Nr 44/2011 (404) 6 listopada 2011 r. XXXII niedziela zwykła z księgi Mądrości (6,12-16)Pobieranie 38.65 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar38.65 Kb.gazetka rzymskokatolickiej parafii

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu
nr 44/2011 (404) 6 listopada 2011 r.
X
XXII Niedziela zwykła


Z księgi Mądrości (6,12-16)
Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie: sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na drogach i popiera wszystkie ich zamysły.”


Księga Mądrości zaprasza nas do poszukiwania jej. Warto sobie dzisiaj zatem zadać trud i poszukać odpowiedzi na pytanie, czym jest Mądrość. Czym jest owa Mądrość, o której czytamy w dzisiejszym pierwszym czytaniu.

Kiedy w rodzinnej parafii byłem jeszcze lektorem i przychodziło mi czytać lekcje z Księgi Mądrości zawsze zastanawiało mnie czy ta Mądrość nie jest jakimś imieniem, ponieważ autor tego tekstu ową Mądrość utożsamia z osobą.

Czytając powyższe czytanie zauważamy, że owa Mądrość musi być czymś naprawdę pięknym i wartościowym, skoro słyszymy dzisiaj zachętę do jej szukania. Niejednokrotnie na kartach Pisma Świętego znajdziemy też porównanie do kobiety. Autor chce na przez to pokazać jej wartość.

O jaka zatem Mądrość chodzi?


O Mądrość Bożą. Słowa dzisiejszej lekcji maja być zachętą do poszukiwania w swoim życiu Mądrości Bożej, która nie polega na skupianiu się na swoich domysłach, ale na otworzeniu się na działanie Tego, którego naszymi silami objąć nie możemy.

Wzmianka o wstawaniu o świcie może sugerować nam fakt trzeźwego i świeżego umysłu chłonnego przyjąć inne racje. Tylko Ci, którzy są otwarci na Boga mogą posiąść Bożą mądrość. Idzie o postawę czujności i otwartości, dlatego psalmista


w zachwycie zawołał: „Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu, ” (Ps 130,6).

Pismo Święte niejednokrotnie osobową Mądrość Bożą utożsamia z Duchem Świętym, który ma nas wszystkiego nauczyć (J 14,26). On jest tym, który pozwala poznać drogi Pana. Każdy, kto otwiera się na działanie Ducha Świętego otwiera się na Jego dary (Iz 61,1). Przyjmując Jego dary, zaczynamy pojmować zamysł Boży w naszym życiu (Rz 8,9).

Owa Boża mądrość staje się wtedy najcenniejsza rzeczą, którą posiadamy, bo Ona wskazuje nam, co mamy robić. Ona nas wyzwala z naszych grzechów i otwiera na to, co po ludzku nieosiągalne: prawdziwe i niezniszczalne szczęście.

Dlatego trzeba nam nieustannie prosić Pana o Jego Ducha:Duchu Święty przyjść i przenikaj moje serce. Wypełniaj mnie prawdziwą mądrością, bym potrafił w życiu wypełniać wolę Bożą. Amen.


P
oniedziałek – 7 listopada 2011
Łk 17,1-6

630 Za zmarłych zalecanych

700 Za †† rodziców Michała i Katarzynę, Antoniego i Katarzynę, męża Gustawa, siostrę Ludwikę, Mieczysława, Jana, Rozalię, Marię, Helenę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

1800 1. Za †† rodziców z obu stron, ciocię Marię i Rozalię, dziadków z obu stron i zmarłych z całej rodziny

2. Do Bożej Opatrzności w intencji Irmgardy i Jacka z okazji 30. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

Różaniec za zmarłych zalecanych

Wtorek – 8 listopada 2011 Łk 17,7-10


630 Za †† ojca Ryszarda Chmela, matkę Helenę, brata Ditera, wszystkich †† z rodziny z obu stron

700 Za †† rodziców: matkę Rozalię Pokora, matkę Helenę Szary, ojca Piotra Ciemny, Piotra Pokora, Marcina Szary, Jerzego Chochlę, babcie i dziadków z obu stron, zmarłych z rodziny, swatów Huberta Beracza i Tadeusza Stankiewicza, Ritę Beracz i Henryka Wielgosza, dusze w czyśćcu cierpiące

800 W języku niemieckim: Für verstorbene Eleonore, Eduard Scheiber und verstorbene Eltern Anna, Georg Sklorz

1800 1. Za wszystkich †† z rodziny Petryszak, Wałach, Mysza i Kozioł

2. Za †† z rodzin Taszka i Raczek Różaniec za zmarłych zalecanych

Środa – 9 listopada 2011 – Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej J 2,13-22

630 Za †† rodziców Martę i Antoniego Myszor, brata Janusza, wszystkich zmarłych z rodziny Myszor i Marcol oraz dusze w czyśćcu cierpiące

700 Za †† rodziców Stanisławę i Piotra oraz brata Mariana i bratową Cecylię

1800 1. Za †† rodziców Jana i Helenę Bukowskich, pokrewieństwo z obu stron oraz zmarłych z rodziny Kuteń i Anders

2. Za † Piotra Zubera w 22. rocznicę śmierci

Czwartek – 10 listopada 2011 – św. Leona Wielkiego, pap. i doktora K-ła Łk 17,20-25

630 Za †† matkę Zofię Kowalczyk, ojca Piotra Kowalczyka i brata Jana

700 Za † Jacka Chudygę (od chrzestnej)

1630 Szkolna: Za †† męża Antoniego, rodziców i dziadków

1800 1. Za †† Stanisława Hyrczyka, Andrzeja Szczerbę, Annę Samojedną i za dusze w czyśćcu

2. Za †† męża Władysława Mormula, rodziców z obu stron, zmarłych Łukasza i Jarosława Glińskich, siostrę Bronisławę, brata Michała, dziadków Jadwigę i Józefa Żygała, Tadeusza Peszka i dusze w czyśćcu cierpiącePiątek – 11 listopada 2011 – św. Marcina z Tours, bpa/Święto Niepodległości Łk 17,26-37

630 Za †† męża Leona, syna Waldemara, rodziców z obu stron i pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące

730 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Kamili i o Boże błogosławieństwo w rodzinie

900 W intencji Ojczyzny

1800 1. Do Miłosierdzia Bożego za †† Aleksandrę Brzoską w 15. rocznicę śmierci, Bogusławę Kozicką, Helenę Fedak, Józefa Marcinkowskiego i Piotra Wereszczyńskiego oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

2. Do Bożego Miłosierdzia za †† męża Ryszarda Ogonowskiego w I rocznicę śmierci, ojca Aleksandra, oraz Alojzego i Antoniego Krybus i dusze w czyśćcu cierpiące

1900 Nabożeństwo dla młodzieży – modlitwa w duchu Taize.

Sobota – 12 listopada 2011 – św. Jozafata, biskupa i męczennika Łk 18,1-8

630 Za † syna Romana w 11. rocznicę śmierci oraz za zmarłych w rodzinie

700 Za †† męża Wernera Kudelę, dwóch braci, rodziców i całe pokrewieństwo

1730 Nieszpory Maryjnewww.nspjraciborz.pl

1800 W sobotni wieczór: 1. Do Miłosierdzia Bożego za †† męża Tadeusza Rudakiewicza, brata Edwarda, zięcia Leszka Szewczyka w 5. rocznicę śmierci, rodziców, teściów i dziadków z obu stron

2. Za † Gertrudę Skroch

XXXIII Niedziela zwykła – 13 listopada 2011 Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tes 5,1-6; Mt 25,14-30


700 Za † Janinę Tantała w 18. rocznicę śmierci oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla męża Jana

830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

900 Za †† brata Romana Szurka w 20. rocznicę śmierci, matkę Bronisławę w 16. rocznicę śmierci, ojca Józefa i zmarłych dziadków z obu stron

1030 W intencji Jerzego i Gabrieli w 37. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla całej rodziny

1200 Do Bożej opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, w intencji Wiktora Busuleanu z okazji 70. rocznicy urodzin o zdrowie i Boże błogosławieństwo w całej rodzinie

1545 Różaniec Fatimski

1730 Nieszpory niedzielne

1800 Do Bożej Opatrzności w intencji Kamila Simka z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie

W tym tygodniu modlimy się: w intencji Ojczyzny oraz naszych bliskich zmarłych


 • W listopadzie, gdy pamiętamy częściej o zmarłych, warto uświadomić sobie prawdę o czyśćcu, czyli o stanie oczyszczenia. Można powiedzieć, że jest to ból duszy, która nie jest jeszcze w pełni zjednoczona z Bogiem. Nasza modlitwa, ofiarowana Msza Święta, zyskanie odpustów to sposób duchowej pomocy naszym bliskim zmarłym.

 • Dzisiaj zapraszamy na godz. 1715 na modlitwę Różańcową za zmarłych zalecanych. Do wtorku Różaniec za zmarłych po wieczornej Mszy Świętej.

 • W poniedziałek o 1900 próba scholi.

 • We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. Przypominamy również, że we wtorki czynna jest biblioteka parafialna.

 • Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej. Tego dnia przypada również święto poświęcenia bazyliki na Lateranie „Matki i Głowy wszystkich kościołów miasta i świata”.

 • Msza szkolna w czwartek o 1630. W tym tygodniu będą spotkania dla dzieci klas trzecich.

 • Próba chóru w czwartek o 1700.

 • W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Kresowiaków.

 • Również w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.

 • W piątek święto Niepodległości. Msze Święte o godz. 630, 730, 900 oraz 1800. Zapraszamy na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny na godz. 900.

 • Młodzież zapraszamy na spotkanie przygotowujące do wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej. Samo spotkanie organizowane przez braci z Taize odbędzie się na przełomie roku w Berlinie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt i zapisy. Zapisy tylko do 20 listopada.

 • Spotkanie Marianek w piątek o 1700.

 • Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600.

 • Spotkanie dziecięcej grupy Śpiewająca Miska Reksia w sobotę o 900.

 • W


  Na zawsze młodzi...

  Niedziela po 2030  dziś o wspólnocie z Taize

  NZM@poczta.fm


  przyszłą niedzielę o godz. 1545 Różaniec Fatimski.

 • Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z przyszłej niedzieli na bieżące potrzeby parafii. Dziś także stowarzyszenie „Ofensywa”, studenci PWSZ organizują pomoc dla chorego na stwardnienie rozsiane studenta mieszkającego w Raciborzu Łukasza Kądziołki.

 • Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W imieniu Sióstr z Annuntiaty oraz dzieci dziękujemy za pomoc okazaną przed tygodniem.


W minionym tygodniu odeszli do Pana:

   • Genowefa Laska, lat 84, zam. w Tłustomostach

   • Władysława Węgrzynowska, lat 72, zam. na ul. Ocickiej 3a

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
Pogrzeb z urną

zdarza się coraz częściej. J


Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu – www.nspjraciborz.pl

ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20; nspj.raciborz@gmail.com


Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000.

Biblioteka parafialna: wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.)

Poradnia Rodzinna (tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyżurów):

Konsultant ds. uzależnień – kontakt telefoniczny. Doradcy i nauczyciele NPR: poniedziałki i wtorki 1600 – 1800; środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny)

Caritas – wtorki 1700 – 1800; Psycholog i pedagodzy: piątki 1700 – 1900

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieży.
ak powinien wyglądać? Jakie powinny być obrzędy? W listopadzie planowany jest list Episkopatu Polski na ten temat. Wcześniej zostały już opracowane teksty liturgiczne. Przedstawiamy tutaj fragment artykułu z portalu wiara.pl


Msza św. pogrzebowa powinna być sprawowana nad trumną z ciałem, a nie nad urną z prochami - mówią wytyczne watykańskie. Praktyka polska rozmija się jednak z wytycznymi Stolicy Apostolskiej sprzed ponad 30 lat. Teraz stopniowo biskupi chcą wprowadzać prawidłowy porządek pochówków osób, które po śmierci zostały poddane kremacji. „Ale bez kategorycznych zakazów wnoszenia urny do kościoła podczas Mszy pogrzebowej” – podkreśla ks. prof. Mateusz Matuszewski, liturgista, konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Obrzęd pogrzebu związany z kremacją ciała ludzkiego biskupi przyjęli podczas na 356. zebrania plenarnego Episkopatu w Przemyślu. Biskupi stoją na stanowisku, że zwyczajna forma pogrzebu odbywa się przy trumnie z ciałem zmarłego, choćby z racji teologicznych, ponieważ ciało Jezusa zostało złożone do grobu - powiedział KAI bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. – Rozumiemy jednak, że świat się zmienia i bardzo często dokonuje się kremacji ze względów praktycznych, a nie jako manifestacji niewiary – dodał.

Dokument regulujący przebieg pogrzebu w przypadku kremacji zmarłego z uzasadnionych powodów, Stolica Apostolska wydała już w 1977 roku. Dokument mówi, że obrzęd powinien przebiegać dwustopniowo – najpierw Msza św. przy trumnie z ciałem zmarłego w kościele, z udziałem całej wspólnoty, następnie – czasem następnego dnia albo nawet kilka dni później - kremacja i obrzędy pogrzebowe w kameralnym gronie najbliższej rodziny w miejscu, gdzie urna zostanie złożona i z udziałem duchownego, który odmówi stosowne modlitwy.

Taki przebieg mają pogrzeby na całym świecie, gdzie kremacja jest bardziej niż u nas rozpowszechniona. Jednak nie w Polsce – tu praktyka skręciła w niewłaściwą z punktu widzenia nauczania Stolicy Apostolskiej stronę i odbywają się pogrzeby, gdzie podczas Mszy św. w kościele wystawiana jest urna z prochami zmarłego. – To wynika z kwestii praktycznych, ale i finansowych, pogrzeb już po kremacji jest na pewno tańszy niż dwudniowe obrzędy – podkreśla liturgista, ks. prof. Matuszewski.

Dodatek do "Obrzędów pogrzebowych" – po rocznych konsultacjach - został zatwierdzony przez Watykan latem ubiegłego roku i opublikowany jesienią, jednak nie zawiera kategorycznego nakazu odmowy wystawiania urny z prochami zmarłego w kościele podczas Mszy św. pogrzebowej. – W dokumencie jest napisane jak powinno być, ale jest jednocześnie powiedziane, że wiernych trzeba wychowywać do właściwej praktyki – podkreśla ks. prof. Matuszewski.


www.wiara.pl


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna