Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Pr. 271 2011Pobieranie 1.26 Mb.
Strona15/22
Data28.04.2016
Rozmiar1.26 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22
DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

    1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:

 1. Przedmiar Robót – wg wskazania w kolumnie nr 3.

 2. Projekt Budowlany.

 3. Projekt Wykonawczy.

 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
    1. NormyNumer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej


Tytuł normy

PN-80/B/01800

Poprawki 1 BI 1/82 poz. 1-2Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.

PN-86/B/01801

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.


PN-86/B-01802

Zastąpiona częściowo przez PN-85/B-01805 w zakresie p. 4.2.1, p. 4.2.2, p. 4.2.3, p.5.2.Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia.

PN-85/B-01805


Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

PN-85/B-01810

Poprawki 1 BI 5/87 poz. 35.Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.

PN-91/B-01811

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania ogólne.

PN-91/B-01813

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.


PN-92/B-01814

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.


PN-82/B-02000

Poprawki 1 BI 5/84 poz. 26Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.


PN-82/B-02001

Poprawki 1 BI 11/87 poz. 101Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.


PN-82/B-02003

Poprawki 1 BI 1/84 poz. 2Obciążenia budowli Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia
technologiczne i montażowe.

PN-82/B-02004

Obciążenia pojazdami. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010

Zmiany 1 BI 8-9/82 poz.78Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.


PN-77/B-02011

Poprawki 1 BI 11/87 poz. 101

Zmiany 1 BI 11-12/84 poz.83


Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.


PN-86/B-02014

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie gruntem.

PN 86/B-02015

Poprawki 1 BI 11/87 poz.101Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie temperaturą.

PN 90/B-03000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN 76/B-03001

Konstrukcje i podłoża budowli.

PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010

Zmiany 1 BI 10/91 poz. 67Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03020:1999

Zmiany 1 BI 2/88 poz.14Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03040

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczanie
i projektowanie.


PN-90/B-03200

Poprawki 1 N 11/96,

2 N 7/97

Zmiany 1 BI 10/92 poz. 48

2 BI 13/93 poz. 75

PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie


PN-B-03264:1999

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 934-2:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-84/B-02356

Zastąpiona częściowo przez PN-80/B-10021 w zakresie p.3.

Zmiany 1 BI 10-11/73 poz. 91

2 BI 2/81 poz. 7.Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z betonu

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco

PN-89/B-27617

Poprawki 1 BI 9/91 poz.60

Zmiany PN-B-27617/A1:1997


Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619

Zmiany 1 BI 10/93 poz. 65.Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej

PN-B-19701:1997

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-89/B-30016

Zmiany PN-B-300016/A1:1996

PN-B-300016/A2:1997


Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny

PN-88/B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN- EN 196-1:1996

IDT EN 196-1:1994
Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości.

PN- EN 196-3:1996

IDT EN 196-3:1994
Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości

PN-85/B-04500

Poprawki 1 BI 8/90 poz. 67Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-EN 196-7:1997

IDT EN 196 –7:1989Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu

PN-B-06200:1997

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-63/B-06201

Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-88/B-06250

Zmiany 1 BI 9/89 poz. 78

2 BI 12/90 poz. 95

3 BI 10/91 poz. 67Beton zwykły.

PN-63/B-06251

Zmiany 1 BI 6/67 poz. 87Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261

Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.


PN-74/B-06262

Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.


PN-78/B-06264

Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne.

PN-79/B-06711

Zmiany 1 BI 1/81 poz.1a

2 BI 6/82 poz.61


Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.


PN-86/B-06712

Poprawki 1 BI 6/87 poz. 52

Zmiany PN-B-06712/A1:1997


Kruszywa mineralne do betonu

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze


PN-B-10702:1999

Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-86/C-89085.01

Zmiany 1 BI 1/88 poz. 1

2 BI 3/89 poz. 19


Żywice epoksydowe. Metody badań. Postanowienia ogólne.

PN-71/H-04651

Zastąpiona częściowo przez PN-84/H-97080.06 w zakresie postanowień p.2.3 i p.3.2c

Zmiany 1 BI 3/75 poz. 15


Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk

PN-71/H-04653

Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi


PN-74/H-04680

Ochrona przed korozją. Ochrona czasowa metali. Nazwy i określenia

PN-91/S-10042

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie

PN-ISO 6935-1:1998

IDT ISO 6935-1:1991Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998

IDT ISO 6935-2:1991Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998

Poprawki PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06

Zmiany PN-H-84023-6/A1:1996Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-932145

Poprawki 1 BI 4/91 poz. 27

2 BI 8/92 poz. 38

Zmiany 1 BI 4/84 poz.17Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali , staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne


PN-70/H-97052

Zastąpiona częściowo przez PN-ISO 8501-1:1996 w zakresie przygotowania powierzchni stalowych

Zmiany 1 BI 6/84 poz. 37


Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i żeliwa do malowania

PN-71/H-97053

Zastąpiona częściowo przez PN-79/H-97070 w części dotyczącej postanowień w p.3.3 (dokumentacja techniczno-technologiczna)Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne.

PN-84/H-97080.05

Ochrona czasowa. Oczyszczanie.


PN-EN ISO 1461:2000

IDT EN ISO 1461:1999

IDT ISO 1461:1999


Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

PN-EN 288-1:1994

IDT EN 288-1:1992Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. Postanowienia ogólne dotyczące spawania.

PN-90/M-47850

Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy składowe.

PN-77/M-69000

Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia.

PN-75/M-69013


Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.

PN-75/M-69014

Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.

PN-75/M-69015

Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.

PN-75/M-69016

Spawalnictwo. Spawanie w osłonie dwutlenku węgla lub mieszanek gazowych stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.

PN-78/M-69011

Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania.

PN-78/M-69021

Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli złączy zgrzewanych punktowo.

PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

PN-ISO 3443-1:1994

IDT ISO 3443-1:1979

Errata KNN 6/95 lp. 4.


Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania.

PN-ISO 3443-6:1994

IDT ISO 3443-6:1986Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady utalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda 1.

PN-ISO 3443-:1994

IDT ISO 3443-6:1988Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady utalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – Metoda 2.

PN-ISO 3443-8:1994

IDT ISO 3443-8:1989Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.


PN-ISO 4464:1994

IDT ISO 4464:1980
Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.


PN-ISO 7976-1:1994

IDT ISO 7976-1:1989
Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy.

PN-ISO 7976-2:1994

IDT ISO 7976-2:1989
Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych.

PN-ISO 7077:1999

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności wymiarowej.

PN-IEC 800:1998

IDT IEC 800:1992Przewody grzejne na napięcie znamionowe 300/500 V do ogrzewania pomieszczeń i zapobiegania oblodzeniu
    1. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

 • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Instrukcje ITB.

 • 131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją.

 • 132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją.

 • 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.

 • 305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych.


5. 8 WWIO-06 SIECI TECHNOLOGICZNE MIĘDZYOBIEKTOWE I KANALIZACJA
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej

Klasa robót – 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

Kategoria robót – 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych

w tym: 45231110-9 – Kładzenie rurociągów   1. Pobieranie 1.26 Mb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna