Nr Sekcja Badanie P. IPobieranie 110.96 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar110.96 Kb.
Badania prospektywne PLRG


Nr

Sekcja

Badanie

P.I.

Status

Prospektywne kliniczne

PLRG-4

B-Ind

R-CHOP vs. R-CVP w B-NHL indolentnych

J. Walewski

Follow-up

PLRG-8

B-Agr

O-IVAC w opornych/nawrotowych DLBCL

J. Walewski

Rekrutacja

PLRG-10

MCL

OPERA MCL – wyprzedzające leczenie obinutuzumabem u chorych MRD(+) po autoHSCT i wcześniejszej immunochemioterapii

M. Szymczyk

W przygotowaniu

PLRG-12

IB

Szczepienia ochronne u chorych na NHL

J. Roliński

W toku

PLRG-14

SK/T

Mtx vs. IFN w leczeniu chłoniaków skórnych T-komórkowych

E. Chmielowska, M. Sokołowska-Wojdyło

W przygotowaniu

PLRG-15

KAR

Kardiotoksyczność doksorubicyny u chorych na DLBCL leczonych R-CHOP

S. Szmit

W przygotowaniu

Prospektywne kliniczne w kooperacji

REMARC (LYSARC)

-

Wieloosrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą ślepej próby badanie kliniczne III fazy u chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B, oceniające korzyści z zastosowania terapii podtrzymującej lenalidomidem.

K. Warzocha

Aktywne od 2011

HOVON 68 CLL

-

A randomized phase III study in previously untreated patients with biological high-risk CLL: Fludarabine+cyclophosphamide (FC) versus FC+low-dose alemtuzumab

J. Walewski

Rekrutacja zakończona 10.11.2010, manuskrypt w przygotowaniu

Watch&Wait, NCRI UK

-

Trial of rituximab versus a watch and wait strategy in patients with advanced stage, asymptomatic, non-bulky follicular lymphoma (grades 1, 2 and 3a)

J. Walewski

Rekrutacja zakończona 7.04.2009, manuskrypt złożony do NEJM

ACT1

-

A randomized phase III study to evaluate the efficacy of chemoimmunotherapy with the monoclonal antibody Campath-1H (Alemtuzumab) given in combination with 2-weekly CHOP versus 2-weekly CHOP alone and consolidated by autologous stem cell transplant in young patients with previously untreated systemic peripheral T-cell lymphomas

J. Walewski

Aktywne od 2009

ACT2

-

A randomized phase III study to evaluate the efficacy of chemoimmunotherapy with the monoclonal antibody Campath-1H (alemtuzumab) given in combination with 2-weekly CHOP versus 2-weekly CHOP alone in elderly patients with previously untreated systemic peripheral T-cell lymphomas

J. Walewski

Aktywne od 2009

TRIANGLE (EuMCLNet)

MCL

AutoHSCT vs. AutoHSCT + ibrutinib vs. ibrutinib po indukcji MCL

M. Szymczyk

W przygotowaniu

MCL R2

MCL

R-CHOP/R-HAD vs. R-CHOP + Len+R vs. R u starszych MCL

J. Walewski

W przygotowaniu

IELSG-37

B-Agr

Rola uzupełniającej radioterapii w PMBCL u chorych PET(-)
W przygotowaniu

Prospektywne diagnostyczne / translacyjne

PLRG-9

B-Agr

Cytometria PMR w DLBCL

S. Giebel

Rekrutacja

PLRG-11

HL/PET

Interim PET po 1. ABVD w HL

B. Małkowski

Opracowanie wyników

PLRG-13

ExN

Hodowle komórkowe DLBCL: postaci węzłowe vs. pozawęzłowe

W. Spychałowicz

W przygotowaniu

Retrospektywne

PLRG-R1

B-Agr

Rola rytuksymabu w DLBCL HR

W. Jurczak

Publikacja w przyg.

PLRG-R2

B-Agr

Czynniki prognostyczne w DLBCL>60 rż

W. Knopińska-Posłuszny

W przygotowaniu

PLRG-R3

B-Agr/TSz

AutoHSCT w konsolidacji DLBCL w dobie R

W. Knopińska-Posłuszny/T. Czerw

W przygotowaniu

PLRG-R23

B-Agr

Immunohistochemiczne, biochemiczne i kliniczne czynniki prognostyczne w DLBCL

A. Czyż

Zbieranie danych

PLRG-R24

B-Agr

THRBCL – charakterystyka kliniczna i czynniki prognostyczne

P. Szwedyk

W przygotowaniu

PLRG-R4

B-Ind

MZL-węzłowe - charakterystyka kliniczna i leczenie

E. Kalinka-Warzocha

Zbieranie danych

PLRG-R5

B-Ind

B-NHL indolentne - charakterystyka kliniczna i leczenie

E. Kalinka-Warzocha

Zbieranie danych

PLRG-R6

MCL/TSz

AutoHSCT w MCL: TBI vs. CHT

M. Szymczyk

Publikacja w przyg.

PLRG-R7

HL

NLPHL – charakterystyka kliniczna i leczenie

E. Paszkiewicz-Kozik

Publikacja w przyg.

PLRG-R8

HL/PET

Zajęcie szpiku w HL: trepanobiopsja u chorych PET(+)

E. Subocz

W toku

PLRG-R9

HL

HL u chorych starszych

T. Wróbel

Publikacja w przyg.

PLRG-R10

HL

Postępowanie w nawrocie HL

J.M. Zaucha

Zbieranie danych

PLRG-R25

HL

Gemcytabina w leczeniu II linii HL

E. Paszkiewicz-Kozik

Zbieranie danych

PLRG-R26

HL

Bendamustyna + gemcytabina + deksametazon (BGD) w opornym/nawrotowym HL

W. Knopińska-Posłuszny

Zbieranie danych

PLRG-R27

HL

HL >60 rż – optymalizacja terapii

W. Knopińska-Posłuszny

W przygotowaniu

PLRG-R28

HL/PET

Znaczenie predykcyjne MTV (metabolic tumor volume) w HL (Bad. Międzynarodowe)

J.M. Zaucha

W przygotowaniu

PLRG-R11

TSz

Nawrót HL po autoHSCT

A. Czyż

Zbieranie danych

PLRG-R12

TSz

AlloHSCT w NHL

T. Czerw

Zbieranie danych

PLRG-R13

TSz

Mobilizacja: AraC vs DHAP w NHL i HL

S. Giebel

Publikacja w przyg.

PLRG-R14

TSz

Znaczenie prognostyczne PET w 100 d. po autoHSCT

M. Kopera

W przygotowaniu

PLRG-R15

TSz

Znaczenie PET przed autoHSCT w T-NHL i MCL

S. Giebel

W przygotowaniu

PLRG-R16

RT

Radioterapia chorych na 2 różne chłoniaki

K. Bałasz

W przygotowaniu

PLRG-R17

RT

Radioterapia w indolentnych NHL

W. Majewski

W przygotowaniu

PLRG-R18

RT

Skuteczność i bezpieczeństwo TBI

S. Blamek

Zbieranie danych

PLRG-R19

RT

Radioterapia chłoniaków skórnych

G. Woźniak

W przygotowaniu

PLRG-R20

RT

Skuteczność RT zależnie od objętość zmian resztkowych

P. Malec

W przygotowaniu

PLRG-R21

RT/ExN

Radioterapia w chłoniakach pozawęzłowych

S. Blamek

Zbieranie danych

PLRG-R22

ExN

Chłoniaki oczodołu

W. Spychałowicz

Publikacja w przyg.

PLRG-R29

ExN

DLBCL i MCL z zajęciem oczodołu

W. Spychałowicz

W opracowaniu

PLRG-R30

ExN

Chłoniaki gruczołu piersiowego

E. Paszkiewicz-Kozik

Zbieranie danych

PLRG-R31

ExN

Chłoniaki przewodu pokarmowego

A. Giza, D. Zimowska-Curyło

Zbieranie danych

PLRG-R32

ExN

Chłoniaki płuca

A. Giza

Zbieranie danych

PLRG-R33

ExN

DLBCL skórny „leg type”

J. Romejko-Jarosińska, W. Spychałowicz

W przygotowaniu

PLRG-R34

T/PET

Znaczenie prognostyczne SUVmax/MTV w chłoniakach T/NK

E. Chmielowska

W przygotowaniu

PLRG-R35

T

Chłoniaki T-komórkowe: praktyka kliniczna, czynniki prognostyczne

E. Chmielowska

Zbieranie danych

PLRG-R37

KAR

HA jako czynnik ryzyka kadiotoksyczności antracyklin

W. Jurczak, S. Szmit

W opracowaniu

PLRG-R36

KAR

Skuteczność i bezpieczeństwo niepegylowanej, liposomowej doksorubicyny

J. M. Zaucha

W przygotowaniu

PLRG-R37

MCL

Wyniki leczenia MCL zależnie od poziomu MRD

M. Szymczyk

W toku

PLRG-R38

MCL

R-CHOP/R-IVAC w indukcji MCL

M. Szymczyk

W toku

PLRG-R39

MCL

PET w monitorowaniu leczenia MCL

W. Jurczak

W przygotowaniu

PLRG-R40

MCL

MCL + inny chłoniak (chłoniaki złożone)
W przygotowaniu

PLRG-R41

MCL

MCL + nowotwór lity
W przygotowaniu

PLRG-R42

MCL

AotuHSCT w opornych/nawrotowych MCL
W przygotowaniu

PLRG-R43

HL

Późne powikłania leczenia HL

Paweł Kurczab

Zbieranie danych

PLRG-R44

HL

Sposoby monitorowania odpowiedzi w HL

Paweł Kurczab

Zbieranie danych

PLRG-R45

HL

Transformacja CLL do HL

J. Drozd-Sokołowska

Zbieranie danych


Pobieranie 110.96 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna