Nr 9/2013 (473) 3 marca 2013 r. III niedziela Wielkiego Postu Ewangelia według św. Łukasza (13,1-9)Pobieranie 40.6 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar40.6 Kb.gazetka rzymskokatolickiej parafii

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu
nr 9/2013 (473) 3 marca 2013 r.III Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia według św. Łukasza (13,1-9)
W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”


Temat Bożej cierpliwości wobec grzeszników, cierpliwego oczekiwania na nasze nawrócenie, przewija się często na kartach Ewangelii. Wynika to z zasady, że „Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył”. Jednakże człowiekowi trudno w tę zasadę uwierzyć, trudno uwierzyć w miłość Boga. Bowiem w relacjach między ludźmi stosuje się na ogół reguły przeciwne: wolimy wyeliminować konkurentów, niż dawać im szanse zwycięstwa.

Tymczasem Bogu zależy na nas, na naszym życiu. I dlatego Bóg ciągle czeka, daje nam szanse poprawy, nie zraża się naszym lekceważeniem i niewiarą. Ale Bożej cierpliwości nie wolno nadużywać i wystawiać na próbę. Właśnie przed tym przestrzega nas Chrystus w dzisiejszej Ewangelii: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”.

Przypowieść o ogrodniku i drzewie figowym pokazuje, że Chrystus nie czeka na tę decyzję biernie, że tak zależy Mu na nas, iż osobiście angażuje się w sprawę naszego nawrócenia. Jest gotów wspomóc nas na różne sposoby, aby nam ułatwić decyzję wiary. Którzy z rodziców czy nauczycieli, nie mówiąc już o kapralach w wojsku czy o szefach w pracy, byliby tak spokojni i wyrozumiali wobec swoich dzieci czy podwładnych? Którzy nie wykorzystaliby swojej władzy i siły, aby pokazać, kto tu rządzi? A Bóg, mając władzę absolutną – czeka. Nam trudno w to uwierzyć. Raczej – sądząc po samych sobie – jesteśmy skłonni przypisać Bogu mściwość, a przynajmniej karzącą sprawiedliwość, niż miłosierdzie. Dlatego wiele nieszczęść, które spotykają innych lub nas samych, interpretujemy często jako karę za grzechy. Trudno nam przyjąć, że cierpienie może być kwestią niezawinionego „przypadku” – lub raczej krzyża – że trzeba się z nim liczyć, bo jest ono normalnym stanem człowieka, który może każdego spotkać, bez żadnej osobistej winy.

Tymczasem cierpienie jest jedną z właściwości świata i życia skażonego przez grzech pierworodny, naturalną konsekwencją wyboru człowieka przeciwko Bogu. To człowiek odrzucając Boga, skazał się na cierpienie. Ale Bóg nie zostawił nas bezbronnych w jego mocy. Solidarnie stanął po naszej stronie i wziął nas w obronę przed nami samymi, płacąc za to najwyższą cenę. Czyż nie jest to dowodem Jego miłości?Ks. Mariusz Pohl


Poniedziałek – 4 marca 2013 – św. Kazimierza, królewicza J 15,9-17

630 Za † Jana Petryszaka w 30. dzień po śmierci (od sąsiadów z ul. Katowickiej 23 i 23a)

700 1. Za †† mamę Kazimierę, męża Kazimierza i wszystkich †† z rodzin Hytroś i Kuźma

2. Za † ojca Joachima, †† rodziców, pokrewieństwo Mandera i Praszelik

1800 1. W 60. rocznicę urodzin Janiny o Boże błogosławieństwo w całej rodzinie

2. O zdrowie dla Henryki Bubak, dzieci, wnuków i prawnukówWtorek – 5 marca 2013 Mt 18,21-35

630 Za †† rodziców Annę i Sylwestra, brata Ernesta, bratową Urszulę oraz całe †† pokrewieństwo Gortol i Niewrzoł

800 W języku niemieckim: Für † Anna Skladny

900 Za † Janusza i Jana Szczerba, †† rodziców Bronisławę i Władysława, wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

1800 1. Za † męża Brunona Kostkę w 6. rocznicę śmierci oraz za †† rodziców z obu stron

2. Za † Annę Basiuk (od współlokatorów z ulicy Słowackiego 44)Środa – 6 marca 2013 Mt 5,17-19

630 intencja wolna

700 Za † Jana Petryszaka w 65. rocznicę urodzin

1800 1. Do Bożej Opatrzności w intencji mamy Antoniny i jej brata Tadeusza z okazji 80. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia

2. W intencji Zygfryda Halfara z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie

I Czwartek miesiąca – 7 marca 2013 Łk 11,14-23

630 Za † Danutę Janik (od koleżanki)

700 Za † ojca Henryka z okazji rocznicy urodzin oraz za †† z rodziny

1630 Szkolna: Za † Tadeusza Szembela w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców i †† z pokrewieństwa

1730 Godzina Święta z modlitwą o wybór następcy św. Piotra

1800 1. O światło Ducha Świętego dla kardynałów Kościoła

2. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlącej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza

Piątek – 8 marca 2013 Mk 12,28-34

630 Za †† rodziców Jana i Bronisława Chmieleckich oraz za †† siostry Annę i Józefę

900 Za † Marię w 17. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron i †† z pokrewieństwa

Droga Krzyżowa

1800 1. W intencji kobiet naszej parafii

2. Za † Grzegorza Sochę (od Ewy i Wiesława Nowak)

Droga Krzyżowa

1900 Nabożeństwo dla młodzieży – modlitwa w duchu TaizeSobota – 9 marca 2013 Łk 18,9-14

630 Za † Michaelę Matuszek, † ojca i †† pokrewieństwo

700 Za † mamę Joannę Honczar w 20. rocznicę śmierci, wszystkich †† z rodzin Honczar i Rączka oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

1730 Nieszpory Maryjne

1800 W sobotni wieczór: 1. Za † męża Alojzego Buglę, †† rodziców i pokrewieństwo z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

2. Za †† rodziców Jana, Rozalię Grabuńczyk, Pawła, Mariannę Kawalec, synową Iwonę Kawalec i dziadków z obu stronIV Niedziela Wielkiego Postu, Laetare – 10 marca 2013 Joz 5,9-12; 2 Kor 5,17-21. Łk 15,1-3.11-32

Rozpoczęcie Rekolekcji Parafialnych

700 Do Bożej Opatrzności w intencji Marcina z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie w rodzinie oraz za † mamę Marię

830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

900 Za†† rodziców Franciszkę i Józefa Datta oraz Jadwigę i Alojzego Drygalskich i za † syna Jana Drygalskiego o wieczny odpoczynek

1030 Dziękczynna w intencji Krystyny z okazji 60. rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

1200 W intencji syna Stanisława z okazji 50. rocznicy urodzin o zdrowie i Boże błogosławieństwo

1645 Różaniec za młode pokolenie

1715 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

1800 Za † córkę Paulinę Górczyńską w 12. rocznicę śmierci

W tym tygodniu modlimy się: o światło Ducha Świętego dla kardynałów Kościoła • Weszliśmy w trzeci tydzień Wielkiego Postu. Pozwala to zobaczyć i sprawdzić, w jaki sposób przeżywamy ten czas? Czy wykorzystujemy te możliwości jakie niesie czas Wielkiego Postu?

 • Dzisiaj w śpiewie Te Deum dziękujemy za pontyfikat Benedykta XVI i rozpoczynamy czas modlitwy o wybór kolejnego następcy św. Piotra.

 • Dzisiaj zapraszamy na godz. 1645 na modlitwę Różańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1715 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

 • W poniedziałek o 1900 próba scholi.

 • We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru.

 • Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy.

 • Msza szkolna w czwartek o 1630.

 • W tym tygodniu (we wtorek oraz w piątek) odbędą się spotkania dla dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii Świętej. Rodziców, którzy zamówili alby prosimy o wpłacenie zaliczki w kwocie 80 zł. w poniedziałek, 4 marca o godz. 1730 w domu katechetycznym.

 • W czwartek po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Kresowiaków.

 • Również w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.

 • W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Okazja do spowiedzi w czwartek od 1730. Również o 1730 Godzina Święta z modlitwą o światło Ducha Świętego dla Kardynałów Kościoła.

 • Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek po Mszy Świętej o 900 oraz po Mszy wieczornej.

 • 8 marca zapraszamy na Mszę Świętą wieczorną w intencji wszystkich kobiet naszej parafii.

 • Młodzież zapraszamy na spotkanie z modlitwą w duchu Taize w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej.

 • Spotkanie Marianek w piątek o 1700.

 • Przyszłą niedzielą, zwaną Laetare, rozpoczynamy czas rekolekcji parafialnych. Tego dnia od godz. 900 w klasztorze Annuntiata skupienie dla mężczyzn.

 • W sobotę, 9 marca na G. św. Anny odbędzie się konferencja nt. naprotechnologii, czyli sposobom leczenia niepłodności. Szczegóły na plakacie i stronie internetowej.

 • Przed kościołem do nabycia: nasza parafialna gazetka „Źródło”, Gość Niedzielny z filmem o Benedykcie XVI, miesięcznik dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”. W zakrystii są do nabycia różne wydania Pisma Świętego oraz Katechizmy Kościoła Katolickiego.

 • Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z przyszłej niedzieli na bieżące potrzeby parafii. Dziś także przed kościołem zbiórka na pokrycie kosztów ogrzewania. W tym sezonie grzewczym do tej pory za ogrzewanie kościoła wydano ok. 12000 zł.

 • Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

 • W imieniu Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii pragniemy podziękować wszystkim Parafianom i ludziom dobrej woli za ofiary, dzięki którym udało się sfinansować obóz narciarski, który odbył się w czasie tegorocznych ferii zimowych. W sposób szczególnydziękjemy: p. Napierała z „Apteki przy Rondzie”, p. Koza, właścicielom warsztatu samochodowego, Wydawnictwu „Amun”, p. Ciesielskiej z biura podróży „Ciesielska Travel” oraz RaFaKo.

 • RCK zaprasza na 17 marca na Wielką Galę Operową prowadzoną przez Bogusława Kaczyńskiego.

W minionym tygodniu odeszła:

   • Kamila Komarnicka, lat 74, zam. na ul. Waryńskiego 24

Wieczny odpoczynek racz

zmarłym dać Panie.

P
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu – www.nspjraciborz.pl

ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20; nspj.raciborz@gmail.com


Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000.

Biblioteka parafialna: wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.)

Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyżurów od poniedziałku do czwartku w godz. 1600 – 1800;

Caritas – wtorki 1700 – 1800;

Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieży.
ontyfikat w faktach, liczbach i datach...


za tygodnikiem Niedziela

 • Benedykt XVI na biskupa Rzymu został wybrany 19 kwietnia 2005 r., a zatem jest nim dotychczas 7 lat, 9 miesięcy i 24 dni, czyli 2856 dni. W tym czasie odbył 24 podróże zagraniczne, odwiedzając 24 państwa, przewodniczył 11 obrzędom kanonizacji i upoważnił innych kardynałów do przeprowadzenia 116 beatyfikacji.

 • Papież ma na swym koncie 24 podróży zagranicznych, podczas których odwiedził 24 państwa, w tym Hiszpanię i Niemcy po 3 razy.

 • Benedykt XVI osobiście przewodniczył 11 obrzędom kanonizacji, podczas których ogłosił świętymi 45 osób, w tym 19 kobiet i 26 mężczyzn z 20 krajów. W gronie tym jest 5 Polaków: Józef Bilczewski, Stanisław Sołtys (Kazimierczyk), Szymon z Lipnicy, Zygmunt Szczęsny Feliński i Zygmunt Gorazdowski.

 • Z upoważnienia papieża odbyło się 116 obrzędów beatyfikacji, które dały Kościołowi łącznie 870 błogosławionych z 27 krajów. 2 ceremoniom przewodniczył osobiście Ojciec Święty: bł. Jana Henryka Newmana – 19 września 2010 w Birmingham i Jana Pawła II – 1 V 2011 w Watykanie.

 • W Niedzielę Chrztu Pańskiego chrzcił w Kaplicy Sykstyńskiej dzieci – łącznie podczas 8 takich obrzędów udzielił tego sakramentu 120 niemowlakom, głównie dzieciom pracowników różnych instytucji watykańskich. Ponadto w czasie Liturgii Paschalnej w Wielką Sobotę każdego roku udzielał sakramentów chrztu, I komunii i bierzmowania osobom dorosłym, ale dwukrotnie były tam także kilkuletnie dzieci, które przyjmowały tylko chrzest. W sumie takich ceremonii odbyło się 6, a sakramenty otrzymało 38 osób i 3 dzieci.

 • W czasie 7 obrzędów papież wyświęcił osobiście 129 kapłanów, w większości dla diecezji rzymskiej, ale w pojedynczych przypadkach także z innych seminariów duchownych.

 • W ciągu prawie 8 lat pontyfikatu Benedykt XVI mianował 1335 biskupów, w tym 36 z Chin (w tym wypadku chodzi raczej o zatwierdzenie post factum niektórych nominacji, dokonanych bez wcześniejszej zgody i decyzji papieskiej). W gronie tym jest 24 członków episkopatu Polski, a także 21 hierarchów polskiego pochodzenia lub o polskich korzeniach, mianowanych dla Kościoła w innych krajach (8 państw) lub w Kurii Rzymskiej. Osobiście podczas 5 obrzędów papież udzielił sakry 22 hierarchom.

 • Ojciec Święty ogłosił kilka ciekawych inicjatyw duszpasterskich: Rok św. Pawła (trwał od 28 czerwca 2008 do 29 czerwca 2009), Rok Kapłański (19 czerwca 2009-11 czerwca 2010) i trwający obecnie – od 11 października 2012 do 24 listopada br. – Rok Wiary. Ponadto 27 października 2011 odbył się w Asyżu Dzień Refleksji, Dialogu i Modlitwy o Pokój i Sprawiedliwość na Świecie.

 • Papież jest też autorem szeregu ważnych dokumentów: encyklik – „Deus caritas est” (o milości chrześcijańskiej; 25 grudnia 2005), „Spe salvi” (o nadziei chrześcijańskiej; 30 listopada 2007) i „Caritas in veritate” (o miłości w prawdzie; 29 czerwca 2009) oraz posynodalnych adhortacji apostolskich – „Sacramentum caritatis” (o Eucharystii jako sakramencie miłości; 22 lutego 2007), „Verbum Domini” (o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła; 30 września 2010), „Africae munus” (o zadaniach Kościoła w Afryce; 19 listopada 2011) i „Ecclesia in Medio Oriente” (o Kościele na Bliskim Wschodzie; 14 IX 2012).

 • Ogłosił też wiele innych dokumentów: konstytucji i listów apostolskich, „motu proprio” i innych, dotyczących konkretnych działań bądź akcji w Kościele. Można tu wymienić list apostolski „motu proprio” „Ubicumque et semper” (21 września 2010), powołujący do życia Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, list apostolski „motu proprio” „Lingua latina” (10 listopada 2012), ustanawiający Papieską Akademię „Latinitas” czy konstytucję apostolską „Anglicanorum coetibus” (4 listopada 2009), ustanawiający ordynariaty personalne dla tych anglikanów, którzy chcą przejść do Kościoła katolickiego.

 • W latach 2005-12 odbyło się 340 środowych audiencji ogólnych oraz kilkaset innych publicznych spotkań wiernych z ojcem świętym (niedzielna modlitwa Anioł Pański i Regina Caeli w okresie wielkanocnym, uroczyste liturgie na Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego i inne), na które w ciągu tych lat przybyło łącznie ponad 20,5 mln ludzi z całego świata.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna