1730 Nieszpory Maryjne

1800 W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Martę i Antoniego, braci Janusza i Herberta, siostrzeńca Leszka i za wszystkich †† z rodziny Marcol i Myszor

2. Za † męża Zygfryda Skorupa, †† rodziców Peikert i Skorupa oraz †† pokrewieństwo

3. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z okazji urodzin Jerzego i Elżbiety z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia oraz o zdrowie dla całej rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiąceV Niedziela Wielkanocna – 24 kwietnia 2016 Dz 14,21-27; Ap 21,1-5; J 13,31-35

700 Dziękczynna za otrzymane łaski w intencji Anny i Bronisława z okazji 40. rocznicy ślubu, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

900 W intencji Aleksandry i Roberta w 1. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo (od Rodziców z obu stron)

1030 1. W intencji rocznych dzieci: Stanisław Ignacy Plata – Salomon, Hanna Cuber, Adam Zaiczek, Antonina Pacholska

2. Do Bożej Opatrzności w intencji Jerzego w 80. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie solenizanta i jego rodziny

1145 Procesja Wielkanocna

1200 Dziękczynna za otrzymane łaski z okazji 70. rocznicy urodzin Adeli Marcol, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

1700 Różaniec za młode pokolenie

1730 Nieszpory niedzielne

1800 Za † brata Zbigniewa Majchrzak i wszystkich †† z rodziny

W tym tygodniu modlimy się: w intencji przygotowań do Światowych Dni Młodzieży • Dzisiaj o godz. 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym; zapraszamy także na godz. 1545 na Różaniec Fatimski za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne.

 • W poniedziałek o 1930 próba scholi.

 • We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.

 • Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.

 • Msza szkolna w czwartek o 1630.

 • Dzieci komunijne będą miały w tym tygodniu swoje spotkania w salkach.

 • W czwartek o 1730 Różaniec, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja.

 • W czwartek w kościele Farnym o 1900 dekanalne spotkanie księży.

 • W piątek o 1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

 • Młodzież zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900.

 • W sobotę 23 kwietnia od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.

 • W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci.

 • Niebawem rozpocznie się nabór na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Wydział oferuje studia na następujących kierunkach: teologia, kultura śródziemnomorska, nauki o rodzinie, muzykologia. Bliższe informacje znaleźć można na stronie internetowej Wydziału: wt.uni.opole.pl.

 • Ze względu na rejestrację grup na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie kończy się czas zgłoszeń. Jeśli są jeszcze jakieś osoby chętne, to prosimy o niezwłoczny kontakt. Osoby które już się zgłosiły prosimy o dokonanie wpłat.

 • W sobotę 30 kwietnia w Seminarium w Opolu Dzień Otwartych Drzwi. Młodzież zainteresowaną wyjazdem prosimy o zgłoszenia do ks. Pawła (lub przez formularz zamieszczony na naszej stronie parafialnej).

 • Przypominamy o zapisach na pielgrzymkę do Pragi (planowanej na dni 27-29 maja). Szczegóły w kancelarii.

 • Rozpoczynamy również zapisy na pielgrzymkę na Kresy, która odbędzie się w terminie 25-30 czerwca). W tym celu prosimy osoby zainteresowane (także wstępnie zapisane) o zabranie z zakrystii lub kancelarii formularzy zgłoszeniowych. Tam podajemy szczegółową trasę, cenę, wysokość zaliczki oraz termin następnego spotkania (wtorek, 26 kwietnia). Wypełnione formularze można złożyć w zakrystii lub kancelarii.

 • Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieżące potrzeby parafii. Dziś gościmy w naszej parafii O. Bazylego z Ukrainy. Przed kościołem możliwość wsparcia parafii w której posługuje O. Bazyli.

 • Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.


W minionym tygodniu odeszła do Pana:

   • Janina Surma, lat 71, zam. na ul. Katowickiej 1

N
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu

ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20www.nspjraciborz.pl nspj.raciborz@gmail.com
Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 700 – 800;

w poniedziałki oraz piątki 1600 - 1730;w czwartki 1900 - 2000.Biblioteka parafialna: wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.)

Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyżurów. Dyżur informacyjny

w poniedziałki i środy w godz. 1700 – 1800;Konsultant ds. uzależnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;

Caritas – wtorki 1700 – 1800;

Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.
owa Adhortacja Ojca Świętego


Opublikowany 8 kwietnia br. dokument Ojca Świętego został podpisany 19 marca br. i stanowi podsumowanie dwóch zgromadzeń Synodu Biskupów poświęconych rodzinie, które odbyły się w październiku 2014 i 2015 roku.


Już we wstępie Franciszek zaznacza, że przedmiotem adhortacji jest szeroka kwestia miłości w rodzinie. Podkreśla zarazem, że nie wszystkie dyskusje doktrynalne, moralne czy duszpasterskie powinny być rozstrzygnięte interwencjami Magisterium. Oczywiście, w Kościele konieczna jest jedność doktryny i działania, ale to nie przeszkadza, by istniały różne sposoby interpretowania pewnych aspektów nauczania lub niektórych wynikających z niego konsekwencji (n. 3). W kontekście Roku Miłosierdzia papież wskazuje iż dokument ten powinien pobudzić rodziny chrześcijańskie do docenienia darów małżeństwa i rodziny oraz dodać otuchy wszystkim, aby byli znakiem miłosierdzia i bliskości tam, gdzie życie rodzinne nie jest realizowane w sposób doskonały lub nie przebiega w pokoju i radości (n.5).

W rozdziale pierwszym Ojciec Święty wychodzi od biblijnego nauczania o rodzinie. Natomiast w rozdziale drugim omawia rzeczywistą sytuację rodziny i stojące przed nią wyzwania. W tekście tym jest wiele odniesień do papieskich wypowiedzi, dokumentów obydwu zgromadzeń synodalnych, a także deklaracji niektórych episkopatów. Mówiąc o istniejących zagrożeniach zaznacza, że „jako chrześcijanie nie możemy zrezygnować z proponowania małżeństwa” (n. 35), ale także konieczna jest zmiana języka i postawy chrześcijan głoszących Ewangelię rodziny (n. 36).

W rozdziale trzecim papież przypomina naukę Jezusa o małżeństwie i rodzinie oraz wynikającą z niej naukę Kościoła. Omawia przedstawiony w niej sakramentalny charakter małżeństwa, postawę wobec sytuacji odbiegających od chrześcijańskiego ideału małżeństwa i rodziny, podkreśla kwestie związane z przekazywaniem życia i wychowywaniem dzieci oraz relację między rodziną a Kościołem. 

Rozdział czwarty podejmuje kwestię miłości w małżeństwie. Najpierw w świetle fragmentu z 1 listu św. Pawła do Koryntian (1 Kor 13,4- 7) omawia cechy miłości małżeńskiej, a następnie podejmuje kwestie rozwijania tej miłości. Nie pomija wyzwań związanych z wychowywaniem ludzkiej uczuciowości. 

Kolejny – piąty rozdział zatytułowany „Miłość, która staje się owocna” porusza kwestie przyjęcia nowego życia, adopcji i opieki zastępczej, a także życia w szerokiej rodzinie, w której jest także miejsce dla osób starszych. Ojciec Święty stwierdza między innymi, że rodziny wielodzietne są dla Kościoła radością, omawia doświadczenia rodziny związane z oczekiwaniem potomstwa, a mówiąc o miłości ojca i matki zauważa częste dziś poczucie osierocenia. Wyraża uznanie dla feminizmu, pod warunkiem, że nie domaga się on uniformizmu lub zanegowania macierzyństwa (n. 173). Papież podkreśla również znaczenie świadectwa jakie dają rodziny wielodzietne. Przestrzega przed izolowaniem się od innych i wskazuje na znaczenie więzi między pokoleniami. Mówiąc o roli osób starszych stwierdza, że „rodzina, która nie szanuje i nie dba o swoich dziadków będących jej żywą pamięcią, jest rodziną rozbitą” (n. 193). Nie pomija więzi braterskich i siostrzanych, roli charytatywnej rodzin, a także relacji z teściami.

W rozdziale VI Franciszek podejmuje niektóre perspektywy duszpasterskie związane z przepowiadaniem Ewangelii rodziny. Wiele miejsca poświęca odpowiedniemu przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa, a następnie towarzyszeniu w pierwszych latach wspólnego życia, zwłaszcza dzięki zaangażowaniu doświadczonych małżeństw. Nie pomija roli duszpasterzy jako spowiedników i kierowników duchowych, krzewiących życie religijne małżonków. Wskazuje też na znaczenie parafii, ruchów kościelnych i innych instytucji Kościoła.źródło KAIPobieranie 39.53 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna