Nr 36/2015 (604) 6 września 2015 r. XXIII niedziela Zwykła Ewangelia według św. Marka (7,31-37)Pobieranie 40.08 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar40.08 Kb.gazetka rzymskokatolickiej parafiipw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu
nr 36/2015 (604) 6 września 2015 r.
X
XIII Niedziela Zwykła


Ewangelia według św. Marka (7,31-37)
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę.


I przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę” (Mk 7,32nn). Głuchoniemy to ten, kto nie może usłyszeć słów Bożych ani nie otwiera ust do wypowiedzenia słów, które są konieczne. Tak więc ci, którzy nauczyli się już od dawna słuchać i wypowiadać boskie mowy, przyprowadzili głuchoniemego do Pana, aby go uzdrowił, ponieważ Jezus uzdrawia łaską swojej prawicy tych, wobec których ludzka ułomność stała bezradna. „I wziął go na bok osobno z tłumu, włożył swe palce w jego uszy”. Pierwszy krok do zbawienia, to wyprowadzenie chorego na bok przez Pana. Gdy ujmuje chorego i wyprowadza go na bok z tłumu, oświeca umysł chory wskutek grzechów przez nawiedzenie swoją łaskawością, odwołuje od przyzwyczajeń postępowania ludzkiego i sprawia, że chory zaczyna kroczyć drogą Jego przykazań. Wkłada palce w jego uszy, otwierając je przez Ducha Świętego dla przyjęcia słów zbawiennych. Bo palcem Bożym jest nazywany Duch Święty, co poświadcza sam Pan, gdy mówi do Żydów: „Jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, synowie wasi jaką mocą je wyrzucają?” (Łk 11, 20.19). To samo wykłada inny Ewangelista, gdy mówi: „Jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy” (Mt 12,28). Tym właśnie palcem bez wątpienia zostali pokonani czarownicy w Egipcie przez Mojżesza, gdy mówili: „Tu jest palec Boży” (Wj 8,15); nim także zostało napisane na tablicach kamiennych Prawo (Wj 31,18), bo dzięki darowi Ducha Świętego jesteśmy bronieni od zasadzek czy to ludzkich, czy to złych duchów, pouczeni natomiast w poznaniu woli Bożej. Palcami więc Boga włożonymi w uszy tego, który miał zostać uzdrowiony, są dary Ducha Świętego otwierające serca tych, którzy zbłądzili z drogi prawdy, aby słuchali wiedzy o zbawieniu i jej się nauczyli... „A spojrzawszy w niebo westchnął i rzekł do głuchoniemego: Effetha, co znaczy: Otwórz się”. Spojrzał w niebo, aby pouczyć, że tam właśnie trzeba prosić o mowę dla niemych i o słuch dla głuchych: tam bowiem znajduje się lekarstwo na wszystkie choroby. Westchnął zaś nie dlatego, że potrzebował prosić z jękiem o cokolwiek Ojca, który daje wszystkim proszącym, ale by dać nam przykład, jak mamy używać pomocy niebiańskiej łaskawości w naszych grzechach czy w grzechach naszych bliźnich... „Zaraz więc otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mówił prawidłowo”... Mówi prawidłowo wyznając Boga lub przepowiadając Go innym tylko ten, którego słuch otwiera łaska Boża, by mógł słuchać i być posłusznym Bożym nakazom, a którego język, dzięki Boskiej mądrości, ustawia On do mówienia. Taki tylko może mówić za Psalmistą: „Panie, otwórz moje wargi, a usta moje będą głosiły Twoją chwałę” (Ps 51,17).
św. Beda Wielebny (zm. w 735 r.)


Poniedziałek – 7 września 2015 Łk 6,6-11

630 Za † ojca i męża Edmunda Lizak

700 Za † matkę Annę i †† z rodziny

1800 1. Za † Zofię Chylewską w 2. rocznicę śmierci

2. Za †† rodziców Jana i Bertę Petela

Wtorek – 8 września 2015 – Święto Narodzenia NMP Mt 1,1-16.18-23

630 W 2. rocznicę ślubu córki Magdaleny i Rafała Kindla z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie

800 W języku niemieckim: Für verstorbene Anna Nowak

900 Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Marię i Sergiusza Owerczuk, teściów Marię i Józefa Kwiatkowskich, wszystkich †† z rodziny Sawickich i dusze w czyśćcu cierpiące

1800 1. Do Miłosierdzia Bożego za † Józefa Panek, †† pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

2. Za † Grzegorza Kubala (od cioci Danki z rodziną)Środa – 9 września 2015 Łk 6,20-26

630 Za Jana i Krystynę w40. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę dla całej rodziny

700 Za †† z rodziny Ziemniak: Reginę, Julię, Antoniego, babcię Marię oraz †† z rodziny

1800 1. Za †† matkę Annę, ojca Jana Reichel, siostry Gizelę i Irenę, dziadków Adolfa i Marię Fojcik i całe †† pokrewieństwo

2. Za †† Henryka Cichoń, rodziców Marię i Karola, braci Jana i Herberta i wszystkich †† z rodziny

Czwartek – 10 września 2015 Łk 6,27-38

630 Z okazji 65. rocznicy urodzin Gabrieli z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia na dalsze lata życia

700 Za † Stanisława Konik w 1. rocznicę śmierci

1630 Szkolna: Za †† męża Antoniego, brata Jana, rodziców i dziadków

1800 1. Za † Romana Stasiak i †† dziadków

2. Do Miłosierdzia Bożego za †† ojca Joachima, matkę Ernestynę, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiącePiątek – 11 września 2015 Łk 6,39-42

630 Za †† syna Arnolda, matkę Elżbietę Trompeta, dziadków i całe †† pokrewieństwo

900 W 25. rocznicę urodzin Marii Hruby z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie

1800 1. Za † Edwarda Wasik

2. Za †† rodziców Eugenię i Kazimierza, † Martę Gratzy

1900 Młodzieżowa: W intencji młodzieży o światło Ducha Świętego i o błogosławieństwo na czas przygotowań do Światowych Dni MłodzieżySobota – 12 września 2015 Łk 6,43-49

630 Do Miłosierdzia Bożego za † ojca Stanisława, †† rodziców z obu stron

700 Za †† Mariana Bochenka w 10. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące

1730 Nieszpory Maryjne

1800 W sobotni wieczór: 1. Za † Gertrudę Fogiel w 2. rocznicę śmierci, za † męża Jerzego Fogiel oraz za † Adama Sawłuk

2. Za † ojca Zygmunta w 17. rocznicę śmierci oraz za †† Helenę i Edmunda, Stanisławę i Ludwika i wszystkich †† z rodzinyXXIV Niedziela zwykła – 13 września 2015 Iz 50,5-9; Jk 2,14-18; Mk 8,27-35

700 W intencji Parafian

830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

900 Za † Emila Mecnera w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców Rozalię i Franciszka Drozdowskich, za †† z rodzin Bojanowski, Mecner, Zygmunt i Norek

1030 W intencji Bogumiła z okazji 46. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

1200 1. Za † Stefanię Pankiewicz w 2. rocznicę śmierci

2. W intencji córki Wioletty z okazji 54. rocznicy urodzin oraz wnuka Przemysława z okazji 29. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze o Boże błogosławieństwo

1545 Różaniec Fatimski za młode pokolenie

1600 Spotkanie popielgrzymkowe dla grupy niebieskiej

1630 Spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych

1730 Nieszpory niedzielne

1800 Za † żonę Annę w rocznicę śmierci, za †† z rodziny i teściów

1900 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania wraz z ich rodzicami

W tym tygodniu modlimy się: w intencji przygotowujących się do sakramentu małżeństwa
 • W poniedziałek, środę i piątek o 1900 nauki przedmałżeńskie. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy.

 • Po wakacjach wznawia swoje spotkania Klub Seniora. Na spotkania, które odbywają się we wtorki o godz. 1600 w domu katechetycznym zapraszamy wszystkie osoby starsze, samotne.

 • Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej. Na te spotkania zapraszamy także nowe osoby.

 • Msza szkolna w czwartek o 1630. Na Msze szkolne zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych. Co prawda katecheza szkolna obejmuje dwie godziny, lecz nic nie zastąpi spotkania o charakterze liturgicznym i modlitewnym w kościele.

 • Również w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.

 • Młodzież zapraszamy na Mszę Świętą na rozpoczęcie roku szkolnego w piątek o godz. 1900. Po Mszy spotkanie dla liderów i wolontariuszy SDM.

 • W przyszłą niedzielę o godz. 1545 Różaniec Fatimski.

 • Również w przyszłą niedzielę o 1600 w domu katechetycznym spotkanie popielgrzymkowe grupy niebieskiej. Zapraszamy wszystkich uczestników pielgrzymki.

 • Przypominamy, że jeszcze w tym tygodniu można zapisywać intencje Mszalne z okazji szczególnych rocznic i jubileuszy małżeńskich. Wszystkie intencje, w tym za zmarłych przyjmowane będą od 14 września. Przy tej okazji pragniemy zapowiedzieć pewną zmianę dotycząca godzin Mszy Świętych w tygodniu (od przyszłego roku). Planujemy zwiększyć ilość Mszy o godzinie 900 (w poniedziałki, środy i piątki). We wtorki, czwartki ewentualnie soboty mogły by być trzy intencje wieczorem o 1800. Nie byłoby jednak w tygodniu Mszy o godz. 700. Obecnie jest to najmniej uczęszczana pora. Porządek Mszy niedzielnych pozostałby bez zmian.

 • Spotkania dla rodziców dzieci komunijnych (a więc zasadniczo z klas 3, choć dajemy możliwość tzw. wczesnej Komunii Świętej) odbędą się w niedzielę, 13 września w kaplicy pod kościołem o 1630 oraz we wtorek, 15 września o 1830 w kościele. Na jedno z tych spotkań zapraszamy rodziców (obecność dzieci nie jest konieczna). Przypominamy, że sam fakt obecności dziecka na katechezie nie jest równoznaczny z „zapisaniem” dziecka na przygotowanie do I Komunii.

 • Spotkanie dla wszystkich kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami odbędzie się w niedzielę 13 września po wieczornej Mszy, czyli o 1900 w kościele. Prosimy o obecność.

 • W sobotę 3 października w Winowie k. Opola odbędzie się pielgrzymka Róż Różańcowych. Już teraz zachęcamy do uczestnictwa. Spotkanie poprowadzi O. Ludwik Mycielski z Biskupowa.

 • Przypominamy o planowanych na grudzień pielgrzymkach do Rzymu na rozpoczęcie Roku Miłosierdzia. Są to inicjatywy ogólnodiecezjalne i zgłoszenia odbywają się poprzez stronę swjacek.eu

 • Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z przyszłej niedzieli na bieżące potrzeby. Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.


W minionym tygodniu odeszli do Pana:

    • Konrad Benek, lat 63, zam. na ul. Słowackiego 42 

    • Czesław Wala, lat 93, zam. na ul. Warszawskiej 30 

    • Aleksandra Kuśmierczyk, lat 83, zam. na ul. Opawskiej 58 

    • Kazimierz Gurda, lat 66, zam. na ul. Katowickiej 5a 

    • Henryk Apostel, lat 57, zam. na ul. Katowickiej 13 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

O
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu

ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20www.nspjraciborz.pl nspj.raciborz@gmail.com
Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830;

w poniedziałki oraz piątki 1600 - 1730;w czwartki 1900 - 2000.Biblioteka parafialna: wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.)

Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyżurów. Dyżur informacyjny

w poniedziałki i środy w godz. 1700 – 1800;Konsultant ds. uzależnień – kontakt telefoniczny 508 194 934;

Caritas – wtorki 1700 – 1800;

Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001.
twarte drzwi Kościoła


Fragment listu Ojca Świętego Franciszka przed Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia


Zbliżający się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia pozwala mi zwrócić uwagę na kilka kwestii, które chcę poruszyć, by obchody Roku Świętego mogły być dla wszystkich wierzących prawdziwym momentem spotkania z miłosierdziem Boga. Pragnę bowiem, aby Jubileusz był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne.

Myślę przede wszystkim o wszystkich wiernych, którzy w poszczególnych diecezjach lub jako pielgrzymi w Rzymie będą przeżywali łaskę Jubileuszu. Pragnę, by jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech. Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. Jednocześnie rozporządzam, by w sanktuariach, gdzie zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia, i w kościołach, które tradycyjnie są uznawane za Jubileuszowe, była możliwość uzyskania odpustu. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata.

Myślę też o osobach, które z różnych powodów nie będą mogły udać się do Świętych Drzwi, przede wszystkim o ludziach chorych, starszych i samotnych, którzy często nie są w stanie wyjść z domu. Dla nich będzie wielką pomocą przeżywanie choroby i cierpienia jako doświadczenia bliskości z Panem, który w tajemnicy swojej męki, śmierci i zmartwychwstania wskazuje główną drogę pozwalającą nadać sens bólowi i samotności. Przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją tego momentu próby, poprzez przyjęcie komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu, będzie dla nich sposobem uzyskania jubileuszowego odpustu. (...)

Jednym z poważnych problemów naszych czasów jest z pewnością zmodyfikowany stosunek do życia. Bardzo rozpowszechniona mentalność doprowadziła do utraty należytej wrażliwości indywidualnej i społecznej na kwestię przyjmowania nowego życia. Dramat aborcji przeżywany jest przez niektóre osoby ze świadomością powierzchowną, jakby niemal nie zdawały sobie sprawy z tego, jak wielkim złem jest ten akt. Wiele innych natomiast, choć przeżywa ten moment jako porażkę, uważa, że nie mają innej drogi. Myślę w szczególności o wszystkich kobietach, które poddały się aborcji. Dobrze znam uwarunkowania, które doprowadziły je do podjęcia tej decyzji. Wiem, że jest to dramat egzystencjalny i moralny. Spotkałem wiele kobiet, które nosiły w sercu blizny pozostawione przez ten ciężki i bolesny wybór. To, co się wydarzyło, jest głęboko niesłuszne; jednakże tylko wtedy, gdy zrozumie się to w prawdzie, można nie stracić nadziei. Przebaczenia Bożego nie można odmówić nikomu, kto żałuje, zwłaszcza jeśli ze szczerym sercem przystępuje do Sakramentu Spowiedzi, by pojednać się z Ojcem. Również z tego powodu postanowiłem, mimo wszelkich przeciwnych rozporządzeń, upoważnić wszystkich kapłanów w Roku Jubileuszowym do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie. Niech kapłani przygotują się do tego wielkiego zadania, by potrafili łączyć słowa szczerego przyjęcia z refleksją, która pomoże zrozumieć popełniony grzech oraz wskaże drogę autentycznego nawrócenia, by pojąć prawdziwe i wielkoduszne przebaczenie Ojca, który wszystko odnawia swoją obecnością. (...)Ojciec Święty Franciszek

Watykan, 1 września 2015

Pobieranie 40.08 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna