Nr 41/2011 (401) 16 października 2011 r. XXIX niedziela zwykła Ewangelia według św. Marka (3,31-35)Pobieranie 39.14 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar39.14 Kb.gazetka rzymskokatolickiej parafii

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu
nr 41/2011 (401) 16 października 2011 r.

XXIX Niedziela zwykła

Ewangelia według św. Marka (3,31-35)
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i którzy są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.”


Czy znamy wystarczająco patronów naszej diecezji i Śląska? Bez wątpienia jest ona dobrą ilustracją dzisiejszej Ewangelii.

Święta Jadwiga Śląska urodziła się w 1178/1180 roku na zamku nad jeziorem Amer w Bawarii jako córka hrabiego Bertolda IV i Agnieszki, hrabiów Andechs, którzy tytułowali się również książętami Meranii, Kroacji i Dalmacji. Miała czterech braci i trzy siostry. Jedną wydano za Filipa, króla Francji, drugą zaś za Andrzeja, króla Węgier (była matką św. Elżbiety), trzecia wstąpiła do klasztoru. Jadwiga otrzymała staranne wychowanie najpierw na rodzinnym zamku, potem zaś w klasztorze benedyktynek w Kitzingen nad Menem (diecezja Wurzburg), znanym wówczas ośrodku kulturalnym.

Do programu ówczesnych szkół klasztornych należała także nauka łaciny, haftów i malowania, muzyki i pielęgnowania chorych. W roku 1190 Jadwiga przeniosła się do Wrocławia na dwór księcia Bolesława Wysokiego, gdyż została upatrzona na żonę dla jego syna, Henryka. Miała wtedy zaledwie 12 lat. Data ślubu nie jest bliżej znana. Nastąpił on jednak niebawem. Henryk Brodaty 8 listopada 1202 r. został panem całego księstwa. Rychło też udało mu się do dzielnicy śląskiej dołączyć dzielnicę senioratu, czyli krakowską, a także znaczną część Wielkopolski. Dlatego figuruje on w spisie władców Polski.


Henryk i Jadwiga stanowili wzorowe małżeństwo. Mieli pięcioro dzieci - dwóch synów: Bolesława i Henryka oraz trzy córki: Agnieszkę, Zofię i Gertrudę. Wkrótce jednak troje z nich zmarło. Ostatnich 28 lat pożycia małżeńskiego przeżyli małżonkowie wstrzemięźliwie, związani uroczystym ślubem czystości. Na dworze wrocławskich powszechne były zwyczaje i język polski. Jadwiga umiała się do nich dostosować, nauczyła się języka polskiego i posługiwała się nim. Jej dwór słynął z karności i dobrych obyczajów, gdyż księżna dbała o dobór osób. Macierzyńską troską otaczała służbę dworu. Wyposażyła wiele kościołów w szaty liturgiczne haftowane ręką jej i jej dworek. Do dworu księżnej należała również niewielka grupa mężczyzn duchownych i świeckich. Księżna bardzo troszczyła się o to, aby urzędnicy w jej dobrach nie uciskali bardzo kmieci poddanych. Obniżyła im czynsze, przewodniczyła sądom, darowała grzywny karne, a w razie klęsk nakazywała mimo protestów zarządców rozdawać ziarno, mięso, sól itp. Zorganizowała także pobożna księżna szpitalik dworski, gdzie codziennie znajdowało utrzymanie 13 chorych i kalek. W czasie objazdów księstwa osobiście odwiedzała chorych i wspierała hojnie ubogich.

cd. na str. 4


Poniedziałek – 17 października 2011 – św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz. Łk 12,13-21

630 Za †† Henryka, Witolda i Annę Michalczyk, †† pokrewieństwo Strzelczyk

700 Do Miłosierdzia Bożego w intencji Stanisława z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 75. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

1800 1. Za †† rodziców z obu stron, żonę Marię i †† pokrewieństwo

2. Za †† ojca Władysława, teścia Pawła, ciocię Katarzynę, wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące Nabożeństwo różańcowe – Liturgiczna Służba Ołtarza

Wtorek – 18 października 2011 – św. Łukasza, ewangelisty Łk 10,1-9


630 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Władysławy Węgrzynowskiej

700 Do Bożej Opatrzności w pewniej intencji za Andrzeja, Annę, Filipa i Viktorię

800 W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den verstorbenen Bruno Hannig, verstorbene Geschwister Heidi und Günter, verstorbene Eltern beiderseits

1800 Za †† Józefę i Franciszka Iwanickich, syna Stanisława i córkę Marię

1830 W klasztorze Annuntiata Msza Święta ku czci św. Łukasza w intencji Służby Zdrowia

Nabożeństwo różańcowe – Wspólnoty „Margaretka”

Środa – 19 października 2011 Łk 12,39-48

630 Do Bożej Opatrzności w pewnej intencji za Andrzeja , Annę, Filipa i Viktorię

700 Za †† rodziców Marię i Bolesława Brylińskich, Łucję i Tomasza Fabińskich, brata Władysława, bratową Annę oraz wujka Stanisława, dziadków z obu stron

1800 1. Za †† męża Feliksa, Zofię, rodziców Marię i Józefa, rodzeństwo Emilię, Władysława, Jana Kłusyk oraz Annę, Franciszka, Pawła Kałuża i szwagra Henryka

2. Do Miłosierdzia Bożego za † męża Alojzego Modrzejewskiego w 10. rocznicę śmierci, †† pokrewieństwo, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

Nabożeństwo różańcowe – Krąg Biblijny oraz Ruch Rodzin Nazaretańskich

Czwartek – 20 października 2011 – św. Jana Kantego, kapłana Łk 12,49-53

630 Do Miłosierdzia Bożego w intencji † mamy Rozwity Grabowskiej w 2. rocznicę śmierci

700 Do Bożej Opatrzności w pewnej intencji za Andrzeja, Annę, Filipa i Viktorię

1630 Różaniec dla dzieci

1800 1. Za †† dziadków Leopolda i Witosławę Konopnickich, zamordowanych na Kresach Wschodnich przez bolszewików

2. Za ††męża Stefana w 6. rocznicę śmierci, szwagra Jana Majera, rodziców Marię i Józefa Żukowskich, Gertrudę i Józefa Nowakowskich, †† z rodziny JerzykNabożeństwo różańcowe – Rodzina Radia Maryja

Piątek – 21 października 2011 – bł. Jakuba Strzemię, biskupa Łk 12,54-59

630 Do Miłosierdzia Bożego za † męża Winfryda, †† rodziców z obu stron, dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące

700 Za †† Franciszka Solisza, żonę, siostrę Elżbietę i dusze w czyśćcu cierpiące

1800 1. Za † Jerzego Taszkę w dzień urodzin

2. Za †† mamę Genowefę, ojca Józefa i wszystkich †† z rodziny Kwaśniewicz i Gęgotek Nabożeństwo różańcowe – Wspólnota Dzieci Maryi

1900 Młodzieżowa: w intencji kandydatów do bierzmowania i wszystkich parafianSobota – 22 października 2011 – bł. Jana Pawła II, papieża Łk 13,1-9

630 Za †† rodziców Jaworskich i Szapertów

700 Do Miłosierdzia Bożego w intencji matki Jadwigi z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo

1715 Nabożeństwo różańcowe – Wspólnota Żywego Różańca

1800 W sobotni wieczór: 1. Do Bożej Opatrzności w intencji Józefa w 70. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata

2. Do Bożej Opatrzności w intencji Marii i Józefa z okazji 40. r. ślubu oraz w intencji wnuka Szymona w 10. r. urodzin i wnuków Moniki i Mateusza, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie


XXX Niedziela zwykła – 23 października 2011

1 Krl 8,22-23.27-30; 1 Kor 3,9-11.16-17; Mt 16,13-19


Rocznica poświęcenia kościoła / Niedziela misyjna

700 Do Bożej Opatrzności w intencji Krystyny i Stanisława Tarasek w 35. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

900 W intencji budowniczych naszego kościoła oraz w intencji Parafian

1030 Do Bożej Opatrzności w intencji Jadwigi z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia

1200 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za 80. lat życia Heleny Cicinelli, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo

1715 Nabożeństwo różańcowe w intencji budowniczych naszego kościoła i wszystkich Parafian

1800 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w intencji Genowefy z okazji 85. urodzin oraz za †† męża Henryka w 20. rocznicę śmierci, syna Edwarda, rodziców z obu stron, siostrę Stefanię, brata Stanisława, szwagra Stanisława, bratowe Halinę i Helenę

W tym tygodniu modlimy się: w intencji Ojczyzny oraz o kanonizację bł. Jana Pawła II


 • Dzisiaj zapraszamy na godz. 1545 na Różaniec Fatimski, od 1715 wspólne nabożeństwo (ostatnia część Różańca). W tym tygodniu prosimy o przewodniczenie modlitwie Różańcowej przedstawicieli poszczególnych wspólnot.

 • Dziś także w Kietrzu o 1500 Msza Święta w intencji Rycerstwa Niepokalanej.

 • Również dzisiaj uroczystość św. Jadwigi, głównej patronki naszej diecezji. W kościele seminaryjnym spotkanie uczestników Światowych Dni Młodzieży.

 • W kościele Matki Bożej dziś o 1900 Koncert Papieski w wykonaniu zespołu Przecinek oraz Bartka Jaskota.

 • W poniedziałek o 1900 próba scholi.

 • We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.

 • Również we wtorek wspomnienie św. Łukasza. W klasztorze Annuntiata o 1800 Różaniec, o 1830 Msza Święta w intencji całej Służby Zdrowia.

 • Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej.

 • Różaniec dla dzieci w czwartek o 1630 (w tym tygodniu nie ma spotkań w grupach dla dzieci klas 3). Dzieci przygotowujące się do spowiedzi i Komunii Świętej wraz z rodzicami zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w przyszłą niedzielę. Zostaną poświęcone Różańce.

 • Próba chóru w czwartek o 1800.

 • W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja. Po Mszy Różaniec.

 • Również w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.

 • Młodzież, w tym również kandydatów do bierzmowania zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.

 • Spotkanie Marianek w piątek o 1700.

 • S


  Na zawsze młodzi...

  Niedziela po 2030  dziś pytania młodych

  i odpowiedzi YouCat

  NZM@poczta.fm


  potkania ministrantów
  : lektorzy w czwartek o 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600.

 • Spotkanie dziecięcej grupy Śpiewająca Miska Reksia w sobotę o 1000.

 • W sobotę przypada liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II.

 • W sobotę na godz. 1630 zapraszamy na spotkanie do domu katechetycznego członków Żywego Różańca.

 • W przyszłą niedzielę rocznica poświęcenia kościoła a także rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego.

 • Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny. Do nabycia jest nowa książka O. Ludwika Mycielskiego „Ordo et Pax”, a także z myślą o byłych pracownikach bogato ilustrowany album o kopalni Anna. Przypominamy także, że we wtorki przed oraz po Mszy wieczornej czynna jest w domu katechetycznym biblioteka, gdzie są najnowsze rozprowadzane książki.

 • Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieżące potrzeby parafii. Dziś także dodatkowa zbiórka na dalsze remonty. Za tydzień kolekta na misje.

 • Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.


W minionym tygodniu odeszła do Pana:

   • Jadwiga Mika, lat 88, zam. na ul. Skłodowskiej 26

dokończenie ze str. 1

W swoim życiu Święta Jadwiga dość mocno doświadczyła tajemnicy Krzyża. Przeżyła śmierć męża i prawie wszystkich dzieci. Jej ukochany syn, Henryk Pobożny, zginął jako wódz wojska chrześcijańskiego w walce z Mongołami pod Legnicą w 1241 r. Narzeczony jej córki Gertrudy, Otto von Wittelsbach, stał się mordercą króla niemieckiego Filipa, w następstwie czego zamek rodzinny Andechs zrównano z ziemią, a Ottona utopiono w Dunaju. Siostra Jadwigi, Gertruda, królowa węgierska, została skrytobójczo zamordowana; druga siostra, królowa francuska, Agnieszka, ściągnęła na rodzinę taką hańbę, że nawet papież zmuszony był wkroczyć i ukarać jawnogrzesznicę. Mąż Jadwigi, książę Henryk, dostał się do niewoli Konrada Mazowieckiego; gdy Jadwiga pieszo i boso poszła z Wrocławia do Czerska i rzuciła się do nóg Konradowi, dopiero wówczas wyżebrała uwolnienie męża, pod warunkiem jednak, że ten zrezygnuje z pretensji do Krakowa. W końcu jeszcze spadł na Henryka grom klątwy za przywłaszczenie sobie dóbr kościelnych i książę umarł obłożony klątwą. Jadwiga jednak bez szemrania znosiła te wszystkie dopusty Boże.

Po śmierci męża, Henryka, Jadwiga zdała rządy żonie Henryka Pobożnego, Annie i zamknęła się w klasztorze sióstr cysterek w Trzebnicy, która sama wcześniej ufundowała. Kiedy dowiedziała się o niezwykle surowym życiu swojej siostrzenicy, św. Elżbiety z Turyngii (+ 1231), postanowiła ją naśladować. Do cierpień osobistych zaczęła dodawać pokuty, posty, biczowania, włosiennicę i czuwania nocne. Przez 40 lat życia spożywała pokarm tylko dwa razy dziennie, bez mięsa i nabiału. W 1238 r. na ręce swojej córki Gertrudy, ksieni w Trzebnicy, złożyła śluby zakonne i stała się jej posłuszna. Zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia.

Wyczerpana surowym życiem mniszki, zmarła 14 października 1243 r. mając ponad 60 lat. Zaraz po jej śmierci do jej grobu w Trzebnicy zaczęły napływać liczne pielgrzymki: ze Śląska, Wielkopolski, Łużyc i Miśni. Gertruda z całą gorliwością popierała kult swojej matki. Ostatni etap procesu kanonicznego św. Stanisława Biskupa dostarczył cysterkom w Trzebnicy zachęty do starania się o wyniesienie także na ołtarze Jadwigi. Zaczęto spisywać łaski, a grób otoczono wielką troską. Już w 1251 r. zaczęto obchodzić w klasztorze co roku pamiątkę śmierci Jadwigi. Kiedy w roku 1260 odwiedził Trzebnicę legat papieski Anzelm, siostry wniosły prośbę o kanonizację. Tę inicjatywę poparł polski Episkopat i Piastowicze. Z polecenia papieża w latach 1262-1264 przeprowadzono badania kanoniczne w Trzebnicy i we Wrocławiu. Ich akta przesłano do Rzymu. O kanonizację Jadwigi zabiegał także papież Urban IV, który jako legat papieski w latach 1248-1249 aż trzy razy odwiedził Wrocław i znał dobrze Jadwigę. Jednak jego przeszkodziła kanonizacji. Dokonał jej dopiero jego następca, Klemens IV, w kościele dominikanów w Viterbo 26 marca 1267 r. Na prośbę Jana III Sobieskiego papież bł. Innocenty XI rozciągnął kult św. Jadwigi na cały Kościół (1680).

K


Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu

www.nspjraciborz.pl nspj.raciborz@gmail.com

ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20;


Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830;

w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000.


u czci św. Jadwigi powstała na Śląsku (w 1848 r. we Wrocławiu) rodzina zakonna - siostry jadwiżanki. Św. Jadwiga Śląska czczona jest jako patronka Polski, Śląska, archidiecezji wrocławskiej i diecezji w Gorlitz; miast: Andechs, Berlina, Krakowa, Trzebnicy i Wrocławia; Europy; uchodźców oraz pojednania i pokoju.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna